ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Право інтелектуальної власності та етапи його становлення.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Роль інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку України.

Розділ II. Поняття та сутність права інтелектуальної власності.

2.1. Правова природа прав інтелектуальної власності.

2.2. Зміст права інтелектуальної власності.

2.3. Визначення поняття права інтелектуальної власності.

Розділ III. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти правовідносин і їх взаємозв’язок.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

Тема №2

Право інтелектуальної власності і його місце в системі цивільного права.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Тенденції правового регулювання інтелектуальності власності в Україні.

Розділ II. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності.

2.1. Відмінності об’єкта права власності у власному розумінні від об’єктів права інтелектуальної власності.

2.2. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти права інтелектуальної власності.

2.3. Засоби індивідуалізації суб’єктів цивільного обороту, товарів та послуг.

2.4. Комерційна таємниця, ноу-хау.

Розділ III. Визначення поняття правового режиму об’єктів права інтелектуальної власності.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

Тема №3

Загальна характеристика міжнародно-правових актів у сфері регулювання відносин, які виникають у галузі права інтелектуальної власності.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Історія розвитку міжнародно-правових актів у галузі права інтелектуальної власності

Розділ II. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система та види.

2.1. Характеристика чинного законодавства України про інтелектуальну власність.

2.2. Законодавство зарубіжних країн про інтелектуальну власність та його особливості.

2.3. Угода ТРІПС, та її правове значення.

Розділ III. Дія законів у часі, у просторі та за колом осіб. Застосування правил міжнародних актів.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

Тема №4

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1.

Розділ II. Поняття та характеристика службового об’єкта права інтелектуальної власності

2.1. Підстави при наявності яких результат інтелектуальної, творчої діяльності визнається службовим об’єктом права інтелектуальної власності.

2.2. Суб’єкти права на службовий об’єкт інтелектуальної власності.

2.3. Здійснення прав на службовий об’єкт інтелектуальної власності.

Розділ III. Захист права на службовий об’єкт інтелектуальної власності.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

Тема №5

Система права інтелектуальної власності: становлення та розвиток.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Становлення системи права інтелектуальної власності.

Розділ II. Критерії розмежування інститутів права інтелектуальної власності.

2.1. Система інститутів права інтелектуальної власності.

2.2. Фактологічна система права інтелектуальної власності.

2.3. Реєстраційна система права інтелектуальної власності.

2.4. Система фактичної монополії права інтелектуальної власності

Розділ III. Перспективи розвитку системи права інтелектуальної власності.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

Тема №6

Суб’єкти права інтелектуальної власності.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Загальна характеристика та виникнення суб’єктивного права на результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Розділ II. Характеристика осіб, які можуть бути визнані суб’єктами авторського права.

2.1. Автор як первинний суб’єкт права інтелектуальної власності.

2.2. Спадкоємці.

2.3. Особи, які отримали виключні права на результати творчої, інтелектуальної діяльності відповідно до договору.

Розділ III. Держава та її уповноважені органи як суб’єкти права інтелектуальної власності.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

Тема №7

Спеціальні цивільно-правові способи захисту суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття захисту та права на захист.

Розділ II. Здійснення захисту суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Підстави виникнення права на захист.

2.2. Особливості спеціальних цивільно-правових способыв захисту суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності

Розділ III. Проблеми здійснення права на захист об’єктів інтелектуальної власності.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 60 - 65, 67, 68, 73, 78 – 83, 85-88.)

Тема №8

Поняття авторського права та сфери його дії.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття авторського права та сфери його дії.

Розділ II.

2.1. Об’єкти авторського права та його ознаки.

2.2. Обсяг правової охорони об’єкта авторського права.

2.3. Суб’єкти авторського права.

Розділ III. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література 1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88)

 

Тема №9

Зміст суб’єктивного авторського права на твір.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Загальні положення про суб’єктивне авторське право. Момент виникнення авторського права.

Розділ II. Зміст суб’єктивного авторського права на твір

2.1. Особисті немайнові авторські права на твір.

2.2. Майнове авторське право на твір.

2.3. Суб’єкти авторського права на твір.

Розділ III. Особливості здійснення авторського права на твір. Обмеження авторського права на твір

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література 1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88)

Тема №10

Особисті немайнові права авторів творів науки, літератури і мистецтва

 

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Історія законодавства щодо особистих немайнових прав на твори науки, літератури і мистецтва

Розділ II. Особисті немайнові права на твори науки, літератури і мистецтва

2.1. Поняття особистих немайнових прав на твори науки, літератури і мистецтва

2.2. Особи, яким належать особисті немайнові права на твори науки, літератури і мистецтва

2.3. Здійснення особистих немайнових прав на твори, науки, літератури і мистецтва

Розділ III. Порушення та захист особистих немайнових прав на твори науки, літератури і мистецтва

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література 1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88)

Тема №11

Правова охорона об’єктів суміжного права.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та сутність суміжних прав.

Розділ II. Поняття та ознаки об’єктів суміжних прав.

2.1. Поняття, ознаки виконання, як об’єкта суміжних прав. Обсяг правової охорони виконання.

2.2. Поняття, ознаки фонограми, відеограми. Обсяг правової охорони фонограми, відеограми.

2.3. Поняття, ознаки передачі (програми) організації мовлення. Обсяг правової охорони передачі (програми) організації мовлення.

Розділ III. Суб’єктивні суміжні права, їх зміст та межі.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література 1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88)

 

Тема №12

Порушення авторського права та суміжних прав.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Визначення та зміст поняття порушення авторського права та суміжних прав.

Розділ II. Види порушення авторського права та суміжних прав.

2.1. Порушення особистих немайнових авторських та суміжних прав.

2.2. Порушення майнових авторських та суміжних прав.

2.3. Застосування засобів протидії порушенню авторських та суміжних прав.

Розділ III. Способи захисту авторських та суміжних прав.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література 1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88)

Тема №13

Цивільно-правові способи захисту авторського права та суміжних прав

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та види порушення авторського права та суміжних прав.

Розділ II. Захист авторських та суміжних прав.

2.1. Поняття права на захист авторських та суміжних прав.

2.2. Здійснення загально-правових способів захисту авторського права та суміжних прав.

2.3. Здійснення спеціальних цивільно-правових способів захисту авторського права та суміжних прав.

Розділ III. Проблеми виконання судових рішень щодо захисту авторських прав та суміжних прав.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література 1, 2, 3, 8, 11, 12 - 14, 17, 20, 26 - 29, 32 - 35, 38 – 41-45, 59-65, 67, 68, 78 – 83, 85-88)

 

Тема №14

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти