ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунок огороджень на повітропроникність.

Для непрозорих огороджувальних конструкцій необхідний опір повітропроникності , м2⋅год⋅Па/кг, на і-му поверсі, для якого виконується розрахунок, визначається за формулою

 

, (5.11)

 

де Δpірозрахункова різниця тисків, що визначається за формулою (5.7), Па; Gннормативна максимально допустима повітропроникність огороджувальної конструкції, кг/(м2⋅год), що встановлюється згідно з табл. 5.1 залежно від виду огороджувальної конструкції.

 

Таблиця 5.1.

Нормативні максимально допустимі значення повітропроникності

огороджувальних конструкцій, Gн, кг/(м2⋅год)

 

Вид огороджувальної конструкції Значення Gн
Зовнішні непрозорі огороджувальні конструкції житлових і громадських будинків 0,5 кг/(м2⋅год)
Зовнішні непрозорі конструкції промислових будинків 1,0 кг/(м2⋅год)
Стики між елементами (панелями) непрозорих конструкцій житлових і громадських буднків 0,5 кг/(м⋅год)
Стики між елементами (панелями) непрозорих конструкцій промислових будівель 1,0 кг/(м⋅год)
Світлопрозорі конструкції житлових та громадських будинків, виробничих будинків із кондиціюванням повітря 6,0 кг/(м2⋅год)
Світлопрозорі конструкції промислових будинків 10 кг/(м2⋅год)
Вхідні двері до квартир 1,5 кг/(м2⋅год)

 

Фактичний опір повітропроникності , м2⋅год⋅Па/кг, багатошарових непрозорих огороджувальних конструкцій визначають за формулою,

= , (5.12)

 

де опір паропроникності і-го шару конструкції, м2⋅год⋅Па/кг, що визначається згідно дод. 5.

Для світлопрозорих конструкцій необхідний опір повіт­ропро­никності , м2⋅год/кг, виз­начають за формулою

 

, (5.13)

 

де Δр0=10 Парізниця тисків, за якою визначається масова повітро­проникність світлопрозорої конструкції під час випробувань згідно ДСТУ Б В.2.6-18.

Фактичний опір повітропроникності світлопрозорих огороджувальних конструкцій визначають за формулою

 

(5.14)

 

де п – показник режиму фільтрації світлопрозорої конструкції, отрима­ний за результатами випро­бувань, проведених згідно з ДСТУ Б В.2.6-18 (в курсовій роботі примається: п=2/3); Gс.кповітропроникність світлопрозорої конструкції, кг/(м2⋅год), при Δр0 = 10 Па, отримана за результатами випробувань акредитованими лабораторіями (значення Gс.к в курсовій роботі приймається згідно табл. 5.2 залежно від вихідних даних за табл. 2.1).

У випадку, якщо

/Rg.н³ 5, (4.15)

то відповідно до вимог п. 5.23 ДБН В.2.2-15 потрібно передбачати механічну вентиляцію приміщень або встановлювати в світлопрозорих конструкціях регулюючи вентиляційні елементи.

В курсовій роботі світлопрозоре огородження (вікно) перевіряється на умову (4.15) для першого і останнього поверхів з висновком про необхідність (або відсутність необхідності) передбачити механічну вентиляцію приміщень або встановлювати в світлопрозорих конструкціях регулюючи вентиляційні елементи відповідно до вимог п. 5.23 ДБН В.2.2-15.

Таблиця 5.2

Повітропроникність світлопрозорих огороджувальних

конструкцій (вікон)

 

№ пор. Конструкція вікна Кіль-кість ущіль-нених стулок вікна Повітропроникність Gс.к , кг/м2×год (при Dр=10 Па), світлопрозорих конструкцій (вікон) із дерев’яними рамами і ущіленням прокладками з
Пінополі-уретану І губчастої гуми ІІ Напівшертя-ного шнура ІІІ
Одинарне чи подвійне скління у спарених рамах 3,85 6,25 8,33
Подвійне скління у роз- дільних рамах 3,45 5,56 7,69
Те ж саме 2,63 3,85 5,56
Потрійне скління у роз- дільно-спарених рамах 3,33 5,56 7,14
Те ж саме 2,27 3,85 5,00
Те ж саме 1,79 2,70 3,70
Примітка. Конструкція вікна, позначена в графі 11 табл. 2.1 арабською і римською цифрами, відповідає в табл. 5.2 порядковому номеру (арабська цифра) в колонці 1 і відповідній римській цифрі в колонці 4, 5 або 6. Таким чином, позначенню 2-ІІІ в табл. 5.2 відповідає конструкція вікна з паропроникністю 5.56 кг/м2×год (при Dр=10 Па).

 

На основі викладених вище положень рекомендується розрахунок на повітропроникність виконувати у 5 етапів:

1. Визначаються вихідні дані для розрахунку.

2. Визначаються різниці тисків повітря на зовнішню і внутрішню поверхні огороджувальних конструкцій.

3. Визначаються потрібні опори повітропроникності огороджень.

4. Визначаються фактичні опори повітропроникності огороджень.

5. Перевіряється відповідність огороджувальних конструкцій нормативним вимогам щодо опору повітропроникності.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти