ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Львівська обласна державна адміністрація

(лист № 5/13 – 853/02 – 13/4 – 4 від 04 лютого 2013 р.)

1. Професійне навчання і розвиток лідерства в системі державного управління;

2. Теоретико-методологічні засади реформування сфери соціального захисту населення в Україні;

3. Шляхи підвищення привабливості державної служби в Україні;

4. Шляхи налагодження ефективної співпраці між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

5. Проблеми та недоліки чинного законодавства у сфері державної служби;

6. Публічно-правове регулювання державної служби в Україні.

 

Львівська обласна рада

(лист № 02 – вих. – 81 від 25.01.2013 р.)

1. Аналіз виникнення права власності при застосуванні законодавства, яке регулює відносини щодо реабілітації жертв політичних репресій в Україні

2. Взаємозв'язок та узгодження норм Законів України "Про захист персональних даних" і "Про доступ до публічної інформації" та специфіка їх застосування в діяльності суб'єктів владних повноважень

3. Аналіз правового регулювання поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову в реаліях сьогодення

4. Контроль громадських організацій за діяльністю владних структур (органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування): теорія та практика

5. Стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи

6. Стратегічне планування в аспекті діяльності органів місцевого самоврядування

7. Проблеми державного управління у сфері національної безпеки, інтеграції України у ЄС

8. Актуальні питання організації роботи з розгляду звернень громадян

 

Рівненська міська рада

(лист № 05 – 78 від 30.01.2013 р.)

1. Пріоритетні напрямки професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування

2. Інтернет - представництво, як засіб підвищення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування

3. Запобігання та протидії проявом корупції для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

4. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування

5. Концепція розвитку місцевого самоврядування

6. Законодавчі особливості здійснення торгівлі в сучасних умовах

7. Сучасний стан трансформації ринку у сфері товарного обігу

8. Вплив міської ради на формування та розвиток споживчого ринку та вдосконалення торговельного обслуговування на місцевих рівнях

9. Механізми забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів

10. Вплив органів місцевого самоврядування на контроль містобудівної ситуації населених пунктів

11. Проблеми продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурсних умовах (аукціон), які виникли після внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону від 05.07.2012

12. Взаємодія органів міської влади та територіальної громади міста у вирішенні питань життєдіяльності громад

13. Тарифоутворення у сфері житлово-комунальних послуг

14. Впровадження інформаційних технологій з метою управління закладами охорони здоров'я

15. Впровадження програмно-цільового методу фінансування галузі охорони здоров'я

16. Впровадження альтернативних форм фінансування галузі охорони здоров'я, співпраця із страховими компаніями, лікарняними касами, тощо

17. Діяльність закладів охорони здоров'я первинного, вторинного та третинного рівнів у ході проведення реформування галузі охорони здоров'я

18. Розподіл делегованих повноважень у ході проведення реформування галузі охорони здоров'я та практичне застосування нормативних документів, які регулюють реформування галузі охорони здоров'я

19. Психологія управлінського спілкування

20. Формування корпоративної культури

21. Кваліметричний підхід при оцінюванні роботи закладів освіти і їх працівників

 

Рівненська обласна рада

(лист № 06/01 – 01 від 10.01.2013)

1. Розширення прав органів місцевого самоврядування і посилення їх відповідальності за соціально-економічний розвиток території

2. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування

3. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування

4. Адміністративна реформа та розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади

5. Децентралізація владних повноважень як чинник розвитку місцевого самоврядування

6. Основні проблеми реформування місцевого самоврядування та принципи формування нової системи територіальних органів влади

7. Проблеми та шляхи створення умов для розвитку самодостатності регіонів та покращення якості життя людей

 

 

Тернопільська міська рада

(лист № 110/04 – 10 від 23.01. 2013 р.)

1. Шляхи та методи легалізації заробітної плати

2. Підвищення питомої частки витрат на оплату праці в собівартості продукції промислових підприємств

3. Вдосконалення системи державного регулювання оплати праці - диференціація мінімального розміру оплати праці, введення показника Гарантованої заробітної плати

4. Вдосконалення взаємовідносин між підприємцями та найманими працівниками (вдосконаленні форми трудового договору)

5. Стратегії розвитку територій в контексті економіки знань

6. Регіональний маркетинг в системі підвищення привабливості територіально-адміністративних одиниць

7. Інноваційні проекти в системі муніципального управління

8. Напрями ефективної взаємодії між владою, бізнесом та громадою

9. Інструменти впливу муніципалітетів на розвиток підприємництва в межах окремих територій.

10. Забезпечення енергоефективності господарства територіально-адміністративних одиниць

11. Креативний розвиток економіки малих та середніх міст в умовах їх обмеженого фінансування

12.Стратегії формування персоналу для органів місцевого самоврядування

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

(лист № - 06 – 207/14-10 від 10.02.2013 р.)

1. Модернізація державного управління в умовах глобалізації

2. Інноваційні технології і механізми державного управління

3. Туристична інфраструктура України: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення

4. Транспортна система України та її інтегрування в транспортні структури Європи

5. Міжнародне співробітництво в контексті формування національної
антикорупційної політики України;

6. Шляхи забезпечення ефективності взаємодії органів влади з представниками інтелектуальної еліти і науки, бізнесу, громадськістю та політичними партіями

7. Україна у сучасному глобальному світі. Нові моделі стратегічного партнерства

8. Удосконалення територіальної організації влади, адміністративно- територіального устрою та розвиток місцевого самоврядування в Україні

9. Інтелектуальна власність та її інституціоналізація у трансформаційній економіці

10. Формування позитивного іміджу органів влади

11. Підвищення ролі громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної політики

12. Електронне урядування та механізми його реалізації в публічному адмініструванні

 

Тернопільська обласна рада

(лист № 04 – 139 від 04.02.2013 р.)

1. Процедура встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності

2. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність

3. Проблемні аспекти в розмежуванні земель державної та комунальної власності в рамках зміни процедури реєстрації права територіальної громади та держави на земельні ділянки

4. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування у зв'язку із внесенням змін до статті 122 Земельного кодексу України

5. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (стаття 186-1 Земельного кодексу України)

6. Зміна процедури затвердження документації із землеустрою щодо зміни меж населених пунктів

7. Підстави та порядок державної реєстрації земельних ділянок та прав на них у зв'язку з набранням чинності законами України «Про державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

8. Проблемні аспекти процедури розгляду, погодження та затвердження документацій із землеустрою

9. Види документацій із землеустрою, передбачені чинним законодавством України

10. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо розгляду земельних спорів, дотримання процедури їх розгляду

11. Підстави та порядок надання громадянам земельних ділянок у власність згідно з нормами безоплатної передачі

12. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них

13. Проблемні питання щодо оформлення прав оренди на земельні ділянки

14. Проблемні питання щодо застосування Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та положень статті 122 Земельного кодексу України в частині повноважень районних державних адміністрацій щодо прийняття рішень для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)

15. Забезпечення ефективного та раціонального використання природних ресурсів, у тому числі корисних копалин.

 

Хмельницька міська рада

(лист № 12 – 0001 - 02 -11 від 28.12.2012 р.)

1. Прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням

2. Інформаційно-комунікаційні особливості взаємодії органів місцевого самоврядування з громадою

3. Кращий міжнародний та вітчизняний досвід органів місцевого самоврядування у міському господарстві, приклади ефективного управління

4. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування

5. Забезпечення зайнятості працездатного населення

6. Економічна підтримка непрацездатних: безкоштовність базових медичних послуг та безоплатного базового навчання

7. Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у соціальній сфері

8. Впровадження довготермінового бюджетного планування, сучасних принципів ведення статистичної звітності

9. Правові аспекти видачі документів дозвільного характеру

10. Надання адміністративних послуг

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти