ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 

1. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349.

2. Повітряний кодекс України вiд 04.05.1993 № 3167-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 25, ст.274.

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 – 44, ст.356.

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 04.10.2001 р. № 2745 –III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 07.07.2005 р. № 2774 –VI.91. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

6. http: www.rada.gov.ua.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000 р. № 1775 –III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту» від 01.07.2004 р. № 1961-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

8. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 02.09.2012 р. № 4391-17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07. 2001 р. № 2664 – III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати на видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування» від 13. 04.2005 р. № 286. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» від 14. 08.1996 р. №959. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів» від 29.04.1999 р. № 747. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 р. №1523. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

14. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика)нерезидента від 04.02.2004 № 124. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації» від 12.10.2002 р. № 1535. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам» від 9.09.2002 р. № 944. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку та правил проведення обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою від хвороб стихійних лих та нещасних випадків» від 23.04.2003 р. № 590. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» від 29.03.2002 р. № 402. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httpwww.rada.gov.ua.

19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 6.01.2005 р. № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро» від 27 квітня 1998 р. №561. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

21. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від23 листопада 2011 року 1070/2011:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

22. Про затвердження Положення про державний реєстр фінансових установ від 28.08.2003 р. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

23. Про затвердження змін до Правил формування обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж життя від 14.12.2005 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5117. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

24. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності від 28.08.2003 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

25. Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя від 27.01.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

26. Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого і індивідуального обліку договорів страхування життя 24.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3197. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

27. Про затвердження Положення про порядок та умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя від 03.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 2883. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

28. Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного онєстру страхових та пре страхових брокерів від 26.05.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 736. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

29. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя від 24.11.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 2875. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

30. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими ніж страхування життя від 17.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

31. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків від 17 березня 2005 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3755. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

7.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної та заочної форм навчання. –К.: НУХТ, 2010. – 163 с.

2. Страхові послуги: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” всіх форм навчання / Укладач Т.А. Говорушко.– К.: НУХТ, 2010. –66 с.

3. Страхові послуги: Метод. вказівки до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508«Фінанси і кредит» ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: Т.А. Говорушко, – К.: НУХТ, 2012. – 66 с.

 

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 376 с.

2. Історія страхування: Підручник/ С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; за ред. С.К. Реверчука, - К.: Знання, 2005 р. – 213 с.

3. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. - : Знання України, 2006. – 284 с.

4. Страхові послуги: Підручник / За ред. проф. С.С. Осадця і доц. Т.М. Артюх, КНЕУ, 2007. – 464 с.

5. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича, - К.: Знання, 2008. – 1019 с.

6. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д – р, екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамов В.Ю. Страховой риск: понятие и оценка: Правовые аспекты. – М.: Анкил, 2006. – 128 с.

2. Безугла В.О. Страхування: Навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с.

3. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч.посіб. для студ. ВНЗ/ Міжрегіональна академія управління персоналом, - К.: МАУП, 2006. – 444 с.

4. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : Навч. посібник/ Київський торговельно-економічний ун-т . – К.: КНТЕУ, 2006 . – 168 с.

5. Внукова Н. М., Временко Л. В., Успаленко В. І. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 656 с.

6. Вовчак О.Д. Страхування. Навч.посібник. – Львів.: „Новий світ – 2000”. 2004. – 480 с.

7. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. – КНЕУ, 2007. – 328 с.

8. Говорушко Т.А. Стан та проблеми розвитку страхового ринку в економічній системі України // Економіка Фінанси Право. – 2005. № 8.

9. Говорушко Т.А. Страхові послуги. 2-е видання перероблене та доповнене: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

10. Горбач Л.М., Каун О.Б. Страхування. Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2010. – 520 с.

11. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 318с.

12. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

13. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник .-2-е вид., випр,та доп. – Львів: Видавництво „Бескит Біт”, 2002. – 104 с.

14. Лацій Н.В. Страхування: Навч.посібник/ Гуманітарний ун-т „Запорізький ін-т держ. Та муніципального управління”, - Запоріжжя ГУ „ЗІДМУ”, 2005. – 146 с.

15. Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с

16. Лінькова О.Ю. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національний технічний університет „Харківський політехнічний ін.- т”, - Х.: НТУ „ХПІ”, 2006. – 240 с.

17. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посіб./ Н.І. Машина. – К.: ЦУЛ, 2006. – 504 с.

18. Нєнно І.М. Навчальний комплекс. Страховий менеджмент. Навчальний посібник – Харків: «Бурун Книга», 2011. – 244 с.

19. Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 2008. – 283 с.

20. Основи довгострокового страхування: посібник для студентів ВАЗ / А.Т. Головки, М.Л. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов, - К.: Алерта, 2007. – 443 с.

21. Ротова Т.А. Страхування: Навч.посіб.- 2 – ге вид. переробл. та допов. - К.: Київ. нац. торг. – екон. ун – т , 2006.- 400 с.

22. Смоляк В.А. Страхування: Навч. посіб. / В.А. Смоляк, Є.Ю.Кузькін; Харківська філія Українського державного ун-ту економіки і фінансів. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

23. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА – М, 2002. – 312 с. – (Серия “ Высшее образование “)

24. Степанова Т.В. Основи страхування в Україні: курс лекцій. – К.: Бурун Книга, - 2010. – 108 с.

25. Страхове право: Навч.посібник/ за ред. Ю.О. Заїки –К.: Істина, 2004. – 192 с.

26. Страхові послуги. Навчальний посібник І.В.Алексєєв, І.В.Кондрат, Н.Б.Ярошевич / Національний ун-т „Львівська політехніка”. – Л.: Видавництво національного ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – 204 с.

27. Страхові послуги: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, - Л.: Компакт – ЛВ, 2005. – 656 с.

28. Страхование, Теория и практика: Учебн.пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. „Финансы и кредит” и „Бухгаалтерский учёт, анализ и аудит” / Н.Н.Никулина, С.В.Березина, - 2 изд. перераб. и доп. _ М.: Юнити – Дана, 2007 – 511 с.

29. Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. посіб./ І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртик; за аг. Ред.. І.Я. Сенюти – Львів: Видавництво ЛОБф «Медицина і право», 2010 – 216 с.

30. Страхування: навчальний посібник. - Суми: Видавництво „Слобожанщина”, 1997. — 96 с.

31. Страхування: навч.-метод.посібник/ Н.І.Бондаренко, Г.О.Нагаєва, Т,В. Ковальова, О.М. Калашнікова: Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва, - Х.: 2007. – 110 с.

32. Страхування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Шумелда. — Вид. 2-е, розширене. — К.: Міжнар. агенція «БІЗОН», 2007. — 377 с.: іл., табл. — (Серія «Бібліотека страхування»).

33. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса, - М.: Альфа-пресс, 2006. – 409 с.

34. Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 240 с.

35. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 585 с.

36. Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. – 2005. - № 2, с. 135 – 145.

37. Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. – 2005. - № 4, с. 139 – 147.

38. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. / А.В. Шегда, М.В. Голованенко: за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.

39. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. Учеб. Пособие для вузов / Л.А. Юрченко. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. – 199 с.

40. Яворська Т.В. Страхові послуги: навчальний посібник/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет, 2008. – 250 с.

41. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика: [практик. пособие]. – М.: Волтерс Клузер, 2007. – 505 с.

42. Страхові послуги: Зб. навч. завдань/ О.Д.Вовчак, О.І.Завійська: Укоопспілка, Львівська комерційна академія. –Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 47 с.

43. Страхування: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2011. — 607 с.

44. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Ліра – К.,2007. – 270 с.

45. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : кол. Моногр./ О.М. Залєтов, В.М. Стецюк, О.В. Кнейслер, О.Ю. Толстенко та ін..: Наук. ред.. та кер. кол.авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2012 р. – 508 с.

46. Бабенко В.Г. Механізм страхування фінансових ризиків: монографія / Таврійський державний агротехнічний університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – 287 с.

47. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії і практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 184 с.

48. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг в Україні: теорія, методологія і практика: монографія / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний ун – т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

49. Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку [текст] монографія/ В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 168 с.

50. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2006. – 688 с. – (Серія «Бібліотека страхування»).

51. Кисельова О.М. Модель оподаткування страхової діяльності: тенденції і механізми. – К.: Видавничий дім «Корпорація», 2006. – 374 с.

52. Козьменко О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку: монографія. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 350 с.

53. Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с.

54. Піратовський Г.Л. Страховий бізнес: управління розвитком / Київський національний торговельно-економічний ун – т - К.: КНТЕУ, 2006. – 254 с.

55. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й. Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку: Монографія. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2010. – 232 с.

56. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку: монографія / С.О. Булгакова, А.В. Василенко, Л.І. Василенко та ін.; А.А. Мазаракі (заг. рел.): Київський національний торговельно – економічний ун – т. – К.: КНТЕУ, 2007. – 460 с.

57. Страхування в системі економічної безпеки: монографія / Р.І. Тринько (Керівник авт. кол.): Львівський держ. ун – т внутрішніх справ. Кафедра теоретичної та прикладної економіки. – Л.: ЛьвДУВС, 2008. – 328 с.

58. Страхування природно – кліматичних ризиків у рослинництві: монографія/ П.А. Лайко, С.Д. Пушак. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – 320 с.

59. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: монографія/ Національний банк України, Університет банківської справи. - Черкаси: Черкаський ЦНТІ, 2009. – 578 с.

60. Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорту в Україні: монографія – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 208 с.

61. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку/ Київський національний економічний університет, Київський інститут банківської справи, - К.: КНЕУ, 2005. – 296 с.

62. Шірінян Л.В., Шірінян А.С. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? Монографія/ Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян, - Наукове видання. – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., - 2012 – 208 с.

63. Шірінян Л.В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення/ Л.В. Шіріян // Монографія // Харк. нац. ун – т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 225 с.

7.5. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційний сайт Верховної ради України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://kmu.gov.ua

3. Страховий ринок України. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.


Додаток А

Зразок аркуша з завданням

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра фінансів

Дисципліна «Фінанси підприємств»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Курс ІІІ(VI) група ___ семестр VI (VIII)

 

Завдання

на курсову роботу студентки

Любич Тетяни Павлівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) «Удосокналення методів страхування майна».

2. Строк здачі закінченого проекту (роботи) “___” ________ _____ р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи): матеріали підручників та посібників, монографій, періодичних видань, статистичні дані страхових компаній, правила струхвання, тощо.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці):

Вступ

1. Теоретичні основи методів страхування майна.

2. Аналіз діючих методів страхування майна ( на прикладі матеріалів страхової компанії).

3. Шляхи розвитку і удосконалення методів страхування майна.

Висновки

5. Перелік графічного матеріалу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: “__” __________ 20__ р.


Додаток Б

Зразок календарного плану

 

Календарний план

 

Пор. № Назва етапів курсового проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1. Вибір теми курсової роботи
2. Підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми
3. Ознайомлення зі змістом теми і складання попереднього плану роботи
4. Вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту
5. Підбір матеріалу для обробки на ПК
6. Написання тексту
7. Оформлення курсової роботи
8. Подання роботи на кафедру

 

Студент________________

(підпис)

Керівник _______________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___” ________________________20__ р.


Додаток В

Зразок титульної сторінки

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти