ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і корисну модель

Якщо винахід (кор модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять держ таємницю України, чи цей винахід (корисна модель) згідно із ЗУ "Про держ таємницю" може бути віднесений до держ таємниці, то заявка подається до Установи через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місц держ адміністрації за місцем знаходження (для юр осіб) або місцем прожив (для фіз осіб). До заявки додається пропозиція заявника щодо віднесення винаходу до держ таємниці з посиланням на відповідні положення ЗУ "Про державну таємницю".

Якщо заявка містить пропозицію заявника про віднес винаходу (кор моделі) до держ таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному Держ експерту з питань таємниць для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (кор моделі) до держ таємниці.

Держ експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.

Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (кор моделі) до держ таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і все наступне діловодство за заявкою здійснюється у режимі секретності.

Про рішення Державного експерта заклад експертизи негайно повідомляє заявника.

 

Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Особливості передання

майнових прав.Патент надає його власнику виключне право використ винахід (кор модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (кор моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентов винаходу (кор моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та ін; застос-ня процесу, що охорон-ся патентом, або пропонування його для застосування в Укр, якщо особа, яка пропо-нує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на викор-ня винаходу (кор моделі) на підставі ліценз договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Держ експертом.

Ліцензія і ліцензійний договір при переданні об’єктів права промислової власності

Договір про передачу права власності на винахід (кор модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у пис формі і підпис сторонами.

Сторона договору має право на офіційне загально-доступне інформування ін осіб про передачу права власності на винахід (кор модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Захист прав на винахід (кор модель) здій-ся у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів пошир-ся на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Правове регулювання комерц (фірмового) найменування: поняття, функції і ознаки.

Комер найм-ням є позначення, яке дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її д-ті. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, позначення, що склад-ся з зазначення орган-правової форми та/або характеру д-ті юр особи та позначення, що є вирізняльною частиною цього комер найменування; скороченого найменування юридичної особи.

Комер найменування фізичної особи-підприємця може містити його прізвище та/або власне ім‘я.

Особи можуть мати однакові комер найм-ня, якщо їх д-ть на певній території не вводить в оману спож-чів щодо товарів, які вони виробляють і/або реалізовують та послуг, які надаються ними.

Структура комерційного найменування.

Структура:

– основну, котра іменується ще корпусом фірми. Корпус фірми є обов’язковою частиною усякого фірмового найменування . містить указівки на організаційно-правову форму підприємства, його тип і предмет діяльності, а в деяких випадках і на інші його характеристики.

– Допоміжна частина , елементи якої підрозділяється на обов’язкові і факультативні. Обов’язковим додаванням є спеціальне найменування підприємства, його номер або інше позначення. Необхідне для відмінності одних підприємств від інших. Однак усі додавання повинні відповідати дійсності і не вводити в оману інших учасників обороту і споживачів.

Суб'єкти, які можуть володіти комерційним найменуванням.

Зміст права на комерційне найменування.

Правами на комерційне найменування є:

1) майн право на використання комер найменування;

2) майн право перешкоджати ін особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання.

Права на комер найменування набуваються внаслідок 1го використання цього комер найм-ня без подання заявки на нього чи реєстрації цих прав і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Окремі майн права на комер найм-ня можуть набува-тися на підставі договору, внаслідок злиття, принд-нання, поділу, виділу та перетворення юридичної особи, в порядку успадкування та на інших підставах, що встановлені або не заборонені законом.

Захист права на комерційне найменування.

Порушенням прав на ком найменування, зокрема, є використання без згоди власника прав на нього, якщо інше не передбачено Законом: ком найм-ня, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

Найм-ня, схожого із комерційним найменуванням, якщо внаслідок такого використання це найменування і комерційне найменування можна сплутати;

На вимогу власника прав на комер найменування таке порушення має бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати йому заподіяні збитки.

Власник прав на комерційне найменування може також вимагати усунення з контрафактних товарів незаконно використаного комерційного найменування або найменування, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення за рахунок порушника контрафактних товарів у разі неможливості такого усунення, а також знищення, виготовлених порушником печаток, штемпелів, бланків, афіш та інших друкованих виданнь з незаконно використаним комерційним найменуванням або найменуванням, схожим з ним настільки, що їх можна сплутати.

 

 

Поняття і ознаки торговельної марки.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Види торгових марок.

39. Оформлення права на торговельну марку. Свідоцтво на торгову марку.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 р від дати подання заявки до Установи і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 р, за умови сплати збору. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою.

Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після держ реєстрації знака. Свідоцтво вид-ся особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одерж свідоцтва мають кілька осіб, їм видається 1 свідоцтво. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визнач-ся Установою.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти