ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Укладання документів щодо особового складу

Документація з особового складу складається з документів з кадрово-контрактових питань (автобіографія, резюме, заява, характеристика, рекомендаційний лист).

 

Автобіографія – це документ із невисоким рівнем стандартизації, у якому особа подає стислий опис свого життя та діяльності.

Призначення: подається при оформленні на роботу, при вступі на навчання та в деяких інших випадках.

Вимоги до оформлення: власноручно; від першої особи; у хронологічному порядку; достовірно; довільна форма викладу; текст регламентований абзацами.

Реквізити:

1. Назва виду документа (посередині, з великої літери).

2. Текст (кожна нова відомість з абзацу):

- Прізвище, ім’я та по батькові теперішні та колишні, якщо були зміни (у називному відмінку однини).

- Дата народження: число, місяць (літерами), рік.

- Місце народження: село, селище, місто (у називному відмінку), район (у називному відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у називному відмінку). Усі дані про місце народження подаються так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.

- Відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися під час навчання), назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

- Перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі та ін.

- Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).

- Нагороди, стягнення.

- Відомості про громадську роботу, спортивні досягнення.

- Короткі відомості про склад сім’ї (без займенників). Якщо неодружені: батько, мати (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, посада та місце роботи); сестри, брати, якщо вони не мають своєї сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце навчання, роботи, посада). Якщо одружені: дружина, чоловік (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання); діти (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

- Повна домашня адреса, номер телефону.

3. Дата укладання (ліворуч).

4. Підпис укладача (праворуч).

Примітки:

- Не слід використовувати однотипні синтаксичні конструкції: я народився, я вступив, я закінчив, коли я приїхав і т.ін. Граматичне значення першої особи передається за допомогою особових закінчень дієслів.

- Усі дати в автобіографії пишуться за таким зразком: 27 лютого 1985 року, у жовтні 1992 року, протягом 1998–1999 навчального року та ін. Аби уникнути повторів, варто вживати фрази типу: того ж року, по закінченні тощо.

Резюме – документ, що надається для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади.

Вимоги до оформлення: стисла форма (не більше 1 с.); достовірність, регламентація тексту на абзаци.

Реквізити:

1. Назва документа.

2. Текст:

- Ім’я, ім’я по батькові та прізвище.

- Дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті).

- Домашня адреса та номер телефону.

- Родинний стан.

- Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей, наприклад із поглибленим вивченням певної дисципліни тощо).

- Спеціальність, науковий ступінь.

- Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує кандидат) або трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи за спеціальністю, на яку претендує кандидат).

- Додаткові відомості (дані, які не ввійшли до попередніх пунктів, але які доцільно висвітлити: індивідуальні позитивні якості, працездатність, знання, навички роботи, володіння суміжними спеціальностями тощо).

3. Дата.

4. Підпис.

Оскільки резюме належить до документів із низьким рівнем стандартизації, у ньому можуть міститися й інші відомості.

Резюме

Олена Сергіївна Семченко.

Народилася 15 грудня 1975 року в м.Новий Іржавець Оржицького району Черкаської області.

Заміжня, маю дочку.

Домашня адреса: узвіз Бурсацький, 3, кв. 21, м.Батурин, 43002.

Телефон – 343-71.

Навчання: 1992–1996 рр. – Черкаське педагогічне училище (учитель початквих класів);

1996–2001 рр. – Харківський національний університет (спеціальність «географія», присвоєно класифікацію «викладач географії»).

Досвід роботи: серпень 2001р. – серпень 2002 р. – учитель географії України в Харківському педагогічному коледжі.

Із вересня 2002 р. дотепер викладач екологічної безпеки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Додаткові відомості: загальний педагогічний стаж 10 р. 1999 р. закінчила курси перекладачів. Вела програму «Колір надії» на Харківському обласному радіо.

Маю досвід роботи з ПК, знаю Word, Excel.

Досконало володію іспанською та французькою мовами.

У разі потреби можу подати рекомендації.

29.10.2002 (підпис)

Заява – це документ, який містить прохання чи пропозицію однієї або багатьох осіб, адресовану установі чи посадовій особі.

Розрізняють два основних види заяв: особиста заява, яка містить прохання (звертання) фізичної особи до керівної посадової особи; службова заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від імені організації (підприємства, об’єднання), які він репрезентує, до посадової особи іншої організації, структури тощо.

За походженнямзаяви бувають зовнішні та внутрішні

Реквізити заяви:

1) Адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у давальному відмінку, чергуючи закінчення -ові (-еві) з -у(-ю).

2) Адресант (без прийменника з малої літери) – посада, назва закладу, звання, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовому відмінку (без крапки в кінці останнього слова).

3) Назва документа.

4) Текст (з великої літери, з абзацу): містить прохання та обґрунтування.

5) Додаток (підстава): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

6) Дата написання (ліворуч).

7) Підпис адресанта (праворуч).

 

Директорові АТ «Коло»

п.Корнієнку В.І.

Степаненка Сергія Семеновича,

який мешкає за адресою:

61016, м.Харків, просп.Перемоги, 8

кв.32

заява

Прошу зарахувати мене на посаду економіста з 10.02.01.

До заяви додаю:

1. Копію диплома про вищу освіту.

2. Трудову книжку.

3. Автобіографію.

4. Медичну довідку.

5. Чотири фотокартки.

Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві. Характеристика перед’являється при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів тощо.

Вимоги до оформлення: від 3-ої особи, готується та підписується керівником закладу чи повноважною особою; готується у двох примірниках.

Реквізити:

1. Заголовок (шапка): назва документа; прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку укладається характеристика (в Р. відмінку); статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є); місце роботи, навчання; Рік народження (якщо треба – національность, домашня адреса, освіта).

2. Текст – дані про трудову діяльність (навчання), із якого часу працює (учиться), просування по службі; як ставиться до своїх службових обов’язків; який має рівень професійної майстерності; найвагоміші досягнення, заохочення чи покарання. Зазначаються моральні якості – риси характеру, ставлення до колег чи інших членів колективу.

3. Висновки – призначення характеристики.

4. Посада (ліворуч), підпис (праворуч), ініціали, прізвище керівника установи, закладу (при потребі – інших відповідальних осіб).

5. Дата укладання документа (ліворуч).

6. Печатка установи, що видала характеристику.

 

Атестаційна характеристика

Ковтуна Олексія Володимировича,

бухгалтера планового відділу

Харківського тракторного заводу

1970 р. народж., українця,

освіта вища, незакінчена.

Пан Ковтун О.В. працює на посаді бухгалтера з 1992 р. після закінчення Харківського кредитно-фінансового технікуму.

Службові інструкції та доручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень із питань нарахування коштів, оплати праці й бухгалтерського обліку.

Заочно навчається на V курсі економічного факультету Харківського інституту народного господарства. Має шану колективу.

Панові Ковтуну О.В. рекомендується більше уваги приділяти питанням господарсько-фінансової діяльності та опанувати роботу на ПК.

Характеристику видано для подання (на запит) до ………………

10.09.2001

Заввідділу (підпис) О.Л.Яремченко

Голов.бухгалтер (підпис) Ю.І.Зуєва

(печатка)

Рекомендаційний лист – документ, що готується авторитетною особою у ситуаціях, коли необхідно заручитися повноважною рекомендацією (клопотання про посаду, влаштування на роботу, здобуття стипендії).

Структура:

- шанобливе звертання до певної особи/ установи/ органцізації/ фірми;

- власне рекомендації, де зазначають прізвище, ім’я, по батькові рекомендованої особи;

- оцінки її загальної підготовки, можна відзначити оригінальність, розсудливість, старанність, працьовитість;

- вміння усно й письмово висловлюватися, проводити певний тип робіт;

- підпис того, хто рекомендує особу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти