ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПОЗНАЧЕННЯ ВИРОБІВ І КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

 

3.1 Вимоги до позначення виробів і конструкторських документів згідно до вимог ГОСТ 2.201-80.

3.1.1 Кожному виробу у відповідності з ГОСТ 2.201-80 повинно бути присвоєно позначення.

3.1.2 Позначення виробу є одночасним позначенням його основного конструкторського документа (креслення деталі або специфікації).

3.1.3 Система позначення.

1 2 3 4 5 6

ХХХХ. ХХХХХХ. ХХХ. ХХХ

I II III IV

I. Перші чотири знаки загальної структури позначення креслення, або іншої навчальної документації визначають індекс організації-розробника. Цей індекс може складатися з літер або з літер і цифр.

II. Наступні шість знаків відповідають класифікаційній характеристиці виробу (деталі), що визначається за класифікатором ЕСКД (ГОСТ 2.201-80).

Перші два знаки (1,2) цієї характеристики вказують на клас виробу певної галузі техніки за алфавітно-предметним вказівником (Наприклад: класи деталей 71-76 клас).

Третій знак (3) означає підклас. Підклас прийнято позначати так:

- цифрою 0 – позначення документації;

- цифрою 1 – комплекси;

- цифрами 2...6 –складальні одиниці та комплекти;

- цифрами 7...9 –деталі.

Четвертий знак (4) означає групу.

П’ятий знак (5) підгрупу.

Шостий знак (6) вид.

III. Позначення кожного конкретного виробу визначається трьома знаками, що вказують на реєстраційний номер виробу (деталі). Цей номер проставляється підприємством – виробником.

IV. Для вказаних конструкторських документів (крім креслення деталі та специфікації) додатково проставляється шифр документа (ГОСТ 2.102-68), наприклад:

- СК – складальне креслення;

- ВЗ – креслення загального виду;

- ГК – габаритне креслення;

- МЕ – електромонтажне креслення;

- МК – монтажне креслення;

- ПЗ – пояснювальна записка.

Примітка. Специфікація позначається без коду.

 

3.2 Вимоги до позначення навчальної документації

 

Для навчальної документації допускається така система кодування:

 

ХХХХ.ХХХХХХХ.ХХХ.Х.ХХ.ХХ

I II III IV V VI

 

I – індекс (шифр) учбового закладу (наприклад: КППІ; ППІ НУК)

II – шифр спеціальності:

Для коледжу

- обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях 5.090227

- обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем

і мереж 5.091504

- виробництво двигунів 5.090234

- обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.090240

- правознавство 5.060101

- економіка підприємства 5.050107

- бухгалтерський облік і аудит 5.050111

Для інституту

- економіка підприємства 7.050107

- облік і аудит 7.050106

- правознавство 6.060101

- технологія машинобудування 7.090202

- двигуни внутрішнього згоряння 7.090210

 

III – шифр академічної групи

IV – остання цифра року, коли був розроблений даний документ

V – номер варіанта, порядковий номер за наказом або номер теми

VI – шифр документа:

- дипломний проект - ДП

- дипломна робота - ДР

- курсовий проект - КП

- курсова робота - КР

- креслення заготовки - КЗ

- технологічні ескізи - ТЕ

- наладка технологічна - НТ

- складальне креслення - СК

- пояснювальна записка - ПЗ

- планування дільниці (робочого місця) - ПД (РМ)

- схема електрична - СЕ

Примітка 1. Для умовного позначення креслення деталі (згідно з завданням) та специфікації пункт VI не вказується.

Примітка 2. У специфікації в розділі “Деталі” в пункті VI вказується порядковий номер деталі в складальному кресленні.

 

Приклади кодування навчальної документації:

КППI 5.090227.421.7.15 - позначення специфікації

ППІ НУК 7.090202.061.7.15 ПЗ - пояснювальна записка

ППІ НУК 7.090202.031.7.15.0.0.0 СК - складальне креслення

ППІ НУК 7.090202.061.7.15 ДП - дипломний проект

ППІ НУК 7.050107.052.7.15 ДР - дипломна робота

ППІ НУК 7.050107.022.7.15 КР - курсова робота

ППІ НУК 7.090202.041.7.15 КП - курсовий проект

 

 

Додаток А

Зразок форми 9 (заголовний лист текстового документа)

 

 

Додаток А

Зразок форми 9а (наступний лист текстового документа)

 

Додаток Б

Зразок виконання титульного листа до дипломного проекту

студентів коледжу

 
 


Міністерство освіти і науки України

Первомайський політехнічний коледж

Первомайського політехнічного інституту

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

ДОПУЩЕНИЙ ДО ЗАХИСТУ

Голова циклової комісії

______________________

«___»_________________ 200_ р.

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

ТЕМА:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викона__ студент___ ______________ ______________________

(підпис)(прізвище)

Керівник проекту ______________ ______________________

(підпис)(прізвище)

Консультант ______________ ______________________

(підпис)(прізвище)

Нормоконтролер ______________ ____________________

(підпис)(прізвище)

Рецензент ______________ ____________________

(підпис)(прізвище)

 

Первомайськ

200_

Додаток В

Зразок виконання титульного листа до дипломного проекту

студентів інституту технічного напрямку

 
 


Міністерство освіти і науки України

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти