ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Спілкування як інструмент професійної діяльності

Змістовий модуль 2

Професійна комунікація

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Спілкування як інструмент професійної діяльності

Наш розум зміцнюється в спілкуванні

з мудрими й сильними особистостями… (Мішель де Монтель)

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

Індивідуальна робота. Прочитайте текст, наведіть свої міркування щодо ролі спілкування в професійній діяльності

Найвиразніше людина виявляє себе під час виконання професійних обов’язків. Від її знань і вміння робити свою справу, від культури поведінки, вміння говорити, слухати часто залежать результати професійної діяльності – одного з основних видів людського спілкування. Професійна діяльність неможлива без наявності контактів (постійних чи тимчасових), без обміну інформацією з метою успішного вирішення завдань. Спілкування є вагомою складовою професійної діяльності. Існує думка, що в нашій країні майже 80% проблем будь-якої організації виникає внаслідок неефективного спілкування. Д.Рокфеллер стверджував, що «вміння спілкуватися з людьми – це товар, який ми можемо купити так, як ми купуємо цукор або каву. І я заплачу за це вміння більше, ніж за щось інше на світі».

Спілкування, персональні контакти є одним з важливих параметрів, за яким журнал Foreign Policy визначає рівень глобалізації країни. У першу п’ятірку найглобалізованіших країн за цим показником увійшли Ірландія, Швейцарія, Сингапур і Нідерланди. Україна в цьому списку посідає 42 місце з 65 країн, що брали участь у рейтингу (Л.Г.Чайка).

 

Робота в групах. Прочитайте текст, з’ясуйте, що може заважати ефективності спілкування.

Спілкуванню властивий діалоговий характер. Воно відбувається між двома людьми, рідше – між людиною і групою, ще рідше – між людиною і суспільством.

Діалог репрезентує комунікативну взаємодію між людьми, а також те, що ця взаємодія відбувається з певною метою: висловити своє ставлення до когось, проінформувати, спонукати до дії, обмінятися поглядами, переконати в чомусь тощо. Досягнення мети буває різним – успішним, недостатньо успішним і зовсім невдалим. Тому виникає питання ефективності, дієвості спілкування. Адже воно незрідка натрапляє на різні ускладнення або й перепони, пов’язані з віковими, статевими, соціальними, національними відмінностями співрозмовників, їх неоднаковим характером і темпераментом, ступенем освіченості й вихованості, розбіжностями в поглядах на життя та іншими якостями, властивими конкретним людям.

Розумові здібності, ерудиція, сила волі, працездатність й інші позитивні якості можуть не приносити потрібних результатів, якщо людина не вміє належно спілкуватися, і, навпаки, досконале спілкування може стати ключем до успіху людини в суспільстві. Вміння спілкуватися, товаристськість, комунікабельність – це риси людини, які цінують найбільше. Йдеться не лише про людей як членів суспільства загалом, а й як представників певних професій (Я.Радевич-Винницький).

Завдання. Конкретизуйте, що ще заважає ефективності ділового спілкування (студент-студент, студент-викладач, студент-роботодавець).

 

3. Робота в групах. Уявіть ситуацію, що ви прийшли агітувати вступати до НУВГП. Прорекламуйте ваш факультет, зокрема спеціальність, яку ви обрали (на підготовку 1хв. і на презентацію 1 хв.).

Прочитайте і письмово розкрийте зміст одного з поданих нижче прислів’їв.

v Говорити і не думати - це те саме, що стріляти і не цілити.

v Шабля ранить тіло, а слово – душу.

v Умієш говорити – умій слухати.

v Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш.

v Неуки схожі на бубнів, які створюють шум саме тим, що порожні.

v Співати добре разом, а говорити окремо.

v Ніщо так не знецінює людину, як її дешеве слово.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Завдання слухачам-експертам

1. У чому полягає актуальність і новизна розкритої оратором теми? Яку нову інформацію він повідомляє слухачам? Наскільки вона цікава? Яке співвідношення між “важливим“ і “цікавим“ у повідомленні? Як доповідач опирається на знання, відомі слухачам?

2. Скільки питань містить виступ? Чи достатньо цих питань для максимального розкриття теми? Яку ще інформацію доцільно було б використати у промові з цієї теми?

3. Чи є у промові питання, що не мають однозначної відповіді, які мають проблемний характер? Чи визначена автором концепція і наскільки вона реалізована у доповіді?

4. Як доповідач враховує особливості усного мовлення: довжина фрази, повторення з метою акцентувати увагу слухачів на “важливому“, уточню вальні звороти?

5. Як оратор володіє майстерністю імпровізації? Чи демонструє він слухачам процес зародження і розвитку думки, чи відтворює завчений текст?

6. Яка основна думка? Наскільки вона послідовно реалізується у промові? Як співвідносяться основна думка, завдання і назва повідомлення?

7. Як оратор спілкується за слухачами? Які прийоми він використовує для того, щоб зосередити їх увагу, викликати інтерес до теми і змісту, допомогти зрозуміти основну думку?

8. У якому стилі витримано виступ? Які мовні засоби цього стилю використовує автор? Наведіть приклади.

9. Схарактеризуйте правильність мовлення оратора, її відповідність нормам сучасної української літературної мови.

Завдання. Прочитайте рекомендації Ф. Прокоповича про складання промов. Напишіть і виголосіть власну вітальну промову, використовуючи відомі вам риторичні фігури.

Рекомендацій Ф. Прокоповича щодо складання промов

Похвала особам. Основні джерела винайдення думки в похвальних промовах на честь

особи, на думку Феофана Прокоповича, такі:

· природа людини, яка охоплює тіло і душу, причому перевага надається чеснотам душі ( снага розуму, пам’ять, міркування, знання);

· доля особи – включає в себе достойність роду, знаменитість і славу пращурів, могутність, багатство, силу, почесті, споріднення й дружбу з визначними мужами, начальниками;

· навчання – показує рівень знань особи: де, як, у кого виховувалась особа, кого мала наставниками, де була проведена юність, якими науками і мистецтвами займалась особа; яких мала друзів, яких суперників; чи перевершувала їх талантами. Похвалами, пильністю; вчинки, дії особи;

· у похвальних промовах на честь народів слід описати і пояснити такі моменти: стародавність, славу військових подвигів, приклади визначних людей, закони, здібності, перемоги, тривале панування тощо.

Промова з нагоди дня народження. Під час підготовки промови з певної нагоди рекомендується дотримуватися такого:

· промова починається з висловлення радості (наприклад: Особливо святкувати і з найбільшою радістю ми повинні зустрічати день, якого народився той, кого ми любимо, шануємо, поважаємо);

· далі наводиться певна аргументація;

· ти сам чи держава тішиться з нагоди чийогось народження;

· додати мотив: що з цього народження повинна очікувати сім’я або держава (докази будуються на здогадах сильніших чи слабкіших);

· сильніші докази передбачають згадку про особливості батька, матері (наприклад, у добрих народжуються добрі); перехід до похвали батьків, виокремлення їх високих моральних чеснот (як-от: розважливість, справедливість, поміркованість, щедрість);

· підсилення аналогіями, прикладами або викладом причини, чому син зазвичай відтворює подібність як батькового тіла, так і душі;

· важливим є відчуття міри в аргументації;

· завершувати промову варто поривом радості і додати побажання, щоб Бог усе те, на що сподіваємось, довів до щасливого кінця.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

Пам’ятка №1

Підготовка до співбесіди

1. Зберіть якомога більше інформації про установу, в яку вас запрошують на співбесіду. Таку інформацію можна одержати різними способами:

· Прочитати в Інтернеті або газетній статті про організацію.

· Ознайомитися з продукцією чи послугами, які надає установа.

· Поспілкуватися з консультантом агентства, куди ви звернулися.

Що слід знати про організацію, в яку ви йдете на співбесіду:

· Які послуги або продукцію пропонує організація.

· Кому і де реалізує свою продукцію.

· Скільки років уже існує.

· Юридичний статус організації.

· Склад керівництва та як часто змінюється.

· Який має прибуток.

· Чи проводилося скорочення штатів за останні три роки.

· Відгуки преси про установу.

· Ставлення керівництва до працівників.

· Нові проекти, що розробляють у організації.

· Партнерів за кордоном.

· Чи входить організація в інше об’єднання.

2. Приготуйте копії дипломів, свідоцтв, резюме та інших необхідних документів. Особи творчих професій можуть принести свої статті, малюнки тощо.

3. Приготуйтеся назвати прізвища і контактні телефони осіб, які можуть дати вам рекомендаційного листа.

4. Заздалегідь дізнайтеся точну адресу організації. Розрахуйте так свій час, щоб ви прийшли за 15 хвилин до початку співбесіди. Якщо ж ви запізнюєтеся, то обов’язково зателефонуйте й повідомте про це, а прийшовши, попросіть вибачення.

5. Подбайте про діловий стиль одягу.

6. Складіть список очікуваних запитань і підготуйте на них відповідь.

 

Пам’ятка №2

Найпідступніші запитання під час співбесіди

1. Розкажіть про себе.

За допомогою цього запитання можна багато дізнатися про кандидата на вакансію, зокрема про його пріоритети в житті.

2. Назвіть свої недоліки (слабкі сторони).

Слід відповісти нейтрально: «У мене, безперечно, є недоліки, але вони не будуть впливати на роботу».

3. Чому ви звільнилися з попереднього місця роботи? Чому ви вирішили змінити місце роботи?

Не слід розповідати про конфлікти, якщо навіть вони були, і звинувачувати свого колишнього керівника. Краще відповісти, що не було професійного зростання.

4. Назвіть бажаний мінімум і максимум зарплатні.

Можна з’ясувати, яку зарплатню фірма збирається вам запропонувати. Якщо змушені будете назвати конкретну суму, то можна називати суму, яка на 10-15% вища попередньої зарплати.

5. Які ваші найбільші досягнення?

Складіть список своїх успіхів за останні роки. Якщо ви не можете похвалитися супердосягненнями, то можна розповісти про те, що на попередньому місці роботи ви опанували нову комп’ютерну програму, вивчили іноземну мову тощо.

6. Як довго плануєте працювати у нашій фірмі?

Відповісти можна так: «Щоб відповісти на це запитання, я повинен попрацювати деякий час і зрозуміти, чи зможу працювати в колективі, якими будуть завдання, які я буду виконувати тощо».

7. Що ви знаєте про нашу установу?

Отже, якийсь мінімум про установу слід знати.

8. Чому ви хочете в нас працювати?

Розпочніть із того, що установа стабільна, влаштовує посада, обов’язки, зручне місце розташування офісу тощо.

9. Ваше ставлення до виробничих перевантажень?

Уточніть, які під час роботи будуть перевантаження. Якщо вас задовольнятимуть відповіді, тоді впевнено скажіть, що ви погоджуєтеся на такі умови.

Додаткові запитання під час співбесіди

ü Як зазвичай проходить ваш робочий день?

ü Як ви визначаєте пріоритетність своїх професійних справ?

ü Над якою проблемою вам було б цікаво працювати?

ü Назвіть три ситуації, за яких вам не вдалося осягти успіху.

ü Яку користь матиме наша фірма, призначивши вас на цю посаду?

ü Вирішіть таке ситуаційне завдання. Вам слід умовити інвестора вкласти гроші в запропонований проект. Як ви це будете робити?

Література

2.Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.211-227

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

Література

Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.211-227

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

Література

Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.236-258.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7

Типи графічних скорочень

Графічні скорочення поділяють на кілька типів:

1) крапкові: м. (місто), р.(рік);

2) дефісні: р-н (район), вид-во (видавництво);

3) дробові: а/с (абонентська скринька), в/ч (військова

частина);

4) курсивні: на позначення фізичних величин, валют та ін. (лише після цифрових назв) -

45 т, 250 грн (крапка не ставиться);

5) комбіновані: півд.– східн.

У ділових паперах можна використовувати лише загальнонормативні графічні скорочення, не перевантажуючи ними текст. Необхідно дотримуватися правил їх творення і оформлення.

1) Не можна скорочувати:

псевдоніми(не Мирний, а Панас Мирний, не Л. Українска, а Леся Українка);

подвійні прізвища (не К.-Карий, а Карпенко-Карий, не Г.-Артемовський, а Гулак-Артемовський);

слова на голосну, якщо вона не початкова в слові (наприклад, о. – острів), і на ь: Наприклад, слово спеціальний може бути скорочене: спец., спеціальн.

2) При збігу двох однакових приголосних скорочення треба робити після першого приголосного: карданний вал – кардан. вал.

3) За збігом двох і більше приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: невід΄ємний – невід΄єм., невідємн.

4) Скорочення у множині типу роки, томи записують двома першими літерами: рр., тт.

5) Скорочуючи словосполучення, зберігають написання великих та малих літер, дефісів: Південно-Західна залізниця – Півд.-західн. залізниця.

6) На місці скорочення ставлять крапку: обл. (область), п. (пункт).

7) У одному тексті слід вживати скорочення лише в одній формі. Наприклад, скорочення слова товариш має бути вжито або у формі т., або в формі тов.

Таким чином, лексичні й графічні скорочення, якщо ними правильно користуватися, виконують дуже важливу функцію – допомагають створювати стислий, лаконічний текст без втрат інформаційного наповнення.

10. ЛЕКСИКО- ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ІІ. Оформлення документів

Резюме (CV від латин. Curriculum Vitae - шлях життя) - це документ про освітні й професійні дані, особисті якості особи, яка претендує на заміщення (займання) певної посади.

Єдиного стандарту складання резюме немає, хоча є певні правила, дотримання яких дає змогу роботодавцю за короткий час отримати максимум інформації про потенційного працівника. Правильно складене резюме – ефективний засіб самомаркетингу на ринку праці.

Структура резюме

· Назва виду документа (посередині).

· Текст документа, який містить таку інформацію:

Ø Контакти (домашня, електронна адреси, телефон (робочий, домашній, стільниковий).

Ø Прізвище, ім’я(у називному відмінку) виділяють жирним шрифтом; краще писати спочатку імя, а потім прізвище; по батькові вказують, якщо претендент професор або академік .

Ø Мета складання резюме(заміщення вакантної посади, участь у конкурсі, проекті).

Ø Досвід роботи (у зворотному хронологічному порядку із зазначенням дат, місць роботи, посад, основних функцій, досягнутих результатів); відомості про тимчасову роботу, роботу за сумісництвом, якщо вони відповідають посаді, на яку претендує особа.

Якщо досвід роботи відсутній, акцентують увагу на освіті й навичках.

Ø Освіта: повна назва навчального закладу, спеціальність, рік вступу і рік закінчення; факультативні тренінги, курси, семінари, які стосуються очікуваної посади.

Ø Професійні уміння і навички(опис кожної навички має бути підкріплений відповідним фактом: зазначають швидкість друкування, категорію посвідчення водія, комп’ютерні навички (конкретні пакети програм), володіння іноземною мовою тощо).

Ø Особисті відомості(рік народження, сімейний стан).

Ø Додаткова інформація (відомості про громадську діяльність, про членство у професійних об’єднаннях, зазначення можливості відрядження, ненормованого робочого дня.

Ø Вказівка на можливість наданнярекомендацій(вислови Рекомендації будуть надані на вимогу або За потреби подам рекомендації можна вміщувати лише тоді, коли такі рекомендації насправді є).

Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил:

· Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

· Намагайтеся не вживати такі слова, як я, ми замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організовував, створив, керував, вивчав, допоміг.

· Якщо ви обіймали не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на досвіді роботи й набутих навичках.

· Не вказуйте причини, через які пішли з попередньої роботи.

· Не вказуйте розмір заробітної плати.

· Оформіть резюме друкованим способом із застосуванням шрифтових виділень на якісному аркуші паперу формату А4.

Загальний обсяг резюме – не більший однієї сторінки. Воно повинно бути грамотним, охайним, віддрукованим на якісному папері.

1.Поясніть, що таке резюме. Які відомості обов’язково повинні бути в резюме?

2.Проаналізуйте зразок хронологічного резюме. Які ще типи резюме ви знаєте? Складіть ваше резюме або резюме вигаданої особи, яка претендує на заміщення вакантної посади.

РЕЗЮМЕ

ВЛАДИСЛАВ КАРПЕНКО

тел. (0362) 62-34-56

e-mail: vlad@i.ua

Мета: заміщення вакантної посади комерційного директора.

Досвід роботи:

січень 1998 року - Компанія «Remold»

до тепер Начальник департаментуPublic Relation

· Створення концепцій і програм заходів Public Relation.

· Створення бюджету Public Relation.

· Планування роботи департаменту.

· Контроль за виконанням і моніторинг результатів проведення PR-акцій.

· Організація і проведення всіх корпоративних заходів з Public Relation.

Серпень 1995 року – Міжнародний центр інформації

Січень 1998 – Менеджер з Public Relation

Організація і проведення прес-конференцій.

Участь у виставках.

Створення і підтримка сайту організації.

Липень 1992 року – Підприємство «Компкон»

Серпень 1995 – Менеджер із Public Relation

Організація участі у виставках.

Написання іміджевих, рекламних і аналітичних статей.

Проведення досліджень іміджу компанії.

Освіта:

1998-1992 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Філолог, спеціаліст української мови і літератури».

Особисті відомості:1974 року народження заміжня, маю доньку 10 років.

Додаткова інформація:

Вільно володію українською, англійською, російською мовами, польською – на розмовному рівні; маю навички роботи з комп’ютером – Word, Excel, NC, HTML; є права водія категорії «В» і «С». Маю досвід громадсько-політичної роботи в громадських організаціях, організаторські здібності. Комунікабельна.

Запитання до самостійної роботи

· види усного професійного мовлення

· особливості усного публічного мовлення. Жанри публічних виступів.

· етапи підготовки до публічного виступу

· поняття презентацій

· види презентації

· структурні компоненти презентації

· діалог

· монолог (внутрішній монолог)

· полілог

· види бесід. З яких етапів складається бесіда?

· етапи, з яких складається службова телефонна розмова

· ділові переговори, стратегії ведення і стадії перемовин

· Що таке збори? З яких етапів складаються збори?

· Що таке нарада? На які види поділяють наради?

· Що таке дискусія? Правила ефективної дискусії

· форми організації дискусії («дерево рішень», дискусія в стилі телевізійного ток-шоу, дебати, «мозковий штурм»).

· технології проведення «мозкового штурму»

· різниця між дискусією і дебатами

· вимоги до візитних карток

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8-9

Частина І

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

 

1. Які ділові папери належать до кадрово-контрактних?

2. Поясніть, що таке автобіографія і чим вона відрізняється від резюме?

3. Прочитайте поданий зразок документа. Напишіть автобіографію і зазначте, який це документ за походженням,за призначенням, за формою, за складністю, за стадіями створення.

 

Автобіографія

Я, Українець Олег Андрійович, народився 3 листопада 1980 року в м.Рівному.

З 1987 до 1997 року навчався в Рівненській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, яку закінчив із золотою медаллю.

1997 року вступив до Українського державного університету водного господарства та природокористування на факультет прикладної математики і комп’ютерно інтегрованих систем. У 2002 році закінчив із відзнакою повний курс згаданого університету за спеціальністю «Прикладна математика”.

З вересня 2002 року працюю інженером у ПП “Авіста” (м. Київ).

Склад сім’ї:

Неодружений.

Батько - Українець Андрій Павлович, 1951 року народження, головний інженер ВАТ “Інфосистеми”.

Мати - Українець Ольга Іванівна, 1955 року народження, бухгалтер ПП “Рівне-інвест”.

 

27.04 2007

1.Що таке заява?Які ви знаєте види заяв? Які вимоги до оформлення тексту заяви?

2. Проаналізуйте подані зразки заяв. Відредагуйте і запишіть заяву.

Напишіть складну заяву на ім’я декана факультету з проханням звільнити вас від заняття. Письмово зазначте, який це документ за місцем виникнення, за призначенням, за формою, за складністю, за стадіями створення, за технікою відтворення.

Декану факультету землеустрою

та геоінформатики

Чернязі П.Г.

від студента І-го курсу ЗВК – 11

Петренко Василя

заява.

Прошу вас дозволити мені здачу сесії без здачі заліків із наступних дисциплін:

1) Вищої математики,

2) Української мови.

 

15.03.2007

 

 

1. Характеристика – це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника, оцінено його ділові та моральні якості. Її складають на вимогу особи або письмовий запити іншої установи.

2. Назвіть реквізити характеристики. Що спільного і відмінного в оформленні характеристики і рекомендаційного листа?

3. Знайдіть помилки в оформленні характеристики. Відредагуйте і запишіть текст. З’ясуйте відмінності у значеннях слів програмний – програмовий, відношення – ставлення, відносини – взаємини – стосунки.

Виправлення обґрунтуйте, заповнивши наведену нижче таблицю.

 

Помилковий слововжиток Нормативний слововжиток Лексико-граматичний коментар
Суспільно корислива діяльність Суспільно корисна діяльність Корисливий. 1. Який прагне до власної вигоди, наживи. 2. Який ґрунтується на користі, який робиться заради власної вигоди. Корисний. 1. Який дає, приносить добрі наслідки. / Здатний приносити користь.    

 

Характеристика

Карабіна Олександра Вікторівна

Студентка Інституту української

філології Національного педагогічного

університету імені М.П.Драгоманова,

1900 року народження

Карабіна О.В. за час навчання в даному інституті проявила себе чесною, здібною, добросовісною, старанною студенткою, яка має високий рівень у навчанні, активна на заняттях, уміє працювати самостійно, гарно сприймає програмовий матеріал.

Студентка виявляє доброту та чуйність. Вихована, чемна, життєрадісна. До старших людей відноситься з повагою. Користується авторитетом серед товаришів.

Активна у суспільно корисливій діяльності. Має почуття громадянського обов’язку до неї. Користується авторитетом педагогічного колективу. Добросовісно виконує дані їй доручення.

Характеристика подається для визначення рейтингу студентки.

Куратор академічної групи: (підпис) Зеленько С.В.

27.01.13

Домашнє завдання

1. Підготуватися до самостійної роботи:

· Документ.

· Реквізити документів, їх характеристика.

· Вимоги до тексту документа.

· За якими ознаками класифікують документи?

· Стандартизація документів (документи високого та низького рівня стандартизації).

· Написати запропонований документ (резюме, заява, автобіографія, характеристика)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----------------------------------------------------------------------------------------------

Частина ІІ

1. Самостійна робота.

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Розпізнайте вид документа. Допишіть документ, дотримуючись вимог до оформлення ділових паперів. Письмово зазначте, який це документ за

а) найменуванням; б) призначенням; в) формою; г) напрямом.

 

Вельмишановний Сергію Юрійовичу!

Хочу порекомендувати Вам звернути увагу на Мазур Анастасію Миколаївну. Знаю її ще зі студентських років, коли вона блискуче захистила магістерську роботу на тему «Інноваційні технології в освіті». Згодом працювала…

 

 

2. Що таке наказ? Які реквізити містить наказ? З якого часу наказ набуває чинності?

3. Підготуйте і запишіть проект наказу щодо особового складу (про нагородження туристичними путівками кількох студентів за особливі успіхи у науковій роботі.).

 

4 . Напишіть короткий конспект за поданим нижче питальним планом:

 

План

1. Які правила оформлення особового листка з обліку кадрів. Які його реквізити?

2. Який документ називають трудовою книжкою? Які відомості заносять до трудової книжки і де її зберігають?

3. Що таке контракт? Які відмінності між контрактом, трудовим договором і трудовою угодою?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10-11

Частина І

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1.Під загальним терміном службові записки найчастіше розуміють такі різновиди довідково-інформаційних документів: доповідна записка, пояснювальна записка, рапорт. Проаналізуйте подані зразки ділових записок. Напишіть пояснювальну запискупро причини спізнення на заняття.

 

Проректорові з виховної роботи НУВГП

проф. Герасимчук С.П.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

06.11.2012

Про відзначення переможця конкурсу

 

На виконання наказу Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № 308 від 25 вересня 2012 року “Про проведення ІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика” кафедра української мови провела в університеті ІІ етап конкурсу.

Прошу відзначити переможця конкурсу Дороха Вадима, студента 2 курсу факультету прикладної математики, грамотою та грошовою премією на урочистому вечорі, присвяченому Дню української писемності і культури.

Завідувач кафедри української мови С.М.Вайнер

Ректорові Національного

педагогічного університету

імені М.П.Драгоманова

академікові АПН України

професору Андрущенкові В.П.

директора Інституту історичної освіти

професора Ярути В.О.

РАПОРТ

Доводжу до Вашого відома, що для завершення організаційної роботи в приймальній комісії, формування особових карток підготовки індивідуальних планів студентів першого курсу Інституту історичної освіти старший викладач кафедри культури української мови Чеховська Наталія Володимирівна розпочинає роботу з 07 серпня 2012 року.

01.07. 2012

Директор Інституту проф. В.О.Ярута

2.Прочитайте фрагмент статті. Надрукуйте на окремому аркуші прес-реліз анонс до PR-акції «Молодь за професіоналізм і якісну освіту».

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

Прес-реліз – це стисле повідомлення для преси про якусь важливу подію (прес-конференцію, презентацію, акцію тощо). Прес-реліз – інформативний документ, що повідомляє яку-небудь новину. Особливості прес-релізу: він повинен бути лаконічним, ємним, логічним.

За функціональним призначенням і терміном подання стосовно події прес-релізи поділяють на анонс, запрошення, інформацію, резюме.

Види прес-релізу Мета Час подання
Анонс ознайомити з подією задовго до події
Запрошення запросити на прес-конференцію або захід за кілька днів до події чи прес-конференції (з урахуванням графіка роботи ЗМІ)
Інформація висвітлити події, які відбуваються одночасно з подією
Резюме узагальнити події, визначити перспективи на майбутнє після закінчення події

Реквізити прес-релізу:

1. Дата подання.

2. Назва виду документа.

3. Назва установи, яка підготувала прес-реліз.

4. Контактна особа, номер телефону та адреса отримання подальшої інформації.

5. Заголовок.

6. Текст, який містить відомості про зміст події, організаторів, місце, час, причини і значення події.

Прес-реліз має бути складений таким чином, щоб докладно викласти новину, не зашкодивши репутації організації, тому під час підготовки документа фахівці радять дотримуватися такого плану:

1. Важлива новина.

2. Рішення написати прес-реліз.

3. Збір інформації, узгодження цитат.

4. Написання першої версії.

5. Внесення змін, підготовка остаточного варіанта.

6. Поширення прес-релізу.

7. Спілкування з представниками преси, надання додаткової інформації, організація інтерв’ю.

Факти, описані в прес-релізі, повинні сприйматися як сенсація або, принаймні, бути цікавими для ЗМІ чи потенційних адресатів. Слід чітко уявити, про що буде прес-реліз , яка інформація становитиме його основу: новина повинна бути не лише актуальною, а й вагомою, щоб можна було її запропонувати багатьом виданням. Щоб привернути увагу, звістка має відповідати хоча б одному із завдань ЗМІ: інформувати, навчати, розважати.

Зібравши необхідну інформацію, можна переходити безпосередньо до створення тексту, але слід пам’ятати, що існує усталена формула для написання прес-релізів, західні журналісти називають її: «five w’s & h» (з англ. п’ять w та одне h). Тобто автор має вказати у прес-релізі What?(Що?) Where? (Де?) When? (Коли?) Who? (Хто?) Why? (Чому?).

Структурують матеріал за правилами «перевернутої піраміди», зміст якого полягає в тому, щоб надати основну інформацію на початку – в заголовку і в першому абзаці, так званому лідер-абзаці (ліді). Це роблять для того, щоб редактор мав можливість за потреби скоротити текст без втрати основного змісту.

Вимоги до оформлення прес-релізу.

Використовуйте білий папір високої якості формату А4 чи фірмовий бланк зі стандартними атрибутами (логотипом, назвою, адресою, телефоном), можна розробити спеціальний бланк для прес-релізів.

Заголовок прес-релізу оформлюють жирним шрифтом, великими літерами (кегель - 14), а через подвійний інтервал – текст (кегель - 12) – з інтервалом 1,5.

Документ друкують, дотримуючись берегів: лівий – 30мм, правий – 15мм, верхній – 15мм, нижній – 30мм,лише з одного боку аркуша. Якщо текст не вміщується на одній сторінці, внизу зазначають продовження далі (Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.2363-370).

Зразок прес-релізу анонсу

ПРЕС-РЕЛІЗ

Частина ІІ

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

 

1.Що таке протокол, витяг із протоколу?

2.Назвіть реквізити протоколу і витягу з протоколу, ознайомившись із поданими нижче зразками. Які є вимоги до оформлення протоколу? Чим витяг відрізняється від протоколу?

Національний університет

водного господарства і природокористування

Кафедра українознавства, ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Протокол

засідання кафедри

29.08.2012 № 01

Голова - Боровська М.С.

Секретар - Чуй Ю.В.

Присутні: 19 викладачів кафедри

Порядок денний:

  1. Завдання кафедри у 2011-2012 навчальному році

(доповідач - Барбо М.С.).

  1. СЛУХАЛИ:

Барбо М. С. - Текст доповіді додається.

ВИСТУПИЛИ:

Рудаков В.В. запропонував активізувати науково-дослідну роботу кафедри.

Масевич В.М. наголосив на потребі ретельніше оформляти документи, зокрема звіти про навчальне навантаження, індивідуальні плани, відгуки про відвідані заняття.

Патрикей Г.Т. відзначила проблеми в роботі навчально-методичного кабінету, пов’язані з недостатньою кількістю навчальної літератури, відсутністю передплатних видань.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Звіти про виконане за місяць навчальне навантаження подавати ст. лаборантові до 10 числа наступного місяця (відповідальні - викладачі кафедри).

1.2. Подати пропозиції щодо графіків взаємовідвідувань, консультацій, модульних іспитів, відкритих занять до 10.09.2012 (відповідальні - викладачі кафедри).

1.3. Клопотати про поповнення фонду навчально-методичної літератури (відповідальний - Барбо М. С.).

Голова М.С.Боровська

Секретар Ю.В.Чуй

Національний університет

водного господарства і природокористування

Кафедра українознавства

Витяг із протоколу № 01

засідання кафедри

від 29.08.2012

Голова - Боровська М.С.

Секретар - Чуй Ю.В.

Присутні: 19 викладачів кафедри

СЛУХАЛИ: Завдання кафедри у 2011-2012 навчальному році

(доповідач - Стороженко С.С.).

УХВАЛИЛИ:

1.1. Звіти про виконане за місяць навчальне навантаження подавати ст. лаборантові до 10 числа наступного місяця (відповідальні - викладачі кафедри).

1.2. Подати пропозиції щодо графіків взаємовідвідувань, консультацій, модульних іспитів, відкритих занять до 10.09.2012 (відповідальні - викладачі кафедри).

1.3. Клопотати про поповнення фонду навчально-методичної літератури (відповідальний - Стороженко С.С.).

Голова М.С. Боровська

Секретар Ю.В.Чуй

3. Складіть і запишіть протокол зборів вашої академічної групи з порядком денним:

1. Про відвідування занять.

2. Про організацію святкування Дня студента.

 

4.Що таке довідка? Розкажіть про службові та особисті довідки.

5. Які обов’язкові реквізити містить довідка?

6.Відредагуйте документ і запишіть, розмістивши реквізити відповідно до правил і додавши необхідні відомості.

 

Довідка

Дана довідка видана для підтвердження того, що Залевський О.В. дійсно проживає і зареєстрований в м.Вінниці по адресу: вул. Незалежноств, 7, кв. 15.

Вона видається по місцю вимоги.

Начальник ЖЕКу І.С. Окренець (підпис)

 

7.Підготуватися до самостійної роботи

1. Що таке бланк? (289С.)

2. Що таке формуляр документа? (271С.)

3. Оформлювання сторінки документа

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти