ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗА ЛІТНІми УМОВами

Мета розрахунку.

При теплотехнічних розрахунках зовнішніх огороджувальних конструкцій за літніми умовами розглядаються два фактори теплового впливу зовнішнього середовища: вплив сонячної радіації і тепловий вплив зовнішнього повітря. Розрахунковий тепловий режим зовнішнього середовища за літніх умов розглядається як періодичний з періодом в одну добу. Метою розрахунків є перевірка теплостійко­сті зовнішніх непрозорих огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів на вико­нання умови

 

, (4.1)

де – амплітуда коливань температури внутрішньоїповерхні огороджувальної конструкції за літніх умов; – нормативна максимально допустима амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні зовнішньої непрозорої огороджувальної конструкції за літніх умов, дорівнює 2,5 0С.

Визначення амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції.

Значення амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні зовнішньої непрозорої огороджувальної конструкції розраховують за формулою

 

, (4.2)

 

де – розрахункова амплітуда коливань температури зовніш­нього повітря, 0С; n – коефіцієнт затухання амплітуди температурних коливань в огороджувальній конструкції.

Розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря визначається за формулою

 

, (4.3)

 

де Аt – амплітуда коливань температури зовнішнього повітря в районі будівництва в липні, приймається за дод. 5, 0С; c – коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, приймається за дод. 3; Іmax і Iср – максимальне і середнє значення сумарної сонячної радіації, приймається згідно дод. 4, Вт/м2; aз.л – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огородження для літнього режиму, визначається за формулою, Вт/(м2ּ0С)

 

, (4.4)

 

де V – мінімальнаіз середніх швидкостей, м/с, вітру по румбах за липень, приймається згідно дод. 4, але не менше 1 м/с.

Значення коефіцієнта n затухання амплітуди коливань темпера­тури зовнішнього повітря в огороджувальній конструкції визнача­ють за формулою:

 

(4.5)

 

де е = 2,718 - основа натуральних логарифмів; D - теплова інерція огородження; si - коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу і-го шару, Вт/(м2ּ0С); n - кількість шарів огородження; aв - те ж саме, що в формулі (2.4). D - теплова інерція огородження, виначається за формулою

(4.6)

Для визначення коефіцієнтів теплозасвоєння Yi, і=1, ¼, n, зовнішніх поверхонь шарів і=1, ¼, n огороджувальної конструкції необхідно попередньо визначити теплові інерції Dі цих шарів за формулою

 

Dі =Risi . (4.6)

 

Далі коефіцієнти теплозасвоєння Yi, і=1, ¼, n, зовнішніх поверхонь шарів і=1, ¼, n огороджувальної конструкції визначають зале­жно від теплової інерції Dі цих шарів за формулами

 

(4.7)

 

(4.8)

 

Якщо отримане в результаті розрахунків значення не задовольняє нормативній умові (4.1), то потрібно підвищити теплостійкість огородження, наприклад, за рахунок покриття зовнішної поверхні огородження штукатуркою світлих тонів (див. дод. 3). У такому випадку потрібно зробити перерахунок амплітуди коливань температур зовнішнього повітря і перевірити скориговане конструктивне рішення стіни на відповідність умові (4.1).

В курсовій роботі розрахунок зовнішньої тришарової стіни за літніх умов рекомендується виконувати у 6 етапів:

1. Визначаються вихідні дані для розрахунку.

2. Визначають опори теплопередачі і теплові інерції шарів стіни.

3. Визначаються коефіцієнти теплозасвоєння зовнішніх поверхонь шарів стіни.

4. Визначається коефіцієнт затухання амплітуди температурних коливань в огородженні.

5. Визначається коефіцієнт затуханна амплітуди температурних коливань в огородженні.

6. Конструктивне рішення стіни перевіряється на відповідність нормативним вимогам щодо теплостійкості за літніх умов.

 

 

5. Розрахунок огороджувальної конструкції на повітропроникність

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти