ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема № 16. Археологія Волині в часи Київської Русі та Галицько-Волинської

Держави.

Характеристика укріплених поселень на Волині. Розвиток волинського поселення від князівської фортеці до середньовічного міста. Археологічні дослідження городищ та селищ як важливе джерело для висвітлення виробничої діяльності , культури та побуту селян. Поховальні пам’ятки давньоруського часу на Волині. Скарби доби Київської Русі. Загальний характер та своєрідність культури Волині Х – середини XIV ст.

 

Практичні заняття: археологічні розвідки, практичні роботи в музеях, написання рефератів.

 

Тема № 17. Археологія Волині XV-XVII ст.

Сільські поселення доби середньовіччя як важливий аспект археологічних досліджень. Оборонні замки - фортеці XV – XVIII ст. Архітектурні ансамблі середньовічних міст. Культові будівлі та оборонні монастирі. Волинський слід в українському козацтві. Поле Берестецької битви як важлива історико-археологічна пам’ятка регіону.

 

Практичні заняття: відвідання музеїв, археологічні розвідки та екскурсії, зустрічі з ученими.

Рекомендована література:

1. Археологія: Для дітей середнього шкільного віку - Харків: 2005 (Дитяча енциклопедія)

2. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (каменный век). - К.: Нау­кова думка, 1987.

3. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо). - К.: Наукова думка, 1990.

4. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древ­нерусский периоды). - К.: Наукова думка, 1990.

5. Баранович О. Залюдненім України перед Хмельниччиною. І. Волинське воє­водство. - К., 1931.

 

6. Бачинський В.М., Гром В.М . Цибульський В.І. Волинь у XVІ - XVІІІ ст.: Навчальний посібник. - Рівне, 1997.

7. Винокур І.С. Телегін Д.Я. Археологія України: Навч. посібн. - К., 1994

8. Залізняк Л.Л. Первісна історія України: Навч. посібн. - К.: Вища школа 1999.

9. Заяць А.С. Динаміка чисельності міських поселень Волинського воєвод­ства XVI - першої половини XVII ст. (1566-1648) // Історико-географічні дослід­ження на Україні. - К.: Наукова думка, 1992. - С. 85-99.

10. Крикун М.Г. Кордони і повітовий поділ Волинського воєводства в XVI-XVIII ст. // Географічний фактор в історичному процесі: 36. наук, праць. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 134-145.

11. Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К.: Наукова думка, 1984.

12. Кучінко М.М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині. - Луцьк: Надстир'я, 1994.

13. Кучінко М.М., Охріменко Г.В. Археологічні пам'ятки Волині. - Луцьк: Вежа, 1995.

14. Населення Прикарпаття і Волині за доби розкладу первіснообщинного

ладу

та в давньоруський час. -К.: Наукова думка, 1976.

15. Охріменко Г.В. Населення Волині в праісторичні часи. Монографія. - Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2004.

16. Прищепа Б.А., Прищепа О.П. Основні етапи територіального розвитку Волині як історико-географічного регіону України II Слов'янський вісник: Наук, зб. - Вип. ІІ. - Рівне, 2001. - С. 61-76.

17. Свєшніков І.К., Нікольченко ІО.М. Довідник з археології України: Ровенська область. - К.: Наукова думка, 1982.

18. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині (доба первісного ладу) / Під ред. Черниша О.П. - К.: Наукова думка, 1974.

19. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - К.: Наукова думка, 1987.

20. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. - К.: "Генеза", 1997.

21. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XVI до середини XVII ст.(Волинь і Центральна Україна). - К.: Наукова думка, 1993.

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ “РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою Наказом управління

Рівненської обласної станції освіти і науки

юних туристів обласної державної

Протокол № 6від 09.09.2002р адміністрації

Протокол № 363 від 5.09.2011

 

ПОГОДЖЕНО

науково-методичною радою

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

Протокол №3 від 30.08.2011

Програма гуртка

„ Народні умільці - краєзнавці”

І року навчання

(основний рівень)

 

Андреюк Наталія Ігорівна,

Керівник гуртків Рівненської

Обласної станції юних туристів

м. Рівне, 2011

Пояснювальна записка

Сьогодні ми будуємо суверенну, незалежну українську державу і тому питання збереження і примноження національної культури, духовних запитів, економічних знань є досить актуальним.

Тільки покоління, сформоване на духовних надбаннях предків, може утверджувати нову духовність, творити нові культурні цінності, гідні нашої сучасності, продовжувати розвивати культурно-історичні традиції.

Основною метою гуртка є ознайомлення учнів з предметом етнографії, розвитком матеріальної сфери народної культури, з найдавнішим ремеслом українського народу — плетінням із лози. Розвивати естетичний смак, розширювати кругозір дітей. Виховувати старанність, взаємодопомогу, любов до рідної природи, до історії народу, до всього того середовища, з яким пов'язані формування і розвиток дитини.

 

При вивченні даного курсу гуртківці повинні знати:

-основні етнографічні поняття;

-основні і допоміжні галузі господарства;

-народні промисли і ремесла;

-рослинну символіку українського народу;

-історію розвитку лозоплетіння;

-основи туристської підготовки;

-правила техніки безпеки під час обробки лози.

 

Повинні вміти:

-користуватися інструментами для обробки лози;

-виконувати основні прийоми лозоплетіння;

-підготувати прилади та матеріали для роботи;

-організувати робоче місце;

-підготувати вироби для виставки.

Навчально-тематичний план

№з\п Тема і зміст заняття Всього год. Теоретичні Практичні
Вступ. -
Етнографія як частина історичної науки.
Матеріальна культура українців.
Народні промисли і ремесла.
Найдавніше ремесло українського народу — плетіння з лози.
Рослинна символіка українського народу.
Туристська підготовка.
Підведення підсумків. -
  Всього:

 

Вступ.

Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на рік. Вирішення організаційних питань.

Етнографія як частина історичної науки.

Зв'язок етнографії з археологією, мистецтвознавством, літературою, географією. Проблеми етнографічної науки.

Практичні заняття:

Екскурсія в краєзнавчий музей.

Матеріальна культура українців.

Основні галузі господарства: землеробство, скотарство.

Допоміжні галузі господарства: бджільництво, рибальство, мисливство тощо.

Практичні заняття:

Екскурсія в краєзнавчий музей — ознайомлення з літературою рідного краю. Екскурсія в м. Корець, Остріг, Дубно, Луцьк.

Народні промисли і ремесла.

Традиційні народні промисли , поширені в нашому краї.

Знайомство з ковальством, гутництвом, ткацтвом та килимарством.

Деревообробні промисли: бондарство, стельмаство, ложкарство, різьбярство.

Гончарство, писанкарство, українська вишивка і символіка.

Плетіння з кори, лози, соломи.

Практичні заняття:

Екскурсія на виставку творів народно-ужиткового мистецтва.

Зустріч з народними майстрами.

Найдавніше ремесло українського народу — плетіння з лози.

Історія розвитку лозоплетіння. Верба — символ українського народу. Біологічні та екологічні особливості лози. Збирання та обробка матеріалу.

 

 

Організація робочого місця. Основні види і способи плетіння лози. Ознайомлення з технікою плетіння художніх виробів.

Практичні заняття:

Ознайомлення з прикладами простого і складеного плетіння. Ознайомлення із зразками різних виробів. Заготівля сировини в природі. Обкорування прутів за допомогою щемілки. Плетіння простих художніх виробів. Участь у виставках та оглядах. Відвідування виставок декоративно-прикладного мистецтва.

Рослинна символіка українського народу.

Рослини — символи України. Квітка — найдосконаліше творіння природи. Лікувальні властивості квітів. Прилади та матеріали для виготовлення штучних квітів. Підготовка тканини для штучних квітів. Виготовлення складових частин квітки. Способи і прийоми обробки деталей. Декоративні квіти. Прості квіткові композиції.

Практичні заняття:

Підготовка матеріалів. Виготовлення декоративних квітів: прожилювання, буління. Складання простих композицій. Участь у виставках. Відвідування виставок декоративно -прикладного мистецтва.

Туристська підготовка.

Розвиток туризму. Підготовка до туристського походу. Розробка маршруту. Розподіл обов'язків у групі. Особисте спорядження туриста. Оформлення документації на похід. Види змагань з туризму. Техніка безпеки в поході та під час екскурсій.

Практичні заняття:

Проведення одноденних походів та екскурсій, що носять пізнавальний характер і передбачають проведення занять по формуванню початкових туристських умінь та навичок.

Підведення підсумків.

Організація виставки художніх виробів гуртківців.

Література:

1.Е.Артамонова. Бисер. Практическое руководство, - Москва, 2005 2.Л.Белецкая, К.А. Боброва - Флористика ( подарок своими руками ).

3. А.Бескодаров. Художественное плетение из ивового прута, - Москва, “Лесная промышленость”, 1985 г.

4. К.Бобрищев. Секреты народного ремесла.- Полтава,1994р.

5. К.Букольц. Флористический дизайн,-Ростов-на Дону, “Феникс”,2002р.

6.М.Вальдеориола. Сухие цветы, - Москва, 1997 г.

7.Е.Вирко.Цветы из бисера.Уникальный букет, - Донецк, « Скиф», 2010 г.

8. Д.Вуд. Украшения для дома из природных материалов, - Харьков, 2008 г.

9.Л.Гура. Прикрась свій дім, - Київ, “ Техніка”,1988 р.

10.В.Дубровский . Плетение из ивового прута,- Москва, “Лесная промышленость”, 1990 г.

11.Г.Дюмина.Бисер, - Москва, 2004 г.

12.С.Караманский .Плетеные изделия, -Москва, «Екология»,1992г.

13.Л.Каченаускайте. Энциклопедия рукоделия, - Донецк, « Сталкер», 2002 г.

14.А. Коноваленко. Плетение, - Киев, « Реклама», 1989 г.

15.Л.Лущик. Фантазийные цветы, - Москва, 2006 г.

16.М.Максимова.Дом и сад. Дизайнерские идеи и практические хитрости, - Москва,2006 г.

17. К.Миринаускас.Изготовление плетеных изделий, - Москва, « Россельхосиздат», 1986 г.

18.Е.Мордак. Украшения из бусин, Харьков, 2006 г.

19.В.Онищенко, Изделия из лозы, - Харьков, « Фолио», 2006 г.

20.Н.Толмачева. Плетение из лозы, - Москва, «АСТ- ПРЕС КНИГА»,2005 г.

21. Т.Троекурова - плетение из лозы.

22.В.Хоменко. Апликиции, картины и панно из природных материалов, - Харьков, 2010 г.

23.В.Хоменко. Обереги своими рукими. - Харьков, 2010 г.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти