ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Як співвідносяться сутність і існування людини?

431. Хто із названих філософів був засновником філософсько-антропологічної думки:

А) Епікур

@В) Аристотель

С) Сократ

D) Конфуцій

Е) Сенека.

432. В структуру людини як живої системи не включається:

А) Психічне

В) Соціальне

С) Тілесне

@D) Технічне

Е) Ідеальне

433. Яке, на нашу думку, правильне розуміння сутності людини:

А) Сутність людини є ансамбль всіх суспільних відношень

В) Сутність людини закодована в генах і передається по спадковості при народження людини

@С) Сутність людини твориться самим індивідом в процесі його життєдіяльності

D) Сутність людини залежить від божественної благодаті

Е) Сутність людини це майбутній проект.

434. Людська свобода – це:

@А) Можливість людини роботи те, що вона хоче;

В) уміння діяти на основі пізнаної необхідності

С) вміння підпорядковувати все своїй волі;

D) в діяльності людини все передречено

Е) Свобода це спонтанна поведінка людини

435. В яку епоху відношення до людського тіла стало піднесеним:

А) Первіснообщину

В) Середньовічну

@С) Ренесансну

D) Нового часу

Е) Постмодерністську

436. Виділіть серед перелічених ознак антропологічної кризи ту яка є головною її причиною:

А) Втрачена людиною її природних якостей

В) Порушення психічної рівноваги

@С) Криза людської духовності

D) Демографічна криза

Е) Загроза віртуалізації людського буття

В чому проявляється відкритість, незавершеність людської природи?

439. Серед вказаних визначень виділіть Фрейдистське визначення природи людини:

А) Гомо Фабер (людина працююча)

В) Гомо Бестія (людина звір)

С) Зоо Політікус (політична тварина)

@D) Гомо Коутіус (людина сексуальна)

Е) Людина – машина.

440. Виділіть серед перерахованих ознак людини її сутнісну характеристику:

А) Людина розумна

@В) Людина соціальна

С) Людина природна

D) Людина духовна

Е) Людина діяльна.

441. Виділіть серед існуючих методологічних засад антропогенезу так званий антропний принцип:

А) Людина є випадковим продуктом розвитку природи

В) Людина є результатом експерименту інопланетної зверхцивілізацій

@С) Людина є результатом еволюції живої природи

D) Виникнення і місія людини у Всесвіті необхідно запрограмована в першоначалі Всесвіту, що світ є таким тому що ми є

Е) Людина з’явилась з іншого виміру.

442. Філософська антропологія це –

@А) Філософський напрямок, що займається проблемами природи (сутності) людини

В) Теорія антроморфізму

С) то саме, що і антропоморфізм

D) Теоретична основа анатомії і фізіології людини

Е) Антимарксизм.

443. Позбавлення людини свободи, перетворює результати людської діяльності в самостійну ворожу силу в філософії розуміється як:

А) Сваволя

В) Фатум (рок)

С) передречення

@D) відчудження

Е) сатанізм.

444. Яка антропологічна перспектива найбільше доцільна для людства:

А) Традиційно гуманістична – людина має бути такою, якою її створила еволюція

В) Технократична – людина змушена буде продовжити своє існування в інформаційно віртуальному просторі

@С) Концепція глобального гуманізму – людина стає кооператором природи в напрямку формування нового виду людини

D) Космопланетарна - Антропологічна криза буде подолена лише через втручання космічних сил.

Яке визначення людського буття є найбільш глибоким?

А) Рабство

В) Існування

С) Життя

D) Свобода

@Е) Мислення.

В чому проявляється суперечливість (двоїстість) людської природи?

447. Виділіть серед перерахованих видових ознак людини сутнісну характеристику:

А) Людина розумна

@В) Людина соціальна

С) Людина природна

D) Людина свобідна

Е) Людина воліюча

448. Згідно ряду сучасних наукових гіпотез, людина це природний, мутант який сформувався завдяки:

@А) Поступовому еволюційному процесу

В) Єкпирементального типлового стресу

С) Людникового періоду

D) Поступового збільшення кисню на планеті

Е) Людина це продукт клонуваню

449. В сучасній науковій антропології людини розглядається як:

А) Раб божий і черв’як земний

@В) Головна таємниця світобудови

С) Космобіопсихонформаційна істота

D) Вінець природи

Е) Мікрокосмос суспільства.

450. Серед сутнісних характеристик людини виділіть головну визначення:

А) Розумність

В) Буттєвість

С) Соціальність

D) Діяльність

Е) Творчість.

451. В який історичний формі філософії вперше було поставлено питання про духовну складову сутності людини:

А) Філософії Відродження

В) Філософії Стародавнього Китаю

С) Філософії Середньовіччя

D) Філософії Нового часу

@Е) Філософії Античності.

Визначіть серед поданих положень вульгарно соціологічне

А) Суть людини визначається біологічними законами

В) Людина – це єдність соціального і біологічного

С) Вирішальний вплив на поведінку людини здійснюється істиним

@D) Людина – це тільки соціальна істота

Е) Повіднка людини повністю визначається генотипом.

 

453. Кому належить авторство висловлювано „Людина є міра всіх речей”

А) Платону

В) Аристотелю

С) Парменіду

@D) Протагору

Е) Піфагору.

454. Охарактеризуйте тези „Сковородинської людини”?

457. З точки зору Гегеля, людська свобода має свою передумову:

А) Необхідність

В) Знання

@С) Волю

D) Інстинкт

Е) Сваволю.

458. На думку Сартра людина це:

А) Зверхлюдина.

@В) Боголюдина

С) Людина Бог

D) Розумна тварина

Е) Майбутнє людини.

Які філософські концепції належить розуміння безсмертя як реакарпацію (перевтіленні) душ

А) Християнській

В) Діалектико-матеріалістичній

@С) Буддистський

D) Позитивістський

Е) Екзестенціалістській

460. З точки зору прагматизму сенс життя полягає в тому що:

А) Життя – це відречення від світу і омертвіння плоті для спокути гріхів

В) Життя – це потяг до щастя як справжнього призначення людини

С) Життя – це насолода, бажано, як можливо більш різноманітної тут і зараз

D) Життя – значить із всього винаходить користь

Е) Життя - це виконання людиною космічної місії.

461. Виділіть визначальну ознаку як відрізняє людину від інших творінь:

А) Праця

В) Сексуальність

С) Психіка

@D) Духовність

Е) Емоційність.

Які існують типи відношення до життя і смерті?

1. Серед перерахованих визначень поняття людина належить постмодернізму:

А) Істота, освоює світ відповідно до феноменологічної роботи свідомості; (Гусерло)

В) Істота, що живе у світі і прагне його зрозуміти за допомогою мови і переживань (Хайдегер)

С) Істота, що протиставляє себе прийнятим у суспільстві нормам, що бунтує проти одноманітного (Дереда, Фуко, Ліктор).

D) Істота, якої несвідоме панує над свідомим (З. Фрейд)

Е) Істота, метою якої, її справжньою природою є мова.

463. Виділіть серед перелічених концепцій походження людини те, яке належить дарвінізму:

А) Трудова

#В) Еволюціоністська

С) Креаціоністська

D) Езотерична

Е) Теорія космічного походження.

464. Що вивчає філософська антропологія:

А) Суспільство

В) Матерію

@С) Людину

D) Свідомість

Е) Пізнання.

465. Серед вказаних визначень Людина виділіть ніцшеанське:

А) Гомо Фабор (людина призначення)

В) Гомо Бестон (людина звір)

#С) Зоополітика (політична тварина)

D) Гомо Коутіс (людина сексуальна)

Е) Людина машина.

466. Серед проведених уявлень про природу людини виділіть сучасне:

А) суть людини визначається біологічними законами

В) Людина це тільки соціальна істота

С) Вирішальний вплив на поведінку людини здійснюють інстинкти

@D) Людина гармонійна єдність тіла, душ і духу.

Е) Поведінка людини повністю визначається генотипом.

467. Серед яких світоглядних поглядів на безсмертя людини виділіть язичеську:

А) Переселення душі

В) Безсмертя в пам’яті поколінь

С) Віра в воскресіння

@D) Ритуал збереження людського тіла в муміях

Е) Комп’ютерний варіант збереження психіки людини.

Вкажіть на головну ознаку яка відрізняє людину від Кібернетичного робота?

А) наявність пам’яті

В) логічні операції зі знанням

@С) самосвідомість

D) прогнозування майбутнього

Е) здатність навчитись.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти