ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні відомості з орієнтування.

Види спортивного орієнтування: класичне, паркове, нічне, підводне, трейл-О, МТВ-орієнтування, GPS-орієнтування. Дистанції: спринт, короткі, середні, довгі.

Спортивна гігієна. Режим і харчування.

Особиста гігієна. Водні процедури: купання, вмивання, обтирання, лазня, сауна. Гігієна одягу та взуття. Вибір одягу для занять спортом, залежність від погодних умов.

Показання та про­типоказання до занять спортивним орієнтуванням. Суб'єктивні та об'єктивні дані самоконтролю: самопочуття, сон, апетит, працездатність, настрій.

Загартування, його суть і значення для підвищення працездатності спортсмена, покращення опірності організму до простудних захворювань.

Виховна робота.

Урочисте прийняття новачків до складу гуртківців; перегляд (в тому числі й телевізійний) змагань та їх аналіз; про­ведення тематичних свят.

Спортивне спорядження.

Огляд спорядження орієнтувальника: спортивний одяг, взуття, компас. Вибір одягу в залежності від погодних умов.

Засоби відмітки. Картка учасника, її різновиди.

Обладнання контрольних пунктів (призми, компостери).

Умовні позначення.

Карти.

Розвиток картографії. Відтворення місцевостей в залежності від призначення карти. Загальні вимоги до карт для спортивного орієнтування. Поняття про масштаб.

Специфіка умовних позначень для спортивних карт. Групи умовних позначень. Поділ на точкові, площинні, лінійні орієнтири. Рослинність. Дорожня сітка. Гідрографія. Штучні споруди.

Рельєф.

Відтворення рельєфу місцевості за допомогою різних кольорів, горизонталей. Поняття про перетин карти.

Рослинність.

Особливості зображення рослинності на спортивних картах. Поділ ділянок за прохідністю та видимістю. Відкриті і напіввідкриті ділянки, парковий ліс, ділянки різних ступнів прохідності. Направлена прохідність.

Гідрографія.

Річки, струмки. Ставки, пруди, болота.

Дорожня сітка.

Поділ доріг і стежок за шириною і прохідністю.

Штучні споруди.

Будівлі, огорожі

Спеціальні позначення.

Позамасштабні точкові орієнтири. Позначення елементів дистанції.

Контрольний пункт, його обладнання і розміщення на місцевості.

Технічна підготовка

Поняття про техніку спортивного орієнтування, взаємозв'язок з такти­кою. Топографічна підготовка. Різноманітність карт (топографічні, спортивні), їх загальні риси та відмінності. Умовні знаки, мірило, перетин карти. Класифікація місцевостей (ландшафтів), зображення рельєфу та ситуації. Вимірювання відстаней на карті та на місцевості. Вироблення окоміру. Особливості вимірювання відстаней на місцевості залежно від рельєфу, рослинності, втомленості спортсмена.

Розвиток основних навичок мислення і відчуттів. Засади сприйнят­тя місцевості, умовних знаків, найпростіших схем, карт. Розвиток спостережливості, уваги, пам'яті, уяви, мислення.

Засади просторової орієнтації, відчуття простору та часу. Від­працювання дій спортсмена-початківця за умови втрати орієнтації.

Орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту та напрям­ку на північ: у містах — по будівлях та вулицях; у лісі — по місцевих при­кметах (просіках та квартальних стовпах, по окремих рослинах, снігу, пісках). Зоряна орієнтація, орієнтація за сонцем, по годинниках та ін.

Засади топографії. Способи зображення земної поверхні. План, схема, карта. Види карт. Поняття про мірило. Спортивні карти. Умовні знаки (УЗ) спортивних карт. Зображення рельєфу горизонталями. Характерні форми рельєфу: гора, хребет, яр, яма, пагорб, зображення їх на карті. Поняття про основні та допоміжні горизонталі. Бергштрихи. Виготовлення макетів форм рельєфу з піску, пластиліну тощо.

Визначення і вимірювання відстаней на карті. Визначення відстаней на місцевості кроками, за часом бігу або ходьби, «на око». Фактори, які впливають на точність виміру відстаней. Ігри та змагання на точне визна­чення відстаней.

Компас, види компасів. Визначення сторін горизонту за допомогою ком­паса. Орієнтування карти. Поняття азимуту. Проходження азимутальних відрізків. Вправи на точність визначення азимуту.

Робота з картою на місцевості. Порівняння місцевості з картою. Чи­тання об'єктів по карті. Визначення місця свого знаходження.

Вправи на розвиток пам'яті (запам'ятовування малюнків, предметів, пройденого шляху, фрагментів найпростішої карти, чисел, текстів тощо). уваги. Окоміру. Поняття «легенда КП», «прив'язка КП».

Техніка бігу по доріжках і стежках: на рівнинних ділянках, підйомах, спусках. Подолання водних перешкод, потічків і ровів.

Техніка пересування на лижах.

Ігри на місцевості із застосуванням орієнтування. Найпростіші змагання.

Морально-вольова підготовка

Зважаючи на те, що більшість тренувальних занять та змагання прово­дяться на відкритому повітрі, а погодні умови не завжди сприяють їх проведенню, то у початківців-орієнтувальників необхідно розвивати цілеспрямоване, щоденне психологічно нормальне ставлення до складних погодних умов, яке перед­бачає їх готовність до занять в таких умовах.

Особливості підготовки та участі в тренувальних стартах за несприятливих погодних умов.

Розвиток відчуттів напрямку та відстані. Вправи на розвиток спостережливості, уваги, пам'яті.

 

Правила змагань.

Види змагань зі спортивного орієнтування. Порядок старту, його види. Пра­ва та обов'язки учасників. Залікова книжка спортсмена.

Дистанція змагань, її нанесення на карту та обладнання на місцевості.

Участь в змаганнях.

Участь в змаганнях для початківців зі спортивного орієнтування, туризму. Відвідування змагань вищого рангу.

Суддівська практика.

Правила змагань. Загальні обов’язки суддів. Суддівства змагань контролерами на КП.

Аналіз виступів на змаганнях.

Поняття про спортивний щоденник, його ведення. Записзмісту тре­нувального заняття, результатів змагань.

Типові помилки та їх аналіз. Вибір і реалізація шляху між конт­рольними пунктами. Настанова на надійність.

Аналіз проходження дистанцій іншими учасниками.

ДОПОМІЖНИЙ БЛОК

Екологія. Охорона природи.

Спортивне орієнтування як вид спорту, нерозривно пов'язаний з навко­лишньою природою. Значення навколишньої природи та екології в житті людини. Суспільно-корисна діяльність щодо охорони природи та екології. Основні норми і правила поведінки спортсмена в місцях проведення зма­гань (на старті, фініші, у змагальному центрі).

Основні етнографічні зони України.

Історико-етнографічне районування України. Етнографічні групи.

Народний календар свят. Народні традиції.

Свята: Різдво, Новий рік, Свято Андрія, Великдень, Водохрещє, Трійця, Івана Купала тощо.

Пам’ятники історії та культури.

Особливості народної архітектури різних районів України. Відвідування пам’ятників історії та куль­ту­ри.

Географічне положення, територія рідного краю.

Географічне положення краю. Розподіл території України за географічними ознаками.

 

Рельєф рідного краю.

Загальна характеристика рельєфу краю. Ґрунти, їх типи. Видовий склад рослинності краю. Види тварин. Екскурсія до лісництва.

Погода і клімат.

Поняття про погоду і клімат, їх складові. Величини, що характеризують погодні умови: температура, тиск, опади, вітер.

Річки і озера рідного краю.

Ознайомлення з гідрографією рідного краю. Малі і великі річки. Струмки. Мінеральні джерела. Озера.

Ґрунтово-рослинний і тваринний світ краю.

Види ґрунтів. Рослинний світ, його видовий склад. Тваринний світ рідного краю.

Вивчення населення і господарства.

Характеристика населення, національного складу рідного краю. Щільність заселення територій. Переважаючі види господарської діяльності за географічними районами.

Народні промисли та ремесла.

Знайомство з народними умільцями, зразками їх творчості. Екскурсія в музей.

Загальна фізична підготовка.

Загальна фізична підготовка (ЗФП) здійснюється на основі програм з фізичної культури для загальноосвітньої школи 1-3-го ступенів, програм з легкої атлетики для ДЮСШ. Враховується специфіка спортивного орієнтування та особливості індивідуального розвитку гуртківців.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти