ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства, - це

А. Етнологія В. Нумізматика
Б. Історіографія Г. Археологія

Античне місто-держава Північного Причорномор’я

А. Мілет В. Афіни
Б. Ольвія Г. Пантікапей

 

Грецьке місто-колонія, засноване на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва

А. Тіра В. Ольвія
Б. Херсонес Г. Фанагорія

 

Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я

А. Гуни В. Сармати
Б. Скіфи Г. Кіммерійці

 

Держава, що виникла 480 р. до н. е. та об'єднала більш як 20 грецьких міст на Керченському півострові

А. Велика Скіфія В. Перське царство
Б. Боспорське царство Г. Кримське ханство

 

Перший міжнародний договір Київської Русі було підписано у

А. 860 p. В. 944 p.
Б. 907 p. Г. 988 p.

 

Процес становлення держави Київська Русь розпочався у

А. І ст. до н.е. В. VІІ ст. н.е.
Б. ІІ ст. н.е. Г. ІХ ст. н.е.

 

Визначте коли відбулася описана подія

«коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм малом і сказали «якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи «чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і древляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його...»

А. 882 р. В. 945 р.
Б. 911 р. Г. 988 р.

 

Князь, який здійснив два вдалі походи на Візантію в 907 та 911 рр.

А. Рюрик В. Святослав
Б. Трувор Г. Олег

 

10. Адміністративні одиниці, на які поділялася територія України у період національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVІІст.

А. Райони В. Губернії
Б. Області Г. Полки

 

11. Землі (воєводства), які не увійшли за Зборівською угодою до складу Гетьманщини

А. Волинь В. Чернігівщина
Б. Київщина Г. Брацлавщина

 

Перемогу в Полтавській битві 27 червня 1709 p. отримала

А. Польща В. Кримське ханство
Б. Туреччина Г. Московське царство

 

Український вчений, автор десятитомної «Історії України-Руси»

А. М.Грушевський В. Д.Дорошенко
Б. В.Антонович Г. В.Хвойка

 

14. В уривку з історичного джерела «отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...» йдеться про

А. Володимира Великого В. Ярослава Мудрого
Б. Святослава Ігоревича Г. Володимира Мономаха

 

Запровадження християнства як державної релігії за часів Київської Русі відбулося у

А. 882 р. В. 958 р.
Б. 912 р. Г. 988 р.

 

Крок Ярослава Мудрого, який сприяв збереженню єдності Русі

А. Поширення освіти В. Запровадження єдиної релігії
Б. Видання «Руської правди» Г. Розподіл земель київської держави між синами князя за принципом сеньйорату

 

Галицьке і Волинське князівства об’єднав в одну державу

А. Роман В. Лев
Б. Данило Г. Юрій

 

Галицько-Волинська держава досягла найбільшого соціально-економічного розвитку при князюванні

А. Данила Галицького В. Юрія Болеславовича
Б. Володимира Мономаха Г. Романа Мстиславовича

 

Найбільш поширена грошова одиниця в обігу в Київській Русі

А. Динари В. Номісли
Б. Гривня Г. Рублі

 

Київська Русь з кінця X ст. культурно і політично увійшла до

А. Язичницького світу В. Християнського світу
Б. Ісламського світу Г. Іудейського світу

 

Київська Русь утворилася на основі попередніх протодержавних об’єднань

А. Германських племен В. Угро-фінських племен
Б. Східнослов’янських племен Г. Тюркських племен

 

Перший писаний кодифікований звід законів у Київській Русі

А. Литовський статут В. Основний закон
Б. Руська правда Г. Ізборник Святослава

 

За соціально-економічним та політичним устроєм Київська Русь була

А. Ранньофеодальною державою В. Капіталістичною
Б. Рабовласницькою державою Г. Буржуазною

 

На чолі держави Київська Русь знаходилася правляча династія

А. Романових В. Гедиміновичів
Б. Рюриковичів Г. Гіреїв

 

Основний зміст Кревської унії полягав у

А. Прийнятті католицизму і хрещення населення Литви В. Приєднанні литовських і руських земель до Королівства Польського
Б. Виключенні литовських і руських земель зі складу Королівства Польського Г. Воєнно-політичному союзі між Литвою і Королівством Польським

 

Люблінську унію було підписано у

А. 1380 р. В. 1569 р.
Б. 1401 р. Г. 1457 р.

 

Основний зміст Люблінської унії

А. Створення шляхом об’єднаних Королівства польського та Великого литовського князівства єдиної держави – Речі Посполитої В. Воєнно-політичний союз між Румунією і Чехословаччиною
Б. Розірвання воєнно-політичного союзу королівства польського і Великого литовського князівства Г. Прийняття католицизму Румунією

 

Зміни, які характеризували соціально-економічний розвиток українських земель у XIV- XVI ст. під владою Речі Посполитої, - це

А. Швидкі темпи розширення магнатських латифундій В. Прогресуючий національно-релігійний гніт
Б. Покращення соціального стану селян і міщан Г. Скорочення селянських наділів і збільшення кількості малоземельних і безземельних селян

 

Вперше в письмових джерелах термін «козак» - вільна людина - трапляється в

А. 1100 р. В. 1303 р.
Б. 1240 р. Г. 1606 р.

 

Об’єднання міщан, які ставили за мету протистояння наступу католицизму, протидію національному гнобленню українського православного населення

А. Братства Б. Цехи
В. Колегії Г. Товариства

 

На Запорозькій Січі функціонував такий тип устрою та влади, як

А. Монархічний В. Республікансько-демократичний
Б. Аристократичний Г. Родоплемінний

 

Створення Запорозької Січі на о. Мала Хортиця пов’язане з іменем

А. Дмитра Вишневецького В. Івана Мазепи
Б. Богдана Хмельницького Г. Максима Кривоноса

 

Захист та матеріальна підтримка української національної культури, освіти, мови й православних традицій пов’язана з ім’ям

А. Я.Вишневецький В. К.Острозький
Б. Д.Заславський Г. М.Потоцький

34. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був

А. П. Калнишевський В. К. Гордієнко
Б. І. Сірко Г. І. Гусак

Основними завданнями реєстрових козаків були

А. Війна з турками В. Усунення релігійного та національного гніту
Б. Охорона кордонів та контроль за нереєстровими козаками Г. Розв'язання соціально-економічних проблем

Гетьман українського реєстрового козацтва, який сприяв відновленню православної християнської церкви на українських землях у 1628 р.

А. П. Сагайдачний В. І. Сулима
Б. С. Наливайко Г. М. Вишневецький

 

Військово-адміністративна одиниця Нової Січі, це

А. Полк В. Земля
Б. Паланка Г. Округ

 

Період гетьманування К. Розумовського

А. 1722–1727 рр. В. 1750–1764 рр.
Б. 1734–1750 рр. Г. 1764–1775 рр.

 

Упровадження міського самоврядування в Російській імперії відбулося у

А. 1861 р. В. 1870 р.
Б. 1864 р. Г. 1874 р.

 

40. Автором цитованого історичного джерела є:

«…Почалася книга, названа «Апостол», друкуватися в богом береженому місті Львові… року 1573, лютого в 25 день, і завершилася [друкуватися] року 74-го того ж місяця в 15 день»

А. Іван Федоров В. Йоган Гутенберг
Б. Швайпольт Фіоль Г. Франциск Скорина

 

Сторони-учасниці Переяславської угоди

А. Військо Запорозьке – Річ Посполита Б. Військо Запорозьке – Московське царство
В. Московщина - Польща Г. Московщина – Річ Посполита

 

Битви Національно-визвольної війни середини XVII ст., що відбулися впродовж 1649 – 1651 рр.

А. Жовтоводська, Корсунська В. Пилявецька, Зборівська
Б. Корсунська, Пилявецька Г. Зборівська, Берестецька

 

43. Описана подія «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського з чину гетьманського наказуємо нашому сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…» відбулася у

А. 1722 р. В. 1734 р.
Б. 1727 р. Г. 1764 р.

 

Конституція Пилипа Орлика була прийнята у

А. 1703 р. В. 1710 р.
Б. 1709 р. Г. 1721 р.

 

Коліївщину очолили

А. Верлан і Гонта В. Залізняк і Гонта
Б. Залізняк і Верлан Г. Верлан і Сердюк

 

Син козака, брат фаворита імператриці Єлизавети, у 18 років – президент Імператорської академії наук, граф, російський генерал-фельдмаршал, гетьман українських земель, це

А. Данило Апостол В. Петро Калнишевський
Б. Кирило Розумовський Г. Іван Мазепа

 

Запорозьку Січ було остаточно ліквідовано у

А. 1758 р. В. 1775 р.
Б. 1768 р. Г. 1793 р.

Юридичне запровадження кріпосного права в Україні сталося у

А. 1777 р. В. 1783 р.
Б. 1781 р. Г. 1788 р.

 

Гайдамацький рух XVII ст. охопив

А. Лівобережну Україну В. Північне Причорномор’я
Б. Правобережну Україну Г. Слобожанщину

 

В історичному джерелі «Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник – Київську академію» йдеться про

А. П. Могилу В. П. Калнишевського
Б. К. Розумовського Г. І. Мазепу

 

В історичному джерелі «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України» йдеться про

А. П. Дорошенка В. П. Калнишевського
Б. Ю. Хмельницького Г. І. Мазепу

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти