ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначення параметрів емпіричної залежності

Вважатимемо, що тип емпіричної формули обрано і її можна представити у виді:

, (11)

де – відома функція – невідомі постійні параметри. Тоді задача полягає в тому, щоб визначити такі значення цих параметрів, при яких емпірична формула дає найкраще наближення даної функції.

Тут не ставиться умова (як у випадку інтерполяції) збігу спостережуваних даних із значеннями емпіричної функції (11) у точках . Різницю між цими значеннями (відхилення) позначимо через . Тоді:

, . (12)

Задача знаходження найкращих значень параметрів зводиться до мінімізації відхилень .

Існує декілька способів розв’язання цієї задачі. Один з них метод найменших квадратів.

Метод найменших квадратів

Запишемо суму квадратів відхилень (12) для всіх точок :

, . (13)

Параметри емпіричної формули (11) знайдемо з умови мінімуму функції .

Оскільки тут параметри виступають в ролі незалежних змінних функції , то її мінімум знайдемо з необхідних умов екстремуму функції багатьох змінних, прирівнюючи нулю частинні похідні по цим змінним:

(14)

Отримані співвідношення визначають систему лінійних алгебраїчних рівнянь для визначення .

Розглянемо застосування методу найменших квадратів для широко використовуваного на практиці окремого випадку, коли функція є лінійною по невідомих параметрах :

,

де – відомі функції . Формула (13) для визначення суми квадратів відхилень прийме вид:

.

Для складання системи (14) знайдемо похідні по змінним ( ):

Прирівнюючи знайдені похідні нулю, отримаємо наступну систему рівнянь:

, . (15)

Система (15) є системою лінійних алгебраїчних рівнянь, її можна записати в наочному векторно-матричному вигляді. Для цього введемо вектори точних даних і невідомих параметрів , а також матрицю наступним чином:

, , .

Тут вектори і мають розмірності і відповідно, а матриця має розмірність ( ) ( ). Для елементів матриці справедливий вираз:

.

Неважко переконатися, що вираз в квадратних дужках у (15), є -ю компонентою вектора , а кожне рівняння системи (15) є рівність нулю -ої компоненти вектора ( ), де – транспонована матриця. Таким чином, систему (15) можна записати у вигляді:

( )=0,

або:

. (16)

Матриця цієї системи має розмірність ( ) ( ), вектор і є шуканим.

Приклад.

Використовуючи метод найменших квадратів вивести емпіричну формулу для функції , яка задана в табличному виді (таблиця 1):

Таблиця 1

0,75 1,50 2,25 3,00 3,75
2,50 1,20 1,12 2,25 4,28

Розв’язок

Якщо зобразити задані табличні значення на графіці (рис. 1), то легко переконатися, що в якості емпіричної формули для апроксимації функції можна прийняти поліном другого ступеню, графіком якого є парабола:

.

В даному випадку маємо:

, , , , ,
, , .

Після обчислення матриці і вектора маємо:

, .

Система рівнянь (16) приймає наступний вид:

.

Звідки знаходимо значення параметрів емпіричної формули: , , . Таким чином, отримуємо наступну апроксимацію функції, заданої у табличному виді:

.

Оцінимо відносні похибки отриманої апроксимації в заданих точках, тобто знайдемо значення .

Результати обчислень представимо у виді таблиці 2:

Таблиця 2

0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 2,47 1,25 1,15 2,17 4,32 2,50 1,20 1,12 2,25 4,28 -0,03 0,05 0,03 -0,08 0,04 -0,012 0,042 0,027 -0,036 0,009

На рис. 1 побудовано графік знайденої емпіричної функції. Крапками, нанесені задані табличні значення функції .

Рисунок 1 – Графік емпіричної функції

Завдання для самостійної роботи

 

Використовуючи метод найменших квадратів вивести емпіричну формулу для функції , яка задана в табличному виді.

 

 

Таблиця 1 Таблиця 2 Таблиця 3 Таблиця 4 Таблиця 5
X Y
54,8
24,1
7,5
13,8
35,1
55,1

 

X Y
0,5 45,3
1,7 24,8
3,5 9,9
4,5 5,7
7,5 16,1
8,5 32,1

 

X Y
-6 64,9
-5 50,2
4,6
3,5
7,9
19,7

 

X Y
-4,5 43,6
-3,6 31,9
-1,8 17,8
7,1
11,3
7,5 32,7

 

X Y
-10 -115,7
-8 -75,5
-7 -63,8
-2 -5,4
-1,2
2,9

 

Таблиця 6 Таблиця 7 Таблиця 8 Таблиця 9 Таблиця 10
X Y
-3,5 15,9
-1,8 -4,4
-0,9 -2,2
0,2 1,7
0,9 3,9
5,3

 

X Y
-4 -25,1
-2 -11,9
-3,2
-1,5
-3,2
-7,1

 

X Y
-7,5
-11,6
-20,2
-29,9
-40,5
-82,3

 

X Y
-7,5 -73,9
-6,8 -60,9
-5,5 -46,8
-3,9 -25,1
-2,2 -11,6
-3,2

 

X Y
-5 -5,6
-4 -1,2
-3 2,1
-12,7
-21,7
-33,1

 

Таблиця 11 Таблиця 12 Таблиця 13 Таблиця 14 Таблиця 15
X Y
-1,5 2,6
-0,5 0,5
0,5 -3,3
2,5 -17,4
3,5 -28,2
4,5 -39,7

 

X Y
-1,1
-6,5
-12,7
-21,7
-33,2
-45,7

 

X Y
-1 -2,1
-2 2,9
5,1
18,8
30,2
43,2

 

X Y
-7 58,1
9,9
-1 -2,1
-5,2
-6,1
9,8

 

X Y
-4,5 24,2
-3,5 14,2
-5,1
0,8 -5,9
1,5 -5,7
2,5 -3,7

 

Таблиця 16 Таблиця 17 Таблиця 18 Таблиця 19 Таблиця 20
X Y
4,2
9,1
17,7
31,3
48,2
68,9

 

X Y
-5 39,1
-3 12,8
-1 3,2
3,9
9,1
18,7

 

X Y
-4,5 31,2
-3,8 21,4
-1,6 4,5
-0,7 2,7
0,3 5,2
1,2 10,6

 

X Y
-5 -64,1
-3 -25,9
-1 -4,1
1,1
1,9
-1,1

 

X Y
0,9
2,1
-1,1
-8,1
-18,8
-34,2

 

Таблиця 21 Таблиця 22 Таблиця 23 Таблиця 24 Таблиця 25
X Y
-6,5 -103,2
-3,5 -34,1
-1,5 -7,8
-0,5 -1,2
0,5 2,1
1,5 0,8

 

X Y
-5,1
-18,1
-48,8
-95,1
-124,3
-193,7

 

X Y
-7 -82,2
-3 -14,4
-95,1
-124,1
-156,8
-194,3

 

X Y
-6,5 -70,1
-3,5 -19,2
-1,5 -4,8
-0,5 -4,1
0,5 -7,1
1,5 -19,8

 

X Y
-2,1
-3,8
2,2
16,3
26,1
37,8

 

Таблиця 26 Таблиця 27 Таблиця 28 Таблиця 29 Таблиця 30
X Y
-7 68,2
-3 16,1
-1 2,2
-1,8
-4,2
8,1

 

X Y
-6,5 59,9
-3,5 20,5
-1,5 4,8
-0,5 -0,3
0,5 -3,4
1,5 -4,4

 

X Y
-5 16,6
-4 11,8
-3 8,5
24,1
32,9
44,5

 

X Y
-1,5 8,1
-0,5 10,2
0,5 14,6
2,5 28,7
3,5 38,4
4,5 49,9

 

X Y
12,2
17,1
24,1
32,9
44,5
57,1

 


Лабораторна рОбота №2

Тема:Чисельне інтегрування

Теоретичні відомості

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти