ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Характеристики та якісні показники приладів

Характеристики точності: градуювальна похибка, основна похибка, варіація дають досить повну уяву про можливі похибки вимірювань за допомогою даного приладу у нормальних умовах, але вони не дозволяють судити про ряд інших властивостей приладу, які дуже суттєві з точки зору експлуатації і визначають загальну якість вимірювального механізму і конструкції приладу у цілому. До числа важливих якісних показників мір і приладів відносяться: власне споживання енергії, вплив температури, вплив зовнішніх магнітних і електричних полів, перевантажувальна властивість.

Власне споживання енергії. При вмиканні вимірювального приладу в електричну систему неминуче відбувається деяка зміна параметрів цієї схеми. При включенні амперметра збільшується опір кола, при включенні вольтметра збільшується загальна провідність. Зміна параметрів схеми викликає відповідну зміну у ній струмів. Таким чином, включення приладу неминуче у тій чи іншій мірі порушує режим роботи схеми. Цей небажаний вплив приладу на схему, в яку він вмикається, швидко зростає із збіль­шенням відношення потужності, яка необхідна для приведення у дію приладу до загальної потужності, яка споживається досліджуваним електричним колом.

З цієї причини споживання енергії приладом або власне споживання енергії є суттєвим показником при оцінці приладів. Потужність, яка споживається приладами різних систем і конструкцій, коливається у широких межах: від часток мікровата у чутливих гальванометрах до кількох ват у самопишучих приладах.

Вплив температури. При зміні температури навколишнього повітря покази приладів дещо змінюються. Причинами цього є:

а) зменшення пружності пружинок при підвищенні темпера­тури; це викликає додатну похибку приладу біля 0,04% на кожний градус зміни температури;

б) зменшення магнітного потоку постійних магнітів з підвищенням температури: у приладах магнітноелектричної системи це призводить до появи від'ємної похибки;

в) зміна опорів обмоток приладів, додаткових опорів і шунтів; вплив цього фактору у більшості випадків призводить до зменшення показів із зростанням температури.

Згідно стандартів зміна показів приладів нормального вико­нання при зміні температури навколишнього середовища на 10°С не повинна перевищувати допустимих значень основної похибки для приладів даного класу.

Вплив зовнішніх полів. Всі показуючі електровимірювальні прилади, за виключенням приладів двох систем: теплової і електро­статичної, піддаються впливу магнітних полів. Зовнішнє магніт­не поле додається до власних магнітних полів приладу і змінює його покази.

За стандартом поділяються прилади залежно від степені їх захисту від впливу зовнішніх магнітних полів на три категорії.

 

 

Категорія І ІІ III
Похибка 0,5% 1%; 2,5%.

Покази приладів електростатичної системи можуть змінюва­тися під впливом зовнішніх електричних полів (ті ж ступені захи­сту, що й для магнітних полів).

Тривале перевантаження. Обмотки електровимірювальних приладів та інші струмопровідні частини (затискачі, пружинки) повинні бути розраховані на тривалу роботу при номінальних струмах і напругах. За стандартом, щитові прилади повинні

витримувати дві години без всяких пошкоджень навантаження у 120% від номінального.

Короткочасне перевантаження. В умовах експлуатації прилад може піддаватися короткочасно дуже великим пере­вантаженням, які виникають при аваріях у мережі і помилкових вмиканнях, або при випадкових непередбачених змінах у режимі струмоприймачів, у колі яких ввімкнений прилад. При короткочасному перевантаженні, яке триває декілька секунд, для приладів у більшості випадків небезпечним є не нагрівання обмоток, а механічне пошкодження його рухомої частини при різкому ударі стрілки об упорний штифт на циферблаті. Стандарти вимагають, щоб щитові амперметри витримували без пошкодження дев'ять ударів струмом, який у десять разів більший від номінального, тривалістю 0,5 секунд кожний з інтервалом в 1 хвилину між ними і один удар струмом тривалістю 5 секунд, що у десять разів пере­вищує номінальний струм.

Ізоляція. Додатковою, необхідною умовою забезпечення безаварійності роботи і безпеки персоналу є надійність ізоляції струмопровідних частин приладу. Тому, колений електровимі­рювальний прилад на виробництві або після ремонту досліджують на надійність ізоляції між струмопровідними частинами і кожухом (корпусом). Дослідження проводять синусоїдальною напругою 50 Гц, значення якої вибирають згідно стандартів залежно від номінальної напруги мережі, для роботи в якій призначений даний прилад, і залежно від номінальної напруги самого приладу (вольт­метри, ватметри, фазометри). Ізоляція повинна витримувати випробувальну напругу на протязі однієї хвилини без будь-яких пошкоджень. Випробувальна напруга вказується на шкалі приладу.

Наприклад, таке позначення на приладі означає, що випро­бувана напруга 2 кВ.

 

або

 

Питання для самоконтролю

1. Які прилади називають аналоговими?

2. Які види шкал вам відомі?

3. У чому різниця між діапазоном показів і діапазоном вимірювань?

4. Для чого необхідний протидіючий момент? Як він створюється?

5. Яка будова опорного пристрою?

6. Чому виникає необхідність у використані заспокоювачів?

7. Які конструкції (види) заспокоювачів вам відомі?

8. Назвіть основні технічні вимоги до приладів.

 

9. Як позначають на циферблатах приладів принцип дії приладу, можливість роботи в тих чи інших умовах, можливі граничні похибки приладу?

10. Назвіть основні якісні показники приладів.

11. Поясніть за таблицею 1 суть за умовних позначень на циферблатах приладів.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти