ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поняття патентного права, його сутність та юридична природа.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття патентного права, її сутність та юридична природа. Види патентних систем.

Розділ II. Об’єкти правової охорони.

Розділ ІІ Виникнення та здійснення патентних прав

3.1. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки та їх права.

3.2. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Патент.

3.3. Здійснення суб’ективних патентних прав

Розділ IУ. Захист прав патентовласника.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.)

Тема №15

Зміст суб’єктивного права на винахід.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та ознаки винаходу. Об’єкти винаходу.

Розділ II. Виникнення та здійснення права на винахід.

2.1. Критерії патентоспроможності винаходу. Об’єкти, які не визнаються винаходами.

2.2. Кваліфікація винаходу. Порядок подання заявки на отримання патенту на винахід. Міжнародна реєстрація.

2.3. Патент. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.

Розділ III. Зміст суб’єктивного права на винахід.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.)

Тема №16

Зміст суб’єктивного права на промисловий зразок.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та ознаки промислового зразку. Об’єкти промислового зразку.

Розділ II. Виникнення та здійснення права на промисловий зразок.

2.1. Критерії патентоспроможності промислового зразку винаходу. Об’єкти, які не визнаються промислови зразком.

2.2. Кваліфікація промислового зразку. Порядок подання заявки на отримання патенту на промисловий зразок. Міжнародна реєстрація.

2.3. Патент. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.

Розділ III. Зміст суб’єктивного права на промисловий зразок.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.)

Тема №17

Поняття суб’єктивного права на патент та його здійснення.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та правова природа суб’єктивного права на патент.

Розділ II. Зміст суб’єктивного права на патент.

2.1. Особисті немайнові права правоволодільців.

2.2. Виключні майнові права патентоволодільців.

2.3. Обов’язки патентоволодільців.

Розділ III. Здійснення суб’єктивних патентних прав.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.)

Тема №18

Виникнення та здійснення суб’єктивних патентних прав.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Порядок та умови виникнення суб’єктивних патентних прав.

Розділ II. Особливості здійснення суб’єктивних патентних прав.

2.1. Здійснення особистих немайнових суб’єктивних патентних прав.

2.2. Здійснення виключних майнових суб’єктивних патентних прав.

2.3. Особливості виконання патентовласників обов’язків щодо використання об’єктів патентного права.

Розділ III. Особливості захисту суб’єктивних патентних прав.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.)

Тема №19

Порушення та захист прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Приблизний план:

Вступ

Розділ 1. Поняття порушення прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок

Розділ II. Кваліфікація порушення прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

2.1. Порушення особистих немайнових прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

2.2. Порушення майнових прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Розділ III. Захист прав прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 4, 6, 7, 9, 12 - 14, 17-19, 24, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 54-56, 60 - 68, 71, 73, 76, 78 – 83, 85-88.)

Тема №20

Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на комерційне найменування.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та ознаки комерційного найменування.

Розділ II. Виникнення та здійснення права на комерційне найменування.

2.1. Підстави та порядок виникнення права на комерційне найменування.

2.2. Суб’єкти права на комерційне найменування.

2.3. Зміт права на комерційне найменування.

Розділ III. Здійснення захисту права на комерційне найменування

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88)

Тема №21

Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на торговельну марку.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та ознаки торговельної марки.

Розділ II. Виникнення та здійснення права на торговельну марку.

2.1. Підстави та порядок виникнення права на торговельну марку.

2.2. Суб’єкти права на торговельну марку.

2.3. Зміт права на торговельну марку.

Розділ III. Здійснення захисту права на торговельну марку.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88)

Тема №22

Виникнення та здійснення права на торговельну марку.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Підстави та момент виникнення права на торговельну марку.

Розділ II. Здійснення права на торговельну марку.

2.1. Суб’єкти права на торговельну марку.

2.2. Зміст суб’єктивного права на торговельну марку.

2.3. Особливості здійснення суб’єктивного права на торговельну марку

Розділ III. Поняття та види порушення права на торговельну марку.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88)

Тема №23

Особливості суб’єктивного права на використання географічного зазначення.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та ознаки географічного зазначення.

Розділ II. Виникнення та здійснення права на географічне зазначення.

2.1. Підстави та порядок виникнення права на географічне зазначення.

2.2. Суб’єкти права на географічне зазначення.

2.3. Зміт права на географічне зазначення.

Розділ III. Здійснення захисту права на географічне зазначення.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88)

Тема №24

Порушення прав на засоби індивідуалізації учасників цивільно-правового обороту, товарів та послуг

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Визначення поняття порушення права на засоби індивідуалізації учасників цивільно правового обороту, товарів та послуг.

Розділ II. Характеристика видів порушення права на засоби індивідуалізації учасників цивільно правового обороту, товарів та послуг.

Розділ III. Здійснення захисту права на засоби індивідуалізації учасників цивільно правового обороту, товарів та послуг.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88)

Тема №25

Цивільно-правові способи захисту права на комерційне найменування, торгівельну марку, географічне зазначення.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття захисту права на засоби індивідуалізації учасників цивільно правового обороту, товарів та послуг.

Розділ II. Здійснення захисту права на засоби індивідуалізації учасників цивільно правового обороту, товарів та послуг.

2.1. Згальні цивільно-правові засоби захисту права на засоби індивідуалізації учасників цивільно правового обороту, товарів та послуг.

2.2. Спеціальні засоби захисту права на засоби індивідуалізації учасників цивільно правового обороту, товарів та послуг.

Розділ III. Проблеми виконання судових рішень щодо захисту права на засоби індивідуалізації учасників цивільно - правового обороту, товарів та послуг.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література: 12 - 15, 17, 21, 25 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 51, 60 - 65, 67, 68, 73, 76 – 83, 85-88)

Тема №26

Правовий режим комерційної таємниці в Україні.

Приблизний план:

Втуп

Розділ 1. Поняття та ознаки комерційної таємниці. Розмежування понять комерційна таємниця та ноу-хау.

Розділ II. Права особи, яка фактично контролює комерційну таємницю.

2.1. Критерії, яким повинна відповідати комерційна таємниця.

2.2. Момент, з якого інформація може бути віднесена до режиму комерційної таємниці.

2.3. Поняття правового режиму комерційної таємниці.

Розділ III. Поняття порушенняохоронюваного законом інтересу особи, яка законно контролює комерційну таємницю та його види.

Висновки

Список використаних джерел

 

Методичні вказівки

(Література : 5, 12 - 14, 17, 26 - 29, 32 - 35, 38 - 41, 44, 45, 52, 60 - 65, 67, 68, 70, 73, 78 – 83, 85-88)

Тема №27

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти