ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


На Лівобережній гетьманщині інститут гетьманства було остаточно скасовано у

А. 1756 р. В. 1764 р.
Б. 1685 р. Г. 1754 р.

 

На могилі якого історичного діяча викарбовано такі рядки «Здесь погребено тело в позе почившего кошевого атамана казаков бывшей некогда запорожской грозной сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи освобожден, сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие»

А. Ю. Хмельницького В. І. Мазепу
Б. П. Калнишевського Г. П. Калнишевського

 

Малоросійську колегію було створено у

А. 1710 р. В. 1775 р.
Б. 1722 р. Г. 1789 р.

 

Підписання українсько-російського договору 1654 р. пов’язане з ім’ям

А. Петра Дорошенка В. Богдана Хмельницького
Б. Дмитра Вишневецького Г. Максима Кривоноса

 

Очолив боротьбу українського народу за свою незалежність в період Визвольної війни середини XVII ст.

А. Д. Вишневецький В. Я. Остряниця
Б. Б. Хмельницький Г. Д. Гуня

 

Початком відродження української державності в середині XVII ст. вважається

А. 1654 р. – Переяславська рада В. 1649 р. – Зборівська угода
Б. 1654 р. – Березневі статті Г. 1651 р. – Білоцерківський договір

Місто, яке виконувало функції столиці української козацької держави за часів Б.Хмельницького, це -

А. Чигирин В. Батурин
Б. Київ Г. Глухів

 

Кріпосне право у Російській імперії було скасовано у

А. 1812 р. В. 1861 р.
Б. 1848 р. Г. 1874 р.

 

Валуєвський циркуляр російського уряду було прийнято у

А. 1858 р. В. 1874 р.
Б. 1863 р. Г. 1881 р.

 

Центром діяльності товариства «Просвіта» було місто

А. Станіслав В. Львів
Б. Тернопіль Г. Ужгород

 

Першою політичною партією на території України була

А. Українська соціал-демократична партія В. Революційна українська партія
Б. Русько-українська радикальна партія Г. Українська націонал-демократична партія

 

Народився 9 березня 1814 року. Поет, письменник, художник. Був улюбленим учнем Брюллова. Член Кирило-Мефодіївського братства. Один з авторів журналу «Основа». Йдеться про

А. М. Костомарова В. І. Франка
Б. П. Куліша Г. Т. Шевченко

 

Літературний альманах, який видавався членами «Руської трійці» у XIX ст., це -

А. «Русалка Дністрова» Б. «Кобзар»
В. «Книга буття українського народу» Г. «Руська правда»

 

Літературний твір з виходом якого пов’язують українські історики початок українського відродження, це -

А. «Наталка-Полтавка» В. «Енеїда»
Б. «Москаль-Чарівник» Г. « Кобзар»

 

В результаті проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні було

А. Остаточно зруйновано селянську общину В. Утверджено приватне селянське землеволодіння
Б. Подолано селянське малоземелля та безземелля Г. Зупинено процес майнового розшарування селянства

 

Українська Центральна Рада доби Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. була утворена у

А. Лютому 1917 р. В. Квітні 1918 р.
Б. Березні 1917 р. Г. Лютому 1918 р.

 

Головою Центральної Ради доби української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. був

А. В. Винниченко В. Д. Дорошенко
Б. М. Грушевський Г. П. Скоропадський

 

Українська Народна Республіка була проголошена у

А. Червні 1917 р. В. Липні 1917 р.
Б. Листопаді 1917 р. Г. Січні 1918 р.

 

70. На зміну уряду Українській державі гетьмана П.Скоропадського прийшла …. , яка відновила Українську Народну Республіку

А. Директорія В. Українська радянська соціалістична республіка
Б. ЗУНР Г. Центральна Рада

 

71. Перший Універсал Центральної Ради проголосив

А. Незалежність України В. Курс на розбудову автономії України
Б. Поділ українських земель і передачу їх частини Росії Г. Відокремлення Західної України

 

Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відбувся

А. 22 січня 1917 р. В. 22 січня 1919 р.
Б. 22 січня 1918 р. Г. 22 січня 1920 р.

 

73. «….однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів» було проголошено у добу Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. в

А. І Універсалі (червень 1917 р.) В. ІІ Універсалі (липень 1917 р.)
Б. ІІІ Універсалі (листопад 1917 р.) Г. ІV Універсалі (січень 1918 р.)

 

Роки терору проти національної інтелігенції 20-30-х рр. ХХ ст. отримали назву в історичній науці

А. «Розстріляне відродження» В. «Коренізація»
Б. «Політика воєнного комунізму» Г. «Індустріалізація»

Громади» - це

А. Суспільно-політичні організації демократичної інтелігенції В. Військовий підрозділ у козаків
Б. Органи самоуправління у містах Г. Політична партія

 

Українська фракція у першій і другій Державних думах Росії носила назву

А. «Фракція українців» Б. «Українські думці»
В. «Українська думська громада» Г. «Малоросійська спілка»

 

Республіка, яка не входила до складу СРСР у момент його утворення в 1922 p., це -

А. Україна В. Білорусія
Б. Росія Г. Естонія

 

78. В УРСР перше здійснення 5-річного плану соціально-економічного розвитку (п'ятирічки) почалося у

А. 1921 p. В. 1928 p.
Б. 1925 p. Г. 1930 p.

 

Політика радянської влади в Україні, спрямована на масштабні перетворення в сільському господарстві у 1929-1933 рр., це -

А. Культурна революція В. Індустріалізація
Б. Суцільна колективізація Г. Науково-технічна революція

 

Трагічне явище в історії України, пов’язане з долею селянства, що мало місце у 1932-1933 рр. отримало назву

А. Руїна В. Голодомор
Б. Індустріалізація Г. Коренізація

 

Українські землі напередодні Другої світової війни не входили до складу

А. CРCР В. Чехословаччини
Б. Німеччини Г. Польщі

 

Друга світова війна розпочалася нападом

А. Німеччини на Польщу В. Радянського союзу на Фінляндію
Б. Німеччини на Радянський союз Г. Франції на Німеччину

Післявоєнна відбудова народного господарства (1945 – початок

Х р. не визначалася

А. Першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики

Б. Спрямуванням основної частини капіталовкладень в соціальну сферу

В. Розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості

Г. Відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили

 

По закінченні Другої світової війни було проведено грошову реформу і відмінено карткову систему в

А. 1945 р. В. 1947 р.
Б. 1946 р. Г. 1948 р.

 

Одну із перших дисидентських організацій і груп в Україні, а саме Українську робітничо-селянську спілку, очолив у 1958 році

А. Л.Лук'яненко В. М.Горинь
Б. В.Чорновіл Г. Г. Гайовий

 

В Україні учасниками дисидентського руху в основному були

А. Представники творчої інтелігенції В. Селяни
Б. Робітники Г. Військові

 

Геополітична й ідеологічна боротьба між СРСР і Сполученими Штатами після Другої світової війни під назвою «Холодна війна» тривала з

А. 1948 р. по 1989 р. В. 1956 р. по 1978 р.
Б. 1954 р. по 1991 р. Г. 1953 р. по 1990 р.

 

Шістдесятники» це -

А. Політичні діячі, які під час «відлиги» підтримували рух за обмеження гонки озброєнь

Б. Політичні діячі, які в період «відлиги» підтримували ідею відходу від негативних рис сталінізму як крайньої форми більшовизму

В. Діячі культури періоду «відлиги», які відстоювали національно-культурне відродження України

Г. Політичні діячі, які підтримували рух спротиву тоталітарній системі та панівної ідеології

 

Відтинок часу, що увійшов в історію Радянського Союзу під визначенням «відлига», це -

А. 1922-1932 рр. В. 1945-1948 рр.
Б. 1939-1941 рр. Г. 1953-1964 рр.

 

Українську Гельсінську групу було засновано

А. 1971 р. В. 1986 р.
Б. 1976 р. Г. 1989 р.

 

Чинна Конституція України була прийнята у

А. 1991 р. В. 2000 р.
Б. 1996 р. Г. 2005 р.

 

Національну грошову одиницю України - гривню було запроваджено у

А. 1991 р. В. 2000 р.
Б. 1996 р. Г. 2005 р.

 

Перша масова опозиційна організація в Україні, яка активно виступала за незалежність і державність у 1990-1991 рр.

А. Народний фронт В. Форум нації
Б. Ліга свободи Г. Народний рух за перебудову

 

Масова кампанія з передачі об’єктів державної власності індивідуальним особам, проведена у 1990-ті рр. мала назву

А. Комунізація В. Приватизація
Б. Рекультивація Г. Одержавлення

 

Квітень 1985 р. вважається початком

А. Демократизації суспільства В. Перебудови
Б. Відлиги Г. Національного відродження

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти