ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік основних засобів загальної фізичної підготовки.

Вправи для рук і плечового поясу: згинання і розгинання, колові рухи, махи, ривки з місця і в русі.

Вправи для м'язів шиї: нахили і повертання голови в різних напрямах.

Вправи для тулуба: вправи для формування правильної постави; із різних вихідних положень — нахили, повороти, колові рухи тулуба; із положення лежачи — підіймання та опускання ніг, колові рухи однією та обома ногами, підіймання та опускання тулуба.

Вправи для ніг: різноманітні махові рухи ногами, присідання на одній та обох ногах, випади з додатковими пружинистими рухами.

Вправи з опором, в парах: повертання і нахили тулуба, згинання і розгинання рук, перештовхування, присідання з партнером на плечах, перенесення партнера на спині та на плечах, елементи боротьби в стійці, ігри з елементами опору.

 

Вправи з предметами.

Вправи з короткою і довгою скакалками: стрибки з обертами скакалки вперед, назад, на одній та обох ногах, стрибки з поворотами у присиді та напівприсиді.

Вправи з вагою: кидання та ловлення набивних м'ячів з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи), з поворотами та присіданнями.

Вправи з гантелями, гирями, штангою, мішками з піском тощо: згинання і розгинання рук. повороти та нахили тулуба, піднімання на носках, присідання, стрибки.

Рухливі ігри та естафети.

Рухливі ігри типу «боротьба за м'яч», з елементами бігу, стрибків, метань, розв'язанням теоретичних і практичних завдань тощо. Естафети — зустрічні і колові з подоланням перешкод, перестрибуванням, підлізанням і перелі­занням через перешкоди, з перенесенням, перекладанням і збиранням пред­метів, перенесенням вантажів, метаннями в ціль, киданням і ловленням м'яча. Ігри на увагу, кмітливість, координацію.

Легка атлетика.

Біг на короткі дистанції (30 - 200) м з різних вихідних положень. Біг по пересіченій місцевості з подоланням різноманітних природних та штучних перешкод. Стрибки в довжину, висоту, з місця і з розбігу.

Лижні перегони.

Вивчення різних способів техніки бігу на лижах. Вивчення техніки спусків, підйомів, поворотів. Про­ход­ження дистанцій 1 - 10 км. Спуски з гір різної крутості.

Туризм.

Участь у 1 денних мандрівках. Подолання туристської смуги перешкод.

Гімнастичні вправи.

Вправи на приладах: гімнастичній стінці, лаві, брусах, поперечці, канаті. Опорні стрибки через гімнас­тич­ного козла.

Спортивні ігри.

Баскетбол, футбол, міні-футбол, гандбол, волейбол.

Плавання

Оволодіння одним із способів плавання.

Термінова долікарська допомога.

Забезпечення безпеки під час проведення тренувань і змагань.

Спортивні травми. Причини їх виникнення та профілактика.

 

 

Програма гуртка «Спортивне орієнтування»
(2 рік навчання)

Базовий блок

назва теми всього годин в тому числі
теорія Практичні заняття в приміщенні практичні заняття на місцевості
Заходи безпеки    
Загальні відомості з орієнтування    
Засади спортивного тренування  
Спортивне спорядження
Умовні позначення
Технічна підготовка
Спеціальна фізична підготовка
Морально-вольова підготовка  
Правила змагань  
Суддівська практика  
Участь в змаганнях    
Аналіз виступів на змаганнях  
   

Допоміжний блок

назва теми всього годин В тому числі
Теорія Практичні заняття в приміщенні практичні заняття на місцевості
Географічне краєзнавство      
1.1 Подорож по карті України    
1.2 Рельєф, флора і фауна рідного краю.  
1.3 Корисні копалини рідного краю  
1.4 Геологічна будова рідного краю  
1.5 Гідрологічні спостереження  
1.6 Метеорологічні спостереження.  
1.7 Вивчення господарства рідного краю.
Загальна фізична підготовка      
2.1 Загальна фізична підготовка  
Відновлення та стимуляція працездатності      
3.1 Спортивна гігієна  
3.2 Термінова долікарська допомога  
   

БАЗОВИЙ БЛОК

Заходи безпеки

Техніка безпеки при проведенні занять зі спортивного орієнтування, участі в змаганнях.

Загальні відомості з орієнтування.

Історія розвитку спортивного орієнтування. Види орієнтування: в заданому напрямку, на маркованій трасі, за вибором, естафетне, паркове, трейл, вело, нічні. Види змагань: одноденні, багатоденні; з загальним і роздільним стартом, гандикап. Орієнтування в Україні: федерації, клуби, календар змагань. Споріднені види спорту.

Засади спортивного тренування.

Оздоровчий характер спортивного тренування — першочергове завдан­ня спрямованого впливу на розвиток організму і основна гарантія росту спортивних результатів.

Поняття про фізичні засади рухових навичок. Взаємодія рухових і веге­тативних функцій у процесі занять фізичними вправами.

Особливості функціональної діяльності центральної нервової системи, органів дихання та кровообігу під час виконання різноманітних фізичних вправ. Особливості біохімічних процесів у м'язах: поняття кисневого голо­ду. Роль і значення функціонування центральної нервової системи у процесі тренувань і змагань.

Стислі відомості про фізіологічні показники стану тренованості (зміни в кістково-м'язовому апараті, вегетативних функціях, стані центральної нервової системи).

Передстартовий стан і розминка у змаганнях зі спортивного орієнтування.

Спортивне спорядження.

Спеціальне спорядження орієнтувальника. Вибір одягу в залежності від погодних умов, характеру арени змагань. Правила користування спорядженням (компасом, планшетом, лижами тощо). Планшети, їх обладнання, самостійне виготовлення.

Розвиток спортивних систем навігації. Типи компасів, їх технічні характеристики. Засоби відмітки. Картка учасника, її різновиди.

Інвентар та обладнання для проведення тренувальних занять на місцевості або змагань. Обладнання контрольних пунктів (призми, компостери або інші засоби для відмітки).

Умовні позначення.

Типи ландшафтів, їх утворення. Особливості орієнтування.

Рівнина. Гори. Водно-ерозійний, зсувний, моренний рельєф. Дюни. Заплава.

Карти.

Розвиток картографії. Відмінності в зображенні місцевості для змагань класичного, зимового, паркового, трейл, МТВ-орієнтування. Групи умовних позначень. Поділ на точкові, площинні, лінійні орієнтири.

Рельєф.

Характерні форми рельєфу: пагорб, хребет, яма, улоговина, вимоїна

Рослинність.

Особливості зображення рослинності на спортивних картах. Поділ ділянок за прохідністю та видимістю. Зміна прохідності в залежності від сезону.

Гідрографія.

Об’єкти гідрографії, як розсіюючі орієнтири.

Спеціальні позначення.

Позамасштабні точкові орієнтири. Відмінності в позначеннях, що використовуються в зимовому, парковому, трейл-орієнтуванні.

Подальший розвиток основних навичок мислення івідчуттів: уваги, пам'яті, уяви, відчуття часу і простору.

Поглиблене вивчення засад топографії. Детальне вивчення умовних знаків спортивних карт. Точність, детальність і насиченість спортивних карт. Позамасштабні знаки, розміщення на місцевості орієнтирів, позначених такими знаками. Зображення на картах елементів рельєфу, які не відображаються в масштабі карти (вирва, мікроямка, урвище, камінь, ок­рема скеля тощо).

Перетин рельєфу. Визначення крутості, напряму і довжини схилів. Основні та допоміжні горизонталі. Специфічні форми рельєфу: гірський, горбистий, яристо-балочний, дрібногорбистий. Топографічні диктанти. Ком­плексне читання спортивних карт.

Технічна підготовка.

Поняття про техніку спортивного орієнтування, взаємозв'язок з такти­кою. Топографічна підготовка.

Азимут. Рух по азимуту. Орієнтування на місцевості по місцевих предметах, сонцю. Визначення точки стояння методом колового візування.

Визначення сторін горизонту по компасу, зірках, за сонцем. Визначен­ня азимуту на карті і місцевості. Магнітне відхилення.

Рух по азимуту на відкритій, закритій, легко- і важкопрохідній, а також пересіченій місцевостях, відхилення від напрямку бігу. Рух без компасу за сонцем. Біг «в мішок», біг «з упередженням», з виходом на лінійні і площинні орієнтири Біг з виходом у задану точку з точним контролем напряму і відстані. Впра­ви на точність руху по азимуту. Азимутальне проходження дистанції. Біг «по пам'яті», «по лінії», по «білій» карті, «по коридору».

Вимірювання відстаней на місцевості під час бігу по дорогах, стеж­ках, просіках, по лісу різної прохідності, по болоту, важкопрохідній місцевості, під час підйомів і спусків по схилах різної крутості. Вироблення окоміру.

 

 

Особливості вимірювання відстаней на місцевості залежно від рельєфу, рослинності, втомленості спортсмена.

Удосконалення у візуальному визначенні відстаней до різних предметів і орієнтирів на відкритій, напіввідкритій і закритій місцевостях.

Вибір варіантів шляхуміж контрольними пунктами залежно від наявності лінійних орієнтирів, характеру рослинності, рельєфу, стану і характеру ґрунту, погодних умов.

Марковані траси. Завдання маркованих дистанцій та принципи Їх вирі­шення. Передня та задня прив'язки. Рух по марко­ва­ній трасі з фіксацією на карті основних орієнтирів і кон­трольних пунктів. Змагання на маркованих трасах. Правила змагань.

Варіанти виходу на контрольний пункт. Відмітка на контрольному пункті. Відхід з контрольного пункту в заздалегідь вибраному напрямі. Відмінність техніки проходження відрізків від КП до «прив'язки» наступного КП і від «прив'язки» до КП. «Прив'язки», опорні та гальмівні орієнтири. Вибір варіантів руху залежно від довжини відрізку «грубого» орієнтування, швидкості, надійності та близькості до КП «прив'язки». Детальне читання об'єктів поблизу КП. Відтворення шляху на карті після пробігання дистанції. Проходження дистанцій заданого напряму з попереднім аналізом варіантів руху та без нього. Розбір та аналіз результатів тренувань і змагань.

Вправи на увагу, розвиток пам'яті, поверхневе читання карти. Вправи на відновлення орієнтації у випадку її втрати. Планування навчальних дистанцій.

Техніка бігу по доріжках і стежках: на рівнинних ділянках, підйомах, спусках. Пересування по лісу різної прохідності, заболочених місцях, твер­дому і кам'янистому грунті.

Техніка пересування на лижах. Особливості подолання спусків. Поняття тактики під час пересування по незнайомій місцевості на змаганнях з орієнтування.

Варіанти зміни тактики під час пробігання різних ландшафтних зон. Вибір і реалізація шляху між конт­рольними пунктами. Настанова на надійність, на ризик, на переважний рух по азимуту, рельєфу, ситуації.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти