ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Затверджено радою університету

Протокол ____від _______________2006 р.

 

Редактор Я.В. Новічкова

Коректор Н.О. Янкевич


Лабораторна робота № 1

Тема: Інструментальне середовище Visual Basic for Application

Мета роботи - вивчення інструментального середовища програмування Visual Basic for Application, його системи меню, режимів роботи, текстового редактора програм, виконання програм, довідково-інформаційної системи.

Завдання для самостійної підготовки

1. Навчитися створювати панель інструментів користувача, кнопки макросів, призначати макроси кнопкам, змінювати вигляд кнопок, запускати макроси на виконання.

2. Ознайомитись із системою меню Visual Basic for Application, призначенням і використанням пунктів головного меню та підпорядкованих йому меню, вікнами середовища VBA – для редагування коду, встановлення властивостей об’єктів “Properties”, управління проектом “Project”.

3. Ознайомитися з роботою довідково-інформаційної системи Visual Basic for Application.

4. Навчитись викликати програми для виконання, записувати їх для зберігання та виходити із системи програмування Visual Basic for Application.

5. Ознайомитись із роботою текстового редактора Visual Basic for Application, клавішами переміщення курсора по тексту, клавішами редагування символів і блоків тексту.

6. Навчитися створювати нескладні програми мовою Visual Basic for Application, налагоджувати, редагувати та тестувати їх; запускати макроси на виконання.

7. Створити панель інструментів користувача із назвою, яка містить прізвище студента і групу. Створити макроси із наступними іменами:

 

SUB Liniyniy()

END SUB

 

SUB Rozgalugeniy()

END SUB

 

SUB Cycl_za_indeksom()

END SUB

 

SUB Iteraciyniy_cycl()

END SUB

 

SUB Odnovymirniy_masiv()

END SUB

 

SUB Dvovymirniy_masiv()

END SUB

 

Створити на панелі шість кнопок, кожна з яких має рисунок характерний для призначеного їй макроса. Приклад створеної панелі показано на рисунку 1.

 

Лабораторна робота № 2

Тема: Програмування алгоритмів лінійної структури

Мета роботи - оволодіння практичними навичками розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури і навичками налагодження й тестування програм.

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити головне меню, робочі вікна та основні команди інструментального середовища Visual Basic for Application.

2. Ознайомитись із правилами запису констант, числових і символьних змінних, типів даних.

3. Вивчити правила запису арифметичних виразів і оператора присвоювання.

4. Вивчити організацію найпростішого введення/виведення даних.

5. Побудувати алгоритм розв’язування завдання відповідно до варіанта (табл.1) та накреслити його блок-схему.

6. Скласти програму розв’язування завдання мовою Visual Basic for Application.

7. Обчислити на ПЕОМ значення змінних, які вказані в таблиці 1 (варіант видає викладач) за заданими формулами і наборами вихідних даних. Вивести значення вихідних даних та результатів обчислень, а також назву програми й відповідні пояснення.

Таблиця 1

Завдання до лабораторної роботи 2

Варіант завдання Розрахункові формули Значення вхідних змінних
x=1,426 y=-1,220 z=3,5
x=1,825 y=18,225 z=-3,298
x=0,335 y=0,025
a=-0,5 b=1,7 t=0,44
a=1,5 b=15,5 x=-2,9
a=16,5 b=3,4 x=0,61
a=0,7 b=0,05 x=0,5
a=1,1 b=0,004 x=0,2
m=2 c=-1 t=1,2 b=0,7
a=3,2 b=17,5 x=-4,8
a=10,2 b=9,2 x=2,2 c=0,5
a=0,3 b=0,9 x=0,61
a=0,5 b=3,1 x=1,4
a=0,5 b=2,9 x=0,3
m=0,7 c=2,1 x=1,7 a=0,5 b=1,08
x=0,7 a=2,1 b=1,7
x=2,7 a=2,1 b=4,5
l=4 R=1,4 x=3
b=3,2 j=2,1 x=2
a=6 f=12,4 x=5
d=2 f=1 x=1,4
y=5 t=3 u=2,6
p=3 c=1 y=-3
a=-5 p=-1 x=4
c=1 p=1,1 x=2
u=3 w=2,1 a=4
f=2 l=-1 x=2,4
h=3 g=-2 x=2,3
l=2 c=-3 x=-1
 
 

a=2 g=5 x=-2

Приклад виконання лабораторної роботи №2

а) Постановка задачі. Розробити алгоритм та програму розрахунку значень функції y і z згідно з формулами:

Протестувати роботу програми за такими

вхідними даними: x=2, t=3, a=4, b=1,24.

 

б) Блок-схему алгоритму наведено на рис.1.

 

в) Таблиця ідентифікаторів

Змінна алгоритму x y z a b t
Ідентифікатор x y z alfa beta t
Тип Single Single Single Single Single Single

 

г) Текст програми

Sub zavdannya_1( )

‘ оголошення змінних

Dim alfa As Single, beta As Single, t As Single

Dim z As Single, y As Single

 

‘ уведення вхiдних даних

alfa = InputBox (“Уведiть alfa” )

beta = InputBox ( “Уведiть beta” )

t = InputBox ( “Уведiть t” )

 

‘ обрахування виразiв

y = sqr(abs(alfa* t^2+beta*sin(t)+1))

z = t - 1/(3+sin(3.6*t))

 

‘ виведення результатiв

MsgBox ( “Значення y: “ +str(y))

MsgBox ( “Значення z: “ + str(z))

End Sub

 

д) Контрольний приклад для тестування програми. Задаємо змінним значення: x=2, t=3, a=4, b=1,24. Виконуємо на калькуляторі підрахунки значень у і z згідно з формулами: у=6,09713, z=2,5047.

Результати роботи програми у вікнах діалогу InputBox та MsgBox:

Уведiть x

Уведiть t

Уведiть alfa

Уведiть beta

1.24

Значення y: 6.097129

Значення z: 2.504721

Лабораторна робота № 3

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти