ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тест-карти для внесення результатів виконання підсумкових завдань

Таблиця Б1 - Тест–карта 1 “Механічні коливання”

№ № Фіз. величина, одиниця вимірювання Рівняння Розрахункові величини (формули, значення) Графік (залежність фіз. величини від часу) Додаткові обчислення
Незгасаючі коливання
шлях, пройдений за

, при
, при
, при

 

Продовження таблиці Б1

Згасаючі коливання
при =
    Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язок  
    Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язок. Резонанс    
             

 

 

Таблиця Б2. - Тест-карта 2 “Електромагнітні коливання”

Фіз. величина, одиниця вимірювання Рівняння Розрахункові величини (формули, чисельні значення) Графік (залежність фіз. величини від часу) Додаткові обчислення
  Незгасаючі коливання
= = при
= =
=
= при
= при
= при
Згасаючі коливання
= = = = =
Закон Ома для змінного струму в коливальному контурі
Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язок.
Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язок. Резонанс
               

 

Таблиця Б3. - Тест-карта 3. Хвильові і квантові властивості світла

 

Назва ефекту Визначення, умови, спостереження Схема, графік, що пояснює даний ефект Приклади використання (прояви) даного ефекту
Хвильові властивості світла
Інтерференція      
Дифракція      
Поляризація      
Квантові властивості світла
Фотоефект      
Ефект Комптона      

 

Таблиця Б4. - Тест-карта 4. Закони теплового випромінювання.

 

Фіз.вел., од.вим. Визначення, розрахун.форму-ли Чисельні значення, отримані з аналізу графіка Примітки, чисельні значення, отримані за допомогою емпіричних формул.
Високотемпературне випромінювання (Т=1973К)
 
Площа під кривою
Низькотемпературне випромінювання (випромінювання людини)
Графіки залежності відносної спектральної густини випромінювання від довжини хвилі для моделі чорного, сірого тіла і для твердого тіла
Графіки для 2-х температур: і  
Гіпотеза Планка  

 

 

Таблиця Б5.- Тест-карта 5 Радіоактивний розпад ядер ізотопу_______

(_______-розпад, період напіврозпаду______)

№ п/п Фізична величина, од.вим. Визначення, розрахункові формули Чисельне значення
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Закон радіоактивного розпаду в загальному вигляді Закон радіоактивного розпаду ядер ізотопу_______

 

Таблиця Б6. - Тест-карта 6. Поглинання випромінювання речовиною

(завдання 6.2)

 

   
   

ДОДАТОК В

Основні позначення просторових і фізичних величин

Коливання та хвилі, оптика, квантова механіка, атомна та ядерна фізика

Час Довжина хвилі
Відхилення від стану рівноваги при механічних коливаннях миттєве Фазова швидкість
нескінченно мале Геометрична різниця ходу променів
Максимальне (амплітуда) , Оптична різниця ходу променів
узагальнене Показник заломлення
Період коливань Відносний показник заломлення
Частота коливань Густина енергії (механічна)
кругова Вектор Умова
власна , Пойнтинга
резонансна Швидкість
Коефіцієнти загасання Інтенсивність
жорсткості пружини Стала Планка
Добротність Віна
Логарифмічний декркмент загасання
Номер гармоніки Ридберга
Енергія коливань механічна кінетична Хвильове число
механічна потенціальна    
електрична    
магнітна    
                   

 

 

Література

1.Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система. Навч.посібник у 2 ч. / В.В. Куліш, А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, В.М. Кулішенко. – К.: НАУ, 2004.

2. Курс физики Т.И. Трофимова. – М.: Высшая школа, 1990.

3. Неруйнівні методи контролю якості в будівництві: Навчальний посібник / Копанець Є.Г., Крот Ю.Є., Подус Г.М., Даньшева С.О., Омеляненко І.Ф. – Х.: ХДТУБА, 2003.

4. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы “Законы теплового излучения и их использование в строительной технике”/ Копанец Е.Г., Крот Ю.Е., Подус Г.Н., Даньшева С.О. - ХГТУСА, 2005.

5. Методические указания к самостоятельному излучению раздела физики “Радиоактивный распад. Прохождение излучения через вещество. Проблемы радиоэкологии” / Копанец Е.Г., Крот Ю.Е., Подус Г.Н., Даньшева С.О. - ХГТУСА, 2007.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти