ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теплозахисних показників стіни за зимовими умовами

 

З теорії тепло- і масообміну [2] випливають наступні залежності, що справедливі для плоскої непрозорої термічно однорідної огороджувальної конструкції

 

= ,(2.4)

= ,(2.5)

RS= + + , (2.6)

Ri = , (2.7)

де - мінімальне значення опору теплопередачі огороджувальної конс­трукції, що задоволняє умові (2.2), м2ּ0С/Вт; - мінімальне значення опору теплопередачі огороджувальної конс­трукції, що задоволняє умові (2.1), м2ּ0С/Вт; RS– розрахункове значення опору теплопередачі плоскої багатошарової термічно однорідної огороджувальної конструкції, м2ּ0С/Вт; aві aз- коефіцієнти тепловіддачі відповідно внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, що приймаються згідно [1, дод. Е ], Вт/(м2ּ0С); Ri- термічний опір і-го шару, м2×0С/Вт; m - число шарів огороджувальної конструкції; tв - розрахункова температура внутрішнього повітря 0С, в курсовій роботі примається згідно табл. 1.1; tз - розрахункова температура зовнішнього повітря, що приймається згідно табл. 2.2, 0С; - максимально допустимий за санітарно-гігієнічними вимогами перепад між температурою внутрішнього повітря в приміщенні і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, приймається згідно [1, табл. 3 ] , 0С; dі- товщина і-го шару огороджувальної конструкції, м; lі– значеннярозрахункового коефіцієнту теплопровідності матеріалу і-го шару, Вт/мּ0С.

Значення lіприймаються згідно [1, дод. 4] з урахуванням умов експлуатації, а умови експлуатації (А або Б) встановлюються згідно [1, табл. 2] залежно від вологісного режиму приміщення.

Мінімальне значення опору теплопередачі що задовольняє умовам (2.1) – (2.3), знаходиться за формулою

 

(2.8)

 

Із залежностей (2.6) – (2.8) випливає, що мінімальне значення товщини d2.minшару утеплювача тришарової стіни, що задовольняє умовам (2.1) – (2.3), визначається за формулою

 

= l2( - 1!aв– d1!l1– d3!l3– 1!aз), (2.9)

 

де l1, l2і l2– розрахункові коефіцієнти теплопровідності матеріалів 1-го, 2-го і 3-го шарів стіни, Вт/мּ0С; d1 і d3– товщини 1-го і 3-го шарів стіни.

Остаточно приймається, що розрахункове значення d2 дорівнює значенню округленому до 0,01 м у бік збільшення.

Розрахункове значення опору теплопередачі стіни знаходиться за формулами (2.6) – (2.7) при розрахунковому значенні d2.

Оскільки в курсовій роботі тришарова стіна відноситься до непрозорих термічно однорідних огороджувальних конструкцій, то на грунті викладених вище положень рекомендується визначення товщини шару утеплювача і визначення розрахункового опору теплопередачі стіни виконувати у 3 етапи:

1. Визначаються вихідні дані для розрахунку.

2. Визначаються опори теплопередачі і

3. Визначаються товщина шару утеплювача (шар № 2) і опір теплопередачі, що задовольняють нормативним вимогам до теплотехнічних показників стіни за умов зимового періоду.

Перший розділ курсової роботи потрібно завершити висновком, що при визначеній товщині d2зовнішня стіна задовольняє чинним нормативним вимогам до теплозахисних показників огороджень за зимовими умовами.

РОЗРАХУНОК ВОЛОГІСНОГО СТАНУ

ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

 

3.1. Основні джерела зволоження огороджень і форми звязку вологи з матеріалом.

На протязі опалювального періоду парціальний тиск (пружність) водяної пари в повітрі примі­щення, як правило, більш високий, ніж в зовнішньому повітрі. Тому в цей період відбувається процес дифузії водяної пари в напрямі від внутрішньої до зовнішньої поверхонь огородження. Наслідком такого процесу паропрониності може бути перезволоження окремих шарів огородження (в першу чергу шару утеплювача), що може суттєво знизити теплозахисні показники огородження.

Крім того на вологісний стан огороджувальних конструкцій можуть впливати й інші види вологи: технологічна (початкова) волога, внесена в конструкцію при її спорудженні або при застосуванні зволожених матеріалів; грунтова волога, що засмоктується капілярами фундаментів і стін після втрати непроникності гідроізоляції або при відсутності такої ізоляції; атмосферна волога у вигляді косих дощів абоінею,що утворюється, а при підвищенні температури тане на зовнішніх поверхнях огороджень; волога, що накопичується в конструкціях внаслідок процесів конденсації водяної пари в товщі або на поверхні огородження.

За природою енергії зв'язування вологи з матеріалом (речовиною) і величиною енергетичного рівня цього зв'язку розрізняють такі види вологи:

- волога хімічного зв'язку - входить до складу структурної решітки матеріалу у виді хімічних сполук і відрізняється високим енергетичним рівнем іонного й молекулярного зв'язку з речовиною;

- волога фізико-хімічного зв’язку (сорбційна волога) - поглина­ється поверхнею зерен матеріалу (речовини) силами молекулярного притягання;

- волога фізико-механічного зв’язку - рідка волога, що утримується в порах і капілярах матеріалу силами поверхневого натягу.

Для огороджувальних конструкцій, що знаходяться у тривалому контакті з повітряним середовищем і захищені від грунтової вологи шаром горизонтальної гідроізоляції, характерним є малий вологовміст. У цьому випадку процес зволоження огороджувальної конструкції відбувається внаслідок процесу паропроникності і, можливо, внаслідок процесів конденсації водяної пари в огородженні.

 

3.2. Мета розрахунку.

Розрахунок вологісного стану виконується з метою перевірки конструктивного рішення огородження на виконання нормативних вимог щодо обмеження накопичення вологи в конструкції внаслідок процесів паропроникності і конденсації водяної пари в товщі огородження.

Відповідно до норм [1] для обмеження негативного впливу паропроникності на теплозахисні показники огороджень потрібно, щоб огороджувальна конструкція задовольняла нормативній умові

 

(3.1)

 

де - розрахункове збільшення вологості матеріалу в товщі шару конструкції, в якому може відбуватися конденсація вологи, % за масою; - допустиме за теплоізоляційними характеристиками збіль­шення вологості матеріалу в шарі, де може відбуватися конденсація вологи, % за масою, встановлюється згідно [1, табл. 8] залежно від виду матеріалу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти