ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поняття Інтелектуальної власності та система її правової охорони

ГЛАВА 1. Інтелектуальна діяльністьяк об'єкт правової

охорони............................................................................ 4

І. Інтелектуальна діяльність і цивільно-правовий режим

охорони та використання П результатів.......................................4

1.1. Поняття Інтелектуальної діяльності та її результату............. 4

1.2. Функції цивільного права щодо охорони

та використання результатів інтелектуальної діяльності

та прирівняних до них засобів індивідуалізації............................... 5

1.3. Відображення в загальних нормах цивільного права
особливостей інтелектуальної діяльності та її результатів......... 6

1.4. Спеціальні інститути цивільного права,
що опосередковують інтелектуальну діяльність

та її результати......................................................................................... 7

1.5. Взаємозв'язок спеціальних інститутів цивільного
права, що опосередковують інтелектуальну діяльність

та її результати......................................................................................... 8

§ 2. Юридична природа права Інтелектуальної власності............ 9

2.1. Поняття інтелектуальної власності.............................................. 9

2.2. Поняття права інтелектуальної власності.................................. 9

2.3. Специфіка права інтелектуальної власності........................... 10

2.4. Співвідношення права інтелектуальної власності

та права власності.................................................................................. 11

2.5. Юридична природа інтелектуальної власності...................... 12

2.6. Правова охорона інтелектуальної власності.......................... 14

2.7. Інститут виключного права......................................................... 14

2.8. Строковість права інтелектуальної власності........................ 14

2.9. Специфіка результатів інтелектуальної діяльності............... 15

 

2.10. Інтелектуальна та промислова власність.............................. 15

2.11. Об'єкти права інтелектуальної власності.............................. 16

2.12. Суб'єкти права інтелектуальної власності............................ 17

2.13. Інтелектуальна власність і зобов'язальне право.................. 18


2.14. Інтелектуальна власність і поняття володіння

та користування...................................................................................... 18

§ 3. Основні інститути права інтелектуальної власності............. 18

3.1. Загальні положення........................................................................ 18

3.2. Авторське право та суміжні права............................................. 19

3.3. Патенти та споріднені поняття.................................................... 19

3.4. Засоби індивідуалізації товарів І послуг.................................. 20

3.5. Нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності.......... 22

ГЛАВА 2. Історія розвитку законодавства

про охорону інтелектуальної власності..................................... 24

§ 1. Історія розвитку авторського права.............................................24

1.1. Формування елементів авторського права.............................. 24

1.2. Виникнення ідеї охорони авторського права.......................... 24

1.3. Статут королеви Анни................................................................... 25

1.4. Справа «Дональдсон проти Беккета*....................................... 25

1.5. Еволюція авторського права у Франції.................................... 26

1.6. Авторське право та філософські концепції Німеччини......... 26

1.7. Еволюція авторського права в США......................................... 26

1.8. Дві системи авторського права................................................... 27

1.9. Становлення міжнародної системи

охорони авторського права................................................................ 27

1.10. Авторське право Російської імперії......................................... 27

1.11. Авторське право СРСР................................................................ 28

1.12. Становлення авторського права в Україні............................ 29

§ 2. Історія розвитку суміжних прав.................................................... 30

2.1. Механічне відтворення музичних творів.................................. ЗО

2.2. Вплив механічного запису на права

артистів-виконавців............................................................................... 31

2.3. Теорії, що прирівнюють права виконавців

до авторського права............................................................................ 32

2.4. Теорії, що прирівнюють права виконавця

до прав особи........................................................................................... 33

2.5. Теорії, грунтовані на трудовому праві...................................... 34

2.6. Автономні теорії.............................................................................. 34

2.7. Становлення міжнародної системи

охорони суміжних прав........................................................................ 34

§ 3. Історія розвитку патентного права...............................................35

3.1. Періодизація історії патентного права..................................... 35

3.2. Перші привілеї.................................................................................. 36

3.3. Особливі привілеї королівської влади Англії.......................... 36


 

3.4. Національні патенти...................................................................... 38

3.5. Інтернаціоналізація промислової власності............................ 39

3.6. Патентне право Російської імперії.............................................. 39

3.7. Охорона промислових зразків у Російській імперії................ 40

3.8. Патентне право СРСР.................................................................... 41

3.9. Охорона промислових зразків у СРСР...................................... 43

3.10. Останні законодавчі акти СРСР в галузі патентного
права.......................................................................................................... 44

3.11. Становлення патентного права в Україні............................. 44

§4. Історія розвитку законодавства про регулювання

засобів індивідуалізації товарів і послуг:

становлення права на товарні знаки...........................................45

4.1. Товарні знаки як знаки походження.......................................... 45

4.2. Товарні знаки та виробництво товарів для експорту........... 45

4.3. Товарні знаки та гільдії................................................................. 46

4.4. Покарання за використання чужого товарного знака......... 46

4.5. Занепад гільдій................................................................................ 46

4.6. Товарні знаки XIX ст...................................................................... 47

4.7. Необхідність захисту товарних знаків...................................... 47

4.8. Формування законодавства СІЛА про товарні знаки.......... 47

4.9. Перший європейський закон про товарні знаки..................... 47

 

4.10. Розвиток права на товарний знак у XX ст............................. 47

4.11. Британський закон і закон БенІлюкса про товарні

знаки........................................................................................................... 48

4.12. Становлення міжнародної системи охорони

товарних знаків....................................................................................... 48

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти