ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних

результатів інтелектуальної діяльності: правова охорона
компонування Інтегральних мікросхем................................. 138

14.1. Вашингтонський договір про інтелектуальну
власність на інтегральні мікросхеми

(Вашингтонський договір)................................................................. 138

14.2. Стандарти Угоди ТКІР5 щодо наявності, обсягу та
використання прав інтелектуальної власності на топології
інтегральних мікросхем (частина II, розділ 6).............. „........... 139


§ 15. Міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних
результатів інтелектуальної діяльності: правова охорона
сортів рослин, порід тварин (селекційних досягнень) ...... 140

§ 16. Міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних
результатів інтелектуальної діяльності: правова охорона
комерційної таємниці..................................................................... 142

16.1. Паризька конвенція про охорону промислової
власності (Паризька конвенція)........................................................ 142

16.2. Стандарти Угоди ТКІР5 щодо наявності,
обсягу та використання прав на закриту інформацію
(частина II, розділ 7).......................................................................... 143

РОЗДІЛ II Авторське право та суміжні права

ГЛАВА 4. Об'єкти авторського права................................... 145

§ 1. Поняття Й ознаки об'єкта авторського права...................... 145

1.1. Поняття об'єкта авторського права......................................... 145

1.2. Ознаки об'єкта авторського права........................................... 146

1.3. Відтворюваність твору................................................................ 147

1.4. Сприйняття твору......................................................................... 148

1.5. Ідеї твору........................................................................................ 149

1.6. Призначення твору...................................................................... 149

1.7. Цінність твору................................................................................ 150

1.8. Правове значення окремих елементів твору........................ 150

§ 2. Види об'єктів авторського права............................................... 150

2.1. Твори, що є об'єктами авторського права............................ 150

2.2. Твори, які не є об'єктами авторського права........................ 166

ГЛАВА 5. Суб'єкти авторського права............................................. 169

§ 1. Загальні положення......................................................................... 169

1.1. Первинні та похідні суб'єкти авторського права................. 169

1.2. Суб'єкти авторських прав за законом ідоговором............. 169

1.3. Малолітні та неповнолітні як суб'єкти авторських

прав.......................................................................................................... 170

1.4. Вітчизняні Й іноземні громадяни як суб'єкти
авторських прав................................................................................... 170

§ 2. Автори твору....................................................................................... 170

2.1. Виникнення авторських прав у творця твору...................... 170

2.2. Упорядники як суб'єкти авторського права.......................... 171

2.3. Перекладачі як суб'єкти авторського права......................... 171

2.4. Співавторство............................................................................... 171


3. Інші суб'єкти авторського права..................................................... 174

3.1. Суб'єкти службового твору....................................................... 174

3.2. Спадкоємці автора....................................................................... 174

3.3. Правонаступники автора........................................................... 175

3.4. Організації колективного управління

майновими правам 176

ГЛАВА 6. Права авторів ......................................................................... 178

§ 1. Загальні положення......................................................................... 178

1.1. Зміст авторського права............................................................ 178

1.2. Види авторських прав................................................................ 178

§2. Особисті немайновІ права авторів............................................. 179

2.1. Природа особистих немайнових прав................................... 179

2.2. Ознаки особистих немайнових прав....................................... 179

2.3. Право авторства........................................................................... 180

2.4. Право на авторське ім'я.............................................................. 181

2.5. Право на оприлюднення твору та на його
відкликання............................................................................................ 183

2.6. Право на захист репутації автора.......................................... 185

§ 3. Майнові права авторів.................................................................... 186

3.1.Загальні положення..................................................................... 186

3.2. Право на відтворення.................................................................. 188

3.3. Право на розповсюдження........................................................ 190

3.4. Право на прокат........................................................................... 190

3.5. Право на надання в тимчасове користування..................... 191

3.6. Право на імпорт............................................................................ 192

3.7. Право на публічний показ......................................................... 192

3.8. Право на публічне виконання.................................................. 193

3.9. Право на передачу в ефір і сповіщення

для загального відома по кабелю.................................................... 194

3.10. Право на доведення до загального відома......................... 195

3.11. Право на ретрансляцію............................................................ 196

3.12. Право на переклад..................................................................... 196

3.13. Право на переробку.................................................................. 196

3.14. Право доступу до твору образотворчого мистеіггва...... 197

3.15. Право слідування....................................................................... 197

3.16. Інші права автора...................................................................... 198

§ 4. Вільне використання творів......................................................... 199

4.1. Загальні положення..................................................................... 199

4.2. Використання з виплатою винагороди:

ліцензії за законом............................................................................... 199


 

4.3. Приватна копія. Особисте використання200

4.4. Відтворення примірників твору для навчання...................... 202

4.5. Цитування205

4.6. Використання З інформаційною метою206

4.7. Твори, що їх вважають частиною громадських заходів ... 207

4.8. Використання для судового й адміністративного
провадження207

4.9. Інші випадки вільного та безоплатного використання... 207
§ 5. Строк дії авторського права 209

5.1. Підстави для обмеження строку охорони майнового
права автора.......................................................................................... 209

5.2. Строки правової охорони........................................................... 210

5.3. Перехід творів у суспільне надбання...................................... 211

ГЛАВА 7. Передання майнових авторських пра212

§ 1. Розпорядження майновими авторськими правами............ 212

1.1. Автор — твір — користувач...................................................... 212

1.2. Матеріально-правові вимоги до договорів............................ 212

1.3. Передання та перехід майнових авторських прав.............. 213

1.4. Еволюція договірних відносин в Україні

в галузі авторського права................................................................ 213

§2. Авторський договір........................................................................... 215

2.1. Поняття авторського договору................................................. 215

2.2. Класифікація авторських договорів........................................ 215

2.3. Передача майнових прав за авторським договором.......... 216

2.4. Умови авторського договору.................................................... 216

2.5. Зміст авторського договору...................................................... 218

2.6. Відповідальність сторін за порушення авторського
договору................................................................................................. 220

2.7. Припинення дії авторського договору................................... 221

ГЛАВА 8. Суміжні права......................................................................... 223

§ 1. Загальні положення про суміжні права................................... 223

1.1. Різновиди суміжних прав............................................................ 223

1.2. Необхідність охорони прав виконавців.................................. 223

1.3. Необхідність охорони прав виробників фонограм,
відеограм................................................................................................ 224

1.4. Необхідність охорони прав організацій мовлення............. 224

1.5. Сфера дії суміжних прав в Україні.......................................... 225

1.6. Виникнення суміжних прав....................................................... 225

1.7. Строк дії суміжних прав............................................................. 226

 

1.8. Вільне використання об'єктів суміжних прав....................... 226

1.9. Використання фонограм або відеограм,
опублікованих із комерційною метою........................................... 227

§2. Права виконавця .............................................................................. 229

2.1.Особисті немайнові права виконавця.................................... 229

2.2. Майнові права виконавця.......................................................... 230

2.3. Випадки, на які виключне право виконавця

не поширюється................................................................................... 236

2.4. Вичерпання прав виконавця..................................................... 236

2.5. Передання виключних прав виконавця................................. 236

§3. Права виробників фонограм або відеограм............................ 237

3.1. Визначення виробника фонограми або відеограми........... 237

3.2. Права виробника фонограми або відеограми

та охорона авторських прав і прав виконавців.......................... 237

3.3. Виключні права виробника фонограми або відеограми... 238

3.4. Вичерпання та передання виключних прав

виробника фонограми........................................................................ 241

§4. Права організацій мовлення......................................................... 241

4.1. Загальні положення..................................................................... 241

4.2. Виключні права організації мовлення.................................... 241

ГЛАВА 9. Колективне управління авторським правом

і суміжними правами....................................................................... 245

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти