ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Закон Ома в диференціальній формі

Узагальнений закон Ома (УЗО)

Частинні випадки УЗО

1. Джерело струму відсутнє Закон Ома для однорідної ділянки кола
2. Коло замкнуте   З. Коло розімкнуте I=0
 
 

 

R - опір всього кола R= R0 + r, r- опір джерела     Закон Ома для повного кола
 

– струм короткого замикання

Робота і потужність електричного струму. З'єднання джерел у батарею.

– корисна потужність

– загальна потужність

 

Послідовне Паралельне
б= 1+ 2+ 3 rб=r1+r2+r3     " б= 1= 2= 3  

Закон Джоуля - Ленца.

Задачі:

№1

Елемент з ЕРС =2В має внутрішній опір г=0,5 Ом. Знайти падіння потенціалу Ur всередині елемента при струмі в колі І=0,25 А Який зовнішній опір R при цих умовах. [0,125 В; 7,5 Ом]

 

№2

Маємо два однакових елемента з EРC =2В і внутрішнім опором г=0,3 Ом, Як потрібно з'єднати ці елементи щоб отримати більший струм, якщо зовнішній опір кола: [а) 5А; 5,7А; б) 0,24А; 0,124А]

а) R=0,2 Ом

б) R=l 6 Ом? Знайти струм в кожному із цих випадків.

 

№3

Два паралельно з’єднаних елемента з однаковим ЕРС 1= 2=2 В і внутрішнім опором r1=1Oм і г2=1,5 Ом замкнуті на зовнішній опір R=1.4 Ом Знайти струм І в кожному з елементів і у всьому колі. [0,6; 0,4; 1]

 

№4

Два послідовно з’єднаних елемента з однаковим ЕРС 1= 2=2 В і внутрішнім опором r1=1Oм і г2=1,5 Ом замкнуті на зовнішній опір R= 0,5 Ом. Знайти різницю потенціалів на зажимах кожного з елементів. [0,66 В; 0В]

№5

Алюмінієвим провідником з S=0,2мм2 протікає струм 0,2 А. Визначити силу, яка діє на окремий вільний електрон, з боку електричного поля. Питомий опір алюмінію 26 нОм*м. [4,16 10-21Н]

№6

Елемент з ЕРС. =1,6 В має внутрішній опір г=0,5 Ом, Знайти ккд. елемента при силі струму І=2,4 А. [25%]

№7

Батарея з ЕРС і внутрішнім опором r=1 Ом має ккд (мал 1) Падіння потенціалу на опорах R1 та R4 рівне U1 = 4B; U4 = 2B. Який струм I показує амперметр? Знайти падіння потенціалу U2 на опорі R2. [2А; 2В]

Мал. 1

№8

Електричний чайник який має V=600cm3 води при температурі t0=90С забули вимкнути. Опір нагрівника чайника R=16 Ом Через який час t після включення вода в чайнику википить? Напруга в колі нагрівника U=120B, ккд. нагрівника [49хв.]

№9

Елемент, резистор і амперметр підключені послідовно. Елемент має EРС і внутрішній опір r = 0,4 Ом. Амперметр показує струм I = 1 А. Який ккд елемента? [80%]

№10

Знайти покази амперметра і вольтметра в схемах показаних на малюнку 2-4. ЕРС батареї опір R1 = 400 OM і R2 = 600 Ом, опір вольтметра RV = 1кОм.

а) 0,22А; 110В; б) 0,142А; 53,2В в) 0,57А; 110В

           
   
     
 
 


Мал. 2 Мал. 3 Мал. 4

№11

Об’єм V=4,5л води можна закип'ятити, витративши електричну енергію W=0,5 кВт∙ч. Початкова температура води to=230C. Знайти ккд нагрівника. [80%]

Лекція №8. Правила Кірхгофа

Правило I

Алгебраїчна сила струмів, які сходяться у вузол, дорівнює нулю

I1+ I5 = I2 + I3 + I4 або І1 - І2 - І3 - І4 + І5 = 0

Струм, який входить у вузол, вважають позитивним, а струм, який виходить з вузла – негативним.

Правило II

У контурі алгебраїчна сума спадів напруг (добутків сил струмів на опори відповідних ділянок) дорівнює алгебраїчній сумі електрорушійних сил, які діють у цьому контурі.

 

Задачі:

№1

Знайти покази амперметра і вольтметра в схемах показаних на мал. 5. Е.р.с. батареї =110В опір R1 =400 Ом і R2 =600 Ом, опір вольтметра Rv =1 кОм..

 
 


Мал. 5

№2

Батарея має Е.р.с. 1=2В 2=3В, опір R3=1.5кОм опір амперметра RА=0,5кОм (мал. 6). Падіння потенціалу на опорі R2 рівне U2=1В (струм через цей опір напрямлений зверху до низу). Знайти покази амперметра.

 
 

 

 


 

Мал. 6

№3

На мал. 7 , R1 = 48 Ом, R2 = 24Ом, спад напруги U2 на опорі R2 дорівнює 12 В. Визначити: 1) силу струму на всіх ділянках кола; 2) опір R3. Внутрішнім опором елементів знехтувати.

Мал. 7

 

№4

Маємо 120 вольтову лампу потужність цієї лампи Р=40Вт. Який додатковий опір потрібно ввімкнути в коло послідовно з лампою, щоб вона давала нормальне розжарення при напрузі в колі U=220В? Яку довжину ніхромового дроту діаметром d=0.3мм потрібно взяти щоб отримати такий опір? [300Ом; 21,2м]

№5

Батарея з Е.р.с. 240В і внутрішнім опором r=1Ом замкнута на зовнішній опір R=23Ом. Знайти повну потужність Р, корисну потужність та к.к.д. батареї.

[2.4кВт; 2.3кВт; 96%]

№6

Батареї мають Е.р.с 1=2В та 2=1В, опір R1=1кОм, R2=0.5кОм і R3=0,2кОм. Опір амперметра RА=0,2кОм (мал. 6). Знайти покази амперметра.

№7

Батареї мають Е.р.с. 1=2В, 2=4В, 3=6В, опір R1=4Ом, R2=6Ом та R3=8Ом (мал. 7). Знайти струм у всіх ділянках кола.

№8

У схемі зображеній на мал. 7 струми I1 та I3 напрямлені зліва направо, струм I2 зверху вниз. Падіння потенціалу на опорах R1, R2, R3 рівні U1=U3=2U2=10B. Знайти е.р.с. та , якщо .

№9

ЕРС батареї =100В, опір R1=100Ом, R2=200Ом, R3=300Ом опір вольтметра RV=2кОм. Яку різницю потенціалів показує вольтметр (мал. 8)?

№10

На мал. 8 R1 = R2 = R3 = 100 Ом. Вольтметр показує Uv = 200В, опір вольтметра Rv = 800 Ом. Визначити ЕРС батареї, нехтуючи її опором.

 

Мал. 9

Мал. 8

№11

Визначити силу струму І3, яка протікає через резистор R3 (мал. 9) і напругу U3 на кінцях цього резистора, якщо , , R1 = 2 Ом, R2 = 6 Ом, R3 =1Ом. Внутрішніми опорами джерел струму знехтувати.

 

№12

Знайти кількість теплоти, яка виділяється щосекунди в одиниці об’єму мідного провідника при густині струму 30 А/см2.

 

№13

Електричний чайник має дві обмотки. При ввімкнені однієї з них вода в чайнику закипає через 15 хв, при ввімкнені іншої - через 30 хв. Через скільки часу закипить вода в чайнику, якщо ввімкнути обидві обмотки: а) послідовно; б) паралельно.

Домашня контрольна робота

Задача

Складіть схему з трьох сполучених ділянок, відображених на мал. 10. Номе­ри ділянок, ЕРС джерел ε1 внутрішній опір джерел r1, опір ділянок R1 (або сила
струму I,що протікає по одній із ділянок в напрямку від т. А до В) задано по
варіантах в табл. 2. .

Відшукати: 1) величини, зазначені в останній графі таблиці; 2) різницю по­тенціалів між точками А та В.

Приклад схеми, яка відповідає 25-му варіанту, показаний на мал. 10, а.

 

Мал. 10, а

 

 

Мал. 10


Таблиця 2

Семінар №2 “Напівпровідники”

1. Власна провідність.

2. Домішкова провідність.

3. Фотопровідність

4. р-n – перехід.

5. Напівпровідникові прилади. Застосування

 

Розділ ΙΙΙ

Електромагнетизм

Лекція №9. Магнітне поле

Магнітне поле – створюється тільки рухомими зарядами, і діє тільки на рухомий в цьому полі заряд, змінюючи траєкторію його руху.

FA = lIBsinα – сила Ампера

F1 = qVBsinα – сила Лоренца

В = μμ0Н, де В – вектор магнітної індукції, Н – вектор напруженості, μ – відносна магнітна проникність середовища, μ0 – магнітна стала 4π .10-7 Гн/м2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти