ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Офіційні документи та матеріали

1.Угода про технічні бар'єри у торгівлі //Результати уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. — К, 1998. —С. 131-152.

2.Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.—К, 1996. —119с.

3.Зелена книга. Про політику адаптації національного законодавства у сфері технічного регулювання та споживчої політики до європейських вимог. — К, 2006.—80 с.

4.Біла книга. Про політику адаптації вітчизняного законодавства в галузі норм і стандартів до європейських вимог. — К, 2006. — 64 с.

5.Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1264-ХІІ.

6.Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2132-ХІІ.

7.Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 черв. 1992 р. № 2498-ХП.

8.Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. /Vе2657-XII (в ред. Закону України від 23 черв. 2005 р? № 2707-ІУ).

9.Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1264-ХІІ (зі змін, від 27 лист. 2003 р. № 1344-ІУ).

10.Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відпо­відальність за їх порушення: Закон України від 8 квіт. 1993 р. № ЗО—93.

11.Про стандартизацію і сертифікацію: Закон України від 10 трав. 1993 р. № 46-93.

12.Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 лист. 1993 р. №3660-ХІІ.

13.Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322.

14.Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3688-ХІІ.

15.Про захист прав споживачів: Закон України від 15 груд. 1993 р. № 1023-ХП (в ред. Закону України від 1 груд. 2005 р. №3161-IV).

 

 

16.Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3689-ХІІ.

17.Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лют. 1994 р. № 4004-ХІІ (зі змін, від 7лют. 2002 р. № 3037-111).

18.Про транспорт: Закон України від 10лист. 1994 р. № 233/94-ВР (в ред. Зако­ну України від 21 груд. 2000 р. № 2171-111).

19.Про ратифікацію Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими спільнотами та їх державами-членами від 14.06.1994 р.: Закон України від 10лист. 1994 р. № 237/94-ВР.

20.Про туризм: Закон України від 15 вер. 1995 р. № 324/95-ВР (в ред. Закону України від 18лист. 2003 р. № 1282-ІУ).

21.Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньяч­ного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 груд. 1995 р. № 481/95-ВР.

22.Про рекламу: Закон України від 3 лип. 1996 р. № 270/96-ВР (зі змін, від 21 груд. 2005 р. № 3253-ІУ).

23.Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 груд. 1997 р. № 771/97-ВР.

24.Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від И лют. 1998 р. № 113/98-ВР (в ред. від 15 черв. 2004 р. № 1765-14).

25.Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 черв. 2000 р.

26.Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квіт. 2001 р. №2344-111 (в ред. від 23 лют. 2006 р. № 3492-ІУ).

27.Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 трав. 2001 р. № 2406-111.

28.Про акредитацію органів з оцінки відповідності: Закон України від 17 трав. 2001 р. №2407-111.

29.Про стандартизацію: Закон України від 17 трав. 2001 р. № 2408-111.

30.Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї­ні: Закон України від 12 лип. 2001 р. № 2658.

31.Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до зако­нодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 бер. 2004 р.

32.Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 6 верес. 2005 р. № 2809-ІУ.

33.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтверджен­ня якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 8 вер. 2005 р. № 2863-ІУ.

34.Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 груд. 2005 р. №3164-ІУ (в ред. від від 31 трав. 2007 р. № 1107-У (1107-16).

35.Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспор­туванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон Укра­їни від31 трав. 2007р. № 1103-У.

36.Про дитяче харчування: Закон України від 14 вер. 2006 р. № 142-У.

 

 

37.Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів: Постанова Верхов­ної Ради України від 25 січ. 1995 р. № 26/95-ВР.

38.Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими суб'єкта­ми відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних докумен­тів: Постанова Верховної Ради України від 25 січ. 1995 р. № 26/95-ВР.

39.Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11 черв. 1998 р. № 615/98.

40.Про деякі заходи з регулювання підприємницької діяльності: Указ Президен­та України від 23 лип. 1998 р. № 817/98.

41.Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продук­тів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення: Указ Президента України від 1 лют. 1999 р. № 109/99.

42.Положення про Державний, комітет стандартизації, метрології та серти­фікації України: Указ Президента України від 26 лип. 2000 р. № 926/2000.

43.Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 вер. 2000 р. № 1972/2000.

44.Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції: Указ Президен­та України від 23 лют. 2001 р. № 113/2001.

45.Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сіль­ськогосподарської продукції та продовольчої сировини: Указ Президента України від 7 серп. 2001 р № 601/2001.

46.Про посилення державного захисту прав споживачів: Указ Президента України від 12 січ. 2002 р. № 16/2002.

47.Про Державний комітет України з питань технічного регулювання та спо­живчої політики: Указ Президента України від 1 жовт. 2002 р. № 887/2002.

48.Положення про Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики: Указ Президента України від 18 бер. 2003 р. № 225/2003.

49.Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики: Указ Президента України від 13 лип. 2005 р. № 1105/2005.

50.Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відпо­відальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квіт. 1993 р. №30-93.

51.Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 трав. 1993 р. № 46-93.

52.Про Асоціацію товарної нумерації України «ЄАН-УКРАЇНА»: Постанова Кабі­нету Міністрів України від 12 груд. 1994 р. № 821.

53.Положення про гігієнічну рекламацію небезпечних факторів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 черв. 1995 р. № 420.

54.Про впровадження штрихового кодування товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 трав. 1996 р. № 574.

55.Про верифікацію сертифікатів про походження товарів з України: Поста­нова Кабінету Міністрів України від ЗО лип. 1996 р. № 846.

 

56.Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: По­станова Кабінету Міністрів України від 18 лют. 1997 р. № 176 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів від 29 січ. 2003 р. № 141).

57.Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог Директив Євро­пейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фінансових норм та міжнародних і європейських стандартів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 бер. 1997 р. № 244.

58.Порядок митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підляга­ють обов'язковій сертифікації в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від4лист. 1997р. № 1211.

59.Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використан­ня у харчових продуктах: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січ. 1999 р. № 12.

60.Про внесення змін до «Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні": Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лист. 2000 р. № 1672.

61.Державна програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 рр.: Постано­ва Кабінету Міністрів України № 583 від 29 квіт. 2002 р.

62.Порядок проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знеза­раження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 трав. 2004 р. № 672.

63.Про внесення змін до Положення про виробництво, зберігання, продаж ма­рок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 трав. 2005 р. № 394.

64.План заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспромож­ності національної економіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січ. 2006 р. № 10-р.

65.Державна програма розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки: Постано­ва Кабінету Міністрів України від 1 бер. 2006 р. № 228.

66.Державна програма стандартизації на 2006-2010 роки: Постанова Кабіне­ту Міністрів України від 1 бер. 2006 р. № 229.

67.Концепція розвитку технічного регулювання та споживчої політики на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 трав. 2006 р. № 267-р.

68.Програма запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 трав. 2006 р. №614.

69.Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 черв. 2006 р. №833.

70.Питання Ради стандартизації та технічного регулювання: Постанова Ка­бінету Міністрів України від 26 лип. 2006 р. № 1016.

 

 

 

 

84.Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифі­кації від ЗО черв. 1993 р. № 95 (в ред. від 1 лют. 2005 р. № 28).

85.Правила обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя: Наказ Державного комітету України по стандар­тизації, метрології та сертифікації від 17 січ. 1997 р. №23 (Правила до­повнено додатком 9 згідно з Наказом Держспоживстандарту від 25 січ. 2002 р. №48).

86.Правила обов'язкової сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуго­вування дорожніх транспортних засобів та їх складових: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 28 серп. 1997 р. №520.

87.Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конс­трукцій: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метро­логії та сертифікації від 11 квіт. 1997 р. № 192.

88.Правила обов'язкової сертифікації харчових продуктів: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 2 черв. 1997 р. №322.

89.Правила обов'язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифі­кації від 25 черв. 1997 р. № 366.

90.Правила обов'язкової сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуго­вування дорожніх транспортних засобів та їх складових: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 28 серп. 1997 р. №520.

91.Правила обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного об­ладнання і комплектуючих: Наказ Державного комітету України по стан­дартизації, метрології та сертифікації від 12 верес. 1997 р. № 567.

92.Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з ураху­ванням вимог Директив Європейського Союзу: Наказ Державного коміте­ту України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10 січ. 1999 р. № 2.

93.Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27січ. 1999р. №37.

94.Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування: Наказ Державного ко­мітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27 січ. 1999р. №37.

95.Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань: Наказ Державного комітету стандар­тизації, метрології та сертифікації України від 17 трав. 2000 р. №315.

96.Типове положення про технічний комитет стандартизації: Наказ Дер­жавного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 20 трав. 2002 р. № 298.

 

97.Перелік, продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні: Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 1 лют. 2005 р. №28.

98.Програма перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ). розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі: Наказ Держспоживстандарту України від 13 бер. 2006 р. № 77.

99.Щодо виконання умов використання Держспоживстандартом України нор­мативної бази Європейського комітету з стандартизації (СЕИ): Наказ Держспоживстандарту України від 25 квіт. 2006 р. № 127.

100.Порядок взаємодії митних органів з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів: Наказ Державної митної служби України від 5 серп. 2004 р. № 576.

101.Правила фітосанітарного контролю на державному кордоні України: Наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України від 25 верес. 1996 р. № 72.

102.Правила користування готелями та надання готельних послуг в Україні: Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарс­тву та Державного комітету України по туризму від 10 верес. 1996 р. № 77/44.

103.Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16 бер. 2004 р. № 19.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти