ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклад виконання лабораторної роботи № 4.

а) Постановка задачі. Розробити алгоритм та програму знаходження значень функції однієї змінної

,

якщо аргумент функції х належить інтервалу [х0, xn] та змінюється за формулою xi=xi-1+ Dx. Виконати тестування для перевірки правильності функціонування програми для значень а=2, b=3, c=-2 на інтервалі [1;4], якщо Dx становить 0,5.

 

б) Блок-схему алгоритму наведено на рис. 3.

 

в) Таблиця ідентифікаторів:

 

Змінна алгоритму a b c x y
Ідентифікатор a b c x y Xo Xn dx
Тип single single single single single single single single

 

г) Текст програми:

 

Sub Zavdannya_3()

’ Об’явлення змінних

Dim a As Single, b As Single, c As Single, x As Single, y As Single

Dim x0 As Single, xn As Single, dx As Single

 

’Уведення вихiдних даних

a = InputBox(“Увести а”)

b = InputBox(“Увести b”)

c = InputBox(“Увести c”)

x0 = InputBox(“Увести x0”)

xn = InputBox(“Увести xn”)

dx = InputBox(“Увести dx”)

 

’ Початкове значення змінної x

x = x0

while x <= xn

’ Визначення значень

If x<b Then

if x-2>=0 Then

y = a*x^2 + b*cos(c*x) + sqr(x-2)

MsgBox (“x = “ + str(x) + “, y = “ + str(y))

Else

MsgBox(“x = “ + str(x) + “, y не визначена”)

End If

Else

y = sin(a*x)*(b*x-c)

MsgBox (“x = “ + str(x) + “, y = “ + str(y))

End If

x = x+dx

Wend

End Sub

д) Контрольний приклад. Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд:

 

Увести а>

 

Увести b>

 

Увести c>

-2

 

Увести початок iнтервалу Xo>

 

Увести кiнець iнтервалу Xn>

 

Увести крок x>

0.5

 

 

x y
1.0000 не визначена
1.5000 не визначена
2.0000 6.039069
2.5000 14.05809
3.0000 -3.07357
3.5000 8.212333
4.0000 13.85102

 

 
 


Лабораторна робота № 5

Тема: Програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень

 

Мета роботи - оволодіння практичними навичками розроблення та програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень, набуття подальших навичок налагодження і тестування програм.

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити організацію алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень; можливості мови програмування VBA для побудови таких циклів.

2. Побудувати алгоритм розв’язання задачі згідно із завданням (табл.3).

3. Скласти програму мовою VBA розв’язання задачі.

4. Скласти тестовий приклад для кількості членів ряду n і значення x, указаних у таблиці 3.

5. Скласти програму визначення суми членів ряду із заданою точністю (використовуючи ітераційний цикл). Протестувати програму для точності, вказаної у таблиці 3.

 

Таблиця 3

Завдання до лабораторної роботи № 5

№ вар. Сума членів ряду Значення x Точність Кількість членів ряду
0,20 10-5 5
0,10 5
0,15 10-3 6
0,12 10-4 5
0,70 10-4 7
- 10-4 5
1,5 6
5
1,7 10-3 4
3
0,75 5
0,62 10-4 5
0,20 10-4 4
0,30 10-5 6
0,25 10-4 4
0,4 5
0,2 10-4 4
0,3 10-5 3
0,4 10-5 4
0,5 10-4 3
0,3 10-5 4
0,4 10-4 5
0,2 10-5 4
0,3 10-3 7
0,7 10-4 5
0,4 10-5 4
0,5 10-5 5
0,4 10-4 4
0,2 10-4 3
0,3 10-5 4

 

Приклад виконання лабораторної роботи № 5

а) Постановка задачі. Розробити алгоритм та програму знаходження суми n членів ряду

Виконати тестування для перевірки правильності функціонування програми для значень n=3, x=2.

 
 


б) Блок-схему алгоритму наведено на рис. 4.

 

в) Таблиця ідентифікаторів:

 

Змінна алгоритму n s x i
Ідентифікатор n s x i
Тип integer single single integer

 

г) Текст програми:

 

Sub Zavdannya_4()

‘ Об’явлення змінних

Dim x AS Single, s AS Single

Dim i As Integer, n As Integer

Dim fact As Integer

 

’ Уведення вихiдних даних

x = InputBox (“Увести x”)

n = InputBox (“Увести n”)

 

’ Встановлення початкових значень x і n

s = 0

fact = 1

For i = 1 to n

fact = fact * i

s = s+(2*i+1)*cos(i*x)/fact

Next I

 

’ Виведення результату

MsgBox (“Сума членiв ряду: “ + str(s))

End Sub

 

д) Контрольний приклад. Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд

Увести x

Увести n

Сума членів ряду –1.762351

 

 

Лабораторна робота № 6. Алгоритми роботи з одновимірними масивами

Мета роботи - оволодіння практичними навичками роботи з масивами, особливостями їх введення та виведення, набуття подальших навичок організації програм циклічної структури з використанням прийомів програмування.

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити:
- способи опису розмірів масивів мовою програмування VBA;
- способи вводу і виводу масивів;
- реалізацію прийомів накопичення суми або добутку, запам’ятовування результатів,

- знаходження найбільшого і найменшого елементів.

2. Розробити алгоритм розв’язування у відповідності із завданням.

3. Скласти програму розв’язання задачі (див. завдання до лабораторної роботи ).

4. Підготувати тест для перевірки програми.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти