ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Улаштування та принцип дії захисного заземлення

Захисним заземленням називається навмисне електричне з'єднання мета­левих не струмопровідних частин електрообладнання (корпусів) із землею.

 

 

Мал. 5. Схема дії захисного заземлення.

 

Захисне заземлення застосовується в мережах з ізольованою нейтралю напругою до 1000 В і в мережах понад 1000 В незалежно від режиму нейтралі джерела живлення.

Заземлюючий пристрій складається із заземлювача і заземлюючих прові­дників, які з'єднують частини обладнання із заземлювачем.


Заземлювач - це металевий предмет (стержні металеві, труби, кутова сталь), що має безпосередній контакт із землею. Заземлювачі бувають штучни­ми і природними (металеві трубопроводи, металеві конструкції будинків).

Електричні параметри заземлюючих пристроїв електроустановок в будь-яку пору року повинні відповідати встановленим нормам. Для мереж 380/220 В опір заземлюючого пристрою повинен бути R= 4 Ом.

Захисна дія заземлення полягає у знижені сили струму, що протікає по ті­лу людини до безпечної величини.

Досягається це завдяки тому, що малий опір заземлення (одиниці Ом) приєднують паралельно до великого опору людини (тисячі Ом).

Чим більше відношення опору людини до опору заземлення (Rл» R3) тим менший струм буде проходити по людині, а значить, і наслідок ураження буде нижчим. Опір заземлення підбирають таким, щоб струм, який проходить по людині, був безпечним.

Улаштування та принцип дії захисного занулення

Захисним зануленням називається навмисне електричне з'єднання корпу­сів електроустановок з нульовим проводом електромережі (з глухо заземленою нейтралю генераторів або трансформаторів).

Захисне занулення застосовується у трифазних чотирьохпровідних мере­жах напругою до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю джерела живлення.

Нульовий захисний провідник з'єднує корпус установки з нульовим про­водом мережі.

 

 

 

Мал. 6. Схема дії захисного занулення.

 

Опір заземлювача нульової точки трансформатора повинен відповідати встановленим нормам. Для мережі 380/220 В => R<4 Ом

Захисна дія занулення виявляється в тому, що при пробої ізоляції (тобто при замиканні фази мережі на корпус) через нульовий захисний провідник буде забезпечене коротке замикання фази з нульовим провідником мережі. Сила

електричного струму короткого замикання буде велика, розплавиться плавкий запобіжник і відключить аварійну фазу від корпусу, тобто відключиться по­шкоджене електрообладнання від електричної мережі.

Однофазні споживачі електроенергії (світильники, електричний інстру­мент та інші), які підключають між фазним і нульовим проводом електричної мережі, занулюють окремим третім провідником, який з'єднує корпус однофаз­ного споживача із нульовим проводом мережі.

Організаційні заходи та технічні засоби захисту від ураження електричним струмом

До організаційних заходів по забезпеченню електробезпеки відносяться слідуючі:

· допуск до роботи осіб, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання і інструктаж;

· перевірка правил безпеки і інструкцій відповідно з займаною посадою і ви­конуваною роботою;

· призначення осіб, які відповідають за організацію і проведення робіт;

· оформлення в установленому порядку початку і закінчення робіт або пере­ведення на інші види робіт;

· встановлення нормативних перерв в роботі;

· виконання робіт по наряду не менше ніж двома особами;

· організація нагляду за проведенням робіт;

· додержання особливих вимог при роботах на струмоведучих частинах, які знаходяться під напругою або біля них.

В якості основних технічних засобів захисту від ураження електричним струмом (використовуються роздільно або в сполученні один з одним) застосо­вують:

· ізоляцію струмоведучих частин, проводів за допомогою діелектричних ма­теріалів;

· недоступність проводів електричних мереж (повітряні ЛЕП виконують на опорах, а електричні кабелі прокладають у землі);

· обгородження електроустановок (наприклад кожухами, огорожами, тощо);

· блокувальні пристрої, які автоматично відключають електрострум в елект­роустановках, коли знімають з неї захисний кожух та інші;

· малі напруги (не більше 42 В);

· ізоляцію робочого місця (гумові килимки, тощо);

· заземлення чи занулення корпусів електроустановок, які можуть потрапити під напругу при пошкодженій ізоляції;

· вирівнювання електричних потенціалів;

· автоматичне відключення електрообладнання при аваріях електромереж;

· засоби індивідуального захисту;

· попереджувальна сигналізація (світлова, звукова, написи, плакати, знаки);

· ізолюючі вставки.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти