ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Здатність особистості формувати свої моральні обов’язки, вимагати від себе їх повного виконання, здійснювати моральний самоконтроль і самооцінку своїх думок і вчинків – це

@А) Совість

В) Співчуття

С) Мораль

D) Емоції

Е) Воля.

637. Норми етики найбільш тотожні нормам:

А) Права

В) Релігії

С) Політики

D) Економіки

Е) Не тотожні жодним з вищевказаних.

638. Феномен революційної свідомості це впершу чергу орієнтація на реалізацію:

А) Віри в прискорене втілення суспільних ідеалів в політичну практику

В) Віри в чудодійну реалізацію національного міфу, національної ідеї

С) Почуття особистої причетності до епохальних змін в суспільстві

@D) Сублімації накопиченої масами вітальної енергії

Е) Одержимість широких народних мас людей ідеями харизматичних осіб.

Визначіть правосвідомість, схарактеризуйте його зміст?

640. Виділіть явища духовного життя, які відносяться до теоретичного рівня суспільної свідомості:

А. Громадська думка

В. Соціальні настрої

С. Державна ідеологія

D. Чутки

@Е. Народна медицина

641. До явищ соціальної психології невідноситься:

А) Громадянська думка

В) Почуття національної ідентичності

С) Національна ідея

D) Традиції

@Е) Художні смаки.

642. Яка на вашу думку, найбільш вірним є визначення політики як форми суспільної свідомості і діяльності:

@А) Політика – мистецтво управління державою

В) Політика – концеперований вираз економіки

С) Політика – боротьба між класами з приводу державної влади

D) Політика – процес боротьби за завоювання та утримання влади.

643. Автором концепції психології юрби є:

А) Чемберлен

В) Бокль

С) Ляпуж

@D) Лебон

Е) Ломброзо.

644. Яка ідеологія визнана Конституцією України як державна:

А) ринкових відносин

@В) демократії

С) державотворення

D) соціалдемократії

Е) жодна не визнана.

645. До „Ноосферній” моделі майбутньої людської цивілізації основну роль відведено:

А) Державі

В) Нації

С) Економіці

@D) Науці

Е) Мистецтву.

646. Виходячи з природи і сутності людини виникнення моралі в людському суспільстві пояснюється:

А) Зовнішніми, фізіологічними, матеріальними потребами людей

В) Особливою біологією людини, трансформованими інстинктами

@С) Внутрішніми, глибинними, духовними потребами людини

D) Ускладненням людських стосунків в результаті розвитку суспільства.

Е) Немає пояснення.

Дайте визначення поняття ідеології?

648. Яке із перелічених явищ належить до буденного рівня суспільної свідомості:

А) Наукова парадигма

В) Соціальна теорія

С) Біоетика

@D) Народна деонтологія

Е) Футурологія.

 

 

Виділіть найбільш вірне визначення ідеології?

А) Ідеологія – це духовна структура групи

В) Ідеологія – це система норм, стереотипів і програм соціальної поведінки деякої групи

С) Ідеологія – система принципів соціальної поведінки

@D) Форма національної, класової або групової свідомості, що визначає так захищає корінні інтереси нації класу, соціальної групи

Е) Ідеологія – це вся духовна структура, епохи.

650. Яку з приведених поговірок можна віднести до правової свідомості:

@А) Безплатний доктор плати невартий

В) Не за правдою суд іде, а за підмазкою

С) По одежі зустрічають, а по уму проводжають.

D) Кожний святий до себе горне

Е) Своя сорочка ближча до тіла

651. Визначальну роль в фашистській ідеології належить:

!А) Національним, політичним міфам

В) Науці

С) Естетиці

D) Етиці

Е) Істині

652. Який тип ідеології лежить в основі міжнародного тероризму:

А) Консерватизм

В) Лібералізм

С) Космополітизм

D) Інтернаціоналізм

@Е) Релігійний фундаменталізм.

653. Наука – це:

А) Вид духовної діяльності

В) Соціальний інститут

@С) Динамічна система знань про закони світу

D) Пізнавальна діяльність

Е) Все перечислене вище

654. Що є онтологічною основою менталітету народу:

А) Звички

@В) Традиції

С) Інтуїція

D) Соціальна пам’ять

Е) Колективне несвідоме.

Що таке масово свідомість?

656. Глобальні проблеми це:

А) Проблема створення інверсальної мови наук

В) Проблема встановлення контактів з позаземними цивілізаціями

С) Проблема соціального розвитку від яких залежить доля людства

D) Проблема збереження популяції китів в світовому океані

Е) Проблема фемінізму.

657. Образний вираз „мислити глобально, а діяти локально” означає:

А) Бути космополітом ставати над державними, національними грунтовами і власними інтересами

В) Ставити власний практичний інтерес на перше місце

@С) Вміння узгоджувати свої власні групові національні інтереси з потребами і завданнями розвитку світової цивілізації і планети ...

D) Піклуватись лише про національні інтереси

Хто був автором першої глобальної модельного світового розвитку?

А) Медоуз Д.

@В) Вернадський В.

С) Печеї А.

D) Форестер Дж.

Е) Тофлер.

Виділіть серед переліку технологічних і природних катастроф ту яка володіє характером глобальності

А) Землетрус в Туреччині

В) Цунамі в Поденно-східній Азії

С) Вибух хімічного заводу в США

@D) Чорнобильська катастрофа.

660. Виділіть серед перелічених міжнародну наукову організацію вчених різних спеціальних як аналізують глобальні проблеми сучасності:

А) ЮНЕСКО

В) Всесвітня організація охорони здоров’я

С) Всесвітня радо миру

@D) Римський клуб

Е) Товариство трансцендентальної медитації

661. Концепцію про кінець розвитку цивілізації висунув:

А) Сорокін Г

В) Фукуяма

С) Тойнбі

D) Данілевський

@Е) Тофлер.

662. Автором поняття „футуршок” є:

А) Маркузе

В) Белл

@С) Тофлер

D) Хейзинга

Е) Ортега- і- Гассет.

663. Серед перелічених положень виділіть ті які відповідають критерієм глобальності::

А) Глобальні проблеми це проблеми, які мусять відповідати окремим національним інтересам

В) Глобальні проблеми це проблеми, які можуть бути вирішені зусиллями лиш наддержав

С) Глобальні проблеми це проблеми які можуть бути вирішені лише через

втручання космічного розуму

@D) глобальні проблеми за своєю ситуацію зачіпають інтереси не тільки окремих людей, але і долю всього людства, для їх вирішення потреби зусилля всього людства

Яку з перелічених функцій в вирішенні глобальних проблем може виконати філософія

А) Компенсаторну

В) Соціальну

С) Праксеологічну

D) Прогностичну

Е) Регуляторну.

665. Яку форму соціо-культурної глобалізації позначає термін „вестернізація”

А) Європеїзацію

В) Ісламізацію

С) Євроазіацію

@D) Амаренанізацію

Е) Китаїзацію.

666. За яких умов концепція „Золотого мільярду” можу бути прийнята в якості моделі виживання людства

@А) Золотий мільярд повинні скласти жителі „розвинутих країн” Півночі, населення нерозвинутого Півдня повинно поступово вимірити. Високи стандарти життя повинні збереженні

В) Високі стандарти життя повинні бути досягнуті всіма членами світового співтовариства

С) Необхідно штучно знизити народжуваність хородонаселення в бідних країнах до мінімуму.

D) Знизити „планку” споживання так, щоб зробити стандарти життя досягнуті в розвинутах країнах стали набагато скромнішими.

667. Кому із перерахованих вчених належить думка про „глобальне село”

А) Медоузу Д.

В) Печчеї А.

@С) Маклюну М.

D) Ласло Є.

Е) Пестелю Є.

668. Глобальні екологічні проблеми людство – це:

А) Суперечності в системі „наука – виробництво”

В) Суперечності в системі „людина – держава”

@С) Суперечності в системі „природо – суспільства”

D) Суперечності в системі „техніка-мораль”.

669. До хвороб цивілізації відносяться:

А) Распіраторні

В) Професійні

С) Травматичні

@D) Онкологічні

Е) Керамічні.

670. Яка із поданих характеристик глобалізації є істинною:

А) Глобалізація пов’язана міжнародними фінансово-економічними корпораціями

В) Глобалізація це таємний задум Масонських організацій з метою домогтись світового панування

@С) Глобалізація – це об’єктивна тенденція світового розвитку з метою його інтеграції

D) Глобалізація це результат втручання в світовий розвиток неземної цивілізації

Е) Ніякої тотальної глобалізації немає.

671. Які головні рушійні сили глобальних змін:

А) Комп’ютерна-інформація революція

В) Зміни ідеалу планетарного розвитку

@С) Людина

D) Технологічно – революція.

Е) Зміни циклів космічного розвитку.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти