ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


БАКТЕРІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Виявлення мікобактерій туберкульозу в біологічних матеріалах є найважливішим і єдиним абсолютним критерієм діагностики цієї хвороби, оскільки туберкульоз є моно етіологічним захворюванням. Пошук МБТ проводять в харкотинні, промивних водах бронхів і шлунку, в плевральному і черевному випоті, спиномозговій рідині, сечі, калі, гнійних і інших патологічних виділеннях, у відбитках тканин та їх гомогенатах.

Методи виявлення МБТ: бактеріоскопічний, культуральний, біологічний, імуноферментний, молекулярно-генетичний.

Бактеріоскопічний метод базується на стійкості МБТ до кислот, лугів і спирту. Для виявлення МБТ беруть біоматеріал, готують мазок на предметному стеклі, висушують на повітрі, фіксують над полум’ям спиртівки до появи пару, зливають барвник, знімають фільтрувальну бумагу, сполоскують мазок у воді, промивають 3% прозчином солянокислого спирту, висушують. Забарвляютьметиленовою синькою або розчином пікрину, що формує фон. Проводять світлову мікроскопію в імерсії. Продивляються весь мазок. Паличкоподібні МБТ знаходять по яскраво-червоному забарвленню. Чутливість методу порівняно низька: потрібно 50-100 тис. МБТ в 1 мл мокроти. Для підвищення чутливості світлової мікроскопії використовують метод флотації, якій збільшує кількість МБТ і поверхневій плівці емульсії і на 12-15% підвищує чутливість метода.

Люмінесцентна мікроскопія, для якої використовують флуоресцентні барвники (аурамін, родамін С) підвищує частоту виявлення МБТ і біоматеріалах, але метод позбавлений специфічності і потрібне підтвердження результатів іншими методами виявлення МБТ.

Культуральний метод – це виявлення МБТ шляхом посіву біоматеріалу на поживні середовища. Використовуються переважно щільні яєчні середовища Йєнсена-Левенштейна або Гельберга, в складі яких є гліцерин. Перед посівом нестерильний біоматеріал змішують з рівним об’ємом 2-3% розчину соляної кислоти на 15-20 хвилин, потім нейтралізують кислоту, центрифугують, зливають надосадкову рідину, а осадок засівають на поживне середовище. МБТ ростуть повільно і відповідь отримують не раніше, ніж через 3-8 тижнів. Первага метода в більш високів чутливості – для виявлення МБТ достатньо 50-100 клітин в 1 мл мокроти; метод дозволяє отримати чисту культуру, провести типізацію МБТ і визначити їх чутливість до протитуберкульозних препаратів.

Резистентність збудника туберкульозу до хіміопрепаратів визначають шляхом посіву чистої культури МБТ на поживні середовища, в складі яких є один із препаратів в мінімальній бактеріостатичній концентрації. Якщо протитуберкульозний препарат повністю не пригнічує ріст МБТ, діагностують медикаментозну резистентність.

Біологічний метод виявлення МБТ здійснюється шляхом зараження морських свинок (висока чутливість до МБТ) патологічним матеріалом, який використовують без обробки перед введенням або обробляють 2% розчином соляної кислоти з метою нейтралізації супутньої флори. Біоматеріал вводять підшкірно, в черевну порожнину або в яєчко я спостерігають. За умов зараження тварини хворіють і гинуть на протязі 1,5-3 місяців. Під час їх розтину проводять візуальну, гістологічну, бактеріоскопічну і культуральну діагностику. Метод високо чутливий, досить кількох клітин МБТ, щоб тварина захворіла і загинула. Але, як надто збитковий і довготривалий, сьогодні біологічний метод діагностики туберкульозу майже не використовують.

Імуноферментний метод діагностики туберкульозу базується на знаходженні антитіл і біоматеріалах шляхом імуноферментних реакцій. Широкого використання не набув як не досить надійний і дорогий.

Молекулярно-генетичний метод діагностики туберкульозу базується на радіоімунній ідентифікації фрагментів ДНК МБТ в біоматеріалах хворих. Дозволяє провести діагностику туберкульозу на протязі 2 годин.

Гістологічна діагностика туберкульозу базується на характерних морфологічних проявах специфічного запального процесу, ознаками якого вважають наявність гранульом з казеозом в центрі, гігантських багатоядерних клітин Пирогова-Лангханса на фоні лімфоїдно-макрофагальної інфільтрації.

З метою достовірності діагностики туберкульозу і співставимості захворюваності на туберкульоз в усіх країнах світу ВООЗ пропонує виставляти діагноз туберкульозу за наявності бактеріологічного (бактеріоскопічного) або гістологічного підтвердження.

Окрім вище описаних класичних методів культивування М Б Т і визначення лікарської стійкості, в теперішній час знайшли своє застосування наступні сучасні системи. Найбільш швидким культуральним методом є ВАСТЕС - рідинно-культуральна система, яка дозволяє одержати ріст мікобактерій через 10-18 днів. Вона заснована на виявленні МБТ, ріст яких ще невидимий оком, по забарвленню або флюоресценції внаслідок утворення СО2 або споживанім 02 у процесі життєдіяльності мікобактерій - Mcobacteria Growth Indicator Tube (MG1T). Цей метод культивування МБТ менш чутливий, ніж на твердих поживних середовищах, тому він використовуються паралельно з посівом харкотиння на тверде середовище Левештейна-Йенсена для досягнення оптимальної чутливості.

Система ВАСТЕС 460 — радіометрический метод швидкого визначення росту МБТ шляхом реєстрації позначеного СО2, який утворюється в процесі утилізації субстрату з пальмітиновою кислотою, що містить радіоактивний С14. Для росту МБТ в даній системі використовують флакони із рідинним поживним середовищем, який представляє собою збагачене середовище Middlebrook 7H9 з радіоактивним С14. При розмноженні МБТ утилізують С14 і виділяють С14О2. В даному випадку розрахунок йде по зростанню С14О2.

Система ВАСТЕС MGIT 960 автоматизована система бульйонного культивування, що уявляє собою індикаторні пробірки MGIT (М. Growth Indicator Tube) з тим же середовищем Middlebrook 7H9; містить флуоресцируючий індикатор, «згашений» високою концентрацією О2. В процесі росту МБТ поглинають О2, що супроводжується посиленням свічення індикатора, інтенсивність якого оцінюють за допомогою трансілюмінатора. Повністю автоматизований комплекс дозволяє одночасно досліджувати медикаментозну чутливість у 960 зразках. Ріст МБТ в системі ВАСТЕС реєструється на 4-5-й день від моменту посіву.

 

3 4

1- вибор препарату, до якого буде визначатися стійкість, чутливість МБТ;

2 - сканування штрихкоду пробірки;

3 - завантаження пробірки в прибор;

4 - вказівники позитивної і негативної детекції МБТ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти