ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Проект з урахуванням податків

Для обліку податків, інфляції й оцінки ступеня їхнього впливу на економічну ефективність проекту необхідно деталізувати опис витрат, ввівши опис ресурсів, що використовуються, а потім указавши для кожного етапу календарного плану кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок їхньої оплати.

У модулі Ресурсирозділу Інвестиційний план варто ввести у верхній частині діалогового вікна Редактирование ресурсов список ресурсів (Фахівець з фінансового менеджменту, лаборант і фірма "Информ-сервис"). Для додавання ресурсу варто натиснути клавішу INSERT. У нижній частині діалогового вікна вводяться тип ресурсу (для фахівця і лаборанта - "люди", а для фірми - "послуги" зі зняттям прапорця "Без ПДВ"), одиниці виміру (для фахівця і лаборанта - "чел.", для фірми -"мес.") і вартість за одиницю (10 000 грн. для фахівця, 3 000 грн. для лаборанта і 12 000 грн. для фірми). Після заповнення вікна необхідно натиснути клавішу Esc. Заповнене необхідною інформацією вікно Редактирование ресурсов показане на мал. 6.10. Слід зазначити, що графік у правій частині вікна порожній, поки ресурси не будуть зв'язані з етапами робіт.


Рисунок 6.10 - Діалогове вікно “Редагування ресурсів”

Потім необхідно відкрити діалогове вікно Календарний план, по черзі для кожного етапу відкрити вікно Редактирование этапов (подвійним щигликом по назві відповідного етапу), видалити раніше введену величину вартості етапу, а потім натисканням кнопки Ресурсы відкрити діалогове вікно Ресурсы. У цьому вікні необхідно ввести зі списку ресурсів фірми, розташованого в правому полі вікна, необхідні ресурси в список ресурсів етапу, розташований у лівому полі вікна, а потім у нижній частині діалогового вікна ввести кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок оплати (у поле Кількість ввести 1, у списку Регулярні виплати вибрати "наприкінці"). Вид заповненого діалогового вікна Ресурси для етапу календарного плану Маркетингові дослідження показане на рис. 6.11. Після введення ресурсів для кожного етапу буде показана вартість кожного етапу, що розрахована системою та дорівнює 25000 гривень.

Потім необхідно за допомогою модуля Налогирозділу Окружение ввести в діалоговому вікні податки, що діють на період реалізації проекту. Для ПДВ введемо значення ставки 20 % і після натискання кнопки Настройка установити в діалоговому вікні Параметри оподатковування в поле Переплачений ПДВ значення "Переносится в будущие периоды".


Рисунок 6.11 - Діалогове вікно “Ресурси”

Введемо ставку податку на прибуток, що дорівнює 24%, при щомісячному режимі виплат, оподатковувану базу "Прибуток" і виплату "наприкінці". Потім введемо ставку податку на зарплату 36%, що є, приблизно, еквівалентною сумарним податкам на фонд заробітної плати підприємства. Потім необхідно вказати оподатковувану базу "Зарплата", а періодичність виплат - "Місяць". І нарешті, введемо податок на продажі, що також є еквівалентним декільком окремим податкам, що обчислюється від оподатковуваної бази "Обсяг продажів", та має ставку 5 %. Отримане діалогове вікно Податки показане на рис. 6.12.

Оскільки ряд податків нараховується в шостому місяці, а виплачується в сьомому місяці, то для їхнього обліку варто збільшити тривалість проекту з 6 до 7 місяців (за допомогою діалогового вікна Заголовок).

Після проведення перерахунку проекту одержані неприпустимо низькі показники ефективності інвестицій. Крім того з таблиці Кеш-фло або з таблиці діалогового вікна «Дефицит наличных средств» можна побачити , що через те, що щомісяця платимо податки, з’явився дефіцит готівки, що зростає кожний місяць на 4680 гривень, та має найбільше значення у п’ятому місяці - 23400 гривень.


Рисунок 6.12 - Діалогове вікно “Податки”

Для виключення дефіциту готівки необхідно збільшити щомісячні розміри позички на 4680 гривень, що приведе до подальшого погіршення показників ефективності інвестицій тому, що збільшаться витрати на виплату відсотків по позичкам.

Заключний проект

 
 

Одержаний проект є неприйнятним для розробника. Оскільки зменшити витрати на виконання робіт практично неможливо, замовник та виконавець дійшли згоди про підвищення ціни на розробку бізнес-плану зі 200 000 гривень до 300 000 гривень.

Рисунок 6.13 - Показники ефективності підсумкового проекту

 

Відповідно з цим збільшимо у діалоговому вікні План сбыта ціну до 300 000 гривень. Для того, щоб усунути дефіцит готівки, необхідно скоректувати схему фінансування шляхом збільшення в діалоговому вікні Кредиты розміру приваблюваного кредиту на 23 400 грн. (з 125000 до 148400 грн.). і схеми надходжень позики (щомісячні надходження збільшимо з 25000 до 29680 грн.). Після проведення перерахунку проекту можна переконатися в таблиці Кеш-фло у відсутності дефіциту готівки. Показники ефективності інвестицій, що представлені на рис. 6.13, мають цілком прийнятні для розроблювача значення.

 
 

Для більш докладного розгляду впливу податків на ефективність проекту можна вибрати в модулі Настройка расчетав закладці Детализация таблицю Налоговые выплаты, зробити перерахунок проекту, а потім переглянути в модулі Детализация результатоввищевказану детальну таблицю, що показана на рис. 6.14. Видно, що основні податкові виплати робляться в сьомому місяці, при цьому максимальні виплати робляться по ПДВ і податку на зарплату.

Рисунок 6.14 - Вікно «Детализация результатов для налогов»

Для оцінки стійкості проекту до різних параметрів проекту необхідно за допомогою модуля Анализ чувствительностирозглянути вплив на NPVставки дисконтування (від 0 до 30 % через 5 %), ціни збуту, ставки податків і ставки по кредитах (від -20 до +20 % через 5 %). Отримані результати (для більш стійкої другої валюти проекту) можна характеризувати за допомогою графіків, показаних на рис. 6.15 і 6.16.

Слід зазначити, що характер впливу розглянутих параметрів на інші показники ефективності інвестицій (PI і IRR)аналогічний. З наведених графіків можна зробити висновки, що найбільш критичним параметром є ціна збуту, при зменшенні якої на 15 % показники ефективності інвестицій стають неприйнятними.

 

 
 

Рисунок 6.15 - Вплив змін ставки дисконтування на NPV

 
 

Рисунок 6.16 - Вплив параметрів проекту на NPV

6.8 Контрольні запитання

1. Назвіть всі розділи проекту та їх призначення.

2. Як зробити розрахунок проекту та подивитись результати?

3. Як зробити деталізацію результатів та яка деталізація може бути зроблена?

4. Що таке “Аналіз чутливості” проекту?


 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Н. Праг, Мишель Р. Ирвин. Библия пользователя Access 97. – К.: Диалектика, 1997. – 768с.

2. Т. О’Брайен, С. Подж, Дж. Уайт. Microsoft Access 97, разработка приложений. – СПБ.:БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 640с.

3. В.А. Биллиг, М.И. Дегтярь. VBA и Office 97. Офисное программирование: – М.: “Русская редакция”, 1998. – 720с.

4. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 97 – СПб: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 976 с.:ил.

5. Уокер, Марк. Как работать с Internet. Пер. с англ. - К.; М.; СПб.: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 240 с.: ил.

6. Хоффман П. Internet. - К.: "Диалектика", 1995.- 160 с., ил.

7. Сигалов А. Желтые страницы Internet (русские ресурсы) - СПб: Питер, 1996. - 280с.: ил.

8. Хан Х. Желтые страницы Internet. (Международные ресурсы)/ Перев. с англ. - СПб: Питер, 1996. - 744с.: ил.

9. М. Пайк. Internet в подлиннике: пер. с. англ..- СПб.: ВНV - Санкт-Петербург, 1996. - 640с., ил.

10. Создание Intranet. Официальное руководство Microsoft: пер. с англ.- СПб.: BHV - Санкт-Петербург, 1998.- 672с., ил.

11. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. Атака через Internet. Под научной редакцией проф. Зегжды П.Д.-СПб.: "Мир и семья - 95", 1997.- 296с., с илл.

12. Эд Крол. Все об Internet: Пер. с англ.- К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1995 - 592с.: ил.

13. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: «Диалог-МИФИ», 2002. – 304с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти