ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Публічний виступ як засіб професійної комунікації

Оратор повинен володіти дотепністю діалекта, думками філософа,

словами мало не поета, пам’яттю законодавця,

голосом трагіка, грою такою, як у кращих акторів (Цицерон)

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Схарактеризуйте ораторське мистецтво, або красномовство?

2. Що ви знаєте про сучасну риторику в Україні («дискурсивна риторика», неориторика (Rethorica nova), «культурний код» спілкування та ін.)?

3. Прочитайте вислови і прокоментуйте їх. Випишіть із збірника афоризмів чи крилатих виразів 3-4 висловлювання видатних людей про ораторське мистецтво.

· Ніяке інше вміння, яким може володіти людина, не дасть їй можливості з такою швидкістю зробити кар’єру і досягти визнання, як уміння добре говорити (Чонсі М.Деп’ю).

· Справжня красномовність не потребує ні дзвонів, щоб скликати народ, ні поліції, щоб підтримати порядок (Емерсон).

· Головне в ораторі сама людина (Генрі Уард Бічер).

· Красномовність є дар потрясати душі, переливати в них свої пристрасті й повідомляти їм образ своїх понять (М.М.Сперанський).

· Що таке дар слова? Красномовність? У мене є вона, тому що в мене є тепла душа і переконання (Т.М. Грановський).

4. Назвіть види усного професійного мовлення. У яких ситуаціях воно відбувається?

5. Схарактеризуйте особливості усного публічного мовлення. Назвіть жанри публічних виступів.

6. Назвіть етапи підготовки до публічного виступу. Від чого залежить вибір способу підготовки до публічного мовлення?

7. Прочитайте текст промови, письмово проаналізуйте її, користуючись критеріями аналізу публічного виступу (Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.203-204). Доповніть виступ етикетними конструкціями, докажіть необхідність і доцільність їх використання.

Вітаю Вас, шановне товариство!

Прошу всіх до уваги, бо говорити будемо слідуюче. Як відомо, усі хороші імпровізації старанно готуються заздалегідь. Виступ без попередньої підготовки, особливо початківця-оратора, майже напевне буде провальним. Пам’ятаєте афоризм Марка Твена: «Потрібно понад три тижні, щоб самому підготувати хорошу коротку мову експромтом».

Спочатку зробіть «каркас» чи «скелет» майбутнього публічного виступу: визначте мотивацію слухання людьми вашого виступу. Навіщо це їм потрібно? Що корисного чи цікавого вони дізнаються для себе? Виділіть головну ідею вашої промови. Виділіть підзаголовки, розділивши вашу ідею на кілька складових частин. Визначте ключове слово, що ви повторите кілька разів, щоб присутні краще запам’ятали, що ви їм розповідаєте. Старанно продумайте план і структуру майбутньої промови. Вона має включати вступ, основну частину й висновки (закінчення).

Підготувавши «скелет», починайте нарощувати у ньому «м’язи». Знайдіть яскраві приклади «із цивілізованого життя», з історії, літератури, які використовуйте у процесі виступу. Підготуйте необхідні схеми, ілюстрації, графіки для зорового закріплення інформації. Визначте той час у ході виступу, коли ви звернетеся до аудиторії із якимсь питанням, з проханням щось назвати, перелічити — це допоможе присутнім сконцентрувати свою увагу на обговорюваній темі і підвищить ефективність сприйняття вашого матеріалу. Напишіть повний текст. Особливу увагу приділіть його початку і закінченню. Особливістю вступу є те, що аудиторія під час його зачитування отримає враження про вас, і це враження домінуватиме протягом усього виступу. Якщо у вступній частині допустити помилки, їх важко виправити. Важливо від початку зацікавити публіку влучністю вашого першого пострілу. І тому у вступній частині можна використовувати якийсь дотепний жарт, розповісти цікавий факт чи згадати видатну історичну подію, обов’язково пов’язуючи її з темою виступу. Заключна частина публічного виступу передбачає підбиття підсумків. У закінченні потрібно нагадати ключові проблеми, порушені у промові, обов’язково повторити всі основні ідеї. Успішність конструкції останніх фраз, посилена їх емоційністю, виразністю, не лише викликає оплески слухачів, а й перетворить їх на ваших прихильників. Головний ваш контролер — час. Уважно слухати і сприймати ваші ідеї публіка може лише обмежений період часу, обумовлений психофізіологічними причинами (звичайно не більше 15-20 хвилин, потім увага аудиторії починає слабшати). Від вас очікують коротких, чітких, зрозумілих, переконливих і доступних фраз. Враховуйте вислів Чехова «Стислість — сестра таланту». Враховуйте темпоритм вашої промови. Найсприятливіша швидкість до — приблизно 100 слів за хвилину. При плануванні виступу обов’язково враховуйте час, який треба буде витратити для відповіді на питання. Бажано дізнатися заздалегідь, перед ким вам доведеться виступати: чисельність аудиторії, її інтереси, погляди, що хоче від оратора. Залежно від цих показників відкорегуйте окремі моменти свого виступу. Потрібно перебувати на одному культурному рівні з аудиторією, спілкуватися їхньою мовою, лише у такому разі можна прогнозувати встановлення психологічного контакту між оратором і слухачами. Не слід торкатися тем, які виходять за рамки розуміння аудиторії. Перевірте за словникам значення «розумних» слів, якими користуєтеся. З’ясуйте правильність їх вимови. Мовні помилки можуть викликати глузування з вас і погубити весь виступ, хоч би яким геніальним він не був за змістом. Коли промова підготовлена, її основні тези краще записати на невеликі картки. Розташуєте їх послідовно. Такими картками зручно користуватися під час виступу. Якщо це двох- тригодинна доповідь, то читати текст категорично не рекомендується, бажано вивчити його напам’ять і промовляти з пам’яті, лише раз у раз заглядаючи у свої нотатки. Вимовте промову кілька разів вголос (краще перед дзеркалом), щоб звикнути до тексту і добре відчути всі можливі нюанси. Для шліфовки фраз, інтонації, міміки бажана робота з магнітофоном чи відео-камерою. Таке попереднє тренування знизить ваше хвилювання, дозволить відчути себе впевнено й набагато збільшить можливість успіху публічного виступу.

Сподіваюся, що ви теж небайдужі до проблем публічних виступів. Дякую за увагу і до зустрічі.

8.Які ви знаєте креативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Наведіть приклади.

9. Напишіть текст промови (на окремому аркуші паперу)про проблеми свого фаху, використовуючи логічну аргументацію. Зробіть риторичний аналіз промови за схемою.

Схема риторичного аналізу промови

ü Як оратор сформував тему, мету, представив предмет?

ü Яка композиція (вступ, основна, заключна частина) тексту і як вона спрямована на досягнення мети?

ü Монолог, діалог, полілог?

ü Логічність, послідовність і доцільність побудови промови.

ü Як сформульовано тези, наскільки вдало вибрано тип аргументації та види доказів?

ü Образна система тексту. Ключові слова.

ü Характеристика засобів милозвучності: евфонічні чергування голосних і приголосних; вимовна легкість (повноголосся, подовження, спрощення).

ü Засоби активізації уваги слухачів.

Завдання слухачам-експертам

1. У чому полягає актуальність і новизна розкритої оратором теми? Яку нову інформацію він повідомляє слухачам? Наскільки вона цікава? Яке співвідношення між “важливим“ і “цікавим“ у повідомленні? Як доповідач опирається на знання, відомі слухачам?

2. Скільки питань містить виступ? Чи достатньо цих питань для максимального розкриття теми? Яку ще інформацію доцільно було б використати у промові з цієї теми?

3. Чи є у промові питання, що не мають однозначної відповіді, які мають проблемний характер? Чи визначена автором концепція і наскільки вона реалізована у доповіді?

4. Як доповідач враховує особливості усного мовлення: довжина фрази, повторення з метою акцентувати увагу слухачів на “важливому“, уточню вальні звороти?

5. Як оратор володіє майстерністю імпровізації? Чи демонструє він слухачам процес зародження і розвитку думки, чи відтворює завчений текст?

6. Яка основна думка? Наскільки вона послідовно реалізується у промові? Як співвідносяться основна думка, завдання і назва повідомлення?

7. Як оратор спілкується за слухачами? Які прийоми він використовує для того, щоб зосередити їх увагу, викликати інтерес до теми і змісту, допомогти зрозуміти основну думку?

8. У якому стилі витримано виступ? Які мовні засоби цього стилю використовує автор? Наведіть приклади.

9. Схарактеризуйте правильність мовлення оратора, її відповідність нормам сучасної української літературної мови.

Завдання. Прочитайте рекомендації Ф. Прокоповича про складання промов. Напишіть і виголосіть власну вітальну промову, використовуючи відомі вам риторичні фігури.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти