ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

Академія митної служби України

 

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________________ ________

«_____» _____________________ 200_ р.

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Дисципліни «Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей»

для курсантів спеціальностей “Правознавство”, “Комп’ютерні науки”, “Транспортні системи”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Облік та аудит”, “Міжнародна економіка”, “Фінанси”.

Напряму: “П”, “К”, “ЕО”денної форми навчання

 

 

Статус дисципліни: цикл вибіркових дисциплін

 

Факультет юридичний

 

Кафедра гуманітарної підготовки та ідентифікації культурних цінностей

Програму складено Чивліклій Г.Д.

 

Схвалено на засіданні кафедри гуманітарної підготовки та ідентифікації культурних цінностей

 

 

Протокол № 10 від «29» червня 2010 р.

 

Начальник кафедри гуманітарної підготовки та ідентифікації культурних цінностей Калашникова О.Л.

 

Дніпропетровськ

Мета та завдання дисципліни “Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей”

· Мета. – ознайомити з основами мистецтвознавства та технології виготовлення різних видів культурних цінностей, з методиками атрибуції та експертизи предметів історичного та культурного значення, з основами правового регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України.

 

Завдання.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей” курсанти повинні:

· знати:

· види і жанри предметів історичного та культурного значення;

· загальні класифікаційні ознаки різних видів культурних цінностей;

· технологічні особливості процесу створення виробів мистецтва;

· сучасні неруйнівні методи експертизи та експрес-аналізу культурних цінностей;

· методики визначення вартості різних видів культурних цінностей;

· порядок митного оформлення та контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України;

уміти:

· ідентифікувати подані до контролю культурні цінності із тими, що описані у Свідоцтві на право їхнього вивезення/ввезення;

· визначати правові підстави відповідних дій посадової особи митного органу;

· вірно описувати та реєструвати затримані культурні цінності у митній документації.

 

 

Структура залікового кредиту

Для спеціальності “ЕО”, “К”, “П”.

Зміст модулю Кількість годин відведених на
лекції лабораторні роботи (семінарські чи практичні заняття) самостійну роботу індивідуальну роботу
Змістовний модуль I Основи мистецтвознавства та технологія виготовлення різних видів культурних цінностей.
Тема 1. Визначення культурних цінностей у законодавчих актах.      
Тема 2. Графіка: види, технологія виробництва
Тема 3. класифікаційні ознаки та техніки живопису.
Тема 4. Скульптурні техніки та матеріали.
Тема 5. Музичні інструменти як вид культурних цінностей.    
Змістовний модуль IIСучасні методи експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей
Тема 6.Сучасні методи експертизи та ідентифікації культурних цінностей.
Тема 7.Сучасні методики визначення вартості культурних цінностей.
Тема 8.Нормативно-правові основи переміщення культурних цінностей через митний кордон України.        
Тема 9.Загальний порядок вивезення (ввезення) культурних цінностей з території України.
Тема 10.Митне оформлення та контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України.
Всього годин (кредитів) 72 (2)

 

Змістовий модуль І. Основи мистецтвознавства та технологія виготовлення різних видів культурних цінностей

Тема 1: Визначення культурних цінностей у законодавчих актах.

 

Тема 2:Графіка: види, технологія виробництва. Стародруки, документи, нотні тексти, філателія як види культурних цінностей. Ідентифікація та реєстрація творів графіки у митній документації.

 

Тема 3: Класифікаційні ознаки та техніки живопису. Ікона як вид культурних цінностей. Особливості атрибуції та ідентифікації творів живопису . Ідентифікація та реєстрація ікони у митній документації. Методи виявлення контрабандного перевезення ікон.

 

Тема 4: Скульптурні техніки та матеріали. Різновиди скульптурних виробів: кераміка, гліптика. Система клеймування керамічних виробів. Ідентифікація та реєстрація керамічних виробів, монет та медалей у митній документації. Класифікація ювелірних виробів. Система клеймування ювелірних виробів.

Ідентифікація та реєстрація ювелірних виробів з металів без вставок.

Ідентифікація та реєстрація ювелірних виробів із вставками.

Опис у митній документації зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність.

 

 

Тема 5: Музичні інструменти як вид культурних цінностей, особливості їх атрибуції та ідентифікації. Опис музичних інструментів у митній документації.

 

Змістовний модуль 2. Сучасні методи експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей

 

Тема 6: Сучасні методи експертизи та ідентифікації культурних цінностей.

Специфіка митної експертизи та ідентифікації культурних цінностей.

Принципи роботи з програмним продуктом „Ідентифікатор культурних цінностей” та правила заповнення електронних реєстраційних форм.

 

Тема 7: Сучасні методики визначення вартості культурних цінностей.

 

Тема 8: Нормативно-правові основи переміщення культурних цінностей через митний кордон України.

 

Тема 9: Загальний порядок вивезення/тимчасового вивезення (ввезення) культурних цінностей з території України.

 

Тема 10: Митне оформлення та контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України.

Планисемінарських (практичних,лабораторних) занять

 

Змістовний модуль 1. Основи мистецтвознавства та технологія виготовлення різних видів культурних цінностей

Заняття 1. Технологія виробництва творів графіки. Реєстрація творів графіки в митній документації

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Історія і технологія виробництва паперу.

2. Технологія виробництва заглибленої, опуклої гравюри та літографії.

3. Ознаки оригінального твору графіки.

4. Принципи реєстрації творів графіки у митній документації

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Грифель як інструмент для малювання. Особливості стилю малюнків срібним грифелем.

2. Різновиди графічних виробів.

3. Конструкція стародруку.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2. Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

Додаткова:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Терминологический словарь. – М., 1997.

2. Миклашевич С.В. Гравюра. – М., 1995.

Заняття 2. Опис творів живопису в митній документації

 

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Види і жанри живопису.

2. Основа і грунт в живописі.

3. Техніки живопису.

4. Форми опису творів живопису в протоколі про порушення митних правил.

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Копія, оригінал, підробка.

2. Дублювання як спосіб контрабандного вивезення творів живопису.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

Додаткова:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Терминологический словарь. – М., 1997.

2. Технология исследования и хранения призведений станковой и настенной живописи / Под ред. Ю.И Гренберга. – М., 1987.

 

Заняття 3. Опис ікони в митній документації.

 

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Типи ікон.

2. Складові частини ікони.

3. Іконографічні типи зображення.

4. Спроби декорування іконних окладів.

5. Форми опису ікони в митній документації.

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Символіка кольорів в іконі.

2. Спроби встановлення часу виготовлення ікони.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Степовик Д. Історія української ікони X-XX сторіч. – К., 1996.

Додаткова:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Терминологический словарь. – М., 1997.

2. Откович В., Пилипок В. Украінсська ікона XIV-XVIII сторіч.– К.,1999.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Словник культурних цінностей та їх складових частин на допомогу митнику. Частина 3. Скульптура. – Дніпропетровськ, 2004.

Додаткова:

1. Августиник А.И. Керамика.– М.-Л., 1990.

2. Однорадов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. – М., 1982.

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Словник культурних цінностей та їх складових частин на допомогу митнику. Частина 3. Скульптура. – Дніпропетровськ, 2004.

4. Опис культурних цінностей в митній документації. – Дніпропетровськ, 2000.

Додаткова:

1. Мартос Б., Зозуля Я Гроші Української Держави. Мюнхен, 1971.

 

Змістовний модуль 2.

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

Додаткова:

1. Артюх Т.М. Експертиза та діагностика дорогоцінних каменів органогенного походження. – К., 1999.

2. Соловьёв В.Д. Определитель живописи. М., 2003.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей . – К., 2006.

2. Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

3. Індутний В.В. Оцінка памяток культури. – К.,2009.

Додаткова:

1. Артюх Т.М. Експертиза та діагностика дорогоцінних каменів органогенного походження. – К., 1999.

2. Соловьёв В.Д. Определитель живописи. М., 2003.

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2. Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3.Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.

4.Конвенція ЮНІДРУА “Про викрадені або незаконно вивезені культурні цінності”

5. Інструкція “Про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей…” № 571/6853.

6.Регламент 3911/92 Євросоюзу.

 

Література

Основна:

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

1. Конвенція ЮНІДРУА “Про викрадені або незаконно вивезені культурні цінності”

2. Інструкція “Про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей…” № 571/6853.

3. Регламент 3911/92 Євросоюзу

 

 

Контрольні заходи

 

Контрольні заходи проводяться з метою встановлення рівня засвоєння курсантами теоретичного матеріалу та практичних навичок, що передбачені робочою навчальною програмою. Такі заходи включають:

Ø поточний контроль;

Ø підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час практичних, лабораторних та семінарських занять з метою перевірки рівня засвоєння курсантом певної теми навчальної дисципліни. Форма поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються кафедрою.

Результати поточного контролю успішності та якості підготовки курсантів відображаються в журналі обліку навчальних занять і використовуються викладачом для:

забезпечення планової роботи курсантів;

своєчасного виявлення важких для засвоєння розділів навчальної дисципліни і відповідного корегування навчально-виховного процесу;

виявлення курсантів, які відстають, і надання їм необхідної допомоги;

організації індивідуальної роботи творчого характеру з найбільш підготовленими курсантами.

До поточного контролю належать: перевірка знань та навичок курсантів на щоденних заняттях диференційованими оцінками, модульний контроль, заліки з лабораторних (розрахунково-графічних) робіт, контрольні заняття.

Перевірка знань та навичок курсантів (слухачів) на щоденних заняттях здійснюється з метою повторення та закріплення пройденого матеріалу. Вона активізує діяльність курсантів на заняттях, забезпечує систематичну роботу над вивченням програмного матеріалу, спонукає до систематичної самостійної роботи, виховує почуття особистої відповідальності за свої знання та навички, сприяє розвитку у курсантів логічного мислення, прищепленню їм організаторських та методичних умінь і навичок.

Модульний контроль – контроль знань та вмінь курсантів відповідно до обсягу логічно завершеної частини лекційних та практичних занять (теми, розділу, курсу). Він може проводитись у письмовій формі (контрольні роботи, письмові опитування, тести, комплекс “летючок” тощо) або у формі тестових завдань з використанням технічних засобів навчання. Робота включає питання для контролю знань фактичного матеріалу модуля (у формі тесту) та завдання. Зміст завдань з кожної дисципліни й порядок проведення модульного контролю затверджуються начальником кафедри. Курсанти, які одержали незадовільну оцінку, виконують модульний контроль повторно.

Заліки з лабораторних (розрахунково-графічних) робіт приймаються в міру їх виконання, але не пізніше дня проведення наступного лабораторного заняття. На заліку курсант (слухач) складає звіт про виконану роботу, оформлений згідно із завданням і подає його викладачу.

При перевірці звіту викладач шляхом усного опитування або за допомогою технічних засобів контролю встановлює розуміння курсантом принципів та методики проведення експерименту. Виконана лабораторна (розрахунково-графічна) робота оцінюється за підсумками звіту та опитування курсанта. Неповністю чи неякісно виконана робота виконується курсантом повторно, у термін, вказаний викладачем.

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання з навчальної дисципліни на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його етапах. Форми підсумкового контролю встановлюються навчальним планом.

Підсумковий контроль складається із семестрового контролю та державної атестації курсантів.

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти