ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Чим займався приказ Великої казни?

а) контролем торгівлі;

б) контролем промисловості;

в) чеканкою монети;

г) формуванням рейтарських полків.

5. Функції Розрядного приказу:

а) поштовий зв’язок;

б) чеканка монети;

в) визначення розмірів помістя;

г) ведення фінансів;

є) організація артилерії;

д) розподіл помість;

е) організація дворянського ополчення.

6. Функції Чолобитного приказу:

а) розгляд скарг;

б) найвищий контроль;

в) контроль зовнішньої політики;

г) контроль за фінансовими потоками.

7. Функції Помісного приказу:

а) збір коштів на утримання війська;

б) розподіл посад;

в) управління стрілецькими полками;

г) розподіл землі за службу.

8. Система внутрішньополітичних заходів Івана IV у 1556−1572 pp. для боротьби з нібито існуючою зрадою в державі:

а) „местничество”;

б) опричнина;

в) ушкуйничество.

9. Що таке „местничество”?

а) особливий порядок призначення на посаду;

б) удільна влада князя;

в) влада общини;

г) прагнення окремих частин Московської держави до незалежності.

10. Мета опричнини;

а) ліквідація дворянського стану;

б) закріпачення селян;

в) встановлення абсолютної влади Івана IV;

г) християнізація національних окраїн Росії.

11. Який титул присвоїв собі Іван IV у 1547 p.?

а) великий князь;

б) цар;

в) патріарх;

г) імператор.

12. Стоглавий собор названий так,через те, що:

а) у ньому приймали участь 100 ієрархів церкви;

б) делегати собору представляли 100 церковних парафій;

в) документи, які були прийняті на Соборі складались із 100 глав.

13. На Стоглавому соборі були прийняті рішення:

а) про упорядкування відомостей про християнські святині;

б) про запровадження;

в) про обмеження зростання церковного землеволодіння.

14. В „Уложенні про службу” 1555−1556 pp. для дворян був запроваджений наступний порядок:

а) служба обмежувалась 25 роками;

б) на службу приймались лише освічені дворяни;

в) за перебільшення кількості холопів, яких приводили на службу із собою дворяни передбачалась грошова компенсація;

г) служба дворян починалась із 18 років.

15. Що таке Вибрана рада?

а) станово-представницький орган при Івані IV;

б) члени боярської Думи, наближені до Івана IV;

в) неофіційний уряд Івана IV, який складався із його прибічників.

Література для підготовки відповіді на перше питання:

1. Алексеев, Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время: Развитие феодальных отношений на Руси XIV−XV вв. / Ю. Г. Алексеев. − Л.: Наука, 1980. − 243 с.

2. Арциховский, А. В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953 − 1954 гг.) / А. В. Арциховский, В. И. Борковский. − М.: Изд-во АН СССР, 1958. − 158 с.

3. Арциховский, А. В. Новгородские концы в Древней Руси: самоуправляющиеся районы русского вечевого города / А. В. Арциховский // ИЗ. − М., 1945. − Т.16. − С.З−14.

4. Базалевич, Н. В. Новгородские помещики из послужильцев в конце XV века / Н. В. Базалевич // ИЗ. − М., 1945. − Т. 14. − С. 62−81.

5. Бершадский, В. Н. Господин Великий Новгород / В. Н. Бершадский. − М. : Из-во уч.-пед., 1936. − 96 с.

6. Варенцов, В. А. Московские гости в Новгороде (XV − XVI) / В. А. Варенцов // ВИ. − 1982. − № 8. − С. 31−42.

7. Вертинский, А. Вольны быть вместе: венчание на союз − 1239 г. Союз между князем новгородским Александром Ярославнчем с полоцким князем Брячиславом / А. Вершинский // Техника-молодежи. − 1999. − № 11. − С. 42−46.

Веселовский, С. Б. Из истории древнерусского землевладения / С. Б. Веселовский // ИЗ. − М., 1946. − Т. 18. − С. 56−92.

9. Веселовский, С. Б. Последние уделы в северо-восточной Руси / С. Б. Веселовский // ИЗ. − М., 1947. − Т. 22. − С. 101−132.

10. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Вылкы. − М.; Л. : Из-во АН СССР, 1949. − 408 с.

11. Греков, Б. Д. Движение псковских смердов 1483 − I486 гг. и „смердьи грамота” / Б. Д. Греков // ИЗ. − М., 1946. − Т. 20. − С. 3−23.

12. Даркевич, В. Вечевая республика на Волохове („Господин Великий Новгород XII − XV в.”) / В. Даркевич // Наука и жизнь. − 2000. − № 1. − С. 68−76.

13. Демкович-Добрянский, М. Агресія Івана III проти Новгорода / М Демкович-Добрдський // Демкович-Добрянский, М. Україна і Росія. − Л., 1993. − С. 18−20.

14. Древнерусские княжеские уставы XI − XV вв. − М.: Наука, 1976. − 240 с.

15. История и культура древнерусского города. − М. : Изд-во МГУ, 1989. − 269 с.

16. Казакова, Н. А. Из истории сношений Новгорода с Ганзой / Н. А. Казакова // ИЗ. − М; Л., 1949. − Т. 28. − С. 111−132.

17. Кафенгауз, Б. Б. Вече в древнем Пскове / Б. Б. Кафенгауз // История СССР. − 1966. -№ 6. − С.110−123.

18. Кафенгауз, Б. Б. Древний Псков. Очерки по истории феодальной республики / Б. Б. Кафенгауз. − М.: Наука, 1969. − 134 с,

19. Кафенгауз, Б. Б. О происхождении и составе Псковской Судной Грамоты / Б. Б. Кафенгауз // ИЗ. − М., 1945. − Т. 18. − С. 295−327.

20. Кафенгауз, Б. Б. О Псковских крестьянах XV − XVI в. / Б. Б. Кафенгауз // Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. − М; Л., 1952. − С. 132−139.

21. Кафенгауз, Б. Б. Восстание в Пскове в 1483 − 1486 гг. / Б. Б. Кафенгауз // ИЗ. − М., 1955. − Т. 50. − С. 267−308.

22. Кафенгауз, Б. Б. Посадники и боярский совет в Древнем Пскове / Б. Б. Кафенгауз // ИЗ. −− М., 1950. − Т. 33. − С.173−202.

23. Києво-новгородські взаємини кінця XI − початку XII ст. // У ЕЖ. − 1994. − №5. − С. 29−38.

24. Кизилов, Ю. А. [Рецензія] / Ю. А. Кизилов // ВИ. − 1982. − № 8. − С. 134−136. − Рец. на кн.: В. Л. Янин. Новгородская феодальная вотчина (Историков генеалогическое исследование). М. : Наука, 1981. − 296 с.

25. Котляр, Н. Ф. Города и генезис феодализма на Руси / Н. Ф. Котляр // ВИ. − 1986. − №12. − С 74−91.

26. Кривошеее, Ю. В. Социальная борьба и проблема генезиса феодальных отношений в Северо-Восточной Руси XI − начала XIII в. / Ю. В. Кривошеев // ВИ. − 1988. − №8.

27. Мальцев, В. А. Политические идеи Древней Руси и русского централизованного государства / В. А. Мальцев // Мальцев, В. А. Основы политологии. − М., 1998. − С. 57−63.

28. Маркевич, В. Вечевая республика на Волохове („Господин Великий Новгород XII − XV вв.”) / В. Маркевич // Наука и жизнь. − 2000. − № 1. − С. 68−76.

29. Масленников, Н. Н. Присоединение Пскова к русскому централизованному государству / Н. Н. Масленников. − М.: Наука, 1955. − 231 с.

30. Павлов-Сильванский, Н. П. Феодализм в России / Н. П. Павлов-Сильванский. − М.: Наука, 1998. − 690 с.

31. Писарькова, Л. Ф. Вечевой быт городов Древней Руси / Л. Ф. Писарькова // ОИ. − 2001. − №2. − С. 7−11.

32. Покровский, М. Н. Новгород / М. Н. Покровский // Покровский, М. Н. Русская история с древнейших времен. − М., 1933. − Т. 1. − С. 98−119.

33. Проблемы социально-економической и политической истории феодальной России в трудах советских ученых // Новое в советской исторической науке. − М., 1988. − С. 20−38.

34. Флоря, Б. Н. Князь, Новгород и веса и мерила на Новгородском торгу / Б. Н. Флоря // Славяноведение. − 1999. − № 2. − С. 7−10.

35. Фроянов, И. Я. Город-государство в Новгородской земле / И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко // Фроянов, И. Я. Города-государства Древней Руси. − Л., 1988. − С. 157−195.

36. Черепнин, Л. В. Происхождение собрания договорных грамот Новгорода с князьями XIII − XV веков / Л. В. Черепнин // ИЗ. − М, 1946. − Т.19. − С. 215−234.

37. Шевченко, О. О. Держава и право феодальної Росії / О. О. Шевченко // Шевченко, О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. − К., 1997. − C. 125−130.

38. Янин, В. Л. „Болотовский” договор о взаимоотношениях Новгорода и Пскова в XII − XIV веках / В. Л. Янин // ОИ. − 1992. − № 6. − С. 3−14.

39. Янин, В. Л. Проблемы социальной организации Новгородской республики / В. Л. Янин // История СССР. − 1970. − № 1. − С. 44−54.

40. Янин, В. Л. У истоков новгородской государственности (XI − XII вв.) / В. Л. Янин // ОИ. − 2000. − № 6. − С. 3−9.

41. Янин, В. Л. Происхождение Новгорода (К постановке проблемы) / В. Л. Янин, М. X. Алешковский // История СССР. − 1971. − № 2. − С. 32−61.

42. Янин, В. Л. Берестяная почта столетий / В. Л. Янин. − М. : Наука, 1979. − 143 с.

43. Янин, В. Л. Новгородские феодальные вотчины: Историко-генеалогическое исследования / В. Л. Янин. − М.: Наука, 1981. − 296 с.

44. Янин, В. Л. Истоки новгородской государственности / В. Л. Янин // НИНИ. − 2005. − № 1. − С. 40−43.

Література для підготовки відповіді на друге питання:

1. Борис Годунов, царь России // История государства Российского. Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения XV − XVI вв. Кн. вторая. − М., 1998. − С. 90−97.

2. Карамзин, Н. И. Царствование Бориса Годунова / Н. И. Карамзин // Карамзин, Н. И. И что была тогда Россия. − X., 1990. − С. 439−464.

3. Кобзарева, Е. И. Наследие Ивана IV и внешняя политика Бориса Годунова / Є. И. Кобзева // История внешней политики России. Конец XV − XVII вв. − М., 1999. − С. 196−201.

4. Кобрин, В. Смута: (Смутное время в России начала XVII века: Б. Годунов, Лжедмитрий I, Лжедмитрий П) / В. Кобрин // Родина. − 1991. − № 3. − С. 67−73.

5. Костомаров, Н. Борис Годунов / Н. Костомаров // Костомаров, Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. − М., 1990. − Кн. 1. − С. 563−609.

6. Кулюгин, А. И. Царь Борис Годунов (1598 − 1605) / А. И. Кулюгин // Кулюгин, А. И. Правители России. − М, 1994. − С. 195−199.

7. Покровский, М. Н. Феодальная реакция. Годунов и дворянство / М. Н. Годунов // Покровский, М. Н. Русская история с древнейших времен. В 4-х т. − М., 1933. − Т. 2. − С. 5−68.

8. Приемники Иоанна Грозного: Федор Иоаннович и Борис Годунов (1598 − 1605) // История государства Российского. Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения XV − XVI вв. Кн. вторая. − М., 1998. − С. 56−90.

9. Сахаров, А. М. Образование и развитие Российского государства в XІV − XVII ст. / А. М. Сахаров. − М.: Высшая школа, 1969. − 224 с.

10.Скрынников, Р. Г. Борис Годунов / Р. Г. Скрынников. − М.: Наука, 1983. − 192 с.

11.Солодкий, Я. Г. Был ли Борис Годунов регентом при Федоре Ивановиче / Я. Г. Солодкий // ВИ. − 2001. − № 10. − С. 173−175.

12.Указ 1597 г. О холопах // Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. / Сост. П. П. Епифанов. − М, 1980. − С.111−114.

13.Царевич Федор Борисович // Преподавание истории в школе. − 2000. − № 8. − С. 27−30.

Література для підготовки відповіді на третє питання:

1. Артемьев, А. Р. Ледовое побоище и битвы XІV − начала XV в. на Северо-Западе Руси / А. Р. Артемьев // ВИ. − 1999. − № 2. − С.148− 153.

2. Борьба с немецкими и шведскими захватчиками. Александр Невский // Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. / Сост. П. П. Епифанов. − М., 1980. − С. 64−68.

3. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России (X − XX вв.). − М.: Политиздат, 1991. − 365 с.

4. Караев, Г. Н. Загадка Чудского озера / Г. Н. Караев, А. С. Потресов. − М. : Молодая гвардия, 1976. − 240 с.

5. Каргалов, В. В. Полководцы Х-Ш вв./ В. В. Каргалов. − М. : ДОАСААФ, 1989. − 334 с.

6. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. М. Костомаров. − М.: Мысль, 1991. − 616 с.

7. Лурье, А. Я. Александр Невский / А. Я. Лурье. − М.: Воениздат, 1939. − 55 с.

Лурье, Я. С. Ордынское иго и Александр Невский / Я. С. Лурье // Звезда, 1996. − № 5. − С. 232−238.

9. Пашуто, В. Т. Александр Невский / В. Т. Пашуто. − М. : Молодая гвардия, 1975. − 160 с.

10. Соколов, Ю. Ф. За землю русскую (К 770-летию со дня рождения Александра Невского) / Ю. Ф. Соколов. − М.: Знание, 1990. − 64 с.

11. Шаскольский, И. П. Борьба Александра Невского против крестоносной агрессии конца 40 − 50-х годов XIII в. / И. П. Шаскольский // ИЗ. − М., 1953. − С.182−200.

12. Ян, В. Юность полководца / В. Ян. − М.: Худ. лит., 1988. − 398 с.

Варіант №2.

1. Монгольська навала на північно-східні руські землі та встановлення ординського іга.

2. Земський собор 1613 р. Початок правління династії Романовых.

3. Історичний портрет Єрмака Тимофійовича. Дайте відповіді на наведені нижче тестові завдання:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти