ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання до лабораторної роботи № 8

1. Обчислити суму та кількість елементів масиву Х(10), що задовільняють умові .

2. Обчислити середнє арифметичне значення елементів масиву А(8), що задовільняють умові .

3. Переписати елементи масиву Х, які задовільняють умові у масив Y та підрахувати їх кількість,.

4. Визначити максимальний елемент серед елементів масиву В, які задовільняють умові , та його порядковий номер.

5. Обчислити мінімальний елемент масиву С,який задовільняє умові,та його порядковий номер.

6. Знайти максимальний та мінімальний елементи масиву D та поміняти їх місцями.

7. Обчислити середнє геометричне елементів масиву Y, які задовільняють умові yi>0.

8. Розташувати в масиві R спочатку додатні, а потім від¢ємні елементи масиву Z.

9. Визначити суму елементів масиву N, які кратні трьом, .

10. Визначити суму та кількість елементів масиву X(N), xi>0, N£30.

11. Знайти середнє геометричне елементів масиву A(N), ai>0, N£50.

12. Переписати підряд у масив Y додатні елементи масиву X(N), N£40.

13. Переписати підряд у масив Y додатні, а в масив Z - від¢ємні елементи масиву X(N), N£40.

14. Визначити максимальний елемент масиву B(K), xi<0, K£40.

15. Визначити мінімальний елемент масиву C(K), -1£xi£1, K£20 та його порядковий номер.

16. Знайти кількість елементів масива A={a[i]}, що задовільняють умові: с <= a[i] <= d.

17. Знайти добуток елементів массива A={a[i]}, що задовільняють умові: с <= a[i] <= d.

18. Знайти кількість від’ємних елементів массива A={a[i]}, що задовільняють умові:
с <= a[i] <= d.

19. Знайти суму кубів всіх від’ємних елементів масива A={a[i]}.

20. Знайти, кількість додатних елементів масива A={a[i]}, що задовільняють умові:
с <= a[i] <= d.

21. Знайти суму квадратів всіх додатних елементів масива A={a[i]}.

22. Знайти добуток квадратів елементів масива A={a[i]}, що задовільняють умові:
a[i] >= c.

23. Знайти кількість додатних, від’ємних та нульвих елементів у масиві A={a[i]}.

24. Знайти добуток квадратів елементів масива A={a[i]}, що задовільняють умові:
a[i] >= c.

25. Знайти добуток останніх L від’ємних елементів в масиві A={a[i]}.

26. Знайти суму перших K елементів масива A={a[i]},: що задовільняють умові:
с <= a[i] <= d.

27. Знайти кількість однакових елементів w масива A={a[i]}.

28. Знайти суму елементів массива A={a[i]}, що задовільняють умові:
с <= a[i] <= d.

29. Знайти добуток останніх L додатних елементів в масиві A={a[i]}.

30. Знайти добуток додатних елементів масива A={a[i]}, що задовільняють умові:
с <= a[i] <= d.

31. Знайти добуток від’ємних елементів масива A={a[i]}, що задовільняють умові:
с <= a[i] <= d.

32. Знайти суму кубів всіх додатних елементів масива A={a[i]}.

33. Знайти суму квадратів всіх від’ємних елементів масива A={a[i]}.

34. Знайти добуток квадратів всіх додатних елементів масива A={a[i]}.

35. Знайти добуток квадратів всіх від’ємних елементів масива A={a[i]}.

 

Приклад. Знайти суму перших K від’ємних елементів масива A={a[i]}.

 

Блок-схема алгоримта розв’язання задачі наведена на рис.3.

 

Текст програми:

 

Sub k_el_sum()

' Оголошення змінних

Dim A(20) As Integer

Dim n As Integer, K As Integer

Dim i As Integer

Dim s As Integer

 

' Уведення даних

n = InputBox("Задайте кiлькiсть елементiв n=")

k = InputBox("Задайте кількість перших елементів К=")

 

' Встановлення початкового значення суми

s = 0

For i = 1 To n

A(i) = InputBox("Задайте елемент масива А("+str(i)+")=")

If A(i)<0 And i<=K Then

s = s+A(i)

End If

Next I

 

' Виведення результата

MsgBox("Сума перших елементiв масива s="+str(s))

End Sub

 

Контрольний приклад: n = 6, K = 4, a={-1, 3, -7, 5, -9, 4 }

 

Задайте кількість елементів масива n = 6

Задайте кількість елементів на початку масива K = 4

Задайте елемент масива А[1] = -1

Задайте елемент масива А[2] = 3

Задайте елемент масива А[3] = -7

Задайте елемент масива А[4] = 5

Задайте елемент масива А[5] = -9

Задайте елемент масива А[6] = 4

Сума перших елементів масива s = -8

 

 
 


Лабораторна робота № 7. Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів і обробка матриць

Мета роботи - оволодіння практичними навичками програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів, використання двовимірних масивів (матриць), уведення та виведення матриць.

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити:
- правила організації вкладених циклів із урахуванням порядку перебору елементів матриці;
- правила використання прийомів програмування в структурах із вкладеними циклами;
- способи вводу і виводу матриць, які реалізовані в алгоритмічній мові VBA.

2. Розробити алгоритм розв’язування у відповідності із завданням (див. завдання до лабораторної роботи ).

3. Скласти програму розв’язування задачі.

4. Підготувати тестовий варіант програми і вхідних даних.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти