ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Згрупуйте терміни залежно від галузі знань і сфери викори-стання. За потреби користуйтесь «Словником іншомовних слів».

Суфікс, фехтування, диктатура, фініш, формування, форсувати, акварель, алітерація, анафора, гімн, акцент, іронія, конфлікт, студія, такт, концертмейстер, титр, типізація, помпезність, систематизація, трафарет.

Відредагуйте словосполучення. Поясніть причини помилок.

Авторка звіту очікувала; лікарка виписала рецепти; викладачка Антонова доповідала; наша головна інженерша поїхала у відрядження; молода професор виголосила доповідь.

Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Престиж, брифінг, дилема, комунікабельний, форум.

Виправте помилки у реченнях. Поясніть їх.

1. Молодь України – це передовий авангард незалежної держави. 2. Верховною Радою України прийнятий Закон про соціальний захист старих ветеранів, студентів, багатодітних сімей. 3. По всій Україні були проведені заходи по вилученню та експропріації земель у селян. 4. Ще й досі тривають дискусії та суперечки учених із приводу деяких природних явищ.

5. Назвіть види усного професійного мовлення. У яких ситуаціях воно відбувається? Змоделюйте (письмово) такі ситуації:

а) приймання відвідувачів (діалог перспективного молодого фахівця, випускника університету, який претендує на заміщення вакантної посади, і керівника фірми (роботодавця));

б) ділова телефонна розмова (діалог керівника установи із працівником, якому керівник. ?????? що саме?

6. Доберіть доречну форму слів:

Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу.

Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій.

Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну.

Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану.

Напишіть, який документ підтверджує певну дію, яка відбулася (передача й одержання грошей) Напишіть реквізити цього документа.

8. Доберіть антоніми до таких видів побутового або ділового спілкування:

безпосереднє – …;

усне – …;

діалогічне – …;

масове – … .

Що таке «кінестетика»? Як відрізняються кінестетичні знаки невербального спілкування у різноманітних культур? Яку інформацію вони можуть нести в собі?

Складіть речення зі словами, близькими за значенням.

Завдяки – через (що). Відчуття – почуття. Обіг – оборот. Загаль-ний – спільний. Направляти – спрямовувати – скеровувати.

Виправте помилки.

Відноситись до когось; старший по віку; на протязі місяця; вірно відповідати; поштовий адрес; повістка дня; в сім годин; так як; перевернути сторінку; підписка на газети; слідуючим виступає; по адресу; а іменно.

Відредагуйте речення.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким положенням моєї сім’ї.

Прошу видати дублікат студентського білета, бо старий вкрали. Пояснюючу записку докладаю.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1) Що вивчає риторика?

2) Навіщо інженерам необхідно володіти навичками красно-мовства?

3) Розкрийте такі поняття, як «темп мовлення», «гнучкість» (уточнити чого саме, «артикуляція», «висота голосу», «паузи у спілкуванні», «емоційність мовлення».

14. Укажіть правильний варіант відповіді.

1) Орфоепічні норми – правильне вживання розділових знаків.

2) Орфографічні норми – правильне написання слів.

3) Граматичні норми – добір мовних засобів залежно від умов спілкування.

4) Стилістичні норми – творення слів, правильне уживання форм слів, побудова словосполучень.

5) Пунктуаційні норми – правильна вимова звуків, звукосполучень.

15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.

Варіант 2

Напишіть лист, в якому просите вибачення за те, що не прийшли на ділову зустріч, на яку домовились не особисто, а через секретаря. Поясніть, що сталася помилка через непорозуміння.

2. Доберіть доречну форму слів.

1. Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу. 2. Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій. 3. Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну. 4. Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану.

Подані слова розбийте на дві колонки: які мають точність виміру або конкретність (зокрема точкові географічні об’єкти) і які мають невизначене, просторове або узагальнене (абстрактне) значення.

Гурт, Дон, Київ, листопад (місяць), листопад (пора року), Іван, документ, шторм, лізинг, Васильків, менеджмент, регіон, спортсмен, вітер, метр, лектор, вальс, банк, факультет, Житомир, обсяг, університет, виконком, капітал, Роман, словник, Крим, начальник, ризик, бюджет, студент, економіст, сніг, бізнес, договір, сенат, Донбас, прокурор, ансамбль, аналіз, апостроф, алфавіт, склад, менеджер, диплом, Алтай, сад, елемент (живлення), елемент (освіти), закон, статут.

4. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Ліщенко Вадим Олексійович є студентом II курсу теплоенергетичного факультету.

Поставте наголос у поданих російських та українських словах. За потреби користуйтесь словником наголосів.

Одиннадцать – одинадцять, четырнадцать – чотирнадцять, кра-пива – кропива, рукопись – рукопис, успех – успіх, адрес – адреса, простор – простір, горошина – горошина, легкий – легкий, косой – косий, прическа – зачіска, приятель – приятель, живопись – живопис.

З’ясуйте відмінність у значенні згрупованих слів. З кожним складіть словосполучення.

Суспільний – громадський; замісник – заступник; положення – становище – стан.

7. Продовжіть речення:

1. Заява – це документ, який містить…

2. Цей документ містить такі реквізити…

3. Текст заяви має таку структуру…

4. Домашня адреса зазначається у заяві лише тоді…

Розкрийте дужки та оберіть точне слово.

1. Трапилася (нагода, пригода) побувати в Києві. (Пам’ятник, пам’ятка) історії. 2. Дев’ятиповерхова (будівля, будова, споруда, побудова). 3. Корисні (копалини, копальні). 4. Переводити (текст, дитину). 5. Картина написана темними (фарбами, барвами). 6. Школа (музична, музикальна). 7. Діяч (громадський, громадянський).

Запишіть словосполучення у давальному відмінку.

Академік Віталій Русанівський, секретар Олена, перекладач Петренко Лариса Андріївна, ректор Святослав Кравець, студентка Людмила Марчук, лаборант Олександр Ткачук, генеральний директор Максим Лобода, суддя Денис Діброва, адвокат Ярослав Токар, доцент Віктор Сердега, колега Світлана, аспірант Чернега.

Складіть речення зі словами, що близькі за значенням.

Відсутність – брак. Виключний – винятковий. Здатний – здібний – спроможний. Військовий – воєнний.

 

Виправте помилки.

Бувший учень; у значній мірі; співставити факти; по ініціативі; по вині; по всякому поводу; по формі; по призначенню; по його пропозиції; по зразку; по дорученню; при допомозі словника.

12. Напишіть розгорнуту відповідь на тему «Роль риторики в діловому спілкуванні» (можливий захист роботи під час індивідуальної зустрічі).

Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Вам потрібно на завтра відпроситися з роботи. Спробуйте умовити вашого керівника.

Прочитайте уривок із тексту документа. Допишіть документ, дотримуючись вимог до оформлення ділових паперів. З’ясуйте, який це документ за назвою.

Просимо Вас вивчити наші нові умови оплати, які викладено в загальних умовах угоди (текст документа додаємо), і дати остаточну відповідь.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.

 

Варіант 3

Перекладіть українською мовою сполуки прийменників з іменниками. З трьома, на вибір, складіть речення.

По поводу заявления, по воскресенье включительно, не по силам, вовлечь в работу, положить в карман, в рассрочку, порвать в клочья, один день в месяц, длиною в три метра, плыть по течению, по последней моде, по моей инициативе.

2. Напишіть доповідну записку на ім’я декана факультету про відрядження найкращих студентів курсу на Всеукраїнську студен-тську олімпіаду з ...

Дайте визначення поняття «бесіда». Назвіть і коротко охарактеризуйте основні види ділових бесід.

Доберіть антоніми до слів та складіть з ними словоспо-лучення.

Заперечувати, прекрасний, сміливий, ніжний, радісний, незначний, спокій, ясний, розгородити, відповідальний, системний, внести, виконати, розкидати.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти