ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Навантаження на одну лікарську посаду

амбулаторного прийому:

таблиця №2

  2010 рік 2011 рік 2012 рік
По Надвірнянській ЦРЛ 4716,4 3933,4 5716,4
По Ланчинській МЛ 6942,7 8937,3 6942,7
По Делятинській МЛ
По району: 6895,7 7998,7

Експертиза тимчасової непрацездатності:

Видача листків непрацездатності по неврологічній службі за 2008-2010роки.

  Випадки Дні Середня тривалість
Видача л/листів по неврологічній службі               10,0   16,15   18,04
Видача л/листків лікарем Бойчук Л.Ю                           13,2     13.7     14,02  

В цілому спостерігається середня тривалість випадку, як по неврологічній службі 10.0 у 2010 до 18,04 у 2012 р. так і відповідно показника лікаря-невропатолога Бойчук Л.Ю.13.2 2010 до 14,2 2012

Експертиза непрацездатності

по нозологічних одиницях:

  2010 рік 2011 рік 2012 рік
Випад ки Дні Сер. тр. Випад ки дні Сер. тр. Випад ки Дні Сер. тр.
Захв.ПНС 7,9 6,1
Захв.КМС 9,1 6,4
Черепно-мозкова травма 93,2 14,7 17,2 16,9
Нейроінфекції - - - - - -
Цереброваскулярна хвороба
Демієленізуючі захворювання - - - - - -
Вегетосудинна дистонія - - - - - -
Всього: 12,2 12,4 8,2

Питанням захворюваності з тимчасовою втратою працездатності приділяється постійна увага, щомісячно проводиться аналіз захворюваності, досліджуються причини її росту, намічаються заходи щодо її усунення.

Стійка втрата працездатності:

З кількісних показників, які переходять в якісні і складають основні показники здоров’я населення являються поряд з народжуваністю, природним приростом і смертністю, вихід на інвалідність, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.

Одним з основних завдань лікаря-невропатолога поліклініки є робота по зниженню первинного виходу на інвалідність, як кінцевий етап всієї профілактичної роботи.

Первинний вихід на інвалідність по неврологічній службі:

Категорії інвалідності 2010 рік 2011 рік 2012 рік
1 група
П група
Ш група
Всього:

Розподіл первинно- виявлених інвалідами по формах захворювання за 2008-2010 роки (абсолютні числа).

  Всього До 40р. 40 р. і старше П Ш
Хвороби Н.С.            
Хвороби ПНС            
- -
- -
Цереброваскулярні            

З даних проведених в таблиці видно, що загальні інвалідності по неврологічній службі знизились з 30 в 2010 до28 у 2012 році. Ведуче місце в структурі інвалідизації населення в працездатному віці посідають церебро-васкулярні захворювання.

Причинами виходу на інвалідність по неврологічних захворюваннях стали:

1. Важкість захворювання.

2. Пізнє звертання.

3. Несприятливі умови.

4. Шкідливі звички.

 

ВИСНОВОК:

Порівняно з попередніми роками знизилась кількість хворих направлених на МСЕК. Спостерігається зниження інвалідності серед хворих на ЦВЗ. В2010 році було направлено на МСЕК 30 хворих , в 2012-28 хворих В Івано-Франківській області є ріст цереброваскулярних захворювань особливо серед людей працездатного віку. Тенденція до росту цереброваскулярних захворювань серед населення є характерно для держави в цілому. Смертність від цереброваскулярних захворювань становить вагому частку серед загальної смертності від неврологічної захворюваності в цілому і є надзвичайною актуальною серед структури причин смертності в цілому.

В неврологічному кабінеті поліклініки ведеться облік всіх інсультів в районі обслуговування поліклініки. Хворі на інсульти реєструються в журналі, в алфавітному порядку, вказується вік хворого, його адреса, тип інсульту, стаціонарне лікування, наявність гіпертонічної хвороби.

Працюючи на прийомі в поліклініці, особливу увагу приділяю хворим з ЦВЗ, в тому числі з гострим порушенням мозкового кровообігу. При цьому керуюсь наказом №602 від 30.08.2012 р., М Київ.

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті.

На виконання наказу Міністерства охорони здоров`я України №597 від 19.09.2011 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомого на період до 2020р»

Базесна терапія сукупність лікувальних стратегій , які направлені на стабілізацію стану тяжких пацієнтів та корекцію тих порушень які можуть ускладнити відновлення невлорологічних функцій .

1.Підтримка функції серцево судинної системи та корекція АТ

Положення протоколу

1.Для нормалізації кровообігу в головному мозку важливо підтримувати оптимальний рівень АТ ЧСС , серцевого викиду та ОЦК (уникати гіповолимії).

2.не рекомендується рутинне зниження АТ в гострому періоді II якщо реєструється АТ сист.не більше 220 мм .рт.ст/або АТ діаст.не більше 120 мм.рт.ст. Вбагатьох випадках спостерігається спонтанне зниження АТ в продовж першої доби.

3.Увипадку артеріальної гіпотензії АТ <170/100 мм.рт.ст необхідно встановити причини її виникнення та усунути її за допомогою відповідних втручань. Основними чинниками можуть бути: гіповолемія, диссекція аорти , кровотеча та зменшення серцевого викиду через серцеву недостатність ішемію міокарду або аретмію .

Всі хворі на ГРМК підлягають госпіталізації в перші 4-6 год. з моменту інсульту, незалежно від важкості стану, віку хворого, характеру локалізації процесу.

На догоспітальному етапі після оцінки загального стану хворого (прохідність дихальних шляхів, дихання, стан серцево-судинно системи), незалежно від форми інсульту довенно вводимо сульфат магнію 10 мг/ кг.ваги, пірацетам 2 г. довенно ( проти показом є збуджений стан хворого).

 

Амбулаторно-поліклінічна

робота:

 

Щорічно в поліклініці збільшується кількість відвідувань неврологічними хворими. Із 23582 в 2010 до 23634 по Надвірнянській ЦРЛ, що свідчить про тенденцію до росту потреби амбулаторно-поліклінічної допомоги та одночасно характеризує стан здоров’я населення.

 

Навантаження на амбулаторному прийомі

За 2010-2012 роки

  2010 рік 2011 рік 2012 рік
Функція лікарської посади      
Всього відвідувань        
Профілактичні огляди      

Лікування інсульту ішемічного справляю на:

- Підвищення порогу стійкості мозкової тканини до гіпоксії і ішемії (церебролізин, ноотропіл, пірацетам, антиоксидонати, барбітурати, актовегін);

- Пригнічення глутаматного каскаду (курантіл, аспірин, тіклід);

- Адекватне відновлення кровотечі ( урокіназа, стрептокіназа, кавінтон);

- Нормалізація реологічних властивостей крові, зменшення її в’язкості (трентал, серміон,прямі антикоагулянти- гепарин, фраксипарин).

При лікуванні геморагічного інсульту заходи те ж, що і при ішемічному, але АТ підтримуємо трішки вище норми.

Для лікування застосовуємо:

- Гемостатики ( гемофобін,етамзилат натрію);

- Діуеуратацію ( маніл, гліцерин, латекс, кортикостероїди;

- Мембраностабілізуючі препарати (лідокаїн, антагоністи Cа , немодіпен,корінфар);

- Декстрини, контрікал, трасолол.

Вказаний комплекс лікування доповнюється аотиагрегантами (трен тал, куранти, В-адреноблокаторами.

Таке лікування зменшує ішемічні ускладнення крововиливу, а також гідроцефалію.

Профілактика інсульту зводиться до виявлення і усунення основних факторів ризику. До них відноситься:

- Артеріальна гіпертензія ;

- Миготлива аритмія, куріння;

- Гіперлепідемія, хоча і не так суттєво, яка при ішемічній хворобі серця;

- Наявність антифосфоліпідних антитіл ( вовчукового, антикоагулянту і дефіцит протизгортальних факторів ( наприклад, антитромбіна ІІІ).

Гіпертонічний криз являється фактором ризику по геморагічному, ішемічних інсультах, а також по минулому порушенні мозкового кровообігу (МПМК або ТІА). При лікуванні гіпертонічних кризів застосовую препарати в залежності від типу гіпертонічного кризу:

- При гіперкінетичному типі :вв сульфат магнію , В-блокатори

- При гіпокінетичному типі- аміназин, курантил, галідор, сібазон, гангліоблокатори (пентамін, бензогексоній).

Застосовую і вазоактивні засоби ( еуфілін, трентал, кавінтон, стугерон, танакан), які, не вживаючи суттєво на системний АТ, покращують мозковий кровообіг шляхом зниження тоносу мозкових судин, покращення реологічних властистовестей крові, а також одночасного сприятливого впливу на мозковий метаболізм.

Згідно наказу №602 від 3.08.2012 року всіх хворих з ГРМК стараюсь проконсультувати у нейрохірурга, з метою визначення показів до оперативного лікування.

У фазі відновлення, коли стан хворого покращується, важливе значення надаю логопедичній допомозі, а також трудотерапії і ЛФК.

 

Облік неврологічної захворюваності

По Надвірнянському району за 2010-2011-2012 роки

Таблиця №3

  2010 рік 2011 рік 2012 рік
Зареєстровано Вперше «Д» облік Зареєстровано Вперше «Д» облік Зареєстровано Вперше «Д» облік
Хвороби нервової системи     7,0                  
З них запальні хвороби Н.С.   7.1  
Хвороба Паркінсона   7,2
Розсіяний склероз   7,4
Епілепсія   7,5
Транзіторні церебральні ішемічні напади 7,7     -
Хвороби ПНС   7,8
З них ураження нервів,нерв.корінців   7,9  
Вегетосудинна дистонія   7,12                      

 

ОБЛІК

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти