ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зустріч із провідними науковцями України – визначна подія для науковців Рівненщини

У Рівному 31 березня – 1 квітня 2011 року о 10-00 годинів конференц-залі Національного університету водного господарства і природокористування за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного університету водного господарства та природокористування, Кафедри українознавства, педагогіки і психології відбудетьсявідкрита сесія наукової школиз проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті «Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті».

Метоювідкритої сесії наукової школи є обговорення проблем упровадження компетентнісного підходу до змісту сучасної вищої освіти. Проблематика компетентнісно орієнтованої освіти є в наш час актуальною. Її розробляють відомі міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів. Немає сумніву в тому, що компетентнісний підхід – один із тих чинників, що сприяє модернізації змісту освіти загалом, він доповнює ту низку освітніх інновацій і класичних підходів, що допомагають науково-педагогічним працівникам гармонійно поєднувати позитивний досвід для реалізації сучасних освітніх цілей.

З вітальним словом і головною доповіддю виступить науковий керівник школи – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Сисоєва Світлана Олександрівна

У конференції візьмуть участь провідні фахівці в галузі професійної освіти Маріупольського державного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного лінгвістичного університету, департаменту організації наукової роботи МАУП, Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Запорізького національного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Національної академії педагогічних наук України, Національного університету водного господарства та природокористування, Київського університету імені Бориса Грінченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут», Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Львівського державного університету внутрішніх справ, Рівненського коледжу економіки та бізнесу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Рівненського аграрного коледжу.

У процесі роботи передбачено пленарні засідання, майстер-класи з подальшим їх обговоренням. Спільне засідання науково-методичної ради НУВГП та наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті НАПН України. Презентація наукової школи. Обговорення та укладання угод про співробітництво в галузі науки та освіти між профільними факультетами і кафедрами.

До початку роботи засідання буде видано науковий збірник, у якому буде вміщено педагогічні дослідження учасників відкритої сесії наукової школи щодо компетентнісного підходу в сучасній університетській освіті.

 

3.Що таке звіт? Які види звітів ви знаєте?

4.Назвіть обов’язкові реквізити звіту.

5. Напишіть звіт про вашу навчальну діяльність.

 

Частина ІІ

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

 

1.Що таке протокол, витяг із протоколу?

2.Назвіть реквізити протоколу і витягу з протоколу, ознайомившись із поданими нижче зразками. Які є вимоги до оформлення протоколу? Чим витяг відрізняється від протоколу?

Національний університет

водного господарства і природокористування

Кафедра українознавства, ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Протокол

засідання кафедри

29.08.2012 № 01

Голова - Боровська М.С.

Секретар - Чуй Ю.В.

Присутні: 19 викладачів кафедри

Порядок денний:

  1. Завдання кафедри у 2011-2012 навчальному році

(доповідач - Барбо М.С.).

  1. СЛУХАЛИ:

Барбо М. С. - Текст доповіді додається.

ВИСТУПИЛИ:

Рудаков В.В. запропонував активізувати науково-дослідну роботу кафедри.

Масевич В.М. наголосив на потребі ретельніше оформляти документи, зокрема звіти про навчальне навантаження, індивідуальні плани, відгуки про відвідані заняття.

Патрикей Г.Т. відзначила проблеми в роботі навчально-методичного кабінету, пов’язані з недостатньою кількістю навчальної літератури, відсутністю передплатних видань.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Звіти про виконане за місяць навчальне навантаження подавати ст. лаборантові до 10 числа наступного місяця (відповідальні - викладачі кафедри).

1.2. Подати пропозиції щодо графіків взаємовідвідувань, консультацій, модульних іспитів, відкритих занять до 10.09.2012 (відповідальні - викладачі кафедри).

1.3. Клопотати про поповнення фонду навчально-методичної літератури (відповідальний - Барбо М. С.).

Голова М.С.Боровська

Секретар Ю.В.Чуй

Національний університет

водного господарства і природокористування

Кафедра українознавства

Витяг із протоколу № 01

засідання кафедри

від 29.08.2012

Голова - Боровська М.С.

Секретар - Чуй Ю.В.

Присутні: 19 викладачів кафедри

СЛУХАЛИ: Завдання кафедри у 2011-2012 навчальному році

(доповідач - Стороженко С.С.).

УХВАЛИЛИ:

1.1. Звіти про виконане за місяць навчальне навантаження подавати ст. лаборантові до 10 числа наступного місяця (відповідальні - викладачі кафедри).

1.2. Подати пропозиції щодо графіків взаємовідвідувань, консультацій, модульних іспитів, відкритих занять до 10.09.2012 (відповідальні - викладачі кафедри).

1.3. Клопотати про поповнення фонду навчально-методичної літератури (відповідальний - Стороженко С.С.).

Голова М.С. Боровська

Секретар Ю.В.Чуй

3. Складіть і запишіть протокол зборів вашої академічної групи з порядком денним:

1. Про відвідування занять.

2. Про організацію святкування Дня студента.

 

4.Що таке довідка? Розкажіть про службові та особисті довідки.

5. Які обов’язкові реквізити містить довідка?

6.Відредагуйте документ і запишіть, розмістивши реквізити відповідно до правил і додавши необхідні відомості.

 

Довідка

Дана довідка видана для підтвердження того, що Залевський О.В. дійсно проживає і зареєстрований в м.Вінниці по адресу: вул. Незалежноств, 7, кв. 15.

Вона видається по місцю вимоги.

Начальник ЖЕКу І.С. Окренець (підпис)

 

7.Підготуватися до самостійної роботи

1. Що таке бланк? (289С.)

2. Що таке формуляр документа? (271С.)

3. Оформлювання сторінки документа (293С.)

4. Написати запропонований документ (пояснювальна записка, витяг із протоколу, звіт). Уміти характеризувати ці документи (реквізити, види документів за ознаками тощо).

 

Література

Шевчук С.В, Клименко І.В. українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С.361-381.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12-13

Етикет службового листування – 4год.

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

3.Що таке службовий лист?

4.Назвіть і проаналізуйте службові листи за функціональними ознаками.

5.Що ви знаєте про циркулярні, звичайні й колективні листи?

6. Опрацюйте і законспектуйте матеріал про реквізити листа (с.392-395).

7.Які ви знаєте вимоги до оформлення службових листів (с.402-403)?

8.Прочитайте зразки документів (лист-запит, лист-відповідь) і охарактеризуйте їх структуру, залучаючи також інформацію таблиці.

Л И С Т - З А П И Т

Україна

ЗАТ "Космос" Директорові

типографії видавництва

"Новий світ"

п. Котенку В.К.

254136, м. Київ-136 83023 , м.Донецьк-23

вул. В.Яна , 3/5 вул. Петренка-89

тел.: (044) 220-41-01

факс (044) 235-90-78

 

02.06.2005 № 51-94/36

Про виготовлення бланків

обліку і звітності

Шановний Василю Костянтиновичу!

Просимо повідомити про можливість виготовлення бланків обліку та звітності на папері типографії кількістю 1 тис. штук протягом липня 2005 року.

Директор І.В. Марченко

Головний бухгалтер Л.В. Степанова

Л И С Т - В І Д П О В І Д Ь

Україна

Типографія видавництва ЗАТ "Космос"

"Новий світ"

83023, м. Донецьк-23 254136, м. Київ-136

вул. Петренка-89 вул. В.Яна , 3/5

тел.: (0622) 20-41-01

факс (0622) 35-90-78

05.06.2005 № 10-9/1032

на № 51-94/36 від 02.06.2005

Про виготовлення бланків

обліку і звітності

Повідомляємо, що виконання Вашого замовлення на виготовлення бланків обліку і звітності можливе протягом зазначеного терміну.

Додатки: розрахунок вартості виконання робіт на 1 а. у 2 прим.

Директор В.Г. Котенко

 

 

Реквізити, лексико-граматичні особливості оформлення листів Приклади
1. Назва країни або Міністерства (реквізит факультативний) Україна Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
2.Назва організації-відправника листа ЗАТ "Космос"
3.Назва структурного підрозділу (якщо є необхідність) Дирекція експлуатації
4. Адреса підприємства, №№ телефонів, факсу 25 030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,4 тел. (044)228 -15-19 факс (044) 230-21-19
5.Дата і номер реєстрації листа (фіксуються в одному рядку)+ номер і дата листа, на який дають відповідь (для листа-відповіді) 14.05.2005 №6-1-02/40 на №5-1-03/54 від 10.05.2005
6.Адресат (назва й адреса одержувача листа). Директорові ЗАТ "Сармат" п. Ткачуку В.П. 83083, м.Донецьк-83, вул. Південна,18  
7.Заголовок до тексту. Укладається за формою "прийменник ПРО + іменник у знахідному відмінку". Міститься ліворуч перед текстом документа за кутовим принципом. Про надсилання інформації щодо асортименту фарб
8. Текст (якщо лист скеровано знайомій особисто людині, він починається загальноприйнятою етикетною формулою звертання). Шановні панове! Шановний Василю Григоровичу!
9. Перелік додатків із зазначенням кількості сторінок (якщо є) Додаток: розрахунок вартості робіт на 5 арк. в 1 прим.
10.Підпис керівника (йому може передувати словосполучення "з повагою", а також гол. бухгалтера (для листів-запитів, листів-замовлень). З повагою, Директор ЗАТ "Промінь" /підпис/ В.О.Годзь
11.Віза виконання (розташовується на копії в лівому нижньому куті) Вик. К.М. Безпаленко

9.Прочитайте наведений нижче зразок листа-замовлення, охарактеризуйте його структуру і лексико-граматичне оформлення. Напишіть на нього лист-відповідь.

Міністерство місцевої

промисловості України

Завод нестандартного Типографія видавництва

устаткування "Київська правда"

254136, Київ-136 252214, Київ-214

вул. В.Яна , 3/5 вул. Маршала Гречка, 13

тел.: 220-41-01

02.06.2012 № 51-94/36

Про замовлення бланків

обліку і звітності

Просимо виготовити бланки обліку і звітності на папері заводу кількістю 1 (одна) тис. штук у четвертому кварталі 2012 року.

Директор (підпис) І.В. Марченко

Головний бухгалтер (підпис) Л.В. Степанова

 

10.Прочитайте фрагмент статті.Виконайте завдання:

1.Що таке мовний етикет? Чи можна вважати, що автори поданих нижче речень обізнані з правилами мовного етикету? Відповідь обґрунтуйте. Як би ви висловили подібні думки?

· Я одержав Ваше запрошення взяти участь у роботі конференції, однак приїхати не зможу.

· Щиро вдячна Вам за пропозицію взяти участь у конкурсі. Ваше запрошення дуже важливе для мене, проте, на превеликий жаль, обставини складаються так, що я змушена відмовитися. Сподіваюся, що моя відмова не образить Вас і в майбутньому ми зможемо плідно співпрацювати.

· Ми ознайомилися з каталогом Ваших товарів, але вони нас не зацікавили.

· Вважаємо за необхідне повідомити, що термін оплати рахунка за Ваше замовлення минув учора.

Мовний етикет у писемному професійному спілкуванні

Мовний етикет– це правила мовленнєвої поведінки, вироблені національним колективом мовців.

Дотримання правил етикету в писемному професійному мовленні є свідченням поваги до адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих ділових стосунків.

Правила мовного етикету особливо добре слід знати тим, хто складає ділові листи. Їм потрібно завжди пам’ятати так зване “золоте правило” ведення ділової кореспонденції: ввічливість, коректність, аргументованість.

Основними правилами мовного етикетув писемному мовленні є такі:

1. Розпочинати лист слід із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості, при цьому потрібно використовувати офіційні форми звертань, наприклад: Шановний Іване Андрійовичу! Шановна пані Ясинська! Високоповажний Міністре! Шановний пане директоре!

2. Займенники Ви, Ваш і под. треба писати з великої літери як вияв поваги до адресата.

3. У початковій фразі варто ввічливо висловити – залежно від ситуації – подяку, підтвердження, прохання, посилання на попередній лист, розмову, зустріч тощо, наприклад: Ми щиро вдячні Вам за те, що... Із вдячністю підтверджуємо отримання Вашого листа... У відповідь на Ваш запит повідомляємо... Звертаємося до Вас із проханням...

4. Невдоволення та відмову потрібно також висловлювати ввічливо і коректно, наприклад: Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за... . Гадаємо, що це лише непорозуміння.

5. Щоб пом’якшити тон листування, слід активні форми дієслова замінити пасивними, увести вставні слова, пор.: Ви досі не висловили пропозицій щодо нашого спільного проекту. - Пропозиції щодо нашого спільного проекту Вами досі не висловлено. За такі результати праці Ви не можете отримати премії. – На жаль, за такі результати праці Ви не можете отримати премії.

6. У завершальному реченні можна повторити подяку, ще раз перепросити, висловити запевнення чи сподівання, наприклад: Дозвольте ще раз подякувати Вам... Ще раз перепрошуємо за цю прикру помилку. Запевняємо, що ми зробимо все можливе для вчасного завершення... Сподіваємося на плідну і взаємовигідну співпрацю.

7. Закінчувати лист слід прощальною фразою на зразок: З повагою... Із вдячністю і пошаною... З найкращими побажаннями...

8. Постскриптум ( РS, приписка) наприкінці листа можливий лише за умови, що після його написання сталася подія, про яку неодмінно треба повідомити. Після постскриптуму знову потрібно поставити дату і підпис.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти