ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Внутрішньотканинний електрофорез

Внутрішньотканинний електрофорез являє собою по­єднання впливу на організм ліків, які вводяться традиційни­ми фармакологічними способами (внутрішньовенне, внутрі-шньоартеріально, підшкірне, через рот) і впливу постійного електричного струму на вогнище враження, частіше всього за поперечною методикою його застосування.

Відомо, що ліки поступають в кров і розносяться суди­нами по всьому організму, в тому числі попадають і в систе­му кровообігу хворого органа. При цьому вони дисоціюють на іони або адсорбують на себе електричні заряди, перетво­рюючись в моль-іони. В такому випадку вплив постійного електричного струму на хворий орган призводить до пере­міщення та накопичення заряжених часток ліків в міжелек­тродному просторі. Цей процес буде максимальний при найбільшій концентрації ліків в крові, а також при достатній проникливості клітинних мембран та при достатньому кро­вообігу. Тому під впливом електричного струму збільшується адсорбційна можливість тканин.

Методи внутрішньотканинного електрофорезу забезпе­чують підвищену концентрацію лікарських препаратів в ура­жених органах і тканинах, сприяють значному підвищенню ефективності лікування. Це обумовлено тим, що дія медикамента та електричного струму викликає протизапальний та розсмоктуючий ефекти, розширює судини, збільшує швидкість кровообігу, нормалізує процеси нервової трофіки і обміну речовин. Крім того суміжні тканини збагачуються або збіднюються біологічно активними речовинами, що також сприяє покращенню лікування.

 

Причини утворення шкірного депо:

· неглибоке проникнення ліків;

· високі іонообмінні властивості структурних компонентів шкіри;

· відносно невисока активність метаболізму шкіри;

· слабкий розвиток кровообігу у верхніх шарах шкіри.

Медикаменти можуть знаходитись в шкірі від 1-2 до 15-20 днів. Тривалість депонування в значній мірі визначається фізико-хімічними властивостями ліків та їх взаємодією з білками шкіри. Дія медикаментозних засобів, які вводяться в організм шляхом електрофорезу розвивається кількома шляхами:

1. Ліки викликають безперервне і тривале подразнення нервових закінчень шкіри.

2. Ліки можуть вступати в обмінні процеси і проявляти безпосередній вплив на перебіг фізіологічних процесів і патологічних реакцій в тканинах зони впливу.

3. Ліки надходячи з шкіри в кров і лімфу розносяться по всьому організму і проявляють дію на тканини, які найчутливіші до них.

Рефлекторна, місцева і гуморальна дія ліків залежить від:

- кількості і типу введеної речовини;

- швидкості їх надходження в тканини;

- функціонального стану центральної нервової системи і реактивності всього організму;

- параметрів струму.

Зміни, що виникають в організмі під впливом постійного струму створюють фон, завдяки якому дія речовин, які вводяться одночасно з струмом має низку особливостей і переваг:

1. Ліки діють на фоні зміненого під впливом гальванічного струму електрохімічного режиму клітин і тканин.

2. Ліки надходять в тканини у вигляді іонів, що підвищує їх фармакологічну активність.

3. Утворення “шкірного депо” подовжує тривалість дії ліків.

4. Висока концентрація ліків створюється безпосередньо в патологічному вогнищі.

5. Не подразнюється слизова оболонка шлунково-кишкового тракту.

6. Забезпечується можливість одночасного введення декількох (з різних полюсів) ліків.

Техніка і методика проведення процедури, дозування. Застосування гальванічного струму повинно співпадати з максимальною концентрацією медикамента в крові. При внутрішньовенному введенні ліків гальванізацію потрібно проводити одночасно, а при капельному введенні гальванізацію призначають після введення 2)3 всієї кількості лікарського розчину. Якщо ліки приймаються внутрішньом’язево, підшкірно або через шлунковокишковий тракт то гальванізацію проводять частіше через 1-2 години з урахуванням фармакокінетики. При захворюваннях бронхолегеневої системи можна використовувати інгаляційний метод введення ліків Гальванізація в такому випадку проводиться одночасно з аерозольтерапією. Інколи вводять 2-3 препарати, послідовність яких повинна зберігатись один за одним: антибактеріальні препарати (антибіотики, сульфаніламіди, антисептики), різні спазмолітини (еуфілін, папаверин, атропін), бронхолітики (адреналін, ефедрін), десенсибілізуючі препарати (кальція хлорід, димедрол, піпольфен, еуспіран), інгібітори протеоліза (контрікал, трасілол, гордокс), антикоагулянти (гепарін), гормональні препарати (гідрокортизон, преднізолон).

Гальванізацію при внутрішньо тканинному електрофорезі проводять з використанням з використанням апаратури апаратури, яка застосовується для класичного електрофорезу та звичайних металевих і гідрофільних електродів, які розташовуються поперечно відносно враженого органу. При поєднанні внутрітканевого електрофорезу з звичайними варіантом електрофорезу необхідно, поряд з внутрішнім введенням медикамента, необхідно, додатково змочувати вибраним розчином ліків гідрофільну прокладку елек­трода потрібної полярності. Щільність струму 0,05-0,1 мА/см. Тривалість процедури 20-40 хвилин. Курс лікування 8-15 про­цедур, проводити щоденно або через день.

Загальні показання: різні неспецифічні захворювання легенів (гострі та хронічні пневмонії, бронхіти, абсцеси ле­генів, бронхоектази, вади розвитку легенів); туберкульоз ле­генів (вогнищевий, інфільтративний, кавернозний, фіброзно-кавернозний) у фазі інфільтрації; захворювання легень при підготовці до оперативних втручань і після операцій; захво­рювання органів травлення (хронічний рецидивуючий панк­реатит, хронічний гепатит, хронічний гастродуоденіт, вираз­кова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки); облітеру­ючі захворювання судин нижніх кінцівок.

Протипоказання: наявність або підозра на злоякісні новоутворення, схильність до кровотеч, значна декомпенса­ція серцевої діяльності, токсичні стани, індивідуальна непереносимість фармакологічних препаратів і електричного стру­му. Не потрібно розташовувати електроди там, де є синці, тріщини, мацерація шкіри і різні висипання.

Ситуаційні задачі:

1. Призначити гальванічний комір за Щербаком хворому з гіпертонічною хворобою І ст. Провести дану процедуру на практиці.

2. Призначити загальний електрофорез за Вермелем з 5 % розчином магнію сульфату хворому з діагнозом: НЦД за гіпер­тонічним типом. Правильно провести дану процедуру.

3. Призначити і провести новокаїн-електрофорез хворому з правобічною люмбоішіалгією.

Відповіді на тести і ситуаційні задачі:

1. Гальванічний комір за Щербаком (анод— на комірцеву ділянку, катод — на попереково-крижову), сила струму — 6-16 мА, тривалість процедури — 6-16 хв. Через кожну процедуру силу струму збільшувати на 2 мА, а тривалість процедури — на 2 хв; щоденно, курс лікування — 12 процедур. Процедура про­водиться за призначенням та алгоритмом практичного навику (див. вище).

2. Електрофорез за Вермелем з 5 % розчином магнію суль­фату (анод — на міжлопаткову ділянку, роздвоєний катод — на ділянки гомілкових м'язів), сила струму — до 20 мА, тривалість процедури — 20 хв, щоденно, курс лікування — 10 процедур.

3. 5 % новокаїн-електрофорез на поперекову ділянку поздов­жньо, сила струму — до 20 мА, 20 хв, щоденно, курс лікування — 10 процедур.

 

Задача 1.

Хворому З., 25 років поставлений діагноз хронічний гастрит із зниженою кислотоутворюючею функцією, неактивна фаза. У комплексному лікуванні призначена гальванізація епігастральної області.

1. Назвіть фізичну характеристику гальванічного струму.

А. Постійний малої сили і низького напруження

Б. Постійний малої сили і високого напруження

В. Змінний малої сили і низького напруження

Г. Змінний великої сили і високого напруження

Д. Постійний середньої сили і низького напруження

2. Яким апаратом можна відпустити процедуру даному хворому

А. Поток

Б. Ранет

В. Луч 2

Г. АГВК

Д. ГР

3. Виберіть методику, показану в цьому випадку

А. По Щербаку

Б. По Келлату

В. По Бергонье

Г. Місцева поперечна

Д. Місцева подовжня

4. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення гальванізації

А. Гемофілія

Б. Хронічний пієлонефрит

В. Гіпертонічна хвороба 2 стадії

Г. Дісциркуляторная енцефалопатія

Д. Хвороба Бехтерева

5. Укажіть правильний фізіотерапевтичний рецепт даного призначення

А.Гальванізация на епігастральну область по місцевій подовжній методиці, амперажем до дрібної вібрації, 20 хвилин, № 10 кд

Б. Гальванізація на епігастральну область по місцевій поперечній методиці, амперажем 12 мА при площі прокладки 200см2 20 хвилин, № 12 кд

В. Гальванізація на епігастральну область по місцевій поперечній методиці, амперажем до пощипування, 10 хвилин, № 12 кд

Г. Гальванізація на епігастральну область по Щербаку, амперажем 10 мА 20 хвилин, № 12 кд

Д. Гальванізація на епігастральну область по Келлату, амперажем 3-4 мА при площі прокладки 200см2 2 хвилини, № 12 кд

 

Еталони відповідей: 1. А., 2. А, 3. Г, 4. А, 5.У

 

Задача 2

Хворому з діагнозом хронічний неспецифічний цистит з явищами нейрогенного сечового міхура призначений електрофорез цинку.

 1. Який струм використовується в цьому випадку

А. Імпульсний змінний струм синусоїдої форми

Б. Пульсуючий змінний струм трапецієвидної форми

В. Імпульсний постійний струм напівсинусоїдної форми

Г. Безперервний постійний струм з незмінною амплітудою

Д. Імпульсний змінний струм трикутної форми

 1. Що являє собою електрод в апаратах гальванізації

А. Станеолеву пластину

Б. Бронзову пластину

В. Вакуумну трубку

Г. Ебонітову пластину

Д. Тибарову пластину

 1. Яка оптимальна концентрація розчину цинку в цьому випадку

А. До 5 %

Б. 5-10 %

В. 10-15 %

Г. 15-20 %

Д. Більше за 20 %

 1. Яку методику потрібно використати в цьому випадку

А. Місцеву тангенціальну

Б. Місцеву поперечну

В. Рефлекторно-сегментарну по Келлату

Г. Місцеву подовжню.

Д. Загальну по Вермелю

 1. Виберіть правильний фізіотерапевтичний рецепт

А. Електрофорез цинку по місцевій подовжній методиці, амперажем до відчуття тепла, 20 хвилин, № 12 кд

Б. Електрофорез цинку по місцевій поперечній методиці, амперажем до пощипування, 20 хвилин, № 12 кд

В. Електрофорез цинку по місцевій поперечній методиці, амперажем до дрібної вібрації, 12 хвилин, № 10 кд

Г. Електрофорез цинку по місцевій подовжній методиці, амперажем до пощипування, 10 хвилин, № 5 кд

Д. Електрофорез цинку по місцевій поперечній методиці, інтенсивністю 3 Вт/см2, 12 хвилин, № 10 кд

 

Тестовий контроль

1. Хворому П., 33 років поставлений діагноз підгострий неврит лицьового нерва праворуч. У лікуванні призначений електрофорез саліцилової кислоти чергуючи з дібазол-електрофорезом. Виберете основний фізичний чинник, діючий при електрофорезі

А. Змінний струм низького напруження і малої сили

Б. Змінний струм високого напруження і малої сили

В. Постійний струм високого напруження і великої сили

Г. Постійний струм низького напруження і малої сили

Д. Змінний струм високого напруження і великої сили

 

2. У хворого Щ., 56 років виявлено явища початкового церебрального атеросклерозу з поразкою судин головного мозку. У комплексному лікуванні був рекомендований загальний бром-електрофорез по Вермелю. Виберете які зміни фізико-хімічних процесів спостерігаються.

А. Поява направлених рухів іонів

Б. Зниження пасивного транспорту великих білкових молекул

В. Зниження вмісту води в тканинах під катодом

Г. Підвищення вмісту води в тканинах під анодом

Д. Зниження температури тканин на 1-2оС

 

3. У хворого А., 50 років поставлений діагноз контрактура Дюпюїтрена 1 стадії праворуч. У комплексному лікуванні призначили електрофорез йоду. Укажіть яку методику потрібно призначити даному хворому.

А. Дистанційну з повітряним зазором 3 мм

Б. Дистанційну з повітряним зазором до 1 см

В. Контактну через вологу гідрофільну прокладку

Г. Контактну через суху гідрофільну прокладку

Д. Ефлювіальну

 

4. Хворому В., 34 років поставлений діагноз множинний карієс. У комплексне лікування включили електрофорез кальцію. Виберете з якого електрода необхідно вводити дану речовину?

А. Катод

Б. Біполярний

В. Анод

Г. Електрод меншої площі

Д. Електрод більшої площі

 

5. Основна мета призначення платифілін-електрофореза загального по Вермелю хворому У., 45 років з гіпертонічною хворобою 1 стадії з вираженим гіперкинетичним синдромом є

А. Тонізуюча

Б. Спазмолітична

В. Протизапальна

Г. Прискорення основного обміну

Д. Прозапальна

 

6. Виберете оптимальний фізіотерапевтичний рецепт платифілін-електрофореза при гіпертонічній хворобі 1 стадії

А. Електрофорез платифіліна на нижні кінцівки по місцевій подовжній методиці, ампераж до вібрації, 20 хвилин, № 7 ч/д

Б. Загальна гальванізація за Вермелем з платифіліном, ампераж і тривалість по схемі, № 12 кд

В. Електрофорез платифіліна на передкардіальну зону по контактній методиці, амперажем 40 мА при площі прокладки 100см2, 30 хвилин, №10 кд

Г. Платифілін-електрофорез на закриті повії по подовжній методиці, ампераж 15 мА, 20 хвилин, № 8 ч/д

Д. Електрофорез платифіліна на кисті по рефлекторній ефлювіальної методиці, амперажем 40 мА при площі прокладки 100см2, 30 хвилин, №10 кд

 

7. Хворий До., 44 років знаходиться в неврологічному відділенні з діагнозом сирінгомієлія з випаданням температурної і больової чутливості і збереженням тактильної. У комплексному лікуванні призначена гальванізація. Виберіть який струм вважається гальванічним

А. Що Імпульсний не міняється по частоті

Б. Імпульсний на той, що міняється у напрямі

В. Що Постійний не міняється по амплітуді

Г. Що Змінний не міняється по напруженню

Д. Постійний що періодично міняє частоту

 

8. Дитині П., 12 років поставлений діагноз невральна м”язева атрофія Шарко-Марі з дегенеративними змінами в м'язах ніг. Призначені чотирекамерні гальванічні ванни. Виберіть які фізіологічні ефекти спостерігаються під дією гальванічного струму?

А. Зниження температури в тканинах на 1оС

Б. Підвищення температури в тканинах на 5-7оС

В. Підвищення м”язевого тонусу

Г. Прискорення тканинного обміну

Д. Зниження активності холінергичної системи

 

9. Хворому З., 56 років з підгострим артритом правого колінного суглоба з порушенням функції суглоба 2 ст призначена гальванізація. Якою методикою потрібно скористатися в цьому випадку?

А. Подовжня

Б. Поперечна

В. По Щербаку

Г. По Вермелю

Д. Ванни

 

10. Хворому Н., 33 років з діагнозом неврастенія, гіперстенична форма призначений гальванічний комір по Щербаку. Виберіть де розташовують електроди при проведенні процедури в цьому випадку

А. На комірцеву область подовжньо

Б. На комірцеву і поперекову область.

В. На міжлопаткову область і поперекову.

Г. На комірцеву область поперечно

Д. На шийний і поперековий відділ хребта подовжньо

 

5.5 Матеріали для самоконтролю:

 1. визначення методу гальванізації , електрофорезу;
 2. дозування постійного струму;
 3. апарати для гальванізації (електрофорезу): "Поток-1", "АГН-Г, "АГН-2";
 4. механізм дії гальванізації, процеси, які відбуваються під катодом та анодом (місцева дія), рефлекторна дія, загальна дія;
 5. суть лікарського електрофорезу, переваги й недоліки вве­дення лікарських речовин в організм за допомогою цього методу;
 6. основні лікарські речовини, які вводяться за допомогою постійного струму, їх дозування та полярність;
 7. основні показання та протипоказання до застосування гальванізації, електрофорезу;
 8. основні методики та техніка проведення процедур гальванізації, електрофорезу.
 9. окремі методики гальванізації (півмаска Бергоньї, гальванічний комірець за Щербаком, гальванізація головного мозку за Бургіньйоном, гідрогальванічні ванни, стабільна попе­речна, поздовжня гальванізація певних ділянок тіла), техніка їх проведення.
 10. показання до гальванізації, протипоказання (загальні та спеціальні) до проведення гальванізації;
 11. визначення методу електрофорезу;
 12. особливість механізму дії електрофорезу (в порівнянні з гальванізацією);
 13. переваги та недоліки введення лікарських речовин за допомогою електрофорезу порівняно з іншими методами введення;
 14. основні лікарські речовини, які вводяться методом елек­трофорезу, їх дозування та полярність;
 15. окремі методики електрофорезу (електрофорез за Вермелем, ендоназальний, внутрішньоорганний електрофорез), техніка їх проведення;
 16. показання та протипоказання до електрофорезу.

Література для самоконтроля

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., 1999. С.142-148, 222-228, 279-287, 345-349.

2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2001. – С.104-128, 208-213.

3. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Київ, 2001. – С.33-37, 119-143.

4. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Оптика.Фізика мікрочастинок. Київ, 2001. – С.5-14, 101-103, 184-187.

5. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.- С.26-40

6. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. М., 1998. – С.

7. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения.- СПб. 1998- С.

8. Лекції по темі

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на методичній нараді кафедри
медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Завідувач кафедри
проф. Колісник П.Ф.

«____ »___________ 200__ р.

 

Методичні рекомендації для викладачів

Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації
Модуль №
Змістовий модуль №
Тема заняття №3 Лікувальне застосування постійного електричного струму
Курс V
Факультет Медичний № 1

Вінниця – 2013

 

 

Методичні рекомендації для студентів для практичних занять по темі: «Лікувальне застосування постійного електричного струму. ».

Актуальність теми: У цей час об'єктивними методами доведене велике число лікувальних ефектів гальванічного струму, що пояснює широке поширення методу в лікувальній практиці. Фізіологічні особливості впливу гальванізації на різні фази розвитку патологічного процесу дозволяють в той же час індивідуально підбирати параметри і методики впливу, збільшуючи ефективність лікування. Поєднання гальванічного струму і лікарської речовини потенцує лікувальну дію, значно розширює показання і поліпшує результати лікування в порівнянні з традиційною медикаментозною терапією. Все це робить гальванізацію і лікарський електрофорез високодоступним і ефективним лікувальним методом різних захворювань.

 

Тривалість теми: 2 год..

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Ознайомитися та мати уявлення щодо обгрунтованого застосовання гальванічного струму з урахуванням механізму дії, показанням і протипоказанями в лікуванні різних патологічних станів.

Знати: Гальванізацію та електрофорез. Визначення, механізми їх дії, показання та протипоказання до їх застосування. Основні методики гальванізації та електрофорезу, сучасні апарати. Визначення сили струму і кількості лікарської речовини, потрібних при проведенні процедури електрофорезу. Сила струму, яка використовується при гальванізації окремих ділянок тіла людини та при проведенні загальної гальванізації. Ускладнення, які можуть виникати під час проведення гальванізації і електрофорезу, перша допомога при їх виникненні. Особливості призначення та проведення гальванізації, електрофорезу голови і обличчя у дітей та дорослих.

 

Уміти:

 1. Пояснити фізичну характеристику гальванічного струму
 2. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії гальванічного струму і лікарського електрофорезу
 3. Пояснити основну мету призначення гальванічного струму при різній патології
 4. Визначити показання і противопоказания до використання гальванізації і лікарського електрофорезу.
 5. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні гальванізації і лікарського електрофореза

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти