ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Відредагуйте конструкції відповідно до норм української мови.

Зустрічатися по вихідним; по цьому питанню зверніться до..; пройтися по магазинам; не встигає по математиці; видали по документам, завіреним керівником; відділ по міжнародним зв’язкам; знаю це по слухам; заступник по питанням зовнішніх зв’язків.

Утворіть кількісні та порядкові числівники. Провідміняйте виділені числівники.

340; 7864; 1993; 576; 2000; 22; 811.

Користуючись словником іншомовних слів, поясніть похо-дження поданих слів та з’ясуйте їх значення.

Юридичний, сюїта, Євангеліє, кафедра, теократія.

Передайте фразеологізмами такі поняття.

Бути дуже гарним; залицятися; пусте говорити; важко працювати; хотіти їсти; обманювати; далекі родичі; бути впертим; несподіване повідомлення; може все зробити; непевно почуватися; молодий; боягуз.

Напишіть заяву про звільнення від занять в університеті на п’ять днів у зв’язку з поїздкою на спортивні змагання з волейболу до м. Львова.

10. Дайте відповіді на запитання, у яких видах документів реквізит «назва» стоїть на початку документа; після «шапки»; такого реквізита немає взагалі.

11. Відредагуйте речення.

Прошу дозволити відробити дві лабораторних робіт по опору матеріалів, які я не виконав по поважній причині.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким положенням моєї сім’ї.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що дозволяє вважати мову універсальним засобом спілкування?

2. Чи є, крім мови, інші засоби спілкування?

3. Які існують різновиди спілкування?

Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – начальник відділу. Попросіть свого підлеглого вийти на роботу у вихідний день.

15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.

Варіант 4

Прочитайте пари речень. Виправте помилки, які зробив комп’ютер в українському варіанті.

1. Багато державних заснувань було представлено на цій виставці. (Много государственных учреждений было представлено на этой выставке).

2. Учора урочисто відзначили підставу суспільства. (Вчера торже-ственно отметили основание общества).

3. Шкода, що все так утворилось. (Жаль, что все так получилось).

4. Ці процеси посилилися після висновку мирної угоди. (Эти процессы усилились после заключения мирного соглашения).

5. Він мав гарне утворення. (Он имел хорошее образование).

Визначте й запишіть через тире одним чи кількома словами значення фразеологізмів.

Скуштував почім ківш лиха; ведмежа послуга; душа в душу; у хвості плентатися; хоч греблю гати; і нашим, і вашим; як грім з ясного неба; пройшов крізь вогонь і воду; приший кобилі хвіст; крокодилячі сльози; запасти в душу; на пташиних правах; поклавши руку на серце; ніколи в гору глянути; наговорити, що на вербі груші ростуть, а на осиці кислиці; сісти комусь на голову; все в руках горить; хоч з лиця воду пий; схиляти голову перед кимсь.

Дайте визначення заяви. Які бувають заяви?

4. З’ясуйте різницю між словамиособистий - особовий, замісник - заступник, наступний - подальший . Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

Перепишіть слова, поставте наголос.

Одинадцять, середина, ненависть, коромисло, ідемо, чотирнадцять, тонкий, завжди, мабуть, весняний, випадок, текстовий, ясний, байдуже, слизький, живопис, перепис, кажу, підемо, повернеться, літопис, верба, приятель, босий, кидати, було, знайдеться.

Знайдіть русизми та виправте їх. Вкажіть від якого російського слова утворено кальку.

Відволікати студентів від навчання; оточуюче середовище; подавляюча перевага; хочу сказати слідуюче; слідуючим виступить; приймати участь; відрізнявся поважним відношенням до діла; зауваження по змісту курсової роботи; грошові поступлення від населення; відчислення в пенсійний фонд; поступати по закону; він прийняв участь у засіданні; я спостерігаю за цим на протязі року; треба змінити відношення до культури.

7. Доберіть синоніми до поданих слів.

Аргумент, вада, винятковий, власність, галузь, ґатунок, ґрунтовний, дійсний, допомога, економія, експерт, екстраординарний, ефективний.

8. З’ясуйте значення словотворчих префіксів:ультра-, анти-, спів-, авто-, мульти-, агро-, архі-. Запишіть з ними слова.

Доберіть синоніми до поданих слів. З виділеними словами складіть речення.

Гуманність, чоло, уста, перст, десниця, знатний.

Випишіть вислови, властиві офіційно-діловому стилю. Складіть з ними речення.

За звітний період; взяти до відома; міжмолекулярна взаємодія, згідно з постановою; вільне падіння; з огляду на викладене вище, читати роман, спеціаліст у цій галузі, почуття до дівчини, закони про вибори, на підставі рішень, об’єм дисертації.

11. Дайте відповіді на запитання.Усні чи письмові?

1. Що таке характеристика?

2. Які реквізити характеристики?

3. Хто підписує характеристику?

12. Відредагуйте речення.

Прошу видати дублікат студентського білета, бо старий вкрали. Пояснюючу записку докладаю.

Прошу вас надати мені путівку в санаторій-профілакторій на червень місяць текучого року.

Назвіть основні стилістичні особливості тексту ділового листа.

1. Охарактеризуйте поняття «канцеляризмів». Наведіть приклади канцеряризмів.

2. Перерахуйте не менше 10 стандартних вступних фраз у вступній частині ділового листа.

Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Вчора був ваш перший робочий день. Ви познайомились з колегою, але сьогодні не можете пригадати його ім’я та по батькові. Тим часом він до Вас звертається, як годиться...

15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Пояснювальна записка. Довідка. Резюме.

Варіант 5

Додайте до іменника прикметник, що стоїть у дужках, узгодивши його за лексичним та граматичним значенням.

Апарат, погода (льотний, літальний); погляди, стан (матеріальний, матеріалістичний); ніж, цех, речення (складний, складальний, складаний).

Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Волюнтаризм, гіпотеза, вотум, вето, демарш.

Прочитайте пари речень. Виправте помилки, які зробив комп’ютер в українському варіанті.

1. У цю справу вкладалися значні засоби. (В это дело были вложены значительные средства).

2.Первіснообщинний будуй – найдавніший суспільний будуй на Землі. (Первобытнообщинный строй – самый древний общественный строй на Земле).

3. Нам не вирішувалося довго гуляти ввечері. (Нам не разрешалось долго гулять вечером).

4. Цей документ надає право звістки педагогічну діяльність. (Этот документ дает право вести педагогическую деятельность).

Запишіть цифри словами.

200-річчя, 75-річчя, 90-річчя, 150-річчя, 90-річчя, 125-річчя, 40-річчя, 25-річчя, 85-річчя.

Розкажіть про становлення і розвиток риторики. У чому полягає специфіка публічного мовлення?

Поясніть, як правильно сказати.

Газету на рік підписати чи передплатити? Виборча компанія чи кампанія? Дійсний чи справжній друг? Відповідь на запитання вірна чи правильна? Розповідати вірш далі чи дальше? Не маєш уяви чи уявлення про архітектуру? На поїзд білет чи квиток? Екзаменаційний білет чи квиток? Котра чи яка тепер чи зараз година? Музикальна чи музична школа? Магазин працює круглу чи цілу добу? Магазин відкрито чи відчинено?

Перепишіть слова, правильно поставте наголоси. За потреби користуйтесь словником наголосів.

Легкий, подруга, випадок, дочка, середина, рукопис, договір, вимова, фартух, різновид, партер, висіти, статуя, граблі, читання, олень, кропива, бавовняний, урочистий, кидати, завдання, загадка, документ, центнер, випробування, предмет, одинадцять, кілометр, верба.

Дайте характеристику вашому другові.

До поданих слів доберіть антоніми. Одну з антонімічних пар уведіть в самостійно складене речення.

Перемога, буденний, стверджувати, могутність, карлик, забути, часто.

10. Провідміняйте числівники вісім, одинадцять, сімдесят.З’ясуйте особливості їх відмінювання.

Виправте помилки.

У повному об’ємі; цікаве міроприємство; в мене єсть; по проханню; кращий всіх; мені повезло; моє відношення до...; на заключення; слідуючим чином; слідуючи проблеми; повістка дня; вірно відповідає студент.

12. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що таке службовий (діловий) лист?

2. Які види службових листів ви знаєте?

Оформіть документ, у якому висловлено прохання надати відпустку за власним проханням. З’ясуйте, яка назва цього документа.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти