ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Лекція – 2 год.

1. Поняття та види права інтелектуальної власності.

2. Право інтелектуальної власності та право власності.

3. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

4. Зміст права інтелектуальної власності.

5. Поняття та способи захисту права інтелектуальної власності.

 

Тема 2. Авторське право та суміжні права

Лекція – 2 год.

1. Поняття авторського права. Презумпція авторства.

2. Суб’єкти та об’єкти авторського права.

3. Зміст авторського права.

4. Суміжні права.

5. Способи захисту авторського права і суміжних прав.

 

Тема 3. Патентне право

Лекція – 2 години

1. Поняття та значення патентного права.

2. Право інтелектуальної власності на винахід.

3. Право інтелектуальної власності на корисну модель.

4. Право інтелектуальної власності на промисловий зразок.

5. Поняття та способи захисту об’єктів патентного права.

Плани семінарських занять

Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Семінар – 2 години

6. Поняття та види права інтелектуальної власності.

7. Право інтелектуальної власності та право власності.

8. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

9. Зміст права інтелектуальної власності.

10. Поняття та способи захисту права інтелектуальної власності.

Література

[1-9, 21-29, 34, 36-37, 39, 41-42, 68, 75, 78-79]

 

 

Тема 2. Авторське право та суміжні права

Семінар – 2 години

1. Поняття авторського права. Презумпція авторства.

2. Суб’єкти та об’єкти авторського права.

3. Зміст авторського права.

4. Суміжні права.

5. Способи захисту авторського права і суміжних прав.

 

Задача 1

Художник-аматор купив у магазині картину художника Якименка і зробив з неї декілька копій, які підготував до продажу. Коли автор картини Якименко з’явився до покупця, художника-аматора, щоб скопіювати свою картину і побачив копії, зроблені із перекрученням кольорового фону, він запропонував ці копії знищити.

Покупець не погодився із пропозицією і заявив, що він придбав картину у магазині, став її власником і як власник може розпоряджатися нею як завгодно. Тому він відмовляє автору в копіюванні його картини. Автор звернувся за захистом своїх прав.

Яке рішення повинен ухвалити суд?

 

Задача 2

Два автори створили малюнки, які були використані при випуску швейних виробів. Автори почали вимагати від адміністрації підприємства укладення з ними угоди на використання їх малюнків, посилаючись на те, що всі твори, в тому числі і створені в порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам.

Адміністрація відхилила вимоги авторів, вказуючи на те, що в трудовому договорі прямо записано, що право на використання всіх творчих результатів праці авторів належить роботодавцю.

Як вирішити спір?

Задача 3

Львівське книжкове видавництво уклало з автором Коваленком договір про видання монографії “Історія Галичини”. Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання внести в рукопис уточнення і доповнення. Видавництво надало автору на доопрацювання 4 місяці. Автор раптово помер. Видавництво звернулося до спадкоємців померлого із пропозицією доручити історику Артемову доопрацювати рукопис. Спадкоємці дали згоду.

Кого слід вважати автором випущеної в світ доопрацьованої монографії? Які авторські права переходять у спадщину?

Література:

[5, 9-16, 19, 26, 43, 51, 53, 56, 65, 69, 76]

 

 

Тема 4. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Семінар – 2 години

1. Поняття та загальна юридична характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Характеристика окремих видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

3. Договір комерційної концесіі.

 

 

Задача 1

 

Громадянину Сидорчуку за авторським договором народний скульптор Пилипчук відповідно до вимог розробленого і затвердженого замовником ескізу створив скульптурне погруддя. Через півроку Сидорчук побачив аналогічне погруддя у будинку своїх сусідів – Онищенків. Як виявилося, воно було створене Пилипчуком через 2 місяці після виконання договору з Сидорчуком.

Сидорчук звернувся з позовом до Пилипчика про розірвання авторського договору, повернення авторської винагороди і відшкодування моральної шкоди. У заяві він визначив, що умовами договору було передбачено виконання роботи у єдиному екземплярі і містилася заборона на створення нових скульптур на основі узгоджених замовником ескізів.

Громадянин Пилипчик заперечував проти позову на підставі, що умови договору, які порушують його право на самореалізацію, є недійсними.

Вирішить справу.

 

Задача 2

 

На підставі договору франчайзингу фірма Lee надала право торгувати її товаром і під її торгівельною маркою товариству з обмеженою відповідальністю “Дельта”. Договором було обумовлено, що використання торгівельної марки обмежується лише територією реєстрації ТОВ.

Представником фірми Lee в Україні було встановлено, що ТОВ “Дельта”, використовуючи зазначену торгівельну марку, створило ряд філій в інших обласних центрах України. Крім того, під торгівельною маркою фірми Lee продавалась власна продукція ТОВ, що не було передбачено договором. Зазначеною торгівельною маркою користувалось і ТОВ “Дельта-Світ”, що виокремилося із ТОВ “Дельта” в результаті реорганізації.

Які істотні умови договору комерційної концесії? Що становить предмет такого договору? Вирішить справу.

 

Задача 3

 

СП “Консум” звернулося з позовом до Харківського відділення Української академії банківської справи (УАБС) про стягнення компенсації за порушення авторського права у розмірі 1000 мінімальних розмірів заробітної плати, відшкодування моральної шкоди і прийняття рішення про вилучення і знищення контрафактних примірників твору гр. Огризко “Збірник задач з економіки підприємств”.

У заяві зазначалося, що між СП та гр. Огризко 29.04.1999 року був укладений авторський договір про передачу твору для використання на умовах виключної ліцензії, але у травні 1999 року Харківським відділенням УАБС був виданий аналогічний твір у кількості 800 примірників. Видання твору з позивачем не узгоджувалося, дозволу на його використання СП не надавало.

Харківське відділення УАБС заперечує проти позовних вимог на тій підставі, що даний твір був створений Огризко під час перебування у трудових відносинах з УАБС як частина методичної, навчальної роботи, тому твір є службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю – Харківському відділенню УАБС.

Як було встановлено у судовому засіданні, громадянин Огризко працював ст. викладачем у Харківському відділенні УАБС з 1996 року по 2000 рік. Протягом 1998 року ним був підготовлений спірний збірник задач, що був опублікований у травні 1999 року Харківським відділенням УАБС. 29.04.1999 року Огризко уклав з СП “Консум” договір про опублікування спірного задачника у кількості 2000 примірників.

Який твір визнається службовим? Чи мав право громадянин Огризко укладати авторський договір з СП “Консум”? Вирішить справу.

 

Література:

[1-9, 21-29, 34, 36-37, 39, 41-42, 68, 73, 75, 78-79]

 

Питання для підготовки до заліку

 

1. Автори як суб’єкти права інтелектуальної власності.

2. Адміністративно-правовий захист авторського права та суміжних прав.

3. Види права інтелектуальної власності.

4. Виникнення та здійснення авторського права. Презумпція авторства.

5. Виникнення, становлення та розвиток права інтелектуальної власності.

6. Вільне використання творів літератури, науки та мистецтва.

7. Договір комерційної концесії.

8. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

9. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

10. Загальна характеристика Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 р.).

11. Загальна характеристика Всесвітньої конвенції про авторське право (1952 р.).

12. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

13. Загальна характеристика Договору ВОІВ про авторське право (1996 р.).

14. Загальна характеристика Паризької конвенції про охорону промислової власності (1883 р.).

15. Загальна характеристика способів захисту патентних прав.

16. Загальна характеристика Угоди з торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності “TRIPS” (1994 р.).

17. Законодавство України про інтелектуальну власність.

18. Захист прав на комерційне найменування.

19. Заявники як суб’єкти права інтелектуальної власності.

20. Зміст суб’єктивного права на географічне зазначення.

21. Зміст суб’єктивного права на комерційне найменування.

22. Зміст суб’єктивного права на торгівельну марку.

23. Інтелектуальна власність та право інтелектуальної власності.

24. Кримінально-правовий захист авторського права та суміжних прав.

25. Ліцензійний договір.

26. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

27. Майнові права автора творів літератури, науки та мистецтва.

28. Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

29. Майнові права суб’єктів суміжних прав.

30. Обов’язки патентоволодільця.

31. Основні міжнародні конвенції та договори у сфері інтелектуальної власності.

32. Особисті немайнові права автора творів літератури, науки та мистецтва.

33. Особисті немайнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

34. Особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав.

35. Оформлення патентних прав.

36. Оформлення прав на географічне зазначення.

37. Оформлення прав на торгівельну марку.

38. Патентне відомство. Апеляційна палата.

39. Поняття авторського права та суміжних прав.

40. Поняття інтелектуальної власності.

41. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності.

42. Поняття права інтелектуальної власності.

43. Поняття суб’єкта права інтелектуальної власності.

44. Поняття та ознаки винаходу.

45. Поняття та ознаки комерційного найменування.

46. Поняття та ознаки корисної моделі.

47. Поняття та ознаки об’єкта права інтелектуальної власності.

48. Поняття та ознаки об’єктів авторського права та суміжних прав.

49. Поняття та ознаки об’єктів суміжних прав.

50. Поняття та ознаки промислового зразка.

51. Поняття та способи захисту авторського права та суміжних прав.

52. Поняття та функції патенту.

53. Поняття, види та ознаки торгівельної марки.

54. Поняття, ознаки та види географічних зазначень.

55. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.

56. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

57. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права та суміжних прав.

58. Суб’єкти авторського права та суміжних прав.

59. Суб’єкти права промислової власності. Співавторство.

60. Цивільно-правовий захист авторського права та суміжних прав.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти