ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хмельницька обласна державна адміністрація

(лист № 61/11 – 10 – 362/2013 від 21.01.2013 р.)

1. Професійне навчання державних службовців як чинник підвищення ефективності державного управління

2. Запобігання і протидія корупції в органах виконавчої влади

3. Інформаційне забезпечення управління органами державної влади

4. Забезпечення прозорості і відкритості органів влади

5. Управлінські послуги: зарубіжний та вітчизняний досвід

6. Проблеми конкурсного відбору та селекція кадрів в органах виконавчої влади.

7. Удосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади.

8. Система фахової підготовки кандидатів на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

9. Конституційно-правові права, свободи та обов'язки громадян у державному управлінні.

10. Економічна політика України в контексті європейської інтеграції.

11. Україна в глобальних та регіональних економічних інтеграційних процесах.

12. Ціннісні орієнтири як регулятор поведінки у сфері державно-управлінської діяльності.

13. Державна політика попередження та врегулювання конфліктів в України.

14. Державна політика у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей в Україні.

15. Основні напрямки державної політики у сфері національних інформаційних ресурсів.

16. Державна підтримка організації та розвитку діяльності підприємств місцевого виробництва, як складова економічної безпеки України.

17. Розвиток соціально-економічного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки.

18. Світовий досвід регулювання прямих іноземних інвестицій та можливість його застосування в умовах України.

19. Державна політика у сфері зайнятості та подолання безробіття.

20. Місцеві податки і збори: співвідношення централізації та місцевого самоврядування.

21. Основні напрямки державної політики у сфері національних інформаційних ресурсів.

22. Роль розпорядників бюджетних коштів у формуванні та виконанні місцевих

23. Механізми управління адміністративно-територіальними одиницями регіону з різним рівнем соціально-економічного розвитку.

24. Особливості та державне регулювання аграрної реформи в Україні.

25. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 

Хмельницька обласна рада

(лист № 84/01 – 15 від 23.01.2013 р.)

1. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

2. Правові основи місцевого самоврядування в Україні

3. Актуальні питання взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій

4. Інновації та розвиток місцевого самоврядування. Основні стратегічні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні

5. Роль і місце органів місцевого самоврядування у загальній системі управління державою

6. Перспективи розвитку органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи

7. Зміни в законодавстві про державну службу та обговорення проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

8. Актуальні проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні

9. Організаційно-правові засади підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування

10. Стан дотримання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" посадовими особами. Характеристика злочинів у сфері службової діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

11. Державна політика щодо розвитку агропромислового комплексу та сільських територій

12. Соціально-економічний розвиток області в контексті реалізації економічних реформ

13. Актуальні питання бюджетної політики в регіоні

14. Актуальні питання щодо наповнення місцевих бюджетів області в 2013 році

15. Етика поведінки посадової особи, конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

16. Порядок ведення діловодства в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог державних стандартів

17. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів влади. Організація роботи органів місцевого самоврядування щодо реалізації вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

18. Аналіз виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

19. Лідерство в державному управлінні. Лідерські якості. Самодіагностика

20. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони навколишнього середовища

21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин: суперечності, проблеми та шляхи їх розв'язання

22. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері соціального захисту населення

23. Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

24.Комунальна власність. Правові засади управління комунальним майном

25.Вдосконалення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій посадовими особами місцевого самоврядування. Електронне врядування на службу територіальним громадам

26.Особливості обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства в частині міжбюджетних відносин

27. Правові засади регулювання містобудівної діяльності міської та селищної ради. Вимоги до розміщення на присадибній ділянці будівель, споруд, зелених насаджень

28. Порядок організації та проведення конкурсних торгів в сфері державних закупівель. Основні порушення при здійсненні державних закупівель

29. Надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування

30. Особливості прийняття регуляторних актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування

31. Стан кадрового діловодства, організації контролю за проходженням документів з особового складу, виконання доручень з реалізації державної кадрової політики. Формування та ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування

 


ДОДАТОК 1

Завідувачу кафедри____________________________

_____________________________________________

слухача______________________________________

(група, прізвище, ім’я, по батькові)

 

З А Я В А*

 

Прошу затвердити мені напрям дослідження для написання магістерської роботи ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

«____» _______201___ р. ________________

(підпис слухача)

 

 

Завідувач кафедри ________________ Навчально-методичний відділ ________________

(підпис) (підпис)

№ ________________

«___» ____ 201__ р.

* слухач передає заяву на кафедру після її реєстрації в навчально-методичному відділі


лінія відрізу

№ ________________

«___» ____ 201__ р.

 

Д О Д А Т О К Д О З А Я В И**

Кафедра ___________________________________________________________

Слухач ________________________________________ Група _______________

 

Напрям дослідження для написання магістерської роботи: _______________

_______________________________________________________________________

«____» __________201___ р. ________________

(підпис слухача)

** заповнює слухач

*** слухачі спеціальності «Державна служба» подають у навчально-методичний відділ заяву на реєстрацію разом із листом-погодженням від органу, який направляв слухача на навчання (відповідно до вимог п. 44 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789).


ДОДАТОК 2

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти