ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кількість померлих по нозологіях ЦВЗ

2010-2012 роки:

  2010 рік 2011 рік 2012 рік
Цереброваскулярні хвороби
З них в/г крововилив
Інфаркт головного мозку
Інсульт неуточнений - -

9-12 % від загальної смертності.

Смертність від інсультів, лікування його, довготривала непрацездатність та інвалідизація населення ведуть до значних економічних втрат.

Таким чином, інсульт є надзвичайно медико-соціальною проблемою. Соціальна значимість проблем зростає, з одного боку, у зв’язку з підвищенням захворюваності на інсульт осіб працездатного віку, а з іншого боку у зв’язку з виразною тенденцією до збільшення в популяції осіб похилого віку.

У вирішенні проблем мозкового інсульту перспективні три напрямки:

- Профілактика його виникнення;

- Максимально ефективне лікування інсульту в гострому періоді;

- Максимально можливе медико-соціальна реабілітація хворих, що перенесли порушення мозкового кровообігу і запобіганням повторних судинних уражень головного мозку;

За останні 5 років у великій кількості клінічних дослідів отримані важливі результати по виправданій профілактиці інсульта.

Більшість первинних інсультів в даний час, можна попередити за допомогою втручань з підтвердженою ефективністю. І це основне завдання лікарів всіх спеціальностей, а не тільки лікарів-невропатологів.

Як видно із таблиці збільшилась загальна смертність, пов’язана з ЦВЗ із 11- хворих в 2010 р. до 27 в 2012 р., також збільшилась кіль кість інсультів з ГХ. Із 7- в 2010 р. до 17- в 2012 р.

Зростання показників смертності населення від інсультів , особливо з ГХ можна пояснити несвоєчасним зверненням хворих - тільки при наявності розгорнутої клінічної картини – локального або загального порушення функції головного мозку, відсутністю направленості населення на раннє діагностування артеріальної гіпертензії. Проте, все ж таки основна проблема- це зубожіння населення , відсутність фінансування на оздоровлення піль гових та диспансерних категорій.

 

Диспансерне спостереження хворих:

На диспансерний облік беремо часто і тривало хворіючих, в основному контингент хворих працездатного віку, а також ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інвалідів армії по таких нозологічних одиницях: судинні захворювання, запальні процеси, травми, захворювання периферичної нервової системи, демієлінізуючі, спадково-дегенеративне захворювання, епілепсію.

Диспансерних хворих виявляємо на амбулаторному прийомі, під час проведення профілактичних оглядів, при відвідуванні хворих на дому.

Всіх диспансерних хворих обстежуємо лабораторно- рентгенологічно, направляємо на консультацію до суміжних спеціалістів, обласних спеціалістів кафедри нервових захворювань Івано-Франківського національного медичного університету.

Кількість хворих, що знаходяться на «Д» обліку в неврологічному кабінеті за 2010-2012 роки:

Нозологічна одиниця 2010 рік 2011 рік 2012 рік
Було Взято Знято Було Взято Знято Було Взято Знято
Х-би периферичної нервової системи - -
Епілепсія - - -
Розсіяний склероз
Спадкова дегенерат.захв. - - -
Запальні захв. - -
Мозково-васкулярні захворювання
З них з гіпертонією
Інсульти
З низ з ГХ
Внутрі черепно-мозкові травми - - - -
Травми спинного мозку - - -
ВСЬОГО:

 

Диспансерні хворі виявляються на амбулаторному прийомі, під час профоглядів, при відвідуванні хворих на дому.

Зріст та оновлення «Д» груп ведеться по нозологіях: мозко-васкулярні захворювання, черепно-мозкові травми, що веде до своєчасного амбулаторного, протирецедивного, загальноукріплюючих курсів лікування та стаціонарного, санітарно – курортного оздоровлення населення.

Протирецидивне лікування призначається хворим із захворюванням периферичної нервової системи, інфекційними захворюваннями двічі на рік, хворим із судинною патологією головного мозку- 4 рази на рік. Хворим із захворюванням периферичної нервової системи, кістково-м’язевої системи один раз на рік рекомендується санаторно-курортне лікування.

Особливе увага приділяється хворим з церебро-васкулярним захворюванням.

Диспансерному обліку підлягають всі хворі, які перенесли гострі розлади мозкового кровообігу, як працездатного, так і пенсійного віку, а також на грунті гіпертонічної хвороби.

 

Ефективність диспансеризації за 2010-2012 роки:

2010 рік 2011 рік 2012 рік
Абс. % Абс. % абс %
Кількість «Д» хворих
Результати лікування 558,7 42,5 50,1 41,9
99,76 4,0 7,5 6,1
53,5 42,1

 

Аналізуючи дані таблиці можна відмітити ріст кількості хворих, що перебувають на «Д» обліку. Збільшилась кількість диспансерних хворих з цереброваскулярними захворюваннями.

Ефективність та якість усього комплексу оздоровчих заходів куди входить амбулаторне, стаціонарне, протирецидивне та санаторно-курортне лікування залежить від багатьох чинників, серед яких я хотіла б виділити дві основні.

Власне бажання хворого лікуватись та матеріальне становище хворого ( можливість придбати необхідне для лікування ліки, при потребі-путівки на санаторно-курортне лікування).

 

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА:

На сучасному етапі розвитку амбулаторно-поліклінічної роботи населенню перед нами стоїть завдання, яке полягає в проведенні широких засобів профілактики та раннього виявлення хвороби.

При первинному відвідуванні поліклініки хворим з ам булат орною карткою проводиться флюорографічне обстеження органів грудної клітки, вимірювання артеріального тиску з метою виявлення гіпертензії.

Крім вищезгаданих обстежень хворий оглядається на предмет виявлення онкологічних захворювань на ранній стадії. При необхідності йому призначається консультація проктолога (хірурга), онколога.

Всім особам, котрі старші сорока років, визначається вміст цукру в крові, проводиться вимірювання очного тиску.

 

Інформація про впровадження НОП:

У відділі в 2012 році впроваджено методи лікування та діагностика:

- Удосконалення диспансерних заходів як основи цільової профілактики інсульту;

- Сучасна діагностика ВББ недостатності;

- Синдром помірних когнітивних порушень у людей старшого віку; сучасне нейропротектне лікування;

- Ефективність лікування деменцій альцгеймерівського та змішаного типу у осіб старших вікових груп;

- Спосіб лікування тремору та немоторних нейровегетативних дисфункцій;

 

Санітарно-просвітня робота:

Значне місце в роботі з хворими посідає санітарно-просвітницька діяльність.

В роботі неврологічного кабінету поліклініки використовуються такі форми і засоби санітарної освіти:

- Індивідуальні бесіди на прийомі лікаря-невропатолога з приводу тієї чи іншої хвороби, в процесі диспансерного спостереження, профоглядів;

- Індивідуальні бесіди під час відвідування хворих вдома;

- Індивідуальні консультації під час призначень оздоровчих заходів;

- Проведення лекцій;

- Тематичні санітарні бюлетні, папки.

В основному ця робота проводиться на наступні теми:

 

- Профілактика інсультів

- Харчування при АГ

- Профілактика цереброваскулярниу захворювань

- Причини болю у спині

- Нестача кальцію в організмі

- Діабетична полінейропатія , засоби профілактики

- Депресія- медико-соціальна проблема

- Гіпертонічний криз , профілактика та лікування

- Вторинна артеріальна гіпертензія

- Вегетосудинна дистонія , ліакування та профілактика

- Ураження нервової системи в разі захворювання серцево-судинної системи

- Ураження Е.С. за наявності ВІЛ-інфекції (нейро снід)

- Сімейна спинно-москова атаксія Фрідрейха

- Хвороба «Меньєра»

- Бічний аміотрофічний склероз

- Неврастинія , астенічний невроз невралгія трійничного нерва.

- Поліневрид , полінейропатія ураження Н.С у разі захворювань нирок

- Ураження Н.С у разі ендокринних з-нь.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Мищенко Т.С. Вторинна профілактика мозкового інсульту м.Харків, 2000 рік.

2. Іщенко М.М. Фармакотерапія невідкладних станів у клініці нервових хвороб 2002 р.

3. Ходос Б.Г. Нервові хвороби м.Москва , 2001 р.

4. Гусєв Б.І. Нервові хвороби і нейрохірургія м.Москва, 2000 р.

5. Пузін М.Н. Нервові хвороби, 2002 р.

6. Шейдер Р., Гріндблад Д. Безсоння, 2001 р.

7. Вейс Г. Неврологія, 2000 р.

8. Макаров А.Ю. Арахноїдіт головного мозку «Клінічна неврологія з основами медико-соціальної експертизи «, 1998 р.

9. Михайленко А.А. Клінічний практикум по неврології, 2001 р.

10. Карлов В.А. Неврологія. Керівництво для лікарів,2001 р.

11. Одинак М.Н. Приватна неврологія , 2002 р.

12. Ярош О.Я. Нервові хвороби.

13. В.М.Шевега. Неврологічні прояви захворювань судин головного мозку, їх діагностика лікування м.Львів. 1998 р.

14. М.Ю. Попелинський хвороби периферичної нервової системи. Москва 1989 р.

15. В.І.Бабіяк Вестибулярні і слухові розлади при шийному остеохондрозі.Київ 1990 р.

16.А.А.Скоромець Нервові хвороби 2007

17.Мументалєр Неврологія 2007

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

В Надвірнянському районі в неврологічних кабінетах прийнято 51,4% населення району. По захворюванню дорослих прийнятих10878, дітей 2239.

На диспансерному спостереженні в районі знаходиться 546 хворих з хворобами НС, та 3016 з цереброваскулярними захворюваннями.

Уточнені списки хворих по району хворих з розсіяним склерозом, міостенією та спадково-сімейними захворюваннями.

Хворі, які перенесли інсульт в 2012 році спостерігаються 100%. Складені списки і взяті на диспансерний облік хворі з транзиторними церебральними ішемічними станами.

Поширеність ЦВЗ на 100 тис. населення 7657,7 проти 7610,4 в 2011 р.

Кількість інсультів в районі 186, в тому числі з гіпертонічною хворобою 115, поширеність інсультів на 100 тис.населення 214,2%.

На стаціонарне лікування направлено лікарями-поліклініки 60,6%, ургентним невропатологом-16,3%, швидкою допомогою 22,8%.

Ургентно госпіталізовано 45,7% хворих, в плановому порядку 57,2%, що вказує на взаємозв’язок між стаціонаром та поліклінікою.

39,7% складали хворі в стаціонарі з мозковаскулярними хворобами 7,5- вертоброгеннимсиндромом ураження нервової системи

38,2% - хвороби нервової системи.

Рекомендовано 14 хворих з розсіяним склерозом для включення в державну програму лікування хворих бета-фероном.

В лікуванні використовують фізіотерапевтичні методи лікування та ЛФК, масаж, мануальна терапія , як лікар-невропатолог Надвірнянської ЦРЛ, визнаю, що моїм основним завданням є зміцнення здоров’я людей.

Працюючи в сфері надання медичної допомоги населення, я намагаюсь виконувати свою основну роботу добросовісно, на належному професійному рівні.

Для підтримання та підвищення професійного рівня в своїй роботі намагаюсь використовувати нові досягнення в галузі медицини , впровадження їх в життя.

Робота вимагає від мене уважного ставлення до кожного хворого, максимально швидке встановлення діагнозу з використанням сучасних додаткових методів діагностики призначення ефективного лікування.

Тепер зупинимося на тому, що, на мою думку, треба покращити в моїй роботі та роботі ЦРП в цілому:

- впроваджувати ширше профілактику захворюван, які в перспективі можуть привести до важких ускладнень ( перш за все ЦВЗ);

- раннє виявлення захворювань і своєчасне їх лікування;

- добитись кращої взаємодії в організації надання медичної допомоги між поліклінікою і стаціонаром;

- добитись ще вищого ступеня взаємодії організації надання спеціалізованої допомоги між поліклінікою і стаціонару, швидкої медичної допомоги;

- активне і своєчасне лікування ,тих патологічних станів, які проводять до непоправних ускладнень (гіпертонічна хвороба-інфаркт);

- звертати більшу увагу оздоровлення і лікування сільського населення;

- планомірне впровадження НОП в діагностику та лікування неврологічних хворих;

- підвищення фахового рівня медичного персоналу.

 

 

Лікар-невропатолог

Л.Бойчук

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти