ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура залікового кредиту

Для спеціальності “ЕО”, “К”, “П”.

Зміст модулю Кількість годин відведених на
лекції лабораторні роботи (семінарські чи практичні заняття) самостійну роботу індивідуальну роботу
Змістовний модуль I Основи мистецтвознавства та технологія виготовлення різних видів культурних цінностей.
Тема 1. Визначення культурних цінностей у законодавчих актах.      
Тема 2. Графіка: види, технологія виробництва
Тема 3. класифікаційні ознаки та техніки живопису.
Тема 4. Скульптурні техніки та матеріали.
Тема 5. Музичні інструменти як вид культурних цінностей.    
Змістовний модуль IIСучасні методи експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей
Тема 6.Сучасні методи експертизи та ідентифікації культурних цінностей.
Тема 7.Сучасні методики визначення вартості культурних цінностей.
Тема 8.Нормативно-правові основи переміщення культурних цінностей через митний кордон України.        
Тема 9.Загальний порядок вивезення (ввезення) культурних цінностей з території України.
Тема 10.Митне оформлення та контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України.
Всього годин (кредитів) 72 (2)

 

Змістовий модуль І. Основи мистецтвознавства та технологія виготовлення різних видів культурних цінностей

Тема 1: Визначення культурних цінностей у законодавчих актах.

 

Тема 2:Графіка: види, технологія виробництва. Стародруки, документи, нотні тексти, філателія як види культурних цінностей. Ідентифікація та реєстрація творів графіки у митній документації.

 

Тема 3: Класифікаційні ознаки та техніки живопису. Ікона як вид культурних цінностей. Особливості атрибуції та ідентифікації творів живопису . Ідентифікація та реєстрація ікони у митній документації. Методи виявлення контрабандного перевезення ікон.

 

Тема 4: Скульптурні техніки та матеріали. Різновиди скульптурних виробів: кераміка, гліптика. Система клеймування керамічних виробів. Ідентифікація та реєстрація керамічних виробів, монет та медалей у митній документації. Класифікація ювелірних виробів. Система клеймування ювелірних виробів.

Ідентифікація та реєстрація ювелірних виробів з металів без вставок.

Ідентифікація та реєстрація ювелірних виробів із вставками.

Опис у митній документації зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність.

 

 

Тема 5: Музичні інструменти як вид культурних цінностей, особливості їх атрибуції та ідентифікації. Опис музичних інструментів у митній документації.

 

Змістовний модуль 2. Сучасні методи експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей

 

Тема 6: Сучасні методи експертизи та ідентифікації культурних цінностей.

Специфіка митної експертизи та ідентифікації культурних цінностей.

Принципи роботи з програмним продуктом „Ідентифікатор культурних цінностей” та правила заповнення електронних реєстраційних форм.

 

Тема 7: Сучасні методики визначення вартості культурних цінностей.

 

Тема 8: Нормативно-правові основи переміщення культурних цінностей через митний кордон України.

 

Тема 9: Загальний порядок вивезення/тимчасового вивезення (ввезення) культурних цінностей з території України.

 

Тема 10: Митне оформлення та контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України.

Планисемінарських (практичних,лабораторних) занять

 

Змістовний модуль 1. Основи мистецтвознавства та технологія виготовлення різних видів культурних цінностей

Заняття 1. Технологія виробництва творів графіки. Реєстрація творів графіки в митній документації

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Історія і технологія виробництва паперу.

2. Технологія виробництва заглибленої, опуклої гравюри та літографії.

3. Ознаки оригінального твору графіки.

4. Принципи реєстрації творів графіки у митній документації

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Грифель як інструмент для малювання. Особливості стилю малюнків срібним грифелем.

2. Різновиди графічних виробів.

3. Конструкція стародруку.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2. Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

Додаткова:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Терминологический словарь. – М., 1997.

2. Миклашевич С.В. Гравюра. – М., 1995.

Заняття 2. Опис творів живопису в митній документації

 

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Види і жанри живопису.

2. Основа і грунт в живописі.

3. Техніки живопису.

4. Форми опису творів живопису в протоколі про порушення митних правил.

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Копія, оригінал, підробка.

2. Дублювання як спосіб контрабандного вивезення творів живопису.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

Додаткова:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Терминологический словарь. – М., 1997.

2. Технология исследования и хранения призведений станковой и настенной живописи / Под ред. Ю.И Гренберга. – М., 1987.

 

Заняття 3. Опис ікони в митній документації.

 

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Типи ікон.

2. Складові частини ікони.

3. Іконографічні типи зображення.

4. Спроби декорування іконних окладів.

5. Форми опису ікони в митній документації.

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Символіка кольорів в іконі.

2. Спроби встановлення часу виготовлення ікони.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Степовик Д. Історія української ікони X-XX сторіч. – К., 1996.

Додаткова:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Терминологический словарь. – М., 1997.

2. Откович В., Пилипок В. Украінсська ікона XIV-XVIII сторіч.– К.,1999.

 

Заняття 4. Опис скульптурних виробів в митній документації.

 

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Види скульптур.

2. Матеріали скульптури.

3. Скульптурні техніки.

4. Сучасні методи і проблеми атрибуції скульптури.

5. Клеймування виробів з порцеляни.

6. Форми опису скульптурних виробів в митній документації.

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Європейська порцеляна: історія створення, центри, жанри.

2. Українська кераміка: школи, стильові ознаки.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Словник культурних цінностей та їх складових частин на допомогу митнику. Частина 3. Скульптура. – Дніпропетровськ, 2004.

Додаткова:

1. Августиник А.И. Керамика.– М.-Л., 1990.

2. Однорадов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. – М., 1982.

Заняття 5. Опис монет (медалей) в митній документації.

 

Час: 2 год. (80 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Медальєрні техніки.

2. Античні монети.

3. Медальєрне мистецтво в Україні.

4. Форми опису монет (медалей) в митній документації.

 

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Характерні ознаки монет Стародавньої Греції та Риму, скіфських монет.

2. Монети Російської Імперії 19 – початку 20 ст.

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. – К., 2006.

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

3. Словник культурних цінностей та їх складових частин на допомогу митнику. Частина 3. Скульптура. – Дніпропетровськ, 2004.

4. Опис культурних цінностей в митній документації. – Дніпропетровськ, 2000.

Додаткова:

1. Мартос Б., Зозуля Я Гроші Української Держави. Мюнхен, 1971.

 

Змістовний модуль 2.

Сучасні методи експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей.

Заняття 6. Сучасні методи експертизи та ідентифікації культурних цінностей.

 

Час: 1 год. (40 хвилин).

 

Навчальні питання

1. Методи експертизи культурних цінностей

2. Методи ідентифікації культурних цінностей.

3. «Ідентифікатор культурних цінностей» як елемент технології митного контролю за переміщенням культурних цінностей.

 

 

Література

Основна:

1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки

2.Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. – К., 2006.

 

Додаткова:

1. Артюх Т.М. Експертиза та діагностика дорогоцінних каменів органогенного походження. – К., 1999.

2. Соловьёв В.Д. Определитель живописи. М., 2003.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти