ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Компонування (топографії) інтегральної мікросхеми

Компонування інтегральної мікросхеми або топографія інтегральної мікросхеми– це особливий об’єкт права інтелектуальної власності, який являє собою зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з‘єднань між ними.

Інтегральна мікросхема – це мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функції електронної схеми, елементи і з‘єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. Саме таке визначення дано топографії інтегральної мікросхеми і самої інтегральної мікросхеми статтею 1 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” .Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем в Україні.

Статтею 471 ЦК України визначені умови за яких компонування інтегральної мікросхеми придатне для набуття права інтелектуальної власності на нього.

Не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію інтегральної мікросхеми.

Компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним, якщо воно є результатом інтелектуальної діяльності його автора, не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати його першого використання. Дата першого використання компонування інтегральної мікросхеми – це дата, коли використання компонування інтегральної мікросхеми стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Відповідно до Закону компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним доти, доки не доведено протилежне.

Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є оригінальним.

Воно визнається оригінальним, якщо не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати його першого використання. Навіть якщо компонування містить елементи відомі в галузі мікроелектроніки, воно може бути визнане оригінальним, якщо сукупність цих елементів відповідає вказаним вимогам. Компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним, якщо інформація про нього була розкрита автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, але не раніше, ніж два роки до дати подання до Установи заявки на реєстрацію цього компонування. Не може бути визнане оригінальним компонування інтегральної мікросхеми, заявка на реєстрацію якого подана до Установи пізніше, ніж через два роки від дати його першого використання. Дата першого використання компонування інтегральної мікросхеми – дата, коли таке використання стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Правова охорона компонування інтегральноїмікросхеми здійснюється шляхом його державної реєстрації в Установі та видачею свідоцтва, яке засвідчує набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми діє десять років від дати подання заявки до Установи.

Свідоцтво про реєстрацію компонування інтегральної мікросхеми може бути видано кільком заявникам, якщо таке компонування створено їхньою спільною працею. У цьому випадку взаємовідносини стосовно використання компонування інтегральної мікросхеми визначаються договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми здійснюється спільно всіма власниками, але жоден із них не може передавати свої майнові права Іншій особі без згоди решти власників.

Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві.

Суб'єктами праваінтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:

1) автор компонування інтегральної мікросхеми єфізична особа, творчою працею якої створено об'єкт, який визнано компонуванням інтегральної мікросхеми;

2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом. Ними можуть бути громадянами України, іноземні громадяни та особи без громадянства, права та обов’язки яких передбачені цивільним законодавством України. відповідно до чинногозаконодавства права я

Майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є виключне право на :

1) використання компонування інтегральної мікросхеми;

2) дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми;

3) перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання, а також інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Законом встановлено, що під використанням компонування інтегральної мікросхеми слід розуміти:

– копіювання компонування інтегральної мікросхеми;

– виготовлення інтегральної мікросхеми із застосуванням даного компонування; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми;

– ввезення таких інтегральних мікросхем та виробів, що їх містять, на митну територію України;

– пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг інтегральної мікросхеми, виготовленої із застосуванням даного компонування, та будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми.

Інтегральна мікросхема визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компонування інтегральної мікросхеми оригінальним.

Закон також визначає дії, які не визнаються порушенням прав на зареєстроване компонування інтегральної мікросхеми. Такими діями є використання зареєстрованого компонування інтегральної мікросхеми:

– у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстроване компонування інтегральної мікросхеми використовується лише для потреб зазначеного засобу;

– без комерційної мети;

– з науковою метою або в порядку експерименту;

.– придбане законним шляхом;

– якщо особа не знала і не могла знати, що компонування інтегральної мікросхеми виготовлено і введено в обіг з порушенням прав;

– за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо).

Право користування компонуванням інтегральної мікросхеми належить володільцю відповідного свідоцтва. Він може передавати це право за договором іншій особі. Але законом можуть зазначатися випадки, коли використовувати зазначений об'єкт може інша особа без дозволу власника. Так виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки, Кабінет Міністрів України, може дозволити використання зареєстрованого компонування інтегральної мікросхеми без згоди його власника. У цьому випадку власнику виплачується відповідна компенсація.

Припинення виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може статися у разі дострокового припинення дії свідоцтва на зазначений об'єкт, тобто у разі відмови від свідоцтва або в разі несплати збору за підтримку чинності свідоцтва.

У разі, припинення чинності виключних майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою.

Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може визнаватися недійсними тільки з підстав та в порядку, встановлених законом. Так, способом припинення правової охорони компонування інтегральної мікросхеми є визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на нього, тобто визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію компонування тільки у судовому порядку.

Законодавством України та Паризькою конвенцією про охорону промислової власності передбачено право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми.

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компонування інтегральної мікросхеми в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Спори між власником майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми і суб'єктом права попереднього користувача розв'язуються у судовому порядку.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми становить десять років від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми. Цей строк може бути достроково припинений, але не може бути продовжений.

Нормативно-правові акти

Закони України

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти