ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Орієнтовних навчальних програм

Збірник

Орієнтовних навчальних програм

Туристсько-краєзнавчого напрямку

Позашкільної освіти

 

 

Рівне-2011 р.

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

РОІППО

Протокол №3 від 30.08.2011

Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчого напрямку Підготовлені колективом КЗ “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради. Передбачається можливість внесення змін і доповнень з урахуванням специфіки кожного навчально-виховного закладу. Програми розраховані на учнів позашкільних і навчально-виховних закладів а також студентів ВНЗ.

Рецензенти: Т.М.Гавлітіна — кпн, проректор з наукової роботи Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Н.Ю.Давидюк — завідувачка кабінету позашкільної освіти Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Укладачі: В.О. Веремчук — заступник директора КЗ “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради.

Н.О.Брончук — завідувачка інформаційно-методичним відділом КЗ “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради.

Відповідальний за випуск: В.М.Григор — директор КЗ “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради.

 

 

Зміст

 

Вступ 4 с.

Програма гуртка “Юні археологи-краєзнавці” 5-13 с.

Програма гуртка “Народні умільці-краєзнавці” І року навчання 14-18 с.

Програма гуртка “Народні умільці-краєзнавці” ІІ року навчання 19-24 с.

Програма гуртка “Народні умільці-краєзнавці” ІІІ року навчання 25-30 с.

Програма гуртка “Народні умільці-краєзнавці” 4 року навчання 31-36 с.

Програма гуртка “Юні етнографи-краєзнавці” І року навчання 37-42 с.

Програма гуртка “Юні етнографи-краєзнавці” ІІ року навчання 43-48 с.

Програма гуртка “Юні етнографи-краєзнавці” ІІІ року навчання 49-56 с.

Програма гуртка “Спортивне орієнтування” І-ІІІ року навчання 57-84 с.

Програма гуртка “Молодший інструктор туризму” 85-89 с.

 

Вступ

Заклади туристсько-краєзнавчого профілю відіграють особливу роль у справі виховання юних громадян України в епоху державного і духовного відродження.

Туристські подорожі, краєзнавчі та фольклорні експедиції — це важливий і досить дієвий засіб формування у молоді національної свідомості, любові до рідного краю, до його історичної спадщини, природи.

Запропоновані програми туристсько-краєзнавчого профілю допоможуть педагогам у реалізації викладених завдань, а саме:

- у розвитку стійких інтересів шкільної молоді;

- у фізичному загартуванні школярів;

- у вихованні юних патріотів України.

Програми розроблені педагогічними працівниками Рівненської обласної станції юних туристів і опробуванні в процесі гурткової роботи протягом декількох років. Вони є орієнтовними і розраховані на педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

В процесі роботи керівник гуртка може змінювати програми, доповнювати їх, виходячи з конкретних умов роботи, віку гуртківців та своєї спеціалізації.

Крім теоретичних і практичних занять в приміщенні, програми передбачають навчально-тренувальні виїзди на місцевість, походи вихідного дня, краєзнавчі експедиції по рідному краю, екскурсії та участь у масових заходах туристсько-краєзнавчого напрямку ( змагання, турніри, зльоти, фольклорні та краєзнавчі свята), що дає можливість педагогу творчо підходити до планування та роботи туристсько-краєзнавчого об'єднання в цілому.

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ “РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою Наказом управління

Рівненської обласної станції освіти і науки

юних туристів обласної державної

Протокол № 3 від 17.09.2007р адміністрації

Протокол №363 від 5.09.2011

 

ПОГОДЖЕНО

науково-методичною радою

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

Протокол №3 від 30.08.2011

 

 

Програма

Гуртка

 

,,ЮНІ АРХЕОЛОГИ-КРАЄЗНАВЦІ’’

ІV рік навчання

( основний рівень)

 

Карпюк АллаФедорівна,

Керівник гуртків

Рівненської обласної

Станції юних туристів

 

м.Рівне, 2011

 

Пояснювальна записка

Історичне минуле нашого народу схоже на багатовікове могутнє дерево, найзагадковіші та нерозгадані сторінки якого заховані глибоко в товщі землі. Виявити їх та відновити історичну істину допомагає археологія як складова частина системи історичних знань.

Впродовж віків Волинська земля була місцем постійного та тимчасового перебування багатьох етнографічних груп, які лишили після себе не лише німі археологічні свідчення – стоянки, селища, кургани, а й культурні надбання, які пізніше стали складниками української культури. Археологічні пам’ятки Волині, аналіз яких становить зміст цієї програми є неоціненним джерелом для вивчення історії та культури стародавнього і середньовічного часу регіону. Головним завданням даної програми є формування у гуртківців цілісної системи уявлень про історичне минуле нашої батьківщини на прикладі матеріалів історичної Волині.

Рекомендована програма розрахована на школярів старшого шкільного віку і є логічним продовженням 3-х річної програми ,,Юні археологи” за якою працювали гуртківці у попередні роки. Заняття проводяться в теоретичній та практичній формах, але обов’язково з використанням місцевого археологічного матеріалу.

Програма передбачає проведення археологічних розвідок на вже виявлених та дослідження і відкриття нових археологічних об’єктів області, знайомство з музейними фондами, місцевими архітектурними та історичними пам’ятками. Під час практичних занять закріплюються отримані теоретичні знання, набуваються навички роботи з археологічним матеріалом, науковою та архівною літературою.

Обсяг матеріалу, види та теми занять пропонованої програми є орієнтовними, тому керівники гуртків, залежно від творчих міркувань і уподобань, можуть вносити відповідні зміни у той чи інший розділ програми.

Пропонований курс є спробою доступного викладу основних проблем розвитку регіону та допомагає виявити особливості, привнесені до них конкретною творчістю мас у місцевих умовах.

 

Тематичний план занять

№ з/п Тема і зміст заняття Кількість годин
Всього Практичні Теоретичні
1. Підсумки літньої експедиції,огляд тем вивченого матеріалу. -
2. Основи теоретичної археології. Найважливіші поняття і терміни. Камеральна обробка матеріалів.      
3. Археологічна культура і проблеми її виділення.
4. Польові археологічні дослідження.
5. Археологія і туризм.
6. Археологія в краєзнавстві. Роль археології у вивченні історії рідного краю.      
7. Охорона пам’яток рідної землі – справа честі багатьох і кожного.
8. Волинь – північно-західний регіон України. Археологічні старожитності в контексті історичних досліджень.      
9. Походження людини та найдавніші людські істоти в Україні. Палеоліт Волині.      
10. Мезоліт. Мезолітичні культури Волині та Волинського Полісся.
11. Культури епохи неоліту.
12. Археологічні пам’ятки Волині періоду міднокам’яного віку.
13. Культури епохи бронзи на Волині.
14. Ранній залізний вік на теренах нашого краю.
15. Давньослов’янський та ранньосередньовічний період археології Волині.      
Археологія Волині в часи Київської Русі та Галицько-Волинської держави.      
17. Археологія Волині XV-XVII ст.
  Всього:

 

Тема № 1. Підсумки літньої експедиції,огляд тем вивченого матеріалу.

Аналіз і підсумки літньої експедиції,огляд основних тем вивченого матеріалу.

 

Тема № 2. Основи теоретичної археології. Найважливіші поняття і терміни.

Камеральна обробка матеріалів.

Археологія як історична наука. Її періодизація. Розвиток археологічних шкіл і напрямків в світовій науці. Методики досліджень історичного процесу за даними археології. Основні поняття та терміни. Археологічні пам’ятки та їх типи. Лабораторні дослідження. Методи датування археологічних об’єктів. Комплексний підхід в історичних реконструкціях.

 

Практичні заняття: зустрічі з ученими, відвідання навчальних та наукових закладів, археологічні розвідки.

 

Тема № 6. Археологія в краєзнавстві. Роль археології у вивченні історії рідного

Краю.

Джерела історичного краєзнавства(письмові та речові, їх взаємозв’язок ). Археологічні джерела – найдавніший вид історичних джерел. Виявлення та попередня оцінка пам’яток. Виявлення та попередня оцінка пам’яток в ході археологічної розвідки. Комплексне вивчення археологічних пам’яток із використанням топографічних джерел. Методика наукової обробки археологічних матеріалів у краєзнавчих дослідженнях.

 

Практичні заняття: відвідування архіву(знайомство з матеріалами). Екскурсія до музею.

 

Волині.

 

Соціальні та біологічні аспекти антропогенезу. Видатні відкриття палеоантропологів, як передумова відтворення сучасної картини передісторії людства. Еволюція черепа людини та виготовлення найдавніших знарядь праці. Періодизація кам’яної доби. Ранній, середній та пізній палеоліт на території Волині. Збирачі та мисливці.

 

Практичні заняття: практикум у палеонтологічному розділі краєзнавчого музею; ознайомлення з роботою палеоантропологів і остеологів; демонстрація знарядь праці палеолітичної епохи; їх замалювання; картографування палеолітичних стоянок на території рідного краю.

Волині.

Пам’ятки зарубинецької культури в поліських районах Волині (ІІІ – ІІ ст.. до н.е.). населення пшеворської культури на Волині і участь у їх формуванні прийшлих германських племен (І ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.). Зубрицька культурна група на Волині (І – ІІ ст. н.е.). Пам’ятки вельбарської культури як відображення розселення германських племен на території Волині (ІІ – ІV ст. н.е.). Занепад черняхівської культури і участь населення Волині у створенні

 

ранньослов’янських культур. Слов’янські пам’ятки V – VII ст. типу Корчак на Волині. Зимнівське городище – можливий політичний центр дулібів. Старожитності слов’ян типу Луки - Райковецької на Волині.

Практичні заняття: археологічні розвідки на слов’янські пам’ятки Рівненщини, робота в краєзнавчому музеї, камеральна обробка зібраного матеріалу.

 

Держави.

Характеристика укріплених поселень на Волині. Розвиток волинського поселення від князівської фортеці до середньовічного міста. Археологічні дослідження городищ та селищ як важливе джерело для висвітлення виробничої діяльності , культури та побуту селян. Поховальні пам’ятки давньоруського часу на Волині. Скарби доби Київської Русі. Загальний характер та своєрідність культури Волині Х – середини XIV ст.

 

Практичні заняття: археологічні розвідки, практичні роботи в музеях, написання рефератів.

 

Програма гуртка

„ Народні умільці - краєзнавці”

І року навчання

(основний рівень)

 

Андреюк Наталія Ігорівна,

Пояснювальна записка

Сьогодні ми будуємо суверенну, незалежну українську державу і тому питання збереження і примноження національної культури, духовних запитів, економічних знань є досить актуальним.

Тільки покоління, сформоване на духовних надбаннях предків, може утверджувати нову духовність, творити нові культурні цінності, гідні нашої сучасності, продовжувати розвивати культурно-історичні традиції.

Основною метою гуртка є ознайомлення учнів з предметом етнографії, розвитком матеріальної сфери народної культури, з найдавнішим ремеслом українського народу — плетінням із лози. Розвивати естетичний смак, розширювати кругозір дітей. Виховувати старанність, взаємодопомогу, любов до рідної природи, до історії народу, до всього того середовища, з яким пов'язані формування і розвиток дитини.

 

При вивченні даного курсу гуртківці повинні знати:

-основні етнографічні поняття;

-основні і допоміжні галузі господарства;

-народні промисли і ремесла;

-рослинну символіку українського народу;

-історію розвитку лозоплетіння;

-основи туристської підготовки;

-правила техніки безпеки під час обробки лози.

 

Повинні вміти:

-користуватися інструментами для обробки лози;

-виконувати основні прийоми лозоплетіння;

-підготувати прилади та матеріали для роботи;

-організувати робоче місце;

-підготувати вироби для виставки.

Навчально-тематичний план

№з\п Тема і зміст заняття Всього год. Теоретичні Практичні
Вступ. -
Етнографія як частина історичної науки.
Матеріальна культура українців.
Народні промисли і ремесла.
Найдавніше ремесло українського народу — плетіння з лози.
Рослинна символіка українського народу.
Туристська підготовка.
Підведення підсумків. -
  Всього:

 

Вступ.

Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на рік. Вирішення організаційних питань.

Народні промисли і ремесла.

Традиційні народні промисли , поширені в нашому краї.

Знайомство з ковальством, гутництвом, ткацтвом та килимарством.

Деревообробні промисли: бондарство, стельмаство, ложкарство, різьбярство.

Гончарство, писанкарство, українська вишивка і символіка.

Плетіння з кори, лози, соломи.

Практичні заняття:

Екскурсія на виставку творів народно-ужиткового мистецтва.

Зустріч з народними майстрами.

Туристська підготовка.

Розвиток туризму. Підготовка до туристського походу. Розробка маршруту. Розподіл обов'язків у групі. Особисте спорядження туриста. Оформлення документації на похід. Види змагань з туризму. Техніка безпеки в поході та під час екскурсій.

Практичні заняття:

Проведення одноденних походів та екскурсій, що носять пізнавальний характер і передбачають проведення занять по формуванню початкових туристських умінь та навичок.

Підведення підсумків.

Організація виставки художніх виробів гуртківців.

Література:

1.Е.Артамонова. Бисер. Практическое руководство, - Москва, 2005 2.Л.Белецкая, К.А. Боброва - Флористика ( подарок своими руками ).

3. А.Бескодаров. Художественное плетение из ивового прута, - Москва, “Лесная промышленость”, 1985 г.

4. К.Бобрищев. Секреты народного ремесла.- Полтава,1994р.

5. К.Букольц. Флористический дизайн,-Ростов-на Дону, “Феникс”,2002р.

6.М.Вальдеориола. Сухие цветы, - Москва, 1997 г.

7.Е.Вирко.Цветы из бисера.Уникальный букет, - Донецк, « Скиф», 2010 г.

8. Д.Вуд. Украшения для дома из природных материалов, - Харьков, 2008 г.

9.Л.Гура. Прикрась свій дім, - Київ, “ Техніка”,1988 р.

10.В.Дубровский . Плетение из ивового прута,- Москва, “Лесная промышленость”, 1990 г.

11.Г.Дюмина.Бисер, - Москва, 2004 г.

12.С.Караманский .Плетеные изделия, -Москва, «Екология»,1992г.

13.Л.Каченаускайте. Энциклопедия рукоделия, - Донецк, « Сталкер», 2002 г.

14.А. Коноваленко. Плетение, - Киев, « Реклама», 1989 г.

15.Л.Лущик. Фантазийные цветы, - Москва, 2006 г.

16.М.Максимова.Дом и сад. Дизайнерские идеи и практические хитрости, - Москва,2006 г.

17. К.Миринаускас.Изготовление плетеных изделий, - Москва, « Россельхосиздат», 1986 г.

18.Е.Мордак. Украшения из бусин, Харьков, 2006 г.

19.В.Онищенко, Изделия из лозы, - Харьков, « Фолио», 2006 г.

20.Н.Толмачева. Плетение из лозы, - Москва, «АСТ- ПРЕС КНИГА»,2005 г.

21. Т.Троекурова - плетение из лозы.

22.В.Хоменко. Апликиции, картины и панно из природных материалов, - Харьков, 2010 г.

23.В.Хоменко. Обереги своими рукими. - Харьков, 2010 г.

 

 

Програма гуртка

„ Народні умільці - краєзнавці”

ІІ року навчання

(основний рівень)

 

Андреюк Наталія Ігорівна,

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Плетені вироби з рослинної сировини - нерозлучні супутники людини з найдавніших часів. Особливої актуальності набуло плетіння з лози сьогодні.

Мистецтво далеких пращурів - це відродження культури українського народу, його звичаїв і традицій.

Працюючи в гуртку, діти дізнаються, чому верба є своєрідним символом, оберегом українського народу, про її цілющі властивості. Вони вивчатимуть особливості лози - матеріалу, з яким будуть працювати, навчатимуться компонувати лозу з іншими природними матеріалами.

У гуртку діти здобудуть навички плетіння з лози, вивчивши його основні прийоми.

Завданням гуртка є естетичне і трудове виховання школярів.

Розвивати творчі здібності учнів, виховувати любов до національної культури, історії, пісні. Заохочувати дітей до відродження кращих традицій українців. Виховувати в учнів любов до Батьківщини, гордість за славні місця, де ми живемо.

 

При вивченні даного курсу гуртківці

 

Повинні знати:

- народні промисли та ремесла;

- основні календарно-обрядові свята та звичаї і традиції пов'язані з ними;

- історію промислу плетіння з лози;

- техніку заготівлі вербового прута;

- правила тахніки безпеки під час обробки лози;

- правила техніки безпеки під час походів та екскурсій.

 

 

Повинні вміти:

- користуватися інструментами для обробки лози;

- виконувати основні прийоми лозоплетіння;

- виготовляти заготовки для виробів;

- підготувати прилади та матеріали для роботи;

- організувати робоче місце;

- підготувати вироби для виставки.

Навчально-тематичний план

№ з\п Тема і зміст заняття Всього год. Теоретичні Практичні
Вступ -
Народні промисли і ремесла
Фольклор
Народний календар свят
Найдавніше ремесло українського народу — плетіння з лози. -
Плетіння як одне з найдавніших ремесел. Історія промислу.
Верба зелена як сировина для роботи.
Техніка заготівлі вербового прута.
Традиційні способи отримання білого прута.
Виготовлення струганої стрічки.
Види плетіння.
Основа виробу — заготовка.
Плетіння виробів сувенірного та улітарного призначення.
Робота із залишками. -
Основні обереги і символи українців.
Туристська підготовка.
Підведення підсумків. -
  Всього:
         

 

Вступ .

Мета та завдання гуртка.

Ознайомлення з планом роботи гуртка.

Організаційні питання. Правила техніки безпеки.

 

Народні промисли і ремесла.

Писанкарство. Українська вишивка.

Плетіння з кори, лози, соломи.

Народний розпис.

Практичні заняття.

Екскурсія на виставку творів декоративно-ужиткового мистецтва. Зустріч з народними майстрами.

Фольклор.

Обрядовий фольклор (колядки, щедрівки, веснянки, гаївки), дитячий фольклор (колискові, пісні, забавлянки, лічилки, скоромовки, загадки, дитячі ігри).

Практичне заняття.

Відвідування краєзнавчого музею.

 

Народний календар свят.

Звичаї, традиції, обряди. Українські календарні традиції, звичаї. Обряди - обереги української національної ментальності.

Практичне заняття.

Відвідування обрядового свята.

 

Практичні заняття.

Ознайомлення із зразками різних видів виробів. Складові частини виробів.

Практичні заняття.

Ознайомлення із зразками вербових прутів, їхніми характерними особливостями.

 

 

Практичні заняття.

Заготівля сировини в природі.

 

Практичні заняття.

Окорювання прутів за допомогою щемілки. (Спецодяг: фартух, рукавиці).

 

Практичні заняття.

Робота з колунком колунком. Виготовлення стрічки за допомогою шофа, шмола.

 

Види плетіння.

Види простого і ажурного плетіння.

Практичні заняття.

Плетіння одним кінцем, мотузкою в два прути, в три прути, плетіння "сонечком". Виконання ободків, косичок, бордюрів. Виконання решітчатого плетіння.

 

12.Основа виробу - заготовка.

Виготовлення заготовок для різноманітних виробів.

Практичні заняття.

Плетіння виробів.Технологія виготовлення. Виконання колективне або індивідуальне.

Робота із залишками.

Залишки - обрізний матеріал. Сортування за кольором, довжиною, товщиною. Варіанти виробів сувенірного характеру. Естетичні вимоги до якості роботи.

 

Практичні заняття.

Складання квіткових композицій. Відвідування виставок декоративно-прикладного мистецтва.

 

Туристська підготовка.

Розвиток туризму. Підготовка до туристського походу. План підготовки.Комплектування туристської групи. Розподіл обов'язків в групі. Харчування в поході. Меню. Комплектування ремнабору і похідної аптечки. Групове і особисте спорядження для походу. Техніка безпеки в поході.

Практичні заняття.

Проведення однодених походів та екскурсій.

 

Підведення підсумків.

Організація виставки робіт гуртківців.

Література:

1.Е.Артамонова. Бисер. Практическое руководство, - Москва, 2005 2.Л.Белецкая, К.А. Боброва - Флористика ( подарок своими руками ).

3. А.Бескодаров. Художественное плетение из ивового прута, - Москва, “Лесная промышленость”, 1985 г.

4. К.Бобрищев. Секреты народного ремесла.- Полтава,1994р.

5. К.Букольц. Флористический дизайн,-Ростов-на Дону, “Феникс”,2002р.

6.М.Вальдеориола. Сухие цветы, - Москва, 1997 г.

7.Е.Вирко.Цветы из бисера.Уникальный букет, - Донецк, « Скиф», 2010 г.

8. Д.Вуд. Украшения для дома из природных материалов, - Харьков, 2008 г.

9.Л.Гура. Прикрась свій дім, - Київ, “ Техніка”,1988 р.

10.В.Дубровский . Плетение из ивового прута,- Москва, “Лесная промышленость”, 1990 г.

11.Г.Дюмина.Бисер, - Москва, 2004 г.

12.С.Караманский .Плетеные изделия, -Москва, «Екология»,1992г.

13.Л.Каченаускайте. Энциклопедия рукоделия, - Донецк, « Сталкер», 2002 г.

14.А. Коноваленко. Плетение, - Киев, « Реклама», 1989 г.

15.Л.Лущик. Фантазийные цветы, - Москва, 2006 г.

16.М.Максимова.Дом и сад. Дизайнерские идеи и практические хитрости, - Москва,2006 г.

17. К.Миринаускас.Изготовление плетеных изделий, - Москва, « Россельхосиздат», 1986 г.

18.Е.Мордак. Украшения из бусин, Харьков, 2006 г.

19.В.Онищенко, Изделия из лозы, - Харьков, « Фолио», 2006 г.

20.Н.Толмачева. Плетение из лозы, - Москва, «АСТ- ПРЕС КНИГА»,2005 г.

21. Т.Троекурова - плетение из лозы.

22.В.Хоменко. Апликиции, картины и панно из природных материалов, - Харьков, 2010 г.

23.В.Хоменко. Обереги своими рукими. - Харьков, 2010 г.

Програма гуртка

„ Народні умільці - краєзнавці”

ІІІ року навчання

(основний рівень)

 

Андреюк Наталія Ігорівна,

Пояснювальна записка

Народне мистецтво, багатонаціональне й різноманітне. Плетіння з лози - один з найцікавіших народних промислів. Основна риса народного мистецтва - поєднанння практичної доцільності речі з красою її форм, гармонія прекрасного і корисного.

Навчання в гуртку відкриває широкий простір для естетичного розвитку, виховання дітей на матеріалах народного побуту, звичаїв, традицій, обрядів. З метою розширення і поглиблення знань гуртківці знайомляться та вивчають предмет рукоділля.

Під час занять у гуртку учні поєднуватимуть теорію з практикою, виробляючи прикраси з бісеру та додаткових елементів одягу технікою макраме. Заняття в гуртку дають можливість розвинути здібності школярів у різноманітних видах творчої діяльності, формувати учнів як майбутніх творчих працівників культури, мистецтва, додає учням почуття впевненості у своїх силах, в своєму творчому потенціалі, радість від досягнутого.

При вивченні даного курсу гуртківці

Повинні знати:

- народні промисли та ремесла;

- основні календарно-обрядові свята та звичаї і традиції пов'язані з ними;

- історію промислу плетіння з лози;

- техніку заготівлі вербового прута;

- правила техніки безпеки під час обробки лози;

- основи техніки “ макраме”як одного з видів народно-прикладного мистецтва;

- основи техніки бісерного плетіння;

- правила техніки безпеки під час походів та екскурсій.

 

 

Повинні вміти:

- користуватися інструментами для обробки лози;

- виконувати основні прийоми лозоплетіння;

- виконувати основні прийоми у техніці «макраме»;

- виготовляти вироби шляхом бісерного плетіння;

- виготовляти заготовки для виробів;

- підготувати прилади та матеріали для роботи;

- організувати робоче місце;

- підготувати вироби для виставки.

 

Навчально - тематичний план

№ з\п Тема і зміст заняття Всього год. Теоретичні Практичні
Вступ. -
Народні промисли та ремесла.
Народний календар свят.
Найдавніше ремесло українського народу — плетіння з лози.
Історія промислу -
Заготівля сировини та догляд за плантацією.
Виготовлення струганої стрічки. -
Основа виробу - заготовка
Плетіння виробів сувенірного та ужиткового значення.
Види ажурного плетіння. -
Робота із залишками. -
Техніка ручного плетіння — макраме. Прилади та матеріали. -
Основні види вузлів.
Виготовлення додаткових елементів ансамблю одягу — поясів, прикрас. -
Бісерне рукоділля. Історія бісерного рукоділля. Матеріали та приладдя. -
Виготовлення різноманітних прикрас з бісеру. -
Основні обереги та символи українців.
Туристська підготовка.
Підведення підсумків.  
  Всього:

Вступ.

Мета та завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Організаційні питання. Правила техніки безпеки.

 

Народні промисли і ремесла.

Писанкарство. Українська вишивка. Плетіння з кори, лози, соломи.

Практичні заняття.

Екскурсія на виставку творів декоративно-ужиткового мистецтва.

 

Народний календар свят.

Звичаї, традиції, обряди. Українські календарні традиції, звичаї.

Практичні заняття.

Відвідування обрядового свята.

 

Історія промислу.

Плетіння, як одне з найдавніших ремесел. Види плетених виробів.

 

6. Заготівля сировини та догляд за плантацією.

Необхідні умови для заготівлі прутів. Техніка виконання. Правила техніки безпеки.

Практичні заняття.

Заготівля прута. Традиційні способи отримання білого прута. Сушіння, сортування, зберігання. Обкорювання прутів за допомогою щемілки.

 

7.Виготовлення струганої стрічки.

Заготівля прутів великого діаметру. Виготовлення стрічки.

Практичні заняття.

Заготівля лози. Розщеплення прута на 3-4 частини.

 

Основа виробу - заготовка.

Підготовка заготовок для виготовлення виробу. Добір сировини за кольором, довжиною, товщиною.

Практичні заняття: Виготовлення заготивок для різноманітних виробів.

 

Практичні заняття.

Техніка виготовлення виробів. Виконання індивідуальне або колективне.

 

Види ажурного плетіння.

Схематичне зображення ажурного плетіння.

Практичні заняття.

Виконання обідків, косичок,бордюрів. Виконання ажурного плетіння.

 

Робота із залишками.

Варіанти виробів сувенірного характеру. Естетичні вимоги до якості роботи.

Практичні заняття.

Сортування залишків за кольором, довжиною, товщиною. Виготовлення виробів відповідно до залишків.

 

Основні види вузлів.

Вивчення основних видів вузлів.

Практичні заняття.

Техніка випплітання вузлів.

 

Туристська підготовка.

Туризм. Види туризму. Підготовка до туристського походу. Вибір маршруту подорожі. Комплектування туристської групи. Розподіл обов'язків в групі. Харчування в поході. Меню. Комплектування ремнабору і похідної аптечки. Групове і особисте спорядження для походу. Техніка безпеки в поході.

Практичні заняття.

Проведення походів та екскурсій.

 

Підведення підсумків.

Організація виставки робіт гуртківців.

Література:

1.Е.Артамонова. Бисер. Практическое руководство, - Москва, 2005 2.Л.Белецкая, К.А. Боброва - Флористика ( подарок своими руками ).

3. А.Бескодаров. Художественное плетение из ивового прута, - Москва, “Лесная промышленость”, 1985 г.

4. К.Бобрищев. Секреты народного ремесла.- Полтава,1994р.

5. К.Букольц. Флористический дизайн,-Ростов-на Дону, “Феникс”,2002р.

6.М.Вальдеориола. Сухие цветы, - Москва, 1997 г.

7.Е.Вирко.Цветы из бисера.Уникальный букет, - Донецк, « Скиф», 2010 г.

8. Д.Вуд. Украшения для дома из природных материалов, - Харьков, 2008 г.

9.Л.Гура. Прикрась свій дім, - Київ, “ Техніка”,1988 р.

10.В.Дубровский . Плетение из ивового прута,- Москва, “Лесная промышленость”, 1990 г.

11.Г.Дюмина.Бисер, - Москва, 2004 г.

12.С.Караманский .Плетеные изделия, -Москва, «Екология»,1992г.

13.Л.Каченаускайте. Энциклопедия рукоделия, - Донецк, « Сталкер», 2002 г.

14.А. Коноваленко. Плетение, - Киев, « Реклама», 1989 г.

15.Л.Лущик. Фантазийные цветы, - Москва, 2006 г.

16.М.Максимова.Дом и сад. Дизайнерские идеи и практические хитрости, - Москва,2006 г.

17. К.Миринаускас.Изготовление плетеных изделий, - Москва, « Россельхосиздат», 1986 г.

18.Е.Мордак. Украшения из бусин, Харьков, 2006 г.

19.В.Онищенко, Изделия из лозы, - Харьков, « Фолио», 2006 г.

20.Н.Толмачева. Плетение из лозы, - Москва, «АСТ- ПРЕС КНИГА»,2005 г.

21. Т.Троекурова - плетение из лозы.

22.В.Хоменко. Апликиции, картины и панно из природных материалов, - Харьков,

Програма гуртка

„ Народні умільці - краєзнавці”

ІV року навчання

(основний рівень)

 

Андреюк Наталія Ігорівна,

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Плетіння з лози є давнім ремеслом, яке займає на протязі багатьох століть значне місце в житті людей. Народне мистецтво багатонаціональне і різноманітне. Основна риса народного мистецтва - поєднання практичної доцільності речі з красою її форм, гармонія прекрасного і корисного.

Програма має на меті ознайомити учнівську молодь з новими прийомами плетіння з лози, ускладненим плетінням виробів з бісеру та макраме. Заняття дозволять глибше вивчити і оцінити багатство, значення матеріальних і духовних цінностей накопичених українським народом.

Заняття декоративно-прикладною творчістю потребує не тільки оволодіння конкретними технічними прийомами плетіння, але і знання основ композицій, кольористики, єдиних як для станкового так і для декоративного мистецтва. Ці знання та вміння допомагають уникнути помилок в процесі створення декоративних виробів і набути впевненості у своїх силах. Тільки поєднання теоретичних знань, детального вивчення історії і традицій плетіння, впевнене оволодіння технічними прийомами в сукупності з особистими естетичними уявленнями дозволяє виробляти індивідуальний авторський стиль виробів і піднятися на високий художній рівень.

Завдяки пізнанню учнями національної культури, усвідомлення ними свого коріння, виховується любов до Батьківщини, до славного минулого рідного краю.

 

При вивченні даного курсу гуртківці

Повинні знати:

- народні промисли та ремесла;

- основні календарно-обрядові свята та звичаї і традиції пов'язані з ними;

- історію промислу плетіння з лози;

- техніку заготівлі вербового прута;

- правила техніки безпеки під час обробки лози;

- основи техніки “ макраме”як одного з видів народно-прикладного мистецтва;

- основи техніки бісерного плетіння;

- правила техніки безпеки під час походів та екскурсій.

Повинні вміти:

- користуватися інструментами для обробки лози;

- виконувати основні прийоми лозоплетіння;

- виконувати основні прийоми у техніці «макраме»;

- виготовляти вироби шляхом бісерного плетіння;

- виготовляти заготовки для виробів;

- підготувати прилади та матеріали для роботи;

- організувати робоче місце;

- підготувати вироби для виставки.

Навчально - тема

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти