ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

З дисципліни «Іноземна мова за професійним

Спрямуванням»

для студентів спеціальності

Монтаж та експлуатація

Електроустаткування

Підприємств та цивільних споруд»

СПЕЦКУРС

ВІННИЦЯ – 2010

Рецензент:Осьмірко Г.В. - голова комісії філологічних дисциплін

Укладач:Новицька О.В. - викладач іноземної мови

Навчальний посібник,Вінниця, ВК НУХТ, 2010.

 

Навчальний посібник вміщує добірку текстів та тренувальних вправ. Може використовуватись як основний підручник для студентів третього курсу спеціальності 5.05070104 «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд». Даний посібник спрямований на поглиблення теоретичних знань студентів, набуття практичних вмінь та навичок у спілкуванні іноземною мовою.

ЗМІСТ

 

 

1. Part 1

Nature of Electricity

 

2. Part 2

Classes of Electricity

 

3. Part3

Electric Currents and Their Properties

 

4. Part 4 Capacity

 

5. Parts

Kinds of Circuits

 

6. Part 6 Measuring Devices

 

 

Передмова

За умов ринкової економіки і подальшої інтеграції України в Європу важливим фактором розв’язання завдань зовнішньоекономічних та міжнародних зв’язків є підвищення рівня практичного оволодіння іноземною мовою у студентів.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста професійного спрямування «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд» включає ряд вимог , серед яких вміння спілкуватися іноземною мовою. Враховуючи важливість підготовки майбутніх спеціалістів, програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» передбачає вивчення тематичної лексики, основ граматики, мовних штампів, професійних термінів і понять, та розвиток комунікаційних навичок і навичок ділового спілкування в сфері професійних контактів із зарубіжними партнерами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти читати , розуміти і перекладати тексти зі спеціальності; правильно вибирати мовні засоби залежно від ситуації і особливостей співбесідника

Посібник вміщує добірку текстів та тренувальних вправ зі спеціальності, які допоможуть студентам поглибити теоретичні знання, виробити практичні уміння та навички у спілкуванні іноземною мовою, заглибитись в обстановку професійної діяльності.

Дидактична ефективність, доступність, простота і професійна зорієнтованість посібника роблять його корисним для студентів і викладачів.

Посібник є важливим кроком в здійсненні професійно-зорієнтованого вивчення іноземної мови.

 

Part 1

Nature of Electricity

1. Remember the words and word combinations:

Electric

Electricity

A piece of amber

To rub

Sealing-wax rod

A rod of glass

To be closely related

An electric spark

A force of attraction

To be repelled

Resinous electricity

2. Read and translate the text:

The ancient Greeks knew that when a piece of amber is rubbed with wool or fur it achieves the power of attracting light objects. Later on the phenomenon was studied, and the word electric, Rafter the Greek word "electron", meaning amber was used* Many scientists investigated electric phenomena, and during the nineteenth century many discoveries about the nature of electricity, and of magnetism, which is closely related to electricity, were made. It was found that if a sealing-wax rod is rubbed with a woolen cloth, and a rod of glass is rubbed with a silken cloth, an electric spark will pass between the sealing-wax rod and the glass rod when they are brought near one

 

another . Moreover, it was found that a force of attraction operates between them. An electrified sealing-wax is repelled, however, by a wax rod, and also an electrified glass rod is repelled, by a similar glass rod.

The ideas were developed that there are two kinds of electricity, which were called resinous electricity, and that opposite kinds of electricity attract one another, whereas similar kinds repel one another.

3. Answer the following questions:

1. What does the Greek word "electron" mean?

2. What happens when a sealing-wax rod is rubbed with a woolen cloth and a rod of glass - with a silken cloth?

3. What force operates between the sealing-wax rod and the woolen cloth?

4. What ideas about the kinds of electricity were developed?

5. Do the similar kinds of electricity attract one another?

4. Continue the sentences:

1. The word 'electron' after the Greek word meaning….

2. It was found that if a sealing-wax rod rubbed with a woolen cloth....

3. The ideas were developed that there are two kinds of electricity....

 

 

5. Make up the sentences with the words and word-combinations:

- After the Greek word;

- Sealing-wax rod;

- A rod of glass;

- A force of attraction;

- To be repelled.

6. Match the beginnings of the sentences with their endings:

1. It was found that if a sealing-wax rod is rubbed with a woolen cloth and a rod of glass is rubbed with a silken cloth...

2. The ideas were developed that there are two kinds of electricity which were called resinous electricity ...

3. Later on the phenomenon was studied and the word electric ...

a) ... that opposite kinds of electricity attract one

another.

b) ... after the Greek word 'electron' meaning amber

was used.

c) ...an electric spark will pass between the sealing-

wax rod and the glass rod.

7. Read the following dialogues. Memorize and reproduce them:

Dialogue 1:

A: - I'd like to have a word with you. B: - What's the matter?

 

A: - I've chosen my future speciality.

B: - At last. What college are you going to enter?

A: - Vinnytsia college of NUFT.

B: - That's interesting! What department?

A: - I'm going to become an electrician.

B: - Why are you going to become an electrician?

A: - Oh, electrical power engineering is an extremely

broad professional field. It involves generation,

consumption and distribution of electrical energy and

deals with different kinds of fuel: coal, gas, oil,

nuclear fuel, thermonuclear sources of energy and so

on.

B: - I'm glad you've made your choice.

Dialogue 2:

A: -1 wonder what subjects shall we study this year?

B: - As far as I know, we shall have a lot of special

subjects, such as high voltage technique, protective

relay and others.

A: - How shall we manage this?

B: - Oh, don't worry! If you know physics,

mathematics, theoretical and applied mechanics,

you'll easily cope with the task.

A: - Yes, no doubt. But what about English? I've

heard we'll have only one double-lesson a week.

B: - What a pity! We must read plenty of original

literature in our speciality to keep pace with time.

A: - I'd rather have more lessons a week.

B: - so would I.

8. According to the dialogues ask your friend;

 

1. - why he has chosen this speciality;

2. - what his favourite special subject is and why;

3. - what problems are solved by specialists of the specialists he has chosen.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти