ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – керівник відділу. Ваш підлеглий дуже просить надати йому відпустку. Відмовте у проханні.

15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Заява. Довідка. Резюме.

 

Варіант 6

Поясніть значення слів.

Конверсія, маркетинг, валюта, баланс.

Випишіть із рекламних оголошень десять речень з недоліками і каламбурами.

Зразок: Виробниче об’єднання «Поліграф» для продажу пропонує бухгалтерські книги накладні, альбоми, зошити, нотатники, меблі та сантехніку.

Що таке літературна мова? Назвіть ознаки літературної мови. розкрийте сутність поняття «норма літературної мови».

Охарактеризуйте вербальн та невербальне спілкування. Яку інформацію людина може передавати за допомогою невербального спілкування?

Відредагуйте подані речення, виправивши помилки у вживанні числівників.

1. Скільки зараз годин? Зараз година ночі. 2. Я встав у сім годин ранку. 3. Батьки пішли в гості, а діти залишилися одні. 4. При відсутності старости групи його замінює хтось другий. 5. Вийди на вулицю на пару хвилин, поговоримо. 6. Він прийшов в половині третього.

Підберіть синоніми до поданих слів. Складіть речення з виділеними словами.

Ходити, хоробрий, говорити неправду, зазнаватися, гарний.

Дайте визначення поняття «документ». Які основні функції документів? Подайте сучасну класифікацію документів.

Знайдіть в реченнях кальки, замініть їх українськими відповідниками.

1. Приймаючи участь у цій справі, ми не сумнівалися в успіхові. 2. Місто йому остогидло, тим паче промислове. 3. Нелегко доводилось на перших порах. 4. Ми перевірили скаргу про самовільний захват квартири. 5. Ми погоджуємось, так як це в наших інтересах. 6. При активній участі колективу справу можна зрушити з мертвої точки. Прийнято заходи по схоронності військової техніки.

9.Поясніть значення фразеологізму «випити гірку чашу». Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використо-вуватися цей вислів, напишіть діалог.

Згрупуйте подані терміни залежно від галузі знань.

Суфікс, фехтування, диктатура, фініш, формування, форсувати, акварель, алітерація, анафора, гімн, акцент, іронія, конфлікт, студія, такт, концертмейстер, титр, типізація, помпезність, систематизація, трафарет.

З’ясуйте, що таке мова професійного спілкування. Назвіть функції фахової мови.

Відредагуйте словосполучення.

Він являється; відправити листа по пошті; ні в якому разі; прийняти належні міри; прийняти міри; в готелі “Києві”; виступити в якості переводчика; я рахую що він не правий; приймати участь; біля двох тисяч гривен; без надобності.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що таке доповідь?

2. Яку інформацію має знати доповідач заздалегідь?

3. З яких основних частин складається доповідь?

Поясніть, чому недоречно вживати наведені словоспо-лучення. Як сказати правильно?

Моя автобіографія. Мій власний погляд.

15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.

Варіант 7

Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Штат, шаріат, узурпація, статус-кво, субсидія.

2. Підберіть українські відповідники до російських фразеологізмів (переклад, калькування неприйнятні).

Во всю Ивановскую. С глазу на глаз. Быть без ума (от кого). Брать с потолка. Во весь опор. Для видимости. Держать себя с достоинством. Память отшибло. Тихая вода берега подмывает. Пир на весь мир. Знай, кошка, свое лукошко. Рыбак рыбака видит издалека.

3. Відредагуйте речення, виправивши помилки.

1. По слідуючому питанню виступить голова комісії. 2. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню. 3. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представлені послуги. 4. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання – охорона оточуючого середовища. 5. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. 6. Не дивлячись на тяжкі погодні умови, агрофірма добилася значних результатів. 7. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК. 8. Питання внесене в повістку дня. 9. Комітету треба ще працювати дві неділі. 10. Виробництво скоротилось із-за нехватки сировини. Але в слідуючому році планується збільшити.

Запишіть українські відповідники до поданих іншомовних слів. З трьома, на вибір, складіть речення.

Імідж, тираж, бюст, алфавіт, гармонія, адекватний, фіаско, конфіденційний, домінуючий, гігант, ігнорувати, дефект, ідентичний, сурогат, ажіотаж, ліміт, журнал, амбіція, аргументувати.

Виберіть в дужках правильний варіант скорочення, поясніть свій вибір. Провідміняйте виділені числівники.

Заняття проводить (пр., п., профес., проф.) Завадський; в середині XIX (с., ст., стол.); на висоті 364 (м., м, ме.); з 2001–2003(р.р., р., рр., років); подія відбувалась 150 (р до не., р. до н. е.); сад розкинувся на площі 200 (г., гект.,га); випускників запрошує (юрид., юр., ю.) (ф-т, фак-т, фак.).

Назвіть дві форми сучасної української літературної мови. Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?

Змоделюйте стандартну ситуацію звернення до незнайомої особи. Розташуйте у правильній послідовності потрібні фрази в розмові.

Прочитайте уривок із тексту документа. Допишіть документ, дотримуючись вимог до оформлення ділових паперів. З’ясуйте, як називається цей документ.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я прошу надати позачергову відпустку для санаторного лікування з 24.09.03 до 15.10.03.

Додатки:

Подані слова введіть у речення, поясніть їх значення.

Інший – другий, шар – прошарок, вид – вигляд, зміст – значення.

Які специфічні ознаки телефонної розмови? Яких правил треба дотримуватися під час телефонної розмови?

Дайте визначення терміну «невербальне спілкування». Назвіть і дайте коротку характеристику невербальним засобам спілкування.

Поставте у кличній формі такі імена.

Микола, Валентина, Андрій, Валя, Леонід, Ілля, Віра, Ігор, Олена, Василь, Петро, Олексій.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1) Яке значення має слово «етикет» як термін?

2) Що ви знаєте з історії встановлення етикету?

Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Вчора був ваш перший робочий день. Ви познайомились з колегою, але сьогодні не можете пригадати його ім’я та по-батькові. Тим часом він до Вас звертається, як годиться...

15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.

Варіант 8

Розкрийте особливості публічного мовлення. Які жанри публічних виступів найпоширеніші? Дайте їм характеристику.

З’ясуйте значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Чартер, хартія, філія, унія, тріумф.

3. Дайте відповіді на запитання.

1) Що таке автобіографія?

2) Напишіть реквізити автобіографії.

Напишіть значення слів-омографів (однаково написаних, але по-різному наголошених). Складіть з ними словосполучення або речення.

А́тлас – атлас́, ба́сма – басма́, Батьківщи́на – бат́ьківщина, біли́зна – білизна́, дереви́на – деревина́, еле́ктрик – електри́к.

Знайдіть русизми і виправте їх. Вкажіть від якого російського слова утворено помилку.

Другими словами; не мішайте виступаючому; наносити шкоду; на тій неділі працюємо в округах; він ще з прошлого року являється членом нашого колективу; чисто популістське рішення; поговоримо один на один; буду відноситись до цих пропозицій з небезпекою.

Визначте вид документа і доповніть його потрібними реквізитами.

Прошу надати мені відпустку з 10 по 21 вересня 1996 р. у зв’язку із сімейними обставинами.

Поясніть значення поданих фразеологізмів. Складіть з ними речення.

В одну дудку грають. Закривати рота. Про чорний день. І стіни мають вуха. І хочеться, і колеться. Псувати папір. Не з цього світу. Співати в унісон. Перебігти дорогу.

Складіть речення з поданими словами. Для написання яких документів можна їх використати?

Енергійний, морально-стійкий, неврівноважений, наполегливий, старанно, ретельнно, дисципліна, позитивний, організація.

Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники. З виділеними словосполученнями скласти речення.

Відомий на весь світ, суспільний і корисний, висока якість, різати метал, осінь і зима, очистити нафту, ремонт вагонів, середні віки, військовий і юридичний, народна поезія, зелений і червоний, кислий і солодкий.

З’ясуйте значення слів.

Адреса – адрес, кампанія – компанія, продуманий – придуманий, ідеальний – ідеалістичний, матеріальний – матеріалістичний, музичний – музикальний, фамільний – фамільярний, язикатий – язиковий, чорновий – чорнявий.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти