ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Становлення та розвиток ринку фінансових послуг в Україні

Де юре, становлення ринку фінансових послуг в Україні розпочалося з прийняття Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (12 липня 2001 року № 2664-ІІІ). Щоправда видавати це за першопочаткову точку відліку буде неправильним і неправомірним, так як фінансові посередники та послуги які вони надають в Україні існували і до цього закону, щоправда регулювалися різними актами та постановами і не мали єдиної організаційно-сформованої сфери.

Загалом, в Україні ринкові процеси відбуваються на фоні гострої нестачі інвес­ти­цій­них ресурсів, необхідних для розвитку економіки. Питання гарантування прав та виз­на­чення законодавчих рамок інвестиційної діяльності повинно бути однією з пріо­ри­тет­них функцій держави і суспільства. При визначенні внутрішнього інвестиційного по­тен­ці­алу та засобів його використання завданням державного регулювання ринку фінан­со­вих послуг в будь-якій країні є не стільки впорядкування діяльності позичальників і фінансових посередників, забезпечення стабільного розвитку і функціонування ринку фінансових послуг в цілому, скільки детермінація кола та пошук шляхів вирішення проб­лем інвесторів, захист інвесторів, перш за все, дрібних і найменш захищених.

Стрімкий, а не поступальний розвиток ринку фінансових послуг розпочнеться лише тоді коли буде чітко вста­новлено правила інвестиційного процесу, обов'язкові для всіх і для дрібних, і для великих інвесторів. Завдяки цьому стає очевидним те, що є закон, який захищає кожного інвестора, і є покарання для тих, хто його порушить. Це підтримує віру людей у необоротність позитивних змін, без якої не може розвиватись ринкова економіка. Що стосується великих інвесторів і емітентів цінних паперів, то деякі обмеження їх “свободи” державним конт­ролем повинні стати лише невеликою платою за стабільність, довіру і забезпечення законності в їх сфері.

Весь досвід економічного розвитку показує, що висока якість фінансових активів підвищує якість ринку і тим самим стимулює економічне зростання.

По-перше, високоякісний, добре відрегульований ринок фінансових послуг знижує загальний ризик, який міжнародні інвестори по­в'язують з конкретною країною. Завжди знайдуться ті, хто буде проти жорстких мір і норм, що регулюють ринок. Але кожного разу, коли якась фірма надає неправильну і не таку інформацію, або коли хтось здійснює тиск з метою змінити інформацію, не оголошені раніше зміни в системі продажу, падає престиж держави на світових фінансових ринках, що приносить збитки всім підприємствам і користувачам капіталу в країні. Тому потрібен якісний контроль над ринком фінансових послуг, який починається на ранніх етапах його розвитку і з часом повинен зарекомендувати себе як надійний та захищений ринок.

По-друге, якісний, добре відрегульований ринок – це незамінний інструмент для залучення в процес економічного розвитку всього обсягу заощаджень населення. Внутрішні заощадження можуть і повинні відігравати важливу позитивну роль в економіці.

По-третє, висока якість ринку фінансових послуг підвищує дина­мічність системи та її репутацію, що є дуже важливо для того, щоб населення поступово схвалило перехід до ринкової економіки. Справа в тому, що пайова форма фінансування, використання акцій для забезпечення економічного зростання створюють враження економічного плюралізму і закріплюють ідеологічну основу змін. Населення бачить, що перехід до ринкової економіки створює шляхи для розвитку особистості та росту благополуччя. Але сам контроль над ринком фінансових послуг не в змозі вирішити соціальні проблеми, коріння яких сягають в історію.

За допомогою планів і директив неможливо досягти пози­тивних результатів на ринку, повному ризику і невизначеності. Але завжди можна правильно організувати процес і отримати позитивні результати. Ринок фінансових послуг – це та сфера еконо­мі­ки, що відчуває найжорстокіший політичний тиск – адже фінансове законодавство регулює гігантські потоки капіталу. При цьому користувачі капіталу можуть бути зацікавлені в тому, щоб приховати свої справжні наміри і рішення та певною мірою дезінформувати ринок. Тут навіть чесне ім'я має свою ціну. З іншого боку, інвестори намагаються знайти можливість заробити і використовують усі зусилля, щоб отримати згоду чи інфор­мацію, недоступну іншим інвесторам. Для них також характерне прагнення обмежити конкуренцію між тими, кому вони надали капітал. І як часто буває, жертвою в цій грі опиняється найбільш беззахисна сторона – дрібний індивідуальний інвестор, який тяжко заробляє собі на хліб, з великими зусиллями накопичує невеликі заощадження, інвестує їх. Будь-яка з подібних дій ставить під сумнів цілісність ринку фінансових послуг і вимагає втручання органів контролю.

Процес створення спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг в Україні триває. Це новий важіль контролю та гарант стабільності, який покликаний організувати систему ринків фінансових послуг, підняти схоластично сформований ринок в Україні на якісно новий рівень, додати гарантій та урегульованості процесам, що відбуваються. Повинні запровадитись і діяти єдині правила “гри”, єдине поле але різні підходи, інструменти, важелі...


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти