ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Система органів управління у сфері охорони інтелектуальної власності

 

В Україні сформувалася і дуже ефективно діє розгалужена організаційна система органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності.

У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створено підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту інтелектуальної власності [131].

Забезпечувати реалізацію державної політики та здійснювати контроль за дотриманням норм законодавства у сфері охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні покладено на державні виконавчі органи.

В системі органів виконавчої влади діє Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти інтелектутальної власності. Це постійно діючий орган при КМУ, створений у 2000 році для координації діяльності органів виконавчої влади у сфері інтелектутальної власності [123]

За здійсненням державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство освіти і науки України (МОН).

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності відповідно до ПостановиПро затвердження Положення про
Міністерство освіти і науки Українивід 19 грудня 2006 р. N 1757[ ];

Виконання конкретних функцій усфері інтелектуальної власності МОН делегувало Державному департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ).

Держдепартамент, що діє у складі МОН, є урядовим органом державного управління і проводить єдину державну політику у сфері інтелектуальної власності. Основним завданням Держдепартаменту є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектутальної власності;

– прогнозування та визначення перспектив і напрямків розвитку у сфері інтелектутальної власності;

– розроблення нормативно-правової бази функціонування державної системи охорони інтелектутальної власності;

– підтримування міжнародного співробітництва у сфері інтелектутальної власності;

– організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти права інтелектутальної власності;

– координація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектутальної власності [29].

При Держдепартаменті створено консультативну раду з представників усіх творчих спілок України та відомих творчих діячів України, а також Апеляційну палату для розгляду в адміністративному порядку заперечень проти рішень за завками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельну марку, топографії інтегральних мікросхем і зазначення походження товарів [ ]. Наказ МОН «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати ДДІВ» від 15.09.2003 р.№ 622.

Важливу роль у системі органів, що забезпечують охорону інтелектутальної власності відіграють структурні підрозділи, що утворюють інфраструктуру Держдепартаменту.

Державне підприємство „Український інститут промислової власності” (Укрпатент) відіграє важливу роль у системі органів регулювання охорони об’єктів інтелектуальної власності, підпорядкований Держдепартаменту, є основою інфраструктури охорони промислової власності в Україні та здійснює такі функції:

– приймає заявки на видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності;

– проводить експертизу заявок об’єктів промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, зміну їх правового статусу та офійну публікацію відповідних відомостей;

– забезпечує державну реєстрацію об’єктів промислової власності;

– здійснює державну реєстрацію договорів про передачу права власності на об’єкти промислової власності, що охороняються в Україні та договорів про видачу дозволу (ліцензій, ліцензійних договорів) на їх використання;

– забезпечує інформаційне функціонування державної системи охорони

промислової власності;

–забезпечує фізичних та юридичних осіб інформацією про об’єкти

промислової власності;

– формування фондів національної патентної документації в органах державної системи науково-технічної інформації України тощо. [ ]; Наказ МОН 175

Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - Агентство), створене наказом МОН України від 07.06. 2000 р. № 177 "Про створення Державного пiдприємства "Українське агентство з авторських та сумiжних прав" на базі Державного агентства України з авторських і суміжних прав і є його правонаступником, засноване на державній власності і належить до сфери управління МОН України та підпорядковане Департаменту.

Агентство створено з метою управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, зокрема такими категоріями майнових прав, як використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав шляхом: публічного виконання, в тому числі на радіо і телебаченні; відтворення творів за допомогою механічного, магнітного та іншого запису; репродукування; тиражування творів образотворчого мистецтва у промисловості; відтворення аудіовізуальних творів чи звукозаписів творів в особистих цілях та ін., сприяння зазначеним суб'єктам щодо передачі прав на використання творів науки, літератури і мистецтва на індивідуальній основі, представництва законних інтересів суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у державних та громадських органах і організаціях, здійснення за дорученням Департаменту окремих (державних) функцій.

Інститут інтелектуальної власності і права є складовою структурою Національної системи охорони інтелектуальної власності. Основним завданням інституту є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності та здійснює набір слухачів (студентів старших курсів, бакалаврів і спеціалістів)на навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Інтелектуальна власність». Діяльність інституту координується Держдепартаментом.

Державне підприємство «Інтелзахист»засноване МОН у 2002 році з метою видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуваних творів, фонограм, комп’юторних програм та баз даних, а також посилення захисту права у сфері інтелектуальної власності та попередження правопорушень у цій сфері.

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послугстворений з метою сприяння інноваційній активності та надання допомоги учасникам інноваційного процесу у вирішенні питань, що стосуються сфери промислової власності, основним завданням якого є:

– проведення консультацій з питань, що стосуються об'єктів промислової власності

– інтернет-біржа промислової власності

– патентні дослідження, порівняльний аналіз та оцінка вартості об'єктів промислової;

– складання ліцензійних та інших договорів

–інформаційне забезпечення та моніторинг ринку об'єктів промислової власності в інтересах замовника

– виготовлення копій документів на CD та інші види послуг.

Науково-дослідний інститутінтелектуальної власності. створений

МВС України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів, пов’язаних із порушенням прав інтелектуальної власності, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної протидії цим порушенням. Особливу увагу приділяє попередженню та викриттю фактів розмноження і розповсюдження контрафактної аудіовізуальної продукції, неліцензійного комп’юторного програмного забезпечення, а також фактів виробництва та розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок видомих товаровиробників. У 2001 році в структурі Державної служби боротьби з економічною злочинністю були створені підрозділи по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності – як у центральному апараті, так і на регіональному рівні. Ця робота координується міжвідомчими робочими групами, до складу яких входять представники Міністерства економіки з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України [125, 126];

Державна митна служба України – забезпечує реєстрацію переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності та здійснює комплекс законодавчих заходів із недопущення переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності [82, 127];

Служба безпеки України у системі якої створені спеціальні підрозділи боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, бере участь у розробці та здійсненні заходів із захисту Державних таємниць України. На СБУ покладена відповідальність за державну політику голографічного захисту товарів і документів та здійснює державний контроль і координацію у цій сфері. [128, 129];

Державна податкова адміністрація України – здійснює контроль за нарахуванням і сплатую податків при ввезенні та виробництві аудівідеопродукції на території України. Особливу увагу приділяє заходам щодо вилучення та знищення контрафактної продукції, виявленню та знешкодженню підпільного виробництва [130].

Антимонопольний комітет України – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов’язаної з неправомірним використанням об’єктів інтелектуальної власності [84];

Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законодавчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського союзу [124];

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України – здійснює державний контроль над дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері.

– Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики [34].

Загальні суди та господарські суди в межах своїх повноважень вирішують питання захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку.

У структурі судової влади у 2001 році створено спеціалізовану колегію суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Подібні колегії також створені у складі господарських судів Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя та апеляційних господарських судів.

З 1 березня 2003 року у Вищому господарському суді України та в апеляційних господарських судах діють спеціалізовані судові палати з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Вказані державні органи у межах своєї компетенції вирішують питання, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти