ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Родинно-побутові свята (народження, весілля, смерть).

Практичне заняття (збір фольклорного матеріалу, свято Матері, виготовлення подарунка для мами).

 

Релігійні вірування українців.

Міфи, демонологія, християнство. Символи та обереги.

Практичне заняття: екскурсія в краєзнавчий музей.

 

Український народний одяг.

Чоловічий, жіночий, дитячий. Святковий, буденний, прикраси, взуття.

Практичне заняття: відвідування етнографічної експозиції музею).

 

8. Народне образотворче мистецтво. Основні напрямки образотворчого мистецтва.

Вишивка, декоративний розпис - живописний напрямок; різьблення по дереву, народна скульптура і архітектура – пластичний напрямок).

Зв’язок народно-образотворчого мистецтва з усно-поетичною творчістю.

Практичне заняття: Екскурсія в етнографічний музей м.Сарни.

 

Поселення та житло.

Основні етнографічні зони.

Основні типи традиційних поселень; матеріал і техніка будівництва.

Практичне заняття: Позначення етнографічних зон на контурній карті. Творча робота (малюнок, твір, композиція).

 

Основні і допоміжні галузі господарства.

Землеробство, скотарство, рибальство, збиральництво, бортництво, гутництво.

Домашні промисли (лозоплетіння, ткацтво, писанкарство, гончарство).

Громадський побут (толока, вечорниці).

Практичне заняття:зустріч з народними умільцями; ознайомлення з елементами окремого виду ремесла.

 

11.Українська кулінарія.

Обрядове значення їжі, ритуальні страви, святкова і буденна їжа.

Практичне заняття: збирання рецептів українських страв.

 

12. Українська народна медицина.

Лікарські рослини. Способи їх збирання. Траволікування.

Практичне заняття: Збирання лікарських трав у походах.

 

13. Транспорт і засоби пересування.

Види традиційного сезонного транспорту (сани, човни, вози, судна).

Практичне заняття: Пішохідна екскурсія „Околиці рідного міста”.

Збір матеріалів про традиційні засоби пересування (фотографії, малюнки традиційних засобів пересування, записи про їх призначення).

 

14. Туризм.

Техніка безпеки під час екскурсій та походів; ознайомлення з основними видами туризму; ознайомлення групи з вибором маршруту і розподіл обов’язків

у групі; харчування в поході; туристське спорядження; організація туристського бівака; перша медична допомога; звіт про похід.

Практичне заняття: Навчально-тренувальний похід.

 

 

Література:

1.О.Білоусенко. Новий заповіт. Біблійна історія. – Київ: „Либідь”, 2000р.

2.М.Дмитренко. Уроки з народознавства. – Київ: „Народознавство”, 1995 р.

3.О. Воропай. Звичаї нашого народу, - Київ: „Оберіг”, 1995 р.

4.Г.Лозко. Народознавство. – Київ, 1996 р.

5.В.Скуратівський. Вінець. – Київ: Видавництво УСТА, 1994 р.

6.І.Перестонюк. З поліської криниці. –Рівне, 1995 р.

7.І.Матяш. Міф і казка. – Київ, 1996 р.

8.Г.Кукса. Рідний край. – Рівне: „Каїс”, 1998 р.

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ “РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою Наказом управління

Рівненської обласної станції освіти і науки

юних туристів обласної державної

Протокол № 3від 25.09.2004р адміністрації

Протокол № 363 від5.09.2011

 

ПОГОДЖЕНО

науково-методичною радою

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

Протокол №3 від 30.08.2011

Програма гуртка

„ЮНІ ЕТНОГРАФИ - КРАЄЗНАВЦІ”

ІІ рік навчання

(основний рівень)

Брончук Наталія Олександрівна,

Мельничук Віта Віталіївна, керівники гуртків

Рівненської обласної станції юних туристів

 

М. Рівне, 2011

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Етнографія - це наука про націю, людину в її зв’язках із природою, мовою, історією, побутом, обрядами та звичаями, усною народною творчістю. Це важливий і могутній чинник навчання і виховання особистості.

Мета гуртка „Юні етнографи-краєзнавці” – вивчення, пізнання традицій, звичаїв, побуту, культури рідного краю, розширення кругозору; виховання загальнолюдських, християнських цінностей, формування громадян незалежної демократичної держави.

Програма передбачає проведення навчальних екскурсій, туристських походів, вивчення матеріальної та духовної культури. У процесі краєзнавчих спостережень та досліджень відбувається активне засвоєння учнями навчального матеріалу і набуття практичних навичок необхідних у житті.

Розділи навчального плану вивчаються не лише в такій послідовності, в якій вони пропонуються програмою, а чергуються залежно від пори календарного року та конкретних умов роботи гуртка.

При виконанні даної програми учні

повинні знати:

-Основні етнографічні зони України;

- Основні народні свята та звичаї українців;

- Типи традиційних поселень;

- Складові інтер’єру української світлиці;

- Основні та допоміжні галузі господарства;

 

Складники національної системи виховання;

- Рослини-символи України;

- Техніку безпеки під час походів та екскурсій.

Учні повинні вміти:

- Позначати на контурних картах основні етнографічні зони України;

- Робити опис предмета народного побуту;

- Визначати сторони горизонту;

- Надавати першу медичну допомогу

 

Навчально - тематичний план

№ з/п Тема і зміст заняття Всього год. Практичні Теоретичні
    1. Вступ   Етнографія, як галузь історичної науки.            
2. Проблеми етнографічної науки.
3. Етнографічне районування.
4. Народний календар свят, звичаїв, обрядів.
5. Матеріальна культура українців.
6. Народні промисли і ремесла.
7. Транспорт і засоби пересування.
8. Поселення та житло.
9. Духовна культура українців.
10. Народна медицина. -
11. Етнопедагогіка.
12. Туристська підготовка.
Всього:    

 

 

ВСТУП

Етнографія, як галузь історичної науки.

Предмет і об’єкт етнографії; зв’язок етнографії з географією, історією, археологією, соціологією, мистецтвознавством.

Практичні заняття:

Екскурсії з відвідуванням краєзнавчого музею, художніх виставок.

Проблеми етнографічної науки.

Історичні дані про перші поселення на території України. Трипільська культура. Історія назв „українці”, „Україна”. Природа України як фактор історичного і територіального утворення. Проблеми етнічного і національного розвитку в сучасну епоху.

Практичні заняття:

Екскурсія в бібліотеку і краєзнавчий музей.

 

Етнографічне районування.

Характеристика основних етнографічних зон України. Полісся. Поділля. Карпати. Середня Наддніпрянщина. Слобожанщина. Південь. Діалекти української мови.

Практичні заняття:

Робота з контурними картами.

 

Народний календар свят, звичаїв, обрядів.

Повторення основних християнських свят, звичаїв та традицій пов’язаних з ними.

Практичні заняття.

Проведення фольклорних свят.

 

Матеріальна культура українців.

Провідні галузі господарства.

Практичні заняття.

Краєзнавча вікторина, брейн-ринг для повторення вивченого.

 

Народні промисли і ремесла.

Обробка шкіри: кушнірство, шевство, лимарство.

Лісові промисли: вуглярство, смолярство, вигонка дьогтю.

Деревообробні промисли: бондарство, токарство, стельмаство, ложкарство, різьбярство. Плетіння з кори, лози, соломи.

Українська вишивка. Матеріал і техніка вишивання (гладь, хрестик, мережка). Орнаментальні мотиви та їх символіка.

Практичні заняття.

Опис, зарисовка, фотографування творів мистецтва. Зустріч з народними умільцями або екскурсія на виставку творів мистецтва.

 

Транспорт і засоби пересування.

Транспорт і засоби пересування. Найдавніші шляхи: Чумацький і Чорний. Розвиток транспорту в наш час.

Практичні заняття.

Екскурсія по місту.

 

Поселення та житло.

Типи традиційних поселень. Житловий будинок, його архітектурно-конструктивні елементи.

Інтер’єр: піч, стіл, лави, покуть, сволок, піл, скриня, колиска. Декоративне оздоблення.

Господарські будівлі: хлів, комора, стайня, клуня, курник, льох.

Культові споруди.

Практичні заняття.

Опис та фотографування будівель та інтер’єрів, культових споруд. Відвідування експозиції „Старе місто”.

 

Духовна культура українців.

Сонцепоклонство давніх українців. Вода і її культ у древніх слов’ян. Рослини – символи України папороть, Євшан-зілля, любисток, калина, верба. Чорнобривці, барвінок. Українська демологія. Прийняття християнства та його вплив на народний світогляд. Поєднання дохристиянської віри з християнством, старих свят та обрядів з новими.

Практичні заняття.

Збирання і вивчення легенд, переказів, заговорів та інших фольклорнних творів.

 

Народна медицина.

Використання народних знань про властивості рослин в медицині.

 

Етнопедагогіка.

Етнопедагогіка – національна система виховання дітей. Дитячий фольклор, як складова частина етнопедагогіки. Ознайомлення із складниками національної системи виховання.

Практичне заняття.

Ознайомлення та читання зразків дитячого фольклору. Родинне свято.

 

Туризм.

Ознайомлення з інструкцією „Про проведення походів з школярами”.

Техніка безпеки під час екскурсій і походів.

Топографія та основи орієнтування на місцевості. Види карт. Масштаб карти. Сторони горизонту. Компас. Користування компасом. Азимут і рух за азимутом.

Умовні знаки спортивних карт: рельєф, гідрографія і болота, рослинність, штучні споруди.

Подолання природних перешкод: жердини, купини, колоди.

Надання долікарської допомоги в поході.

Підготовка до залікового походу.

Підведення підсумків походу.

Оформлення фотозвіту.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.М.Дмитренко. Уроки з нарознавства. – Київ: „Народознавство”,1995 р.

2. О.Воропай. Звичаї нашого народу, - Київ: „Оберіг”, 1995 р.

3. Г.Лозко. Народознавство. – Київ, 1996 р.

4. В.Скуратівський. Вінець. – Київ: Видавництво УСТА, 1994 р.

5. С.Стефанюк. Практичне народознавство. – Харків, „ББН”, 2002 р.

6. М.Стельмахович. Народна педагогіка. – К., 1997 р.

7. А.Бардін. Азбука туризма. – М., 1985 р.

8. М.Костриця. Туристський похід вихідного дня, - К., Здоров’я, 1989 р.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти